zondag, juli 20, 2014

Aartsengel Michael - Boodschap van Vader/Moeder God - 19 Juli 2014


Aartsengel Michael
Boodschap van Vader/Moeder God
19 Juli 2014
Geliefde lezers,
De volgende boodschap van Vader/Moeder God via Aartsengel Michael via AmmaBenDevi, werd op wonderbaarlijke wijze doorgegeven na de vraagstelling van enkele personen, die om meer duidelijkheid vroegen aangaande het vliegtuig van Maleisia-Airlines, dat onlangs neergehaald werd. De vraag rees of deze boodschap geplaatst moest worden, maar het is een dermate verheffende boodschap dat deze niet verzwegen dient te worden. Het medium die deze boodschap mocht ontvangen, ontvangt normaal gesproken de boodschappen als tekst (horen en spreken) met heel soms een begeleidend beeld. Deze boodschap werd volledig in beelden (visioen) doorgegeven door de Goddelijke Wereld, door God / Alles Wat is of hoe je deze energie ook wenst te noemen. Met de hoogste achting voor alle betrokkenen volgt hier de channeling over dit voorval.
***
Vragenstellers:
Geliefde Aartsengel Michael,
Wij hebben een vraag over het vliegtuig wat is neergehaald van Maleisia-Airlines. Mogen wij daar meer over vernemen? Mogen wij het hoe, het waarom, en evt. wie dit heeft verricht weten?
AmmaBenDevi:
Ik zie Aartsengel Michael voor mij.
Ik zie AEM zich nu omdraaien en Hij gaat met de Goddelijke Wereld in beraadslaging, over deze vraagstelling. Over welke informatie bekend mag worden.
Nu draait Aartsengel Michael zich naar mij om, en gaat achter een soort tafel zitten. Ik zie een heel groot boek voor Hem neerliggen. AEM schrijft nu met een gouden pen met een gouden veer bovenaan, in het boek.
"Dit is het Boek Des Levens." hoor ik.
Aartsengel Michael schrijft ijverig in het Boek Des Levens.
AEM legt de pen neer, Hij kijkt me aan en zegt; "Geliefd hart, geliefde ziel van het Licht, aanschouw......."


Ik zie, neem waar, de goddelijke wereld, goddelijke wezens, dewelke rondom Michael staan. Ik kijk omhoog en zie Maitreya "hoger" gezeten op een troon.
Ik kijk als het ware voor me en steeds hoger "omhoog" en ik zie achter Maitreya, de Christus verschijnen, ook gezeten op een gouden troon met twee gouden leeuwen aan de zijkant van de troon.
Ik zie, verder omhoog kijkend, Vader/Moeder God. God als eenheid.
De Hemel barst als het ware open, het Licht van Vader/Moeder God daalt over de Christus neer, over de Maitreya, daalt neer over de Meesters en over Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael straalt via zijn engelenhart een ongelooflijk prachtig krachtig helder spierwit stralend licht uit, niet te omschrijven, zo wit, zo "klaar" en helder zoals ik het hier op Aarde nog nooit heb waargenomen, vanuit zijn goddelijk hart.
Ik zie dit Licht doorstralen naar/in mijn hart.
Ik ben ontroerd en bedank hem in ontroering.
Ik draai me om en ga voor Aartsengel Michael in de lotushouding zitten.
Ik zie meerdere zielen, mensen en vele lichtwerkers hier naartoe komen.
Zij gaan zitten met hun rug naar AEM en AEM spreidt zijn heldere spierwitte kristallicht door al de hartchakra's langs de achterkant door de lichtwerkers heen.
Ik draai me ook om (met mijn rug naar AEM) en ik zie dat de lichtwerkers vanuit hun hart het Christusbewustzijn verder de wereld in stralen, en zo ook naar de plaats waar het vliegtuig is neergestort.
AEM zegt: Wat is er neergestort geliefde zielen. Er is neergestort; onmacht en onkracht in een energetisch beladen vorm van haat en kwaadheid.
Boosaardigheid heeft zichzelf geëxpolseerd (explosie) in het hart van/in het vliegtuig van Licht. In een vliegtuig van ongekende vreugde.
En waarom zeg ik AEM ongekende vreugde. Daar deze zielen samenwerken in het Licht.
Zij zijn een explosie van Liefde dewelke de kwade harten doorboord.
En wat er gebeurd is, is het delen van liefde, geliefde harten.
Deze geliefde wezens vanuit de Hoge regionen vanuit de Kosmos, hebben zich als het ware "geleend", om hier Kracht en spoed bij te zetten.
Dit om een ommekeer te maken.
Zij zijn van een ongelooflijke wondere orde van Liefde, (dit, om dit zo te doen) geliefden, heel begrijpelijk is dit allemaal niet voor hun vrienden en familie, onvatbaar ook voor vele mensen.
Maar dit is wat er in werkelijkheid is gebeurd en ik AEM bevestig dit.
AmmaBenDevi: Ik neem nu waar dat De goddelijke Meesters dit bevestigen, ze knikken met hun hoofden.
Zij buigen hun hoofden naar beneden, hun handen samenvoegend in grote eer en in waarachtige diepe liefde naar deze liefdevolle wezens toe.
Ik ben hierdoor zeer ontroerd! Door deze intense liefde wat ik nu voel. Zulk een liefde heb ik nog nooit gevoeld!
Dit volgende beeld zie ik nu; Ik zie de Meesters zich buigen naar de overleden zielen, die zijn overgegaan, en zij komen aan in de goddelijke wereld, één voor één, onmiddellijk, tot bij Aartsengel Michael, en de Meesters.
Ik hoor de Meesters spreken met gezamenlijke stem; "Wij begeleiden deze zielen rechtstreeks voor de troon van God".
En ik aanschouw God, Vader/Moeder God vanuit Eenheid.
Ik zie nu de zielen opgenomen worden in het hart, in de onmetelijke Liefdesbron van Moeder/ Vader God. In de Eenheid. Het is prachtig om te aanschouwen!
Zij "verdwijnen" als het ware in een ongelooflijk Lcht, zij waren  "de martelaren" voor/van het Licht. Zij zijn/worden gezegend door God.
Dit is wat ik zie.
En ik zie de ongelofelijke vreugde, de bazuinen schallen.
Vele, vele Engelenscharen staan klaar met hun bazuinen, ze zingen liederen, want het is "feest in de Hemel."
Want deze moedige martelaren zijn geen martelaar meer, maar zijn opgenomen in het hart van Vader/Moeder God, in de eeuwige vreugde!
En zij brengen de ommekeer.
En de ommekeer IS!
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Vragenstellers: Wat voor effect heeft deze situatie gebracht?
AmmaBenDevi: Ik hoor AEM zeggen: "Het heeft het effect dat de duisteren met hun eigen staart van de Aarde zijn gezwiept! 

De Goddelijke Wereld via AmmaBenDevi ©
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk.
In samenwerking met: www.DenkMetJeHart.Blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten