dinsdag, juni 24, 2014

Quan Yin - Codes van Goddelijkheid - 22 Juni 2014 / Fran Zepeda
Quan Yin
"Codes van Goddelijkheid"
22 Juni 2014 / Fran Zepeda

Hallo Geliefden, IK BEN Quan Yin, Goddelijke Vrouwelijke Boodschapper van het Oosten, jullie allemaal omvattend met mijn diepe Liefde en voortdurende affectie en dankbaarheid voor alle inspanningen die jullie ondernomen hebben uit naam van de Liefde en het Mededogen. Ik omwikkel jullie met mijn grote hart en verstrek aan jullie de wijsheid van de tijdperken waar jullie allemaal gereed voor zijn om te ontvangen en tot te ontwaken.
Ik kom nu voor jullie om een boodschap via deze schrijfster af te leveren, die bij vele gelegenheden met mij gecommuniceerd heeft. De zachte Liefde die ik verstrek om haar te verzachten, bied ik nu aan jullie aan, eens oneindig klein en nu monumentaal in bereik, aangezien jullie het nu allemaal in jullie op kunnen nemen in deze grotere capaciteit.
Jullie hebben de laatste tijd deze Liefdesenergie in diens zuiverste vorm verwelkomd en jullie lichamen zijn gereed gemaakt om daar meer van te ontvangen op een moment-na-moment basis, tijdens jullie dagelijkse ondernemingen.
Voel het jullie nu omcirkelen en in al jullie cellen penetreren. Jullie zijn veredeld en gereed voor een diepere onderdompeling van deze Liefdesenergie. Jullie werden erop voorbereid en terwijl de Zonnewende energieën doorgaan, accepteren jullie steeds meer van deze prachtige Liefdesenergie in jullie lichamen en cellen en harten.  

Jullie zullen ontdekken dat jullie het niet meer zoveel afwijzen als voorheen, zo ongeveer als dat jullie lichamen gewend raken aan rijk voedsel dat jullie voorafgaand aan nu niet konden tolereren. De veredeling van jullie kristallijne lichamen maakt het aldus dat deze rijke, rijke Liefdesenergie in/naar jullie Lichtlichamen verwelkomd wordt met een diepere penetratie en blijvende kracht, zodat jullie het veel meer mogen gebruiken en gereed zijn om jullie dromen te creëren.
Ik omring jullie nu in diepe eerbied en dien jullie om dat Goddelijke Vrouwelijke in jullie naar een diepere graad te ontwaken. Ik buig voor u en de uwen. Ik buig voor jullie Goddelijkheid terwijl het zichzelf aan jullie zelf en aan de wereld in toenemende aanwezigheid bekend maakt.
Jullie aanwezigheid raakt nu meer veredeld en alles-omvattend om vele stralende stralen van LiefdesLicht uit te stralen naar allen die gereed zijn om hen te ontvangen, en om zelfs diegenen te verheffen die bewust niet zo gereed zijn.
Ik penetreer jullie hart nu met toenemende golven van Liefde en Wijsheid welke in codes zijn die alleen jullie Goddelijke Zelf weet hoe te ontcijferen - en dan aan jullie zelf verstrekt in gevoelens en weetjes die jullie in jullie dagelijkse leven kunnen gebruiken. Accepteer mij en deze codes nu, dierbaren, want ik verstrek hen in volledige Liefde en Eerbied aan jullie, mijn geliefde voorlopers op de Nieuwe Aarde.
En dierbare geliefden, jullie bezitten de sleutel tot besef in elk van jullie harten. Jullie mogen beginnen gewaar te worden dat deze nieuwe beseffen, afkomstig van de afgeleverde codes aan jullie in de recente energieën, subtiel doch diepgaand zijn. Het vereist slechts van jullie om bewust te zijn dat zij geïmplanteerd werden, en met een vriendelijk duwtje van jullie bereidheid om deze innerlijke wijsheid te accepteren en er bewust van te zijn, zal het onverbloemd aan jullie verstrekt worden.
En deze wijsheid welke jullie echt altijd hebben geherbergd, wordt nu aan jullie "afgeleverd" via jullie hart zoals "getimede vrijlatingscapsules" die naar jullie besef en naar het oppervlak komen als jullie er gereed voor zijn. En jullie gereedheid is uniek voor elk en iedereen van jullie, maar als een geheel beïnvloed het het collectieve bewustzijn op zeer krachtige manieren als jullie de wijsheid van de tijdperken toestaan om nu langzaam maar zeker in jullie besef te druppelen.
Je mag opmerken dat je vaak de neiging en drang hebt om gewoon te zitten en te Zijn binnenin jouw stilte, en in deze momenten zal de diepe wijsheid, welke altijd jullie geboorterecht geweest is, langzaam diens weg banen in/naar jouw bewustzijn en jou toestaan om zin te maken van zoveel dingen.
Je moet niet ongeduldig zijn. Het mag enige tijd nemen voor deze recentelijk indringende "baden" van energieën om hun stempel op jou te drukken, voor jou om de codes en de kennis te assimileren en te gebruiken die verstrekt werden en zich binnenin jou settelen.
En ik zit nu bij jullie, dierbaren, en ondersteun jullie bij jullie verdere ontwaking. Ik bied jullie nu een aanroeping aan voor jullie gebruik in deze komende dagen:
   “Ik accepteer en ontvang de energieën van Boven en ik verwelkom hen in mijn lichaam en bewustzijn, onbevreesd en onverschrokken, aldus zij zich mogen settelen in mijn besef en aan mij de kennis en het begrip van mijn doel en mijn pad verstrekken.
    Ik verwelkom de wijsheid van de tijdperken om binnenin mij te wonen, onaangetast door de ervaringen en illusies van de 3de dimensie, en ik accepteer het helemaal. Ik sta mijn goddelijke geest toe om deze wijsheid te ontcijferen en het toe te staan mijn ego-verstand diens rationalisaties en inzichten te vervangen.
    Ik voel me nu vreedzaam en in sereniteit terwijl ik de oude wijsheid van mijn goddelijkheid vang en ontvang en ontcijfer, nu onaangetast en stoutmoedig omhoog rijzend vanuit de dichte "Aarde"van de dualiteit naar de Nieuwe Aarde van Goddelijke Waarheid, van de illusies van de dualiteit naar de waarheid van de hogere dimensies en Eenheid in het Huidige Nu.  
    Ik buig voor mijn Goddelijkheid en ik buig voor de Goddelijkheid van anderen en verwonder mij over de wonderen welke deze eerbied brengt.
     Namasté”
En nu dierbaren, verstrek ik meer Liefde aan jullie en vraag jullie om het te voelen en het in alle cellen van jullie lichaam in zoete zachte golven op te nemen terwijl ik dit in/naar jullie uitschenk met zo een Liefde en Eerbied voor jullie Goddelijkheid.
Al mijn Liefde,
IK BEN Lady Quan Yin

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.   www.franhealing.com     www.franheal.wordpress.com   www.ouremergingdivinity.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen