woensdag, juni 25, 2014

Karen Dover - Verhuizen in/naar de Nieuwe Aarde op het Wakende Bewuste Geestesniveau - 23 Juni 2014


Karen Dover
Verhuizen in/naar de Nieuwe Aarde op het Wakende Bewuste Geestesniveau
23 Juni 2014

Voor velen van jullie mogen de afgelopen paar lineaire dagen toegeschenen hebben verwarrend te zijn en toch op een zeer diep niveau zal je het proces herkend hebben voor dat wat het is. Het is de GEBOORTE van de Nieuwe Aarde werkelijkheid in/naar jullie externe wakende werkelijkheid, waar gebruikelijk naar gerefereerd wordt als de menselijke levenservaring. De opwaardering aan jullie menselijke voertuig en de loslating van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid modellering, is het proces dat jullie in staat zal zien om op een MULTIDIMENSIONAAL niveau te functioneren in de wakende staat die jullie als de alledaagse werkelijkheid kennen.
Er zijn veel spirituele leringen die ernaar streven te verblinden en te verwarren in relatie tot dit, vandaar deze blog. Je bent hier om het leven op deze planeet in dit jouw menselijke gestalte te ervaren, maar in de WAKENDE STAAT, dit is het niveau van bewustzijn dat je in deze tijd aan het verankeren en waarmee je aan het werk bent. Het is noch passend noch een vereiste om wat genoemd wordt "veranderde" staten van bewustzijn te betreden, inderdaad, alleen te werken op dit niveau is het ware proces negeren en tegenhouden dat ernaar streeft om jou in vrijheid te stellen, dat van volledige multidimensionaliteit.

Zoals ik onlangs verklaard heb in vele van mijn blogs, is multidimensionaliteit de NATUURLIJKE staat van jouw Wezen, het menselijke voertuig werd getraind om dit af te sluiten en het menselijke logische verstand werd GELEERD om dit volledig af te wijzen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Het overgangsproces dat het menselijke ras ondergaat ziet een ommekeer van deze leringen en de Nieuwe Aarde frequenties zijn werkzaam om het menselijke voertuig te openen om zich aan te passen aan het verwerken van de volledige multidimensionaliteit op een wakend bewust geestesniveau. Om in slaap gewiegd te worden in/naar het geloven dat de blote menselijke ogen jouw enige bron van informatie zijn is te wandelen in de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en dit moet geadresseerd worden. In/naar de hartruimte verhuizen staat jou toe om WAARHEID TE VOELEN en om te VOELEN wat er gebeurt, zelfs wanneer de blote menselijke ogen proberen om jullie te leren dat er niets of weinig gebeurt.
Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat de externe wakende werkelijkheid op alle momenten alleen de Nieuwe Aarde zal reflecteren, want die werkelijkheid wordt van BINNENUIT jou opgebouwd en is afhankelijk van jouw bekwaamheid om in de hartruimte te blijven. De energieën van de laatste paar lineaire dagen hebben eraan gewerkt om te proberen om jullie van binnenuit te versterken door jullie de ware frequenties te laten zien die proberen om aan jullie innerlijke visie te trekken en jullie te leren dat alles het "zelfde" blijft.
In jouw menselijke gestalte werd jou herhaaldelijk geleerd dat je alleen op jou menselijke ogen kunt vertrouwen en om jouw menselijke levenservaring te verifiëren gebaseerd op EXTERNE situaties, scenario's en mensen, en dit wordt NIET ondersteund op de Nieuwe Aarde want het is geen WAARHEID. Dat wat rondom jou heen is, extern voor jou, werd van binnenuit jou op alle momenten van alle momenten gecreëerd en met dit moet gewerkt worden. Om te accepteren dat de externe wakende wereld niet van jouw creatie is, is te wandelen in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid leringen.
Jouw ZIEL laat jou op dit moment de route naar de vrijheid zien, dit is door de HARTruimte, want alleen door jezelf toe te staan om WAARHEID te VOELEN kan je WAARHEID weten, het is de verbinding met jouw ZIEL welke altijd via de HARTruimte is, jouw ZIEL is eeuwig en is de opzichter van alles dat nu aan het ontvouwen is in dit jouw menselijke levenservaring. Op een menselijk niveau heb je slechts een deel van een plaatje van dit jouw menselijke levenservaring, jouw ZIEL ziet het GEHELE plaatje en begeleidt jou op alle momenten van alle momenten in hoe dit volledig op een menselijk bewust wakend geestesniveau te creëren, zodat het door jou in dit jouw menselijke gestalte ervaren kan worden. Het toont jou hoe de "Hemel op Aarde" in WAARHEID te creëren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen