zaterdag, juni 14, 2014

Karen Dover - De Menselijke Taal en de "Puzzels" van de Oude 3D Gecreëerde Werkelijkheid - 13.06.2014Karen Dover
De Menselijke Taal en de "Puzzels" van de Oude 3D Gecreëerde Werkelijkheid
13 Juni 2014

Velen van jullie die deze blog lezen zijn vertrouwd met mijn verklaring van "Er is geen puzzel, er IS GEWOON". Dit is in referentie met de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid waar jullie externe wakende werkelijkheid vaak aan jullie gepresenteerd wordt als een puzzel die opgelost moet worden. Dit doet een beroep op het logische menselijke verstand en haalt jou UIT de hartruimte vandaan, de hartruimte Zijnde waar het WETEN gelokaliseerd is, het is de ware verbinding met jouw ZIEL. Te proberen om vanuit een "buiten jezelf" concept met de Nieuwe Aarde energieën te werken wordt niet ondersteund en is geen WAARHEID. Heel vaak mag je ertoe verleid worden om de focus te plaatsen op wat er zich door jou, rondom jou en binnenin jou ontvouwt in/naar de buitenzijde van jouw menselijke voertuig, maar dit is geen WAARHEID. JIJ creëert op alle momenten van alle momenten, en de manier om wat er zich rondom jou heen voordoet te beïnvloeden en te veranderen is ALTIJD om dat te veranderen wat er BINNENIN jou lopende is.
Zoals velen van jullie gewaar mogen worden op dit specifieke moment, SCHIJNT de bekwaamheid om te proberen de externe reflectie te veranderen daar te zijn. Het mag logisch zin maken om fysiek jouw locatie te veranderen of te stoppen met iets te doen, maar het BEÏNVLOEDT de frequentie die je binnenin lopende hebt niet, dus zal het eenvoudig in/naar een andere echo keren welke JOUW ZIEL gebruikt om jou te helpen dat te be/verlichten wat jou belemmert van het in/naar de uitbreiding te verhuizen.
De menselijke taal zit vol met aanwijzingen (onthecht alsjeblieft van "lieflijke aanwijzingen, voor mijn puzzel, er is GEEN puzzel), je meer bewust worden van de feitelijke woorden die je gebruikt is een sleutel tot wat probeert om binnenin jou te verlichten. Merk jouw keuze van woorden op wanneer je relateert naar een situatie of een persoon, en kijk dan naar de woorden, er zijn veelvoudige gebruiken van woorden en veelvoudige woorden die gebruikt kunnen worden voor omschrijvingen, niettemin zal JOUW ZIEL tegen jou spreken via de menselijke taal.  

Laat mij jullie en voorbeeld geven om dat te onderstrepen waar ik op het moment persoonlijk mee aan het werken ben. Het woord NIETS - welnu, ik gebruik dit woord herhaaldelijk de laatste paar dagen in uiteenlopende voorvallen en toch was het pas deze ochtend dat ik mijn bewuste aandacht op dit woord vestigde. Het is een misleidend woord, ten eerste heeft het geen betekenis, want welbeschouwd kan je feitelijke niet "niets" hebben, je kunt feitelijk niet "niets" doen, je hebt altijd iets. Maar met verdere begeleiding en te werken met het woord "niets", werd mij aangetoond dat het woord NEUTRAAL is. ALLE menselijke taal is gecodeerd, de KLANK van de woorden hebben een frequentie en een trilling en vaak wordt dit eruit gefilterd. Wees bewust van de woorden en de frequentie van het woord. NIETS is een neutraal woord, het is een woord dat jou in een wachtpatroon houdt, de equivalent, zo je wilt, van het in je auto stappen (jouw menselijke voertuig) en de motor te starten. Jouw auto (menselijke voertuig) loopt nog steeds, de motor is gestart, maar totdat je de auto in de versnelling zet of rijdt ga je nergens naartoe. JIJ BENT STATISCH.
Het is mogelijk om in deze zone te blijven en niet te bewegen. Ik sprak in de "Beyond the Looking Glass" radioshow deze week over manifesteren en de bekwaamheid welke velen van jullie aan jullie zelf ten toon spreiden bij het manifesteren van "gebrek", het is nog steeds manifestatie, inderdaad het is niet mogelijk om niet te manifesteren, het is de standaard positie van het menselijke voertuig. Dus nu wordt aan mij duidelijk aangetoond dat het hebben van geen EMOTIONELE REACTIE op het dromen ervoor kan zorgen dat het lijkt alsof je aan het manifesteren bent, maar je blijft feitelijk in neutraal. Dus niet alleen kan je "gebrek" manifesteren, je kunt ook het STATISCHE manifesteren, dit is waar je aan het dromen bent maar als je niet de emotionele invoer toestaat om jouw droom aan te steken blijf je in neutraal en beweegt er niets. Het toont aan in de menselijke levenservaring als dingen die op het punt staan om zich te ontvouwen/manifesteren maar er dan net niet helemaal aan toekomen om dat te doen. Het mag lijken bijvoorbeeld dat je jouw volgende stap verlicht hebt, je kunt de verbindingen zien maar het hoofdingrediënt schijnt te missen. Het hoofdingrediënt mag voor jou toeschijnen te zijn als geld, maar het is de EMOTIE, zonder de emotionele invoer aan de droom kan de manifestatie in/naar de externe wakende werkelijkheid niet uitbreiden en ontvouwen.
In de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt jullie herhaaldelijk geleerd om geen positief resultaat te verwachten, "Houd je hoop niet al te hoog", is de zinsnede die het universum mij geeft, en toch zonder jouw "hoop" toe te staan zo hoog te stijgen als je het toelaat kan er geen RESULTAAT zijn. Dit is een menselijke levenservaring en in de menselijke gestalte ben je hier om EMOTIES te ervaren, zonder de stroom aan emoties toe te staan kan er geen ervaring zijn. Dit wordt wederom herhaaldelijk in de oude 3D gecreëerde werkelijkheid onderwezen met de nadruk geplaatst op de menselijke logica en het oplossen van een puzzel, en dit ziet erop toe dat jij probeert om te "Plannen"en om te "Organiseren" maar filtert het HOOFDINGREDIËNT voor iedere droom eruit vandaan, de EMOTIONELE REACTIE. Om volledig logisch te zijn en jezelf niet toe te staan om opwinding voor jouw droom te voelen kan je dan de droom niet manifesteren. Het is altijd het EMOTIONELE component dat de frequentie aanstuurt.  
Laat me dit uitleggen in menselijke termen gebruik makend van een voorbeeld, laten we zeggen dat je op een ochtend wakker wordt en je hebt je verslapen, jouw emotionele reactie mag er één zijn van paniek en teleurstelling, je mag bij jezelf gewaarwording koffie over je kleding te morsen terwijl jij je haast om je ontbijt op te eten voordat jij je naar het werk toe haast. De externe wakende VERSCHIJNINGSVORM mag het rond haasten zijn, maar dit wordt aangestuurd door de EMOTIONELE reactie die je hebt als reactie op dat wat GEWOON IS. In dit voorbeeld ben je later wakker geworden dan dat je gewoonlijk doet. Als je doorgaat om jouw ervaring via de emotie van paniek aan te sturen mag het zich opbouwen en mag jouw dag eenvoudigweg "in elkaar storten". Het heeft NIETS te maken met dat jij je verslaapt, het heeft alles te maken met de emotionele reactie die ongecontroleerd binnen jouw menselijke levenservaring loopt. Je kunt hier ook op een andere manier mee werken en het voorbeeld gebruiken waar je vroeg wakker werd, je opende je ogen en ontwaakte in een zeer gelukkige stemming, jouw emotionele reactie op het wakker worden in dit voorbeeld zal erop toezien dat jouw dag zich op een andere manier ontvouwt aangezien je een andere emotionele reactie gebruikt. De dag IS GEWOON, het zijn jouw EMOTIES die het aan jou laten zien zoals het aan jou gepresenteerd wordt.
De energieën zijn in deze tijd intens/krachtig, zij zijn intens om dat te be/verlichten wat binnenin jouw Wezen ongecontroleerd en verborgen lopende is. Door meer bewust te worden van hoe jij de taal gebruikt kan je dan datgene be/verlichten wat ALTIJD VERBORGEN IS IN HET OPEN ZICHT. Niets is er verborgen op deze planeet, alles is in het open zicht, het is alleen "verborgen" door de frequentie welke binnenin jouw menselijke voertuig lopende is.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/               
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen