zondag, juni 01, 2014

Transcriptie van de Meest Belangrijke Boodschappen van Méline en Saint Germain - Mei 2014Transcriptie van de Meest Belangrijke Boodschappen van Méline en Saint Germain
Tijdens de Radio Show: "The One People Oneness"
Mei 2014
Hallo lieve vrienden, hieronder deel ik de meest belangrijk boodschappen die door mij meegedeeld werden in de radio show van "The One People Oneness" met Amy en Tammy. Wij bespraken heel veel, zie hieronder. Ik maakte een transcriptie van de delen die belangrijk zijn en ook van de gechannelde boodschap van Saint Germain in de show, maar tijdens de show is er veel meer meegedeeld. Veel Liefde naar iedereen! Méline ♥
Hier is de link naar de gearchiveerde radioshow, we hadden enige technische kwesties aan het begin van de bijna 2 uur durende show, dus spring naar de 17 minuten markering waar wij beginnen te praten. Na 1 uur lijken de technische kwesties meer op te lossen. Dank je wel voor jullie geduld! Het was een leuke show met heel veel huidige gebeurtenissen, persoonlijke mededelingen, boodschappen en tips.
In deze Radioshow spraken wij over:
* Een update aangaande de huidige status van de planeet wat betreft de Ascentie zoals gezien vanuit het perspectief van Méline en Saint Germain.
* Het opruimingsproces en onze belichaming
* De vreemde dromen die er gaande zijn
* Ongerustheden die gevoeld werden tijdens de week van 21 Mei
* Tweeling Vlammen en de Hereniging
* Het Lichtquotiënt van de Mensheid
* Zijn wij dicht bij een keuzepunt?
* Ruimte vasthouden en in vrijheid stellen voor het collectief
* In de Hartruimte geraken
* Hoe in het NU te ZIJN
* Waar gaat het Collectief doorheen
* Een laag profiel behouden
* Boodschap van Saint Germain in de show
* Ondersteuning en broederschap
* Herinneringen van "Thuis, de vroegere tijdlijnen
* Labelen en namen
* Lichtwerkers en de moeilijkheden met geld
* Creaties en kwesties die de creaties blokkeren om gemanifesteerd te worden
* Zelf Liefde, Zelf Acceptatie
* Channelingscursus en dienstverleningen van Méline

Vraag: Een Update vanuit jouw en Saint Germain's perspectief aangaande de huidige staat van de Planeet.
Méline: De huidige golf van energieën straalt uit naar deze planeet en het is door een diepe uitademing van de Schepping dat wij onszelf in deze werkelijkheid in deze tijd inzaaien. Wij brengen onze Goddelijke essenties voort door te ZIJN, hetgeen de belichaming van onze Gechristende Zelf en onze IK BEN Aanwezigheid is. Wij brengen deze energieën ook mede voort door creatie, want wij hervermengen met alle werkelijkheden van ons wezen, aldus creëren wij al onze fractalen van deze Dimensies en werkelijkheden door de belichaming van deze Hogere niveaus van ons wezen.  


De huidige staat van het Menselijke Collectieve Bewustzijn en de Planetaire Ascentie is het volgende vanuit het perspectief van Saint Germain en diens gezichtspunt:
Er is in deze tijd een diepe Planetaire verschuiving in volledige ontvouwing, hetgeen aangesticht werd door de Volle Maan of de Bloedmaan van de maand April. Het Grote Kardinale Kruis heeft als een grote pilaar van Licht gefunctioneerd dat afdaalde naar het Aardse gebied om zaken in/naar het Licht te brengen terwijl het tot actie aanzette om dingen in/naar het Licht te brengen en terwijl het tot actie aanzette om de dingen op te schudden, op z'n minst. Het terugblikken moet gedaan worden sinds die tijd, en dit geldt voor onze persoonlijke levens alsook voor het Menselijke Collectief. Dingen en energieën die je los moet laten worden helderder en duidelijker. Het Grote Kardinale Kruis heeft de Planetaire energieën opgeschud en laat niets onaangeraakt achter. De verduistering aan het einde van april zaaide de nieuwe zaden in voor het volgende Planetaire Niveau van evolutie, jullie lopen nog steeds door deze energieën en betreden een lus van een volgend zuiveringsstadium van loslating. Het massa bewustzijn wordt geïnitieerd naar de volgende niveaus van hun Hogere Bewustzijn door te zijn.
Vraag: Het lijkt erop dat er heel veel opruiming gaande is maar nog niet zozeer de tastbare veranderingen in het lichaam.
Méline: Wij onderschatten het transformerende proces van onze lichamen. Wij hebben miljarden cellen en structuren in onze fysieke expressie die licht bevatten. Ons lichaam is echt dicht en zwaar van structuur en iedere cel bevat Licht dat in deze tijd ontstoken en geactiveerd wordt om ons fysieke lichaam te herstructureren in/naar een kristallijn lichaam. Dit neemt niveaus aan processen en tijd en aangezien de tijd hier langzamer gaat, ziet het eruit alsof het in onze gedachten eeuwen duurt. Maar terwijl we steeds meer van ons zuivere bewustzijn belichamen, bereiken wij de tijden van het Nu en wij zullen zelfs voortdurend in het Nu zijn.
Op dat punt zal alles al zo ZIJN, en het zal in de tijd van een oogknipper gebeuren omdat alles al in het NU is. Dus dit proces zal en IS al aan het versnellen omdat wij zoveel loslaten en steeds meer die ruimte van onze zuivere Goddelijke bewustzijn vasthouden.
We gaan al op zo een snel tempo, dat wij opgeblazen zouden kunnen worden aangezien onze lichamen dichter zijn en meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan waar ons bewustzijn in/naar verschuift.
Vraag: Wat is het Lichtquotiënt van de Mensheid en waar zijn we met het triggeren/betreden van de verschuiving. Zijn we dicht bij een keuzepunt?
Méline: Het Lichtquotiënt van de Mensheid staat op de drempel van het verschuiven in/naar een grotere versnelling van de Zelf-erkenning van het eigen Goddelijke Zelf. Het keuzepunt van het merendeel van de Mensheid werd gemaakt: ofwel te ZIJN op dit vlak met de volledige verlichting en het bewustzijn te verschuiven in/naar de Goddelijke Expressie OF om niet in dat gebied van volledige verlichting te ZIJN en door te gaan met het padgebied van volledige verlichting en het pad voort te zetten via andere middelen.
Iedere dag arriveren er nieuwe zielen om deze grootse herontwaking te helpen, iedere dag worden nieuwe ziel-keuzes gecreëerd en uitgevoerd, en iedere dag komen nieuwe paden en werkelijkheden van bewustzijn naar boven om ieders hoogste goed te helpen en terug naar hun ZELVEN te groeien.
We zijn momenteel met afsluiting aan het werk. De afsluiting van zielcontracten, van karma, van oude relaties en werkelijkheden, afsluiting van situaties die het nodig hebben om opgelost te worden, om los te laten of om vergeven te worden. Het meeste ervan wordt tijdens de droomstaat gedaan aangezien je er dan het meest open voor staat. Wij hebben ook nog steeds te maken met zuiveringen, genezing en loslating in onze wakende werkelijkheid, omdat wij ons ook bewust moeten zijn van wat we loslaten terwijl we ervan leren en evolueren vanwege het door Zelfmeesterschap. Het zou de gemakkelijkste weg zijn om door dit alles heen te gaan als alles gedaan wordt via de slaapstaat. We moeten er ook bewust aan deelnemen en enig Zelf werk doen.
De massa's van de Mensheid hebben hun keuzes met het hart gemaakt en dus is alles in diens stroom van ontvouwing. Vandaar dat alles een bewuste keuze is vanuit het Hogere perspectief en je creëert dit om te zijn, maar alle keuzes kunnen ook veranderd worden. Maar in deze tijd hebben velen van de wereldpopulatie te maken met hun eigen persoonlijke loslating en confrontaties van het ego verstand. Het is een intrinsiek onderdeel om in staat te zijn en de dualiteit te transcenderen, dus verwelkom dit geschenk. Velen mogen een zware tijd te verduren hebben, maar ook dezen zullen op een punt aankomen waar een verschuiving gemaakt zal worden. In feite, is dit gaande terwijl we spreken.
We zijn bij het overhellende punt hier: lopend op een touw, waar we de balans moeten behouden terwijl we op een zwak touw zijn of op de top van een berg waar we teruggetrokken kunnen worden in/naar de dieptes van het oude. We moeten het evenwicht handhaven met het oog op het vasthouden van de Nieuwe Aarde en de ruimte voor creatie met Licht en onze God Zelven binnenin.
Tweeling Vlammen
De Tweeling Vlam vereniging gebeurd door vereniging in het nu, vereniging met JIJ aangezien jouw Tweeling Vlam jij is, een ander deel van jou. Het is het meest prachtige buitengewone proces dat iemand kan ervaren en belichamen. Het is de gelukzaligheid en de Liefde.
We neigen ernaar om in een ander Menselijk wezen te zoeken naar voltooiing omdat wij leegte voelen, het gemis en een "gat' binnenin ons. Als een menselijk wezen zoek je een partner om je weer volledig te voelen en je ontdekt dat dat het niet is, dus je zoekt een volgende partner en je ontdekt misschien na een tijdje dat dat het ook niet is. Het wordt aan ons getoond dat wat wij zoeken feitelijk ons ZELF is.
Wanneer we dat beseffen, dan is er een vereniging, je zult gelukkig en compleet en in evenwicht zijn.
Je ziet en ervaart jouw Tweeling Vlam buiten jou en achter de sluier omdat je het bekijkt als zijnde dat jouw Tweeling Vlam iets is dat afgescheiden van jou is. Wanneer je dit deel van jou toestaat weer met jou in Vereniging te versmelten, in het innerlijke hart, belichaam jij je Tweeling Vlam gedeelte en wordt je één. Dus je zult te allen tijd samen met jouw Tweeling Vlam zijn via de belichaming binnenin jou, en je kunt te allen tijde de Tweeling Vlam op alle niveaus ervaren.

Boodschap van Saint Germain via Méline tijdens de Radioshow
Groeten aan jullie allemaal dierbare vrienden.
Mijn Liefde voor jullie harten is hier voor jullie aanwezig binnenin uw eigen Zelf. Sta mij toe om jullie allemaal een korte boodschap te brengen want het is mijn grote geschenk aan jullie allemaal dierbare vrienden.
De ontwaking is aan het gebeuren. Het is een gebeurtenis in de dierbare harten van jullie allemaal. Tijden en werkelijkheden zijn als nooit tevoren aan het verschuiven, omdat dit een grootse en Wereldwijde ontwaking is die binnenin plaatsvindt alsook met jullie belichamingen. Hoe Groots is dat? Meester wezens van het Licht? Hmm?! Ja inderdaad!
Het veranderen van jullie huidige werkelijkheden, brengt een dieper begrip voort over jullie God gegeven krachten, hetgeen jullie essentie en jullie Goddelijkheid is. Jullie hebben de kracht binnenin jullie, dus jullie zijn het die het allemaal veranderen in dit Grootse Meesterstuk. Zien jullie het niet?! Jullie hebben de kracht binnenin jullie!
Golven van verandering slaan op de planeet in terwijl wij spreken en er is geen tijd om een pauze te nemen. Adem jullie zelf door het ritme van de golven heen, aard jullie zelf en sta toe wat er plaats moet vinden binnenin jullie, mijn vrienden. Jullie worden in een versnelling van Licht infusies, binnenkomende transmissies en loslating gebracht.
Houd vast mijn ware Lichtdragers, want jullie zijn de Wegwijzers en Veranderingmakers van deze wereld. Houd de ruimte van jullie Licht te allen tijde binnenin jullie vast en wees aardig en liefdevol richting een ander. Ondersteuning en broederschap zijn essentieel in deze tijd. Er is geen competitie daar, alleen Liefde en mededogen voor ALLEN.
IK BEN jullie Broeder,
Saint Germain

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten