donderdag, juni 05, 2014

Terug van Lemuria - Deel 2: "Vragen om Begeleiding" - 3 Juni 2014


Terug van Lemuria - Deel 2
"Vragen om Begeleiding"
3 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie

Sandy Spreekt:
Toen Jason en ik eerst onze opdracht kregen om andere gebieden van Gaia te bezoeken en te leren hoe te communiceren met de elementen en elementalen, waren wij zo opgetogen. We lachten en planden terwijl we samen het ontbijt klaarmaakten, maar toen we gingen zitten en begonnen te eten, begon de werkelijkheid van onze levens op gang te komen. Hoe zouden wij mogelijk het land rond kunnen reizen? We konden nauwelijks overleven met onze twee banen.
Er was GEEN manier dat wij het ons konden veroorloven om met werken te stoppen en dan op de één of andere manier het geld te vinden om het platteland rond te reizen. Dit feit begon zich in ons bewustzijn te settelen terwijl wij onze eerste maaltijd, sinds wie weet hoelang geleden, aten. We waren zo lang in en uit de tijd gesprongen dat wij alleen maar konden raden naar de tijd, tenzij we op de klok keken.
Terwijl de diepe teleurstelling zich begon te settelen, kon ik bij mezelf voelen te beginnen te huilen, dus excuseerde ik mezelf om koffie te gaan zetten. Ik had net de koffie in de filter gedaan toen Jason de keuken binnen kwam lopen, en er net zo gedeprimeerd uitzag als ik. Hij verkondigde dat hij geen koffie wilde en dat hij naar buiten ging om alleen wat te gaan wandelen. Het alleen wandelen betekende dat hij op zichzelf na moest denken, hetgeen ik prima vond.
Ik, ook, had het nodig om door deze immense teleurstelling heen te werken of, op de één of andere manier, een oplossing te vinden. Ik gaf Jason een zwakke glimlach en een snelle lichte kus op z'n wang. "Ja, schat, een wandeling zou nu goed voor je zijn. Ik zal de boel hier recht trekken en de afwas doen." Jason gaf me een snelle kus op het voorhoofd, ging naar onze slaapkamer en trok zijn wandelkleding en schoenen aan en ging in minder dan tien minuten de deur uit.
Ik was opgelucht. "Nu zou ik mezelf een medelijden-met-feestje kunnen toestaan," zei ik terwijl ik het huis op orde bracht, hetgeen er meer uitzag als een één slaapkamer hut, ik maakte de borden schoon van de kleine tafel waar we gegeten hadden, werkte en bezocht onze vrienden en legde een stapel post op de tafel.
Ik was aan het proberen om niet het vrouwelijke huilen-ding te doen, dus vulde ik de gootsteen met heet water en zeep en zette de smerige borden van het aanrecht en van het ontbijt erin. Ik wist dat sommige borden een poosje moesten weken aangezien zij gedurende een aantal dagen op het aanrecht gestaan hadden. Hoeveel dagen waren wij weggeweest? Jason en ik hadden nog niet de moed gehad om het te ontdekken.
We waren de drempel overgestoken. We hadden ons werk niet gedaan, en zouden waarschijnlijk ontslagen worden. Hoewel wij vanuit huis werkten en we min of meer "zelfstandig" waren, hadden wij verplichtingen, die we niet volbracht hadden. Nu zouden we zelfs onze huur niet kunnen betalen, dus kon ik me niet voorstellen hoe we mogelijk rondom het platteland zouden kunnen reizen om met de elementalen te vermengen.


Ik was zo overweldigd dat ik begon te huilen. Jason was weg, en ik was helemaal alleen, dus verzamelde ik de moed om de hulp in te roepen van onze hogere vrienden.
"Lieve Hogere Vrienden," zei ik, "Zou ik jullie alsjeblieft een persoonlijke vraag kunnen stellen?"
Ik was stomverbaasd toen een enorme grote wolk van sprankelend Licht mijn keuken binnenkwam en condenseerde in/naar een kleinere, vage mensachtige vorm die naast mij stond. Het was de Arcturiaan! "Oh Mijn God," riep ik onbewust uit.
"Wij zijn hier om jouw vraag te beantwoorden," antwoordde de Arcturiaan terwijl Het mijn aura met licht vulde.
Met deze warme, Arcturiaanse gloed binnenin me, stelde ik een vraag waarvan ik zelfs niet wist dat ik die had.
"Lieve Arcturiaan, ik ben zo vereerd dat je naar me toegekomen bent. Zoals je kunt zien, ervaar ik vele conflicterende gevoelens die ik moet begrijpen. Aan de ene kant ben ik zeer gelukkig en vreedzaam, maar aan de andere kant voel ik me angstig over de vele veranderingen die zich binnenin mijzelf, mijn leven en zelfs de planeet voordoen.
"Ik denk dat het het grote in afwachting zijn van het onbekende is dat me dwars zit. Ik weet dat ik in dit onbekende moet springen, maar er zijn zoveel negatieve gevoelens die ik heb, en die ik loslaat (hoop ik) over de driedimensionale gedachte van - ik weet niet zeker van wat. Misschien heb ik gedachten van verdriet over bepaalde dingen waar ik bang van ben en die ik niet wil ervaren. Ja, ik denk dat dat het zou kunnen zijn. Als ik erover nadenk besef ik dat ik gereed ben om door te gaan naar de volgende fase in mijn leven, maar zonder dat ik deze fase zou moeten verlaten.
"Ik weet dat ik voorbereid werd om dat LOS TE LATEN van waar ik aan dacht dat belangrijk in mijn leven was. Ja, veel van deze dingen waren inderdaad driedimensionaal. Maar zij waren niet alleen maar dingen; er waren ook bepaalde mensen. Tot dusverre is ieder ding of ieder persoon die ik LOS heb moeten LATEN op een veel betere manier teruggekeerd.
"Ik ben me bewust dat soms de stem van mijn ego luider is dan de stem van mijn ware ZELF. Ik wens om de hogere stem te volgen en niet de stem van mijn ego. Echter, de ego stem, of wat voor innerlijke stem dan ook die me dwars gezeten heeft, kan zeer luid zijn. Misschien is het mijn ego die deze vraag stelt? Help me alsjeblieft."
Toen ik ophield met praten, kon ik de tranen langs mijn gezicht omlaag voelen stromen, deze tranen waren geen tranen van verdriet, maar tranen van bevrijding/loslating. Ik was gereed om wederom LOS TE LATEN, maar deze keer wist ik zelfs niet wat.
Ik was net begonnen om mijn tranen onder controle te hebben toen de Arcturiaan naar voren bewoog om feitelijk met mijn wezen te vermengen. Nu snikte ik. Maar het was niet omdat ik droevig was. Ik snikte omdat ik zo gevuld was met onvoorwaardelijke liefde en vreugde dat ik het niet kon bevatten zonder het loslaten van een levensspanne aan tranen.
"Onze allerLIEFste," kon ik de Arcturiaan in mijn bewustzijn horen fluisteren. "Wij begrijpen hoe moeilijk het kan zijn voor ons uitzendteam gedurende deze belangrijke overgang. Jullie maatschappij, wereld, frequentie is op een zeer moeilijk punt. De "stem van verandering" is immer aan het toenemen, hetgeen ertoe dient om de "stem van de angst" te intensiveren.
"Jouw ontelbare levens in een gepolariseerde werkelijkheid hebben jou geleerd dat het ene extreme het andere uitnodigt. Daarom, wanneer je op de piek van een ervaring bent, je voortdurend herinnerd wordt aan de angst dat het op de één of andere manier verkeerd zal gaan.
"De kleine dingen die verkeerd gingen komen naar boven vanuit de creatie van jouw onbewuste dat probeert om jou voor te bereiden op mislukking. Wanneer je in/naar jouw leven kijkt met ogen van angst zie je de vele dingen die verkeerd gegaan zijn en dromen die niet vervuld werden. Echter, wanneer je in/naar jouw leven kijkt met ogen van liefde, kan je de lange-termijn prestaties zien die je vervuld hebt.
"Wij zeggen vervuld, omdat deze prestaties niet het resultaat van jouw ego waren. Of je het nu wel of niet weet, je hebt jouw innerlijke begeleiding gedurende jouw gehele leven gevolgd. Vandaar dat jij jezelf geplaatst hebt op het klif waar je het gevoel hebt alsof je moet springen of om van hoop vervuld te blijven in het oude. Het gevoel van te moeten springen is omdat jij je innerlijke stem gevolgd hebt.
"Jouw innerlijke stem heeft jou opdrachten gegeven die onmogelijk zijn voor jouw driedimensionale denken om te begrijpen. Wanneer je terugkijkt naar wie je bent, kijk dan naar wie je geworden bent, je beseft dat jouw prestaties onder de begeleiding van jouw Hogere ZELF geweest zijn, welke hoofdzakelijk wij geweest zijn, de Arcturianen."
"Mijn Hogere ZELF is Arcturiaans?" dacht ik.
"Wij wensen dat jij het je herinnert dierbare," zei de Arcturiaan antwoordend op mijn gedachten, "JIJ bent een component van ONS. Jij bent ook een Arcturiaan, alsook een Pleiadiaan, en vele andere galactische expressies van ZELF. Hoe werd het uitermate verlegen en volledig onzekere kind de persoon die je vandaag de dag bent? Het was omdat je luisterde naar jouw innerlijke stem.
"Precies zoals nu, zoals met ieder transformatief moment van jouw leven, hoor je twee stemmen. Je hoort de innerlijke stem van jouw ZELF, en je hoort de innerlijke stem van jouw doodsbange ego. Jouw doodsbange ego zegt, "Probeer het niet. Je zult falen."
"Wanneer je ook luistert naar de stem van jouw ZELF hoor je, "Je weet dat je vaker dan dat je tellen kunt gefaald hebt. Echter, IEDERE keer stof je de mislukking af en probeer je het opnieuw - en opnieuw - en opnieuw … totdat je eindelijk slaagt."
"Zie je wel hoe dapper je bent en dat je niet opgeeft aangaande ons ZELF? Zie je wel hoe het falen/mislukken een onderdeel van het succes is? Iedere keer dat je faalt leer je iets; in die zin dat je iets leert als je naar je ZELF luistert!
"Mislukking is geen ophouden. Mislukking is het begin van een nieuwe taak waarvoor jij je NU sterk genoeg voelt om aan te pakken.
"Het feit dat je dat probeert te doen waar je voorheen bang voor was om te doen bewijst hoe moedig je geworden bent. Herinner je, je hebt altijd jouw ZELF om hulp gevraagd. Zelfs als je het slechts aan ons vroeg in jouw nachtlichaam en het je niet kon herinneren, zocht je altijd naar onze raadgeving.
"Wat er zich voordoet binnenin jouw NU is dat je aan het transmuteren bent in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid. Jouw driedimensionale brein is overweldigd door jouw multidimensionale geest. Concepten die eens verborgen waren in twijfel, komen in/naar het licht van de dag om bruggen te creëren om deze eilanden van twijfel te verbinden met de snelweg van het Licht.
"Het licht van deze snelweg is te helder om door jouw menselijke gewaarwording waargenomen te worden. Je moet jouw twijfel penetreren om de SLEUTEL te vinden om de waarheid te openen die je binnenin jouw twijfel verborgen hebt. Jij en Jason zullen deze innerlijke waarheid ontdekken wanneer jullie met de aarde, lucht, vuur en water elementen en elementalen communiceren.
"Als je met de aarde, de lucht, het vuur en het water rondom jou heen communiceert, bewegen jouw innerlijke elementen en elementalen in/naar de meevoering met wat toeschijnt te zijn de externe elementen en elementalen. Jij bent, en al het leven, samengesteld uit fysieke atomen die feitelijk draaikolken van energie zijn, een ieder straalt uit op diens eigen unieke handtekening frequentie.
"Jullie kwantum natuurkundigen hebben ontdekt dat de fysieke atomen gemaakt zijn van wervelingen van energie die onophoudelijk ronddraaien en trillen op hun eigen handtekening frequentie. Als je een atoom met een microscoop bekijkt, zou je een kleine onzichtbare tornado-achtige draaikolk zien met een aantal onbegrensde kleine, energie wervelingen genaamd quarks en fotonen. Alle atomen zijn gemaakt van deze onzichtbare energie, GEEN tastbare materie.
"Want zie, alles dat de mensheid ECHT genoemd heeft is gemaakt van dingen welke jullie driedimensionale wetenschap beschouwd heeft als "NIET echt". Fysieke materie is echt helemaal niet fysiek. In feite, zijn de fysieke materie en het bewustzijn verweven met elkaar. Wanneer je een atoom observeert op diens piepkleinste niveau verandert het gedrag van dat atoom.
"Vanuit de hogere dimensies, is het duidelijk dat niet-fysieke bezittingen het universum regeren en dat het bewustzijn een onontbeerlijke rol speelt betreffende de 'fysieke' opmaak van jullie werkelijkheid. Dus, als jij de handtekening frequentie van jouw bewustzijn uitstraalt, beïnvloed je de handtekening frequentie van alle elementen en elementalen rondom jou heen.
"Herinner je alsjeblieft dat jouw handtekening frequentie vastgesteld wordt door jouw staat van bewustzijn. Als je verstrikt zit in een lage frequentie, een angstige staat van bewustzijn, zal jij je handtekening frequentie met je meevoeren, alsook jouw gewaarwordingen, met deze lagere frequenties van werkelijkheid.
"Aangezien alle materie samengesteld is uit gebieden van energie, welke gemakkelijk door het bewustzijn beïnvloed worden, wordt jouw eigen fysieke materie beïnvloed door de handtekening frequentie van de elementen en elementalen die binnenin en rondom jou heen zijn. Dus, net zoals een prachtige bloem, een lieflijke zonsondergang en een heldere hemel ervoor zorgen dat jouw bewustzijn zich uitbreid, zorgt het donkere tastbare, menselijke afval, en de verontreinigde luchten ervoor om jouw bewustzijn te verlagen.
"Jij beïnvloedt herhaaldelijk jouw fysieke werkelijkheid, en jouw fysieke werkelijkheid beïnvloed jou onophoudelijk. Het is om deze reden dat zoveel geascendeerde zielen de bevolkte, verontreinigde en betonnen steden verlaten om naar het platteland te gaan waar de stem van de natuur boven het geluid van de stad gehoord kan worden.
"Aangezien jouw bewustzijn in en uit de verschillende staten van bewustzijn plopt, ploppen al jouw atomen onophoudelijk in en uit de verschillende frequenties via hun wervelingen van gefocuste energie, terwijl JIJ in en uit ontelbare interdimensionale reizen plopt.
"Jouw driedimensionale brein is zich niet bewust van deze ontelbare reizen omdat het aan de tijd gebonden in. Wanneer je buiten het fysieke avonturiert, beweeg jij je in/naar werkelijkheden voorbij de tijd. Aangezien jouw 3D brein dat concept niet kan begrijpen, negeert het dat slechts. Echter, wanneer jouw bewustzijn eenmaal uitbreid om jouw multidimensionale geest te omvatten, zal jij je beginnen te realiseren dat je feitelijk ergens naartoe gaat.
"Echter, ging je niet "ergens" naartoe. Je gaat naar de één of andere "frequentie voorbij de beperkingen van de tijd." Wanneer je meegevoerd wordt met de omringende vijfdimensionale elementalen, welke voorbij de tijd resoneren, kan jouw 3D brein jouw korte momenten van ontkoppelingen van de tijd beginnen te herkennen. Dat is alles dat het zich kan herinneren omdat jouw fysieke brein alleen de driedimensionale gewaarwordingen en ervaringen kan berekenen.
"Wanneer je terugkeert, één of twee seconden voordat je vertrok, zullen de vijfdimensionale elementalen met wie je een relatie gevestigd hebt, de vijfdimensionale elementalen binnenin jouw lichaam eraan herinneren dat je een interdimensionale reis ondernomen hebt.
"Om jouw relatie met de vijfdimensionale elementalen uit te breiden, vermeng je eerst met de derde dimensionale elementen van de fysieke aarde, lucht, vuur en water. Om verder met de elementen te vermengen, en derhalve met de elementalen, onderzoek het onzichtbare element van ether.
"Binnenin de omringende ethers van jouw fysieke wereld zijn de vele vierde dimensionale portalen naar het rijk van de Faerie waarin de vierde/vijfde dimensionale gnomen van het aarde element, de sylphs van het lucht element, de salamanders van het vuur element en de undines of ondines (waternimfen) van het water element verblijven.
"Kinderen zijn vaak in staat om met de feeën, gnomen, sylphs, salamander en undines in hun verbeelding te spelen. Kinderen, die nog niet hun voorstellingsvermogen vergeten zijn, kunnen hun bewustzijn in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid uitbreiden door een portaal tussen hun driedimensionale brein en hun multidimensionale geest te openen via de snelweg van het Licht, welke hun verbeeldingskracht is.
"Wanneer jullie "volwassenen" worden, vergeten jullie wat jullie altijd geweten hebben omdat jullie hard moeten werken in een baan om te overleven. Gelukkig, als je intieme relaties vestigt met de elementalen, zullen zij jouw multidimensionale geest gidsen in/naar de werkelijkheid van jouw vijfdimensionale elementale zelf.
Het is door jouw relatie met de vijfdimensionale elementale wereld dat je Gaia zult leren KENNEN als een levend wezen van wie je een component bent. Deze ervaring is gelijk aan jouw teen die beseft dat het een deel van jouw voet is, welke een deel van jouw been is, welke een deel van jouw lichaam is en ga zo maar verder.
"De grootste afbreuk aan de persoonlijke/planetaire ascentie is de illusie die jullie gescheiden houdt van jullie werkelijkheid. Alle Lemuriaanse nakomelingen, alsook hun nakomelingen, jullie "inlandse mensen," kennen die persoon en de planeet als ÉÉN wezen. Zij weten dat zij hun werkelijkheid kunnen beïnvloeden met hun gedachten en hebben een intieme relatie met de elementen en elementalen.
"Het is om deze reden dat ieder persoon, koppel of klein team dat onze Lemuriaanse Feestviering bijwoonden, vergezeld zullen worden door een Lemuriaan. Hun Lemuriaanse vriend zal hen helpen om zich te herinneren wat zij altijd geweten hebben. Zoals je zou kunnen raden, Laturnius zal zich bij jou en Jason aansluiten.
"Ben binnenin de ENE. Onderhoud/handhaaf een zo hoog mogelijke frequentie van bewustzijn en sta jouw leven toe zich te ontvouwen. JIJ bent de schepper van jouw werkelijkheid, dus verzeker je ervan dat je jouw hoogste frequentie van ZELF toestaat om de piloot van jouw leven te zijn.
"Hoe hoger de frequentie van jouw bewustzijn, hoe hoger de frequentie van jouw creaties. Verder, denk er altijd aan om ALLE vrees met Onvoorwaardelijke Liefde te zegenen om jouw bewustzijn en jouw creatie gevuld met Liefde en je verbonden met de ENE te houden!"
***
Met deze laatste woorden, verdween de Arcturiaan uit mijn visioen, maar niet uit mijn hart. Ik vroeg me af of ik me ook maar iets zou kunnen herinneren zodat ik het met Jason zou kunnen delen toen ik een blik op de keukendeur wierp.
Daar stond Jason en keek me met zo een Liefde aan dat mijn hart bijna barstte. Hij liep snel de korte afstand dwars door onze kleine keuken heen, omhelsde me met zijn sterke armen en fluisterde, "Ik heb alles gehoord!"

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten