dinsdag, juni 24, 2014

Karen Dover - Vrijlating van de Oude 3D modellerende/programmerende Frequenties - 22 Juni 2014


Karen Dover
Vrijlating van de Oude 3D modellerende/programmerende Frequenties
22 Juni 2014

Voor velen van jullie mogen de laatste paar lineaire dagen emotioneel uitdagend geweest zijn in een variëteit van verschillende manieren. De Zonnewende zag de energieën op de Planeet Aarde naar frequentie niveaus stijgen die nooit eerder ervaren worden door diegenen die een menselijke gestalte genomen hebben op deze planeet. Dit is opzettelijk want als de Planeet Aarde in frequentie stijgt, dan moeten diegenen die een menselijke gestalte genomen hebben hun menselijke voertuigen TOESTAAN om ook in frequentie uit te breiden en te stijgen, want de Planeet en het menselijke voertuig zijn volledig uitgelijnd door, binnen en rondom elkaar. Terwijl de Planeet Aarde energetisch uitbreidt en groeit, dan openen de frequenties ook voor de menselijke voertuigen op de Planeet Aarde.
Zoals ik herhaaldelijk heb verklaard op deze blog en via mijn werk kunnen de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid-frequenties NIET in/naar de Nieuwe Aarde meegenomen worden, hun frequentieniveaus zijn te laag om mee te resoneren en dus bereik je een staat van voortdurende verandering met energieën binnenin jou die afstotend zijn. Vasthouden aan de diepe ingewortelde patronen die geleerd worden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ziet erop toe dat jij je vasthoudt aan de lagere dimensionale frequenties. Deze kunnen niet binnenin jou bestaan aan de zijde van de Nieuwe Aarde werkelijkheid frequenties die VANZELFSPREKEND gedownload worden door het menselijke voertuig terwijl de Planeet Aarde in trilling verhuist en verschuift.
Dit afstoten van frequenties zal velen van jullie in een voortdurende staat van verandering zien, proberend om los te laten maar niet in staat te zijn om volledig los te laten, aangezien jouw menselijke logische verstand jou niet toe zal staan om dat te accepteren wat je op een wakend bewust geestesniveau VOELT en wat jou getoond wordt, want dat zijn twee verschillende dingen. Hiermee bedoel ik dat er nog steeds een "tijdsverloop" een "vertraging" is, zo je wilt, tussen het verschuiven van jouw frequentie en deze hogere manifestatiefrequentie in jouw externe wakende werkelijkheid. Niet in staat zijnde om "beide" toe te staan om tegelijkertijd te lopen zal erop toezien dat jij probeert om jouw frequentie en energie handtekening te reduceren, en aangezien dit geen WAARHEID is zal je in NEUTRALITEIT gaan, dit is de ruimte van het NULPUNT waar niets gemanifesteerd en niets gecreëerd wordt, want in WAARHEID creëer je en op het ZELFDE MOMENT ontbind je.

Dit is het bijproduct van het weerstaan van tegelijkertijd lopende meervoudige werkelijkheden, en ik zou jullie aandacht hier volledig naartoe willen trekken. Van NATURE ben je multidimensionaal, jouw menselijke logische verstand mag proberen dit af te wijzen maar dat maakt het niet geen WAARHEID. Zoals ik eerder behandeld heb kan het menselijke logische verstand gemakkelijk voor de gek gehouden worden, je hoeft alleen te wisselwerken met wat op een menselijk niveau OPTISCHE ILLUSIES genoemd worden om dit in actie te zien, de menselijke ogen worden in de maling genomen met het zien van iets dat er niet is, maar er wel LIJKT te zijn.  
De oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is verwant aan een OPTISCHE ILLUSIE. Waar je mee gepresenteerd wordt is een ECHO van de frequentie waarUIT jij je verplaatst hebt, door jouw menselijke logische verstand toe te staan jou te leren dat wat je ziet in feite echt is en dat je opnieuw aan het uitlijnen bent met de frequentie waar je net uit vandaag gegaan bent. Aangezien dit niet ondersteund wordt en geen WAARHEID is en jij niet in staat bent om "terug te gaan" naar de eerdere frequentie, bereik je dan het NULPUNT. Dit is er de oorzaak van dat velen van jullie op manieren reageren die jullie simpelweg in het NULPUNT houden, de frustratie die binnenin jullie groeiende is weerhoudt jullie ervan om voorbij de keuze van één werkelijkheid te verhuizen. Herinner je op alle momenten van alle momenten, ALLES IS NU, slechts omdat je OPTISCH NU niet ZIEN kunt verklaard dit niet nietig.
Jouw ZIEL werkt er op alle momenten van alle momenten aan om jou op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau te bevrijden van de patronen die jou blind voor, en geketend hebben gehouden aan een werkelijkheid die KUNSTMATIG GECREËERD was, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is NIET NATUURLIJK, het was/is een CONSTRUCTIE, in leven gehouden door de frequenties die ongecontroleerd lopende zijn binnenin de menselijke voertuigen op deze planeet die de lagere dimensionale frequenties uitstralen. Het is GEEN WAARHEID om te verklaren dat deze lagere dimensionale frequenties gemakkelijk gezien worden, zij worden niet vastgehouden in de menselijke voertuigen van "controlerende" lichamen, zij worden vastgehouden in de menselijke voertuigen van IEDEREEN op deze planeet want IEDEREEN kwam in/naar de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid om op deze planeet geboren te worden. Het is de reis die nu onderweg is via diegenen die op een ZIEL niveau gekozen hebben om deze patronen op een BEWUST WAKEND GEESTESNIVEAU te verlichten, om hen te ontbinden en voorbij hen uit te breiden hetgeen hun wakende werkelijkheid van moment tot moment uitbreidt, persoonlijk en individueel in een collectief.
AFSCHEIDING werd opzettelijk aan het menselijke ras ONDERWEZEN, het loopt door families, door de maatschappij, door de cultuur, inderdaad, er is geen deel van de menselijke levenservaring waar afscheiding niet gevonden wordt. Om in/naar de Nieuwe Aarde werkelijkheden te verhuizen, die een keuze zijn, zal erop toezien dat je de afscheiding ontbindt en eraan werkt om de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID bent op een menselijk bewust wakend geestesniveau te herbalanceren en te verankeren. Dit is NIET afhankelijk van diegenen waar jij jouw menselijke wakende levenservaring mee lijkt te delen, het is een PERSOONLIJKE en UNIEKE reis en verantwoordelijkheid, want jouw energie handtekening blijft op alle momenten bij JOU, het kan niet aan de voeten van wie dan ook buiten ZELF geplaatst worden, want alleen JIJ hebt dit jouw menselijke levenservaring via het menselijke voertuig dat je koos om in te incarneren om te verhuizen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid in/naar WAARHEID en VRIJHEID, hetgeen omvat dat jij KEUZE be/uitoefent, je moest altijd keuze be/uitoefenen, het is slechts dat onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid jou GELEERD werd dat je alleen bepaalde keuzes had, het zijn deze leringen waar jouw ZIEL nu probeert om jou door en eraan voorbij te verhuizen.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT, het omhelzen van de uitbreiding wordt bereikt door het hebben van VERTROUWEN en GELOOF in jouw ZIEL op alle momenten van alle momenten. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau mag je bij tijden "vergeten" waarom je op deze planeet incarneerde, jouw ZIEL herinnert het zich want het heeft dit nooit vergeten.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/              
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen