zondag, juni 22, 2014

Je Eigen Werkelijkheid Creëren #4 - 11 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone


Je Eigen Werkelijkheid Creëren #4
11 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone 
Hallo iedereen en welkom terug. Dit is Mary Perricone en ik ben hier met Dr. Suzanne Lie voor een volgende conversatie in onze doorgaande discussie aangaande het Creëren van Je Eigen Werkelijkheid. Hallo Dr. Sue hoe gaat het vandaag met je.
SL: Het gaat goed met mij vandaag. Het is een wonderschone dag buiten vandaag en het is prachtig.
MP: Sue, het kwam zo bij me naar boven dat we vandaag misschien iets een klein beetje anders zouden moeten gaan doen en dat is om te beginnen door de Arcturianen te consulteren en hen te vragen wat zij zouden kunnen suggereren als het onderwerp voor deze conversatie aangaande het Creëren van Je Eigen Werkelijkheid.
Jij en ik spraken een paar minuten voor de uitzending met elkaar en we hadden enige gedachten en ideeën, maar het zou goed kunnen zijn om er een derde partij bij te halen.
SL: Absoluut. Ik denk dat dat altijd een goed idee is.
Arcturianen: Groeten Mary en ook aan alle prachtige mensen die binnenin het tijdloze nu deze boodschap zullen ontvangen. Wij begrijpen dat jullie vragen hebben over hoe jullie voort zouden moeten gaan met het onderwerp van het creëren van je eigen werkelijkheid binnenin dit Nu. Is dit juist?
MP: Ja dat is het.
Arcturianen: Wel het eerste dat wij graag zouden willen zeggen is om te herinneren dat je alleen echt jouw werkelijkheid binnenin het nu kunt creëren. Omdat binnenin het nu is wanneer je in jouw vijfdimensionale bewustzijn bent waarin je de bekwaamheid bezit om jouw werkelijkheid te creëren met de combinatie van jouw gedachten en emoties.
Terwijl je in jouw driedimensionale bewustzijn bent kan je een plan creëren die je op een opeenvolgende manier op zult stellen hetgeen concentratie, werk en de inspanning om te vervullen neemt. Dat is prima voor het 3D programma. Voor diegenen van jullie die een aards voertuig aangenomen hebben kwamen jullie naar de derde dimensie om jullie leven te vertragen aldus je de regels van oorzaak en gevolg zou kunnen begrijpen.


En deze regels van oorzaak en gevolg zijn fundamenteel - energie eruit is energie terug. Terwijl jullie in/naar dat meesterschap van oorzaak en gevolg verhuizen, beseffen jullie dat er geen vergissingen en dat er geen toevalligheden zijn. Alles is energie terug vanuit dat wat je uitgestuurd hebt. Dus als jullie met jullie discussie beginnen dam, zouden wij voor willen stellen dat jullie de energie bespreken die jullie in het verleden uitgestuurd hebben - Suzille heeft een verhaal op dat gebied, en hoe die energie terug zal keren en hoe jij jezelf corrigeert wanneer je eenmaal in/naar die lagere frequentie gevallen bent. Want de frequentie van het bewustzijn dicteert de frequentie van jouw creatie.
Dank je wel dames, wij zullen het aan jullie overhandigen.
MP: Dank je wel aan de Arcturianen, dat was prachtig.
Ik houd van deze frase dat de frequentie van het bewustzijn de frequentie van informatie dicteert en het is zo duidelijk als het maar kan zijn dat de overzichtelijkheid van wat wij daar buiten plaatsen voor wat wij ontvangen - en het lijkt mij toe dat creatie en onze behoefte om te creëren zich voordoen in tijden van verandering. En verandering is een constante. Tot aan de graad dat wij het loslaten, creëren wij een leegte en die leegte heeft het potentieel om gevuld te worden met een hogere trillingsfrequentie die ons naar onze volgende stapt leidt.
Vaak wanneer wij in een staat van verandering zijn en wij energie naar buiten plaatsen - wat wij terugkrijgen kan ontstellend, pijnlijk, en het kan ook gevuld zijn met dankbaarheid en vreugde. Het is de stroom van de synchroniciteit terwijl we door die creatie heen werken.
Ik wil hier stoppen en jou vragen om jouw verhaal te vertellen Sue omdat ik denk dat dit verhaal dat zich voor jou gedurende de laatste weken heeft ontvouwen een prachtig voorbeeld is van waar de Arcturianen over spreken.
SL: Je maakte daar een freudiaanse verspreking wat feitelijk beslist juist is. Je zei: "De frequentie van je bewustzijn dicteert de frequentie van jouw informatie." Het zou moeten zijn: "De frequentie van jouw bewustzijn dicteert de frequentie van jouw creatie. Desondanks, zijn creatie en informatie hetzelfde. Omdat de informatie de boodschap is - die drang, die drang binnenin welke zegt: Het is tijd voor verandering. Iets moet nu veranderen.
Die informatie dat het tijd is om te veranderen, creëert de aandrift om feitelijk deze nieuwe werkelijkheid te creëren. Nu, als de informatie ook negatief en angstig is, hetgeen het soort van informatie was dat ik aan mezelf gaf, dan gaan we in de knoei zitten en naar mijn verhaal toe, en ik zal doorgaan met de informatie/creatie wat een prachtige Freudiaanse verspreking voor jou was.
Het was voor mij tijd om een belangrijke verschuiving in mijn leven te maken en om een belangrijk punt van identificatie van mezelf los te laten. Mijn onbewuste of superbewuste, en geen van beide waar ik in controle van was - initieerde het. Mijn bewustzijn stond daar zo'n beetje in afgrijzen toe te kijken wat er gebeurde. Toen ontvouwde de hele sequentie van gebeurtenissen zich, hetgeen betekende dat ik hier een kans had om te beseffen dat iets naar diens beëindiging gekomen was, hetgeen mij bevrijde om in/naar een gloednieuwe expressie van mezelf te verhuizen.
Echter, ik kwam klem te zitten in het verdriet van de beëindiging en ik raakte klem in het oordeel van wat ik onbewust gedaan had en ik ging in/naar het op angst gebaseerde denken van - als ik dit doe dan zal dit slechte ding gebeuren en als ik dat doe dan zal dat slechte ding gebeuren. Wel, ik was een volslagen idioot. Dan, ben ik er niet zeker van hoe het zich ontwikkelde maar ik denk dat het meeste van de Arcturianen was omdat er een paar dingen gebeurden.
Het eerste dat er gebeurde was verbazingwekkend en ik vergat het volledig. Ik was ofwel eerst bezig wakker te worden of ik ging eerst in meditatie, ik weet het niet zeker en recht voor mij zag ik het gezicht van de Arcturiaan - slechts een gezicht. Het was een soort van een indirect bewolkt, met sterren gevuld gezicht en dat gezicht stuurde mij downloads van hogere frequenties van licht hetgeen ongelooflijk was.
Ik ben er zeker van dat de meesten van jullie weten dat wanneer het ook is dat wij een enorme download van hogere frequenties van Licht krijgen, dat dan het eerste dat er gebeurt is dat het omlaag kronkelt naar ons onder, onderbewuste en alles bevrijdt dat we moeten loslaten als we feitelijk gaan leven wat die download voor ons ten toon gespreid heeft. Dus vandaar dat ik in een wervelwind ging van elk denkbaar ding van wat er verkeerd kon gaan.
En toen - enige tijd nadat ik een andere ervaring had waar ik aan het ontwaken was en met de Arcturiaan in gesprek was; alsof we twee kameraden waren en in de woonkamer zaten. Het was het meest concrete voorbeeld ervan dat ik ooit ervaren heb. Nou, concreet is ietwat vreemd voor het spreken met een Arcturiaan, maar het was bekrachtigend. Dus, ik had die ervaring en ik kon het niet helemaal begrijpen dus probeerde ik om me er meer in te ontspannen en dan zou ik afdrijven en in slaap vallen. Ik zou mezelf wakker maken maar ik kon mezelf er niet helemaal aan vasthouden.
Dus ging ik naar de andere kamer en schreef het hele voorval op. En toen gebeurde het leven en was ik weg en de schrijfsels zaten in mijn computer voor drie of vier dagen, onbewerkt en ongelezen en vergeten. En wat ik tegen jullie allemaal wil zeggen is dat het echt heel belangrijk is dat we onze hogere dimensionale ervaringen documenteren omdat we hen in de hogere frequenties van ons bewustzijn hebben.
Wanneer we eenmaal terugkeren naar ons fysieke zelf hebben wij het er moeilijk mee om ons te herinneren wat er gebeurde en/of het ons op een vervormde manier herinneren. Bij het schrijven van het verhaal van Jason en Sandy besloot ik dat te incorporeren omdat ik bijna het meeste van mij in al deze schrijfsels incorporeer - dan moet ik het bewerken. En wat een verschil ik zag omdat ik me niet gerealiseerd had dat ik deze verbazingwekkende boodschap ontvangen had.
Aangezien er geen tijd is, en ik ben er zeker van dat jullie dat allemaal ervaren - stuiter ik in en uit de tijdlijnen en het is een klein beetje gênant omdat ik vergat wat ik net zei en dan kom ik één seconde later of twee levensspannen later in mijn bewustzijn terug - hetgeen iets is wat wij allemaal doen. Dus tijdlijnen en opeenvolgende evenementen worden in toenemende mate moeilijk om te onderhouden, maar ergens in het midden daarvan - liet ik het gewoon los.
Ik liet de worsteling los, ik liet het oordeel los, ik liet het verlangen/de wens los - ik liet het gewoon los. Ik was gedurende de laatste zes tot acht maanden voorbereid op een enorme "loslating" omdat ik wist dat ik dit ding los moest laten dat naar andere dingen leidde. Ik laat gewoon los en dan wanneer ik loslaat, was de beslissing precies daar. De beslissing was om dat los te laten wat afgerond was en om dapper in/naar dat te stappen wat zelfs nog niet gecreëerd was. Niettemin, was de fundering gecreëerd, maar mijn directe expressie er binnenin was gloednieuw.
Wat zeer duidelijk geworden was is dat als en wanneer ik mijn bewustzijn toesta omlaag te gaan dat ik dan terug in/naar die oude plaats ga waar ik in was en de reden dat ik die beslissing maakte is omdat ik gedurende een aanzienlijke tijd ontvangen en gehoord had van heel veel andere mensen dat nu de tijd is, binnenin dit nu, binnenin dit nu van geen tijd - wordt er een beroep op ons gedaan om onze levens te vereenvoudigen en om in de stroom van de Nieuwe Aarde te ontspannen - de frequentie van de Aarde.
Wat ik kreeg van deze conversatie, van het in en uit en heen en weer en tussen dit en dat ingaan - is dat er een frequentie ertussenin is welke onze fysieke zelf is en tussen die frequentie in dat wij gevestigd hebben als onze spirituele zelf en de IK BEN, creëren wij onze werkelijkheid binnenin deze ertussenin frequentie. Dit ertussenin is de Nieuwe Aarde.
MP: Dank je wel Sue. Dank je wel voor het delen en uitspreken van dat verhaal omdat ik een aantal keren met jou gesproken heb tijdens deze periode, en door het verhaal te vertellen heb je de essentie van de ervaring gevangen - het begin, het midden en het einde en nu kan je het vanuit een breder perspectief bekijken.
Maar, je ziet ieder deel ervan en hoe het zich ontvouwt en waar je nu naar kijkt als een volgende stap, omdat jij jezelf bevrijd hebt van het beslissingsmakende proces en van deze kwesties die naar het oppervlak kwamen omdat jij gereed was om hen te adresseren en met hen om te gaan en op vele manier - hen te genezen.
Toen wij deze conversatie begonnen, zeiden de Arcturianen iets dat wij in onze eerdere conversaties behandeld hebben - ja wij plannen opeenvolgend - in 3D, maar wij moeten de regels of de wetten van oorzaak en gevolg begrijpen en wij hebben de neiging in de derde dimensie om de uitkomst te manipuleren. We proberen de uitkomst te controleren. Echter, we kunnen de uitkomst worden en binnenin de stroom van de verandering zijn door, zoals wij zeiden in onze laatste conversatie, door niet gehecht te zijn aan de uitkomst, en zoals je meedeelde dat je begint te kijken naar alle mogelijkheden die gehecht waren aan de beslissing waarvan je in het proces zat om te maken. Maar je keek niet naar wat je wilde, maar eerder naar wat je niet wilde, hetgeen ogenblikkelijk de trilling veranderde.
Wow, het is zoals een Catch 22 nietwaar? … dat we in dat ertussenin gevangen zitten, hetgeen geen comfortabele plaats is - omdat we er in de fysicaliteit niet aan gewend zijn. Maar hoe meer we de kwestie/situatie toestaan om het oppervlak binnenin ons naar boven te laten komen en we ernaar kunnen kijken en de intentie hebben van loslating, hoe meer de energie binnenin ons de beslissingen toestaat om zich te ontvouwen - om de verandering toe te staan zich te ontvouwen.
Het kan bijna niet omschreven worden in de derde dimensionale taal. Het moet ervaren worden omdat er vaststaande gedachten en gevoelens gehecht zitten aan deze gedachten die wegwijzers kunnen zijn.
SL: Ik ben zo blij dat je dat naar voren bracht omdat in het proces hiervan ik me iets anders herinnerde. Het iets anders dat ik me herinnerde is de weg eruit vandaan - de weg uit mijn dilemma vandaag - precies toen je dat zei. De weg uit mijn dilemma was dat ik het op de één of andere manier voldoende bijeen wist te voegen om te zeggen, Ik laat dit los naar de hoogste expressie van mezelf. Ik laat dit los naar de hoogste expressie van mezelf.
Ik herinner me deze ene situatie en dat ik voor het raam zat en naar buiten keek en zei: Ik laat dit los naar mijn hogere expressie van zelf, en toen kwam het onmiddellijk binnen en ik riep het aan en zei wat ik moest zeggen om het oude te beëindigen en in/naar de volgende expressie te verhuizen.
De andere kwestie over het ertussenin wat de Arcturianen gezegd hebben is, dat dit ertussenin de nieuwe basislijn voor de Aarde is. We hebben de oude 3D basislijn gehad. Dus dat is de basislijn - zoals de vloer en dat je onder de vloer kunt gaan in/naar jouw sub-bewuste en super-bewuste - maar dat was de derde dimensie. Nu is deze frequentie voorbij de vierde. Het is aan het begin van de vijfde dimensie derhalve is het nu de nieuwe basislijn.
MP: Het is de nieuwe maatstaf.
SL: Ja, het is het nieuwe normale.
MP: Jij hebt onlangs gezegd - maak Ascentie normaal. Nu is het het nieuwe normale. We hoeven zelfs niet te zeggen - maak Ascentie normaal omdat dit het nieuwe normale is. We tappen erop in nietwaar? We tappen erop in maar het voelt soms oncomfortabel aan omdat we ons niet zo vertrouwd voelen met de energie als de voorafgaande matrix gedachtepatronen - manieren van bestaan. Terwijl wij nu in/naar deze hogere frequentie verhuizen, en dat is wat het is, eerst - gebeurt het ogenblikkelijk.
Ik vraag me af dat als het tien jaar geleden was en wij deze discussie zouden hebben, ik vraag me af of deze kwestie waar jij net doorheen gegaan bent ook zo snel als nu naar het oppervlak gekomen zou zijn, verwerkt, verwerkt, verwerkt, ontvouwd en opgelost. Omdat dit zich voorgedaan heeft gedurende 30-60 dagen is het niet?
SL: Ja, het heeft echt heel veel te maken met het met pensioen sturen van de persoon die ik geweest was. Dus het is heel veel gebaseerd op het loslaten van het oude gevoel van zelf en het omhelzen van een nieuw gevoel van zelf. Dan natuurlijk, omdat ik daar uit vandaan schuif, nemen de financiële middelen toe en verhuizen in/naar de andere middelen - welke overvloedig meer gebaseerd zijn op vertrouwen dan dat wat gedurende dertig jaren beproefd was. Dus ik had dertig jaren aan geschiedenis om te zeggen; "Oké dit werkt."
Welnu, gelukkig - en dit is mijn vierde werkexpressie, dus ik heb dit eerder gedaan - maar dit is de meest radicale, omdat ik voorheen de ervaring altijd overlapte. Dus dit is veel meer een sprong van geloof/vertrouwen, wat is waar wij allemaal tot toe opgeroepen worden om nu te doen - om die sprong van vertrouwen/geloof te maken. Ik herinner me dat in één van de Indiana Jones films over de Heilige Graal, dat Indiana Jones de Heilige Graal zag maar dat er een kloof tussen hem en de graal was en dat hij ergens gehoord had - sprong van vertrouwen, sprong van vertrouwen en hij stak zijn voet uit boven de kloof en het pad opende zich voor hem. En, het was alleen bij de voet die erop was toen hij op die manier er overheen liep.

Dat is wat wij nu aan het doen zijn. We zetten gewoon onze voet neer en wachten voor de bodem om naar boven te komen en het aan te raken.
MP: Ik vraag me af hoeveel mensen die naar deze conversatie luisteren een droom of een visioen gehad hebben van aan de rand van een klif te staan en dat zij de beslissing moesten maken om wel of niet te springen? Ik kan vier mensen opnoemen waar ik vorig jaar mee gesproken heb die dat type van ervaring gehad hebben waar het een moment van beslissing was, het moment van verandering. Het was een kans en zij namen een rennende sprong recht van het klif af niet wetende wat de uitkomst zou zijn.
Naar mijn mening, is het altijd op die manier geweest maar wij kijken er nu anders naar. We kijken er anders naar omdat er een verhoogde overzichtelijkheid is. De toename in de frequenties en de voortdurende verandering van energieën welke die voortdurende verandering en de verhoging in onze trilling creëerde - op een persoonlijk en planetair niveau - staan ons een grotere graad van overzichtelijkheid toe - en we hebben dat wanneer we echt gewerkt hebben met deze kwesties in onze levens die we moeten genezen en waar we ons mee moeten verzoenen en los moet laten - het verleden zo je wilt - zelfs gisteren.
Dus in het Nu zijnde - het verleden, het heden en de toekomst in het Nu geeft ons de vrijheid om de volgende stap te nemen. Het eerste dat de Arcturianen zeiden vandaag was dat creatie zich voordoet in het Nu van het vijfdimensionale bewustzijn. Het woord dat in mijn gedachten kwam was 'vertrouwen'. We moeten vertrouwen. We moeten onszelf vertrouwen omdat dat alles is dat er is. En we moeten open zijn om te weten wat de volgende stap voor ons zal zijn.
SL: Ja en om te weten dat er een volgende stap zal zijn. We worden in ieder moment begeleid en we werden begeleid. Maar wij werden begeleid door onze ego's of door het één of andere wezen dat helemaal daarboven was en waarvoor je moest mediteren of tot moest bidden. Wij groeiden daarmee op en het was buiten onszelf - ver boven onszelf was de hulp. Maar nu wat er aan het gebeuren is, is dat er geen buiten is.
Wanneer we naar buiten kijken, kijken we in/naar het driedimensionale hologram. Dat is een hologram en dat is niet echt. Het echte, de waarheid is binnenin ons bewustzijn en dus is deze hogere begeleiding binnenin ons en wij zijn binnenin ervan - want wij zij één en vervlochten. Wij staan allemaal aan de rand van een belangrijke/grote paradox verandering. Dus ons ego, specifiek onze gekwetste ego heeft echt een hoogtijdag omdat het doodsbang is. Wat zal er met me gebeuren? Zal ik verdwenen zijn? Wat zal er met mijn fysieke leven gebeuren?
Aan de andere kant moeten wij ons herinneren dat Ascentie geen ontsnapping is, het is een transmutatie. We ontsnappen nergens aan. Dus al deze doodsbange delen binnenin ons zijn expressies van onze lagere staten van bewustzijn en we moeten ons omdraaien en hen onvoorwaardelijke Liefde geven. We hoeven hen niet af te handelen of in meditaties te gaan of journalen te schrijven. Als je het wilt, dan kan je dat maar dat hoeft niet omdat het gewoon energiegebieden zijn.
De Arcturianen vertelden mij dit en zij maakten het zeer duidelijk toen we vorig jaar de Venus overgang hadden - waar Venus tussen de Aarde en de Zon in was. Ik ontving vanaf dat punt verder dat - alles een energiegebied is en als we het direct op een energetisch niveau afhandelen het veel sneller zal zijn, veel gemakkelijker en het zal in staat zijn om multidimensionaal vrij te stellen. Het zal in staat zijn om naar beneden uit te breiden in/naar onze diepe sub, sub-bewuste - welke zou kunnen proberen om ons te saboteren - en helemaal naar boven naar onze Overziel die met ons de ontelbare incarnaties en veelvoudige Ascenties zal delen die wij al binnenin het Nu ervaren hebben.
MP: Dus de nieuwe frequenties kunnen de 3D paradigma's niet ondersteunen. Maar we gooien nu de baby met het badwater weg in plaats van dat wij hen binnenin de nieuwe trilling transmuteren en transformeren.
SL: Ja, en binnenin de nieuwe trilling is er geen resonantie van angst omdat het een vijfdimensionale trilling is.
MP: Daar is vertrouwen en weten.
SL: Dus vanuit die trilling is het zoveel gemakkelijker om op te ruimen en te transmuteren wat het ook is dat naar jou geroepen heeft in termen van fysicaliteit waar je mee ingestemd hebt, voordat je zelfs jouw lichaam aannam, en wij hebben ermee ingestemd om Gaia te helpen - om deze prachtige planeet te helpen. Dus ik begrijp nog steeds dat ik en diegenen van ons die hier specifiek naartoe kwamen om Gaia te helpen, een fysieke gedaante zullen handhaven - waar wij in en uit kunnen gaan zoals de Geascendeerde Meesters in en uit gaan. Wij zullen een fysieke gedaante handhaven/onderhouden omdat dat ons plug is in/naar het fysieke deel van Gaia.
Aangezien wij diepgaand met Gaia verbonden zijn en wij onszelf transmuteren, transmuteren wij Haar ook. Net zoals wij in/naar angst gaan, sturen wij dat ook naar Gaia. Dus, het gaat echt over overgave - gewoon je overgeven en overgeven omdat het driedimensionale opererende systeem ging over het verzamelen van informatie op een lineaire manier en een plan creëren en het naar buiten in/naar de toekomst te projecteren en het plan te volgen en de energie daarbuiten te plaatsen zodat je de energie terug kunt hebben - omdat de derde dimensie oorzaak en gevolg is. Dat was het derde dimensionale paradigma.
Nu binnenin het vijfdimensionale paradigma zijn wij in het Nu van de Ene. Alles IS. Dus zelfs als wij verder gaan beginnen wij steeds meer van deze lagen van werkelijkheid gewaar te worden - andere frequenties van werkelijkheid. We kunnen deze frequenties van werkelijkheid beklimmen net zoals wij een trap kunnen beklimmen. Om diepgaand iedere frequentie van werkelijkheid te ervaren moeten wij ons eraan overgeven. Nochtans is er geen tijd. Zij bestaan allemaal in exact hetzelfde moment van het NU.
MP: Alle potentiëlen. Een prachtige conversatie Sue, heel veel dank.
SL: Dank je wel allemaal voor het afstemmen op ons. Dit zal op de blog zijn zoals gewoonlijk en ook de YouTube - dus ik zie jullie daar, in ons bewustzijn. Goed Mary, in ons bewustzijn en we zullen een ieder van jullie persoonlijk een knuffel geven als je aankomt. Dus als je hiernaar luistert en de YouTube ziet - voel onze vijfdimensionale knuffel en wij verwelkomen jullie om deze boodschap te delen.
MP: Ja en we houden allemaal elkanders handen beet. Dank je wel iedereen, we zien jullie de volgende keer.
SL: Zegeningen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten