donderdag, juni 19, 2014

Karen Dover - De Verbrijzeling van de Verbindingen van de Oude 3D Aarde Gecreëerde Werkelijkheid - 18 Juni 2014


Karen Dover
De Verbrijzeling van de Verbindingen van de Oude 3D Aarde Gecreëerde Werkelijkheid
18 Juni 2014


De energieën van de laatste 24/48 lineaire uren zijn intens geweest, velen van jullie mogen nog steeds door deze energieën heen aan het werken zijn en zij zijn ONTWORPEN om jullie te helpen dat te doorbreken wat jullie stevig aan de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid vasthoudt. Dit is het ANKER dat gewerkt heeft om jullie binnenin de fundamentele dimensionale frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te houden en dit ANKER is verborgen gebleven. Dit komt niet naar het oppervlak om ontbonden te worden, het komt naar het oppervlak zodat jullie het verlichten en ERDOORHEEN LOPEN.
Voor mij persoonlijk was het VERDRIET, ik heb vele jaren doorgebracht me door de frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid heen te werken en zoals ik omschreven en besproken heb in het "Fractured Female" boek, was mijn "thema" binnenin de voornoemde oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid; "Verlating, Verraad en Verdriet".  Dit thema is waar de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijk op opgebouwd is en er zijn uiteenlopende triggers die in de menselijke levenservaring geïncorporeerd zijn binnenin de voornoemde oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid die ontworpen zijn om jullie te leren dit onophoudelijk opnieuw te verankeren.
De filters binnenin deze arena zijn enorm en zoals ik gedurende de laatste lineaire 24 uren ontdekte was mijn persoonlijke "ANKER" verdriet in relatie met het overgaan van de eerst man in mijn leven, mijn vader. Ik heb me gefocust op de echo hiervan, welke mijn eerdere huwelijk was, maar dit filterde er voor mij de BASIS frequentie die lopende was eruit vandaan. Niet in staat zijnde te begrijpen waarom ik gedurende de afgelopen lineaire 24 uren bijna een oceaan aan tranen kon bereiken waarvan ik wist dat zij mij zouden kunnen bevrijden van deze frequentie, een beetje zoals het kijken naar een vijver en dat dan de vijver wederom verduisterd wordt door de bomen die er rondom heen staan. Iedere keer dat ik probeerde om naar de vijver te kijken, ontving ik glimpen, en iedere keer bleef ik verloren raken in de bomen. Dit was verschuldigd aan mijn logische verstand dat eiste dat ik zin maakte uit dat wat ik voelde ondanks dat ik geen referentiepunt voor de gevoelens had. Alles dat ik kon voelen was het voortdurende triggeren van de emotie en iedere trigger sloot mij automatisch af.

Dit is iets om meer bewust van te worden wanneer er gewerkt wordt om door het ANKER, aangaande de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, heen uit te breiden. Ik ben gezegend om ondersteund te zijn door de meest verbazingwekkende mensen en natuurlijk ook mijn man, Casey. Deze ondersteuning heeft er bij tijden natuurlijk anders dan ondersteuning uitgezien, want vaak kwam de ondersteuning via uiteenlopende triggers die in mijn externe wakende werkelijkheid geplaatst werden door de voornoemde mensen. Het was het onophoudelijke triggeren van de emoties en mijn automatische reactie dat mij naar de wanhoop dreef, ik kon letterlijk door de bomen het bos niet meer zien. Hoe meer ik probeerde om "de puzzel op te lossen", ondank me er volledig bewust van te zijn dat er GEEN PUZZEL IS, dreef me in cirkels rond totdat ik mijn hart opende. Het was de simpele handeling van mijn dierbare vriendin Krista die eenvoudig de ruimte voor me vasthield en die haar hand op mijn hart plaatste dat dit verschoof naar de frequentie die ik nodig was om toegang tot mijn hart te krijgen. In plaats van het af te sluiten opende ik het en de tranen stroomden en het besef van wat ik gefilterd had raakte het honk.
Mijn erkenning van de pijn van mijn vaders sterven en mijn erkenning dat ik nooit meer de diepte van dat verdriet wilde voelen dat ik die dag had toen mij verteld werd dat hij gestorven was spoelde door mij, rondom mij en binnenin mij. Het was dit spoelen van verdriet dat mij toestond om weer volledig adem te halen voor de eerste keer sinds ik 13 jaar oud was en de woorden hoorde "Je vader is om het leven gebracht", hetgeen mijn volledige wereld veranderde.
Op het één of andere niveau in dit moment vraagt jouw ZIEL jou om de druk los te laten, om los te laten en de dam van VERDRIET toe te staan te verbrijzelen, welke zich in deze volledige menselijke levenservaring op uiteenlopende manieren heeft opgebouwd (verdriet kan een veelvoud aan vormen aannemen en is soms niet relateert aan de dood van een feitelijk persoon) Dit is de vrijheid in WAARHEID die je aan ZELF schenkt, want in de loslating is de volledige opening van de hartruimte en de bekwaamheid om op ALLE niveaus van jouw Wezen te voelen.
Die diepte van LIEFDE die nu rondom mij heen, door mij heen en binnenin mij stromen hebben nieuwe paden geopend en duidelijk voor mij de diepte van LIEFDE verlicht die ik deel met diegenen waar ik mee gezegend ben hen in mijn leven te hebben. JULLIE WETEN WIE JULLIE ZIJN MENSEN en ik stuur de LIEFDE welke IS eeuwig naar jullie toe.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/               
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen