vrijdag, juni 13, 2014

Je Eigen Werkelijkheid Creëren #3 - 4 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone


Je Eigen Werkelijkheid Creëren #3
4 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone 
Hallo iedereen en welkom terug bij onze doorgaande conversaties met Dr. Suzanne Lie. Ik ben Mary Perricone en wij zijn altijd opgetogen om terug bij jullie te zijn. In deze conversaties over het Creëren van Je Eigen Werkelijkheid hebben wij een aantal gebieden verkend. Vandaag willen wij iets ontwarren dat de Arcturianen tijdens onze laatste Conversatie zeiden.
"Het Universum is dat waarvoor jij een persoonlijk Portaal bent. Elk en iedereen van jullie is een expressie van het Universum. Jij bent niet slechts één expressie, jij bent een schitterend multidimensionaal wezen dat het universum bereist via jouw bewustzijn, via jouw wetendheid dat je één bent met al het leven."
Dus in die context Dr. Sue laten we doorgaan om het multidimensionale aspect te ontwarren dat wij omvatten bij het creëren van onze eigen werkelijkheid. Welkom Sue.
Suzanne Lie: Dank je wel, dank je wel - ontwarren hoe wij onze multidimensionale werkelijkheid creëren - dat is absoluut aan de orde voor een diep onderzoek momenteel aangezien de dingen flink tekeer gaan - nietwaar?
Laat ons beginnen met een boodschap van de Arcturianen. Ik weet dat ik een zeer hectische ochtend creëerde vandaag en dus wat ik dan gewoonlijk doe wanneer mijn ego-zelf iets creëert waar ik niet van geniet om het te doorleven, is dat ik een manier en een tijdstip vind om gewoon te gaan zitten en opnieuw op te starten.
Net zoals toen Mary en ik om het huis heen gingen om een plaats te vinden waar ik enige privacy zou hebben, en ik de Skype steeds opnieuw op moest starten omdat wij het signaal bleven verliezen. Aldus ga ik mijn bewustzijn op een publieke manier opnieuw opstarten en geef jullie allemaal een middel waarop jullie je bewustzijn opnieuw op kunnen starten aangezien jullie het zelf nodig zouden kunnen zijn - wat afhankelijk is van wanneer je luistert of dit leest.
Ik zou graag gedurende een minuut willen vertellen over het opnieuw opstarten en het je opnieuw verbinden met je hogere expressies. Ik vind dat de ademhaling er zeer belangrijk voor is want ik moet die "mij" uit me vandaan ademen die beperkt is tot mijn derde dimensionale ervaring zodat ik mijn multidimensionale expressie in kan ademen.
Ademhalingsoefening om opnieuw op te starten
Dus als jullie allemaal hier aan deel zouden willen nemen - we gaan drie lange langzame ademhalingen nemen en ademen alle frustraties en chaos van de derde dimensionale wereld eruit.


Ik zal iedere ademhaling tellen - één … en voel die vrijlating … twee … als je die volgende laag loslaat, neem een diepe ademteug aldus je een lange uitademing kunt doen om diep, diep te gaan om deze innerlijke niveaus en lagen van de derde dimensionale illusie los te laten. …
Adem nu jouw hogere expressie in en als je uitademt - deze keer in plaats van los te laten, integreer je de ademteug. Adem de hogere expressie weer in en integreer het bij de uitademing. En de derde keer, adem de hogere expressie in en adem uit om te integreren.
De Arcturianen: Groeten Dierbaren - wij zijn de Arcturianen en komen deze ochtend om tegen jullie en Mary te spreken. Mary, heb jij iets dat je graag zou willen zeggen?
MP: Ja, één van de dingen waar ik over nagedacht heb terwijl wij ons aan het voorbereiden waren op de samenkomst en conversatie van vandaag is dat vaak, in onze creatie, wij ons niet altijd realiseren dat wij onze eigen werkelijkheid scheppen en ook hoe belangrijk het in het proces van creatie is om de uitkomst los te laten. Een andere manier om dit te zeggen is: om niet gehecht aan de uitkomst te zijn.
Wat er in het spel komt is dat in het creatieproces, wanneer wij onze intentie of onze wens en onze behoefte vaststellen, beseffen wij hoe moeilijk het is om niet te proberen de uitkomst te controleren, maar in plaats daarvan het los te laten in/naar de stroming en er niet aan gehecht te zijn.
De Arcturianen: Ja, dat wordt het leven in overgave genoemd. Wanneer je in overgave leeft, dan weet je dat je op jouw Goddelijke pad bent en je weet ook wanneer je in/naar de illusies van de tijd vervallen bent - wanneer je in/naar de gespannenheden en de ongerustheden van het leven bent vervallen in een altijd toenemende veranderende driedimensionale wereld.
Wanneer je ontdekt dat dit zich voorgedaan heeft, houd je ogenblikkelijk onvoorwaardelijk van jezelf en vergeef jij jezelf onvoorwaardelijk en accepteer je dat je in het proces bent van te leven in de chaos voorafgaand aan de grote verandering. Grote verandering wordt altijd met chaos voorafgegaan.
Als je die chaos voelt kan jij je overgeven aan de chaos. Herinner je dat de manier waarop je door de derde dimensie heen beweegt is, dat je met jouw werkelijkheid wisselwerkt en deze manipuleert. Aan de andere kant, de manier dat je op een vijfdimensionale manier leeft is dat jij je overgeeft aan jouw werkelijkheid.
Dus wij begeleiden al onze luisteraars/lezers nu om zich iets te herinneren dat chaos veroorzaakt heeft. Neem een lange langzame diepe ademteug als jij je aan de chaos overgeeft.
Als jij je overgeeft aan de chaos kan je eenvoudigweg loslaten. Dit is een belangrijke voorloper voor het creëren van je eigen werkelijkheid - want jouw eigen werkelijkheid wordt met combinatie van jouw gedachten gecreëerd. Herinner je, jouw gedachten stralen altijd uit vanuit jouw prachtige multidimensionale bewustzijn en je wordt altijd voorafgegaan door jouw gedachten.
Of jij je er bewust van bent of anderen zijn zich er bewust van - jouw gedachten zijn tastbaar en kunnen onbewust door de meesten ervaren worden, bewust door sommigen en superbewust door iedereen.
Dus jouw gedachten creëren jouw werkelijkheid al, of je het nu wel of niet weet.
Neem een lange ademteug om jouw gedachten toe te staan om in/naar de uitlijning te komen met jouw galactische, hemelse en spirituele zelf, terwijl je in deze uitbreiding van jouw bewustzijn ademt, zodat je voorbij de beperkingen van die driedimensionale holografische projectie gaat.
MP: Wij kennen het woord en het concept van het onze levens binnen te filteren, in onze creaties en in onze reacties op ieder type van communicatie en wisselwerking. Laten we dat gedurende een moment behandelen omdat de Arcturianen zeiden dat in de derde dimensie wij wisselwerken met onze werkelijkheid en deze manipuleren.
Soms doen wij dit zonder ons bewust te zijn van de manier waarop wij wie wij in de derde dimensie zijn filteren of interpreteren. We filteren via ons geslacht, via onze generatie, onze etniciteit. We filteren via onze levenservaringen en via vooroordeel en partijdigheid. Je er alleen al bewust van te zijn is aldus behulpzaam bij het begrijpen van onze eigen reacties op onze ervaringen.
Wij filteren ook op andere niveaus en dimensies. Wij filteren via ons archetype en via onze voorkeuren - onze communicatieve voorkeuren. Wij filteren via onze astrologie. Wij communiceren anders als we een Vissen of een Stier of een Kreeft of een Steenbok zijn. We moeten tegemoetkomingen maken en mededogen en begrip hebben voor deze verschillen welke werkelijk onze krachten zijn en voor die prachtige diversiteit van de mensheid. Dus deze zijn enige van de manieren waarop wij onze werkelijkheid manipuleren.
De Arcturianen zeggen om je over te geven aan de werkelijkheid. Wij hebben acceptatie van onszelf door het observeren van de situatie en het gedrag en om door het proces heen te gaan en onvoorwaardelijk van onszelf te houden. Onvoorwaardelijke Liefde via het proces van iedereen waar wij mee werken en mee communiceren, maakt deel uit van de overgave in/naar dat vijfdimensionale Eenheidsbewustzijn.
Dus ben gewoon bewust en begin te begrijpen. Zoals de Arcturianen zeiden - wij communiceren op veelvoudige dimensies. Wij communiceren en creëren onze werkelijkheid multidimensionaal, en onze gewaarwording/inzicht begint te verschuiven van de derde in/naar de vierde en in/naar de vijfde dimensie wanneer wij dit beseffen en accepteren.
De Arcturianen: En wij de Arcturianen zouden graag willen spreken over dat tweede component van creatie hetgeen jullie emoties is. Heel vaak is de mensheid zich niet bewust van de grote kracht die vastgehouden wordt binnenin hun emoties. Nu, de combinatie van gedachten en emoties zijn wat jouw bewustzijnsstaat instellen en het is zeer belangrijk om je er bewust van te zijn dat wanneer je opzettelijk wenst om een component binnenin jouw werkelijkheid te creëren, dat jij jezelf uitbreidt in/naar de hoogst mogelijke staat van bewustzijn - omdat de creatie op de frequentie van jouw bewustzijn zal zijn op het moment dat je het creëerde.
Dus als je iets creëert omdat je kwaad of bang bent, in een lage staat van bewustzijn bent, zal je waarschijnlijk niet van die creatie genieten.
Dus begeleiden wij jullie allemaal nu om te voelen hoe jullie gedachten helder en zuiver zijn - en geef je over in het Nu van de ENE en vul deze gedachten met onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde is de hoogste frequentie van Licht. Wij weten dat iedereen op de één of andere manier in staat is om deze informatie te krijgen - wij weten dat iedereen van jullie op het pad van Ascentie is. En, dat jullie steeds hogere ervaringen binnenin jullie werkelijkheid willen creëren.
Als jullie je gedachten toestaan om op eenheid gebaseerd te zijn - met andere woorden, wanneer je denkt - Ik Wil - denk dan "Wij Willen". We beginnen misschien met alle elementen binnenin jullie zelf en breiden uit naar jullie familie en naar jullie gebied en naar jullie natie en in/naar de volledige planeet. Dus je begint met Eenheidsbewustzijn en breidt uit in/naar een collectief bewustzijn en dan breidt je uit in/naar een planetair bewustzijn.
Als je jouw gedachten neemt van dat wat je wenst te creëren in jouw werkelijkheid - verlevendig je het. Jij brengt het het leven binnen met de kracht van jouw emoties/bewustzijn.
Denk nu gedurende een moment aan één gedachte welke wij allemaal willen creëren. Wij willen ons leven op de vijfdimensionale Nieuwe Aarde creëren. Dus laten wij allemaal die gedachtevorm over het leven op de vijfdimensionale Aarde vasthouden en die gedachtevorm vullen met onvoorwaardelijke Liefde.
MP: Eerder spraken wij over overgave en niet gehecht te zijn aan de uitkomst. Maar weet dat wat de uitkomst ook is - het voor het hoogste goed is. Een tijdje geleden werkte ik aan een project met een partner en wij verwachten om werk op basis van een contract te doen. Wij waren zeer geïnteresseerd in het type van werk, we hadden het gevoel dat wij een prachtige taak zouden kunnen verrichten; en waren enthousiast en voelden dat het werk was dat het waard was om te doen.
Maar, wij kregen het contract niet. Een andere groep werd met het werk beloond. Toen wij samenkwamen om de kwestie te bespreken, zei mijn partner dat zij het gevoel had dat wij te gehecht aan de uitkomst geweest waren dat erin geresulteerd zou hebben dat wij het werk zouden ontvangen. We hadden het moeten loslaten naar buiten in/naar het universum voor het hoogste goed, omdat we wisten dat de groep die het werk ontvangen had er een prachtig werk van zou maken. Dus kwamen wij tezamen en focusten ons op het geven van dank voor deze andere groep. Wij wisten dat zij voor alle betrokkenen een fantastische taak neer zouden zetten.
Het was een les in het je overgeven en in de stroming te zijn en deel te nemen aan dat Eenheidsbewustzijn en dan aan het einde het los te laten en iedereen het beste toe te wensen. Dus wij gingen door een scala van emoties - opwinding, enthousiasme en dan teleurstelling en dan tot het besef komen dat het echt een feestviering was, omdat wat belangrijk was de uiteindelijke uitkomst was - misschien niet de uitkomst die wij oorspronkelijk visualiseerden.
SL: Ik zou daar een klein beetje meer aan toe willen voegen over mijn leven en ik zit in het midden van een enorme grote stroom van verandering. Ik werd hierop voorbereid door het hebben van verschillende dingen die zich in mijn leven voordeden die ik echt niet uitkoos om te creëren en die ik los moest laten. Ik moest het loslaten en iedere keer dat ik het losliet ontdekte ik dat het terugkwam op een andere en betere manier.
Het is belangrijk dat wij beseffen dat mislukking een illusie is van onze derde dimensionale wereld. In feite, in de channeling die ik voor mijn blog deed gisteren zeiden de Arcturianen dat mislukking alleen betekent dat je gereed bent om in/naar een nieuw territorium te verhuizen. Wanneer het ook is dat wij in/naar een nieuw territorium verhuizen, moeten wij bereid zijn te falen omdat wij zoveel leren van deze mislukkingen. En, het falen is slechts dat wij voldoende moed verzameld hebben om in/naar maagdelijk territorium te gaan waar wij niet langer meer een expert zijn, maar waar wij nu een beginneling zijn.
Ik weet dat ik 67 jaar oud ben en ik ben bereid om een beginneling te zijn. Ik herinner me een belangrijk boek dat ik las en dat geschreven werd door H.R. Suzuki en hij zei; Het ging altijd over de beginnersgeest - om altijd in de beginnersgeest te leven. Nu, beginnersgeest betekent dat wij in/naar het onbekende kunnen verhuizen. En, is dat niet onze reis in/naar de vijfdimensionale Nieuwe Aarde? Wij verhuizen in/naar het onbekende en de staat van onze emoties en de keuzes van onze gedachten zijn de manier waarop wij ons pad creëren.
MP: Een beginnersgeest - ja. Ik weet niet wat ik niet weet maar ik ben bereid het te weten en dat het zichzelf aan mij openbaart. Door mijn gehele leven heen heb ik de ervaring gehad dat de ene deur dichtging en de andere opende zich, en ik kwam ertoe om te ontdekken dat ik de andere deur toe moest staan om zich te openen. Als ik door een ademhalingsproces van het één of andere type heenga met wat ik zou waarnemen als een verlies - als ik het als een andere kans zou kunnen zien en dit zou kunnen benaderen met de beginnersgeest, stroomt het zeer zeker veel gemakkelijker.
Wanneer ik aan de andere zijde van de ervaring zou arriveren, door de teleurstelling en de angst en de kwaadheid en zelf het beschuldigen heengegaan zijnde - aan de andere zijde ervan was iets dat ik nooit gevisualiseerd zou hebben. Dus het te benaderen met een beginnersgeest van te erkennen dat ik niet weet wat ik niet weet opent onszelf om het volgende geschenk te ontvangen - dat wij in feite aan onszelf geven.
Ik was het gewoon te denken dat iets prachtigs in mijn schoot gevallen was, maar ik ben ertoe gekomen te beseffen dat ik open was om dit geschenk te ontvangen dat ik gereed was om te ontvangen omdat ik het aan mezelf gaf.
SL: Dat is een zeer goed punt. Ik zou graag een moment willen nemen om jullie allemaal in een korte meditatie te gidsen over de open en dichtgaande deuren.
Dus ik zou graag willen dat jullie allemaal die dit lezen of horen een ademteug nemen en door jullie levens heen kijken en dat jullie zien wat gereed is om jullie te verlaten en waar je gereed toe bent om los te laten. Je hoeft geen controle te hebben over wat gereed is om jou te verlaten en je hebt welzeker controle over wat je gereed bent om los te laten maar in beide gevallen is het een deur die dichtgaat.
Kijk in/naar jouw leven en -- Wat is dat voor deur die dichtgaat?
Neem een lange langzame diepe ademteug en sta jouw hogere begeleiding toe je te helpen bij het vinden van dat wat niet langer meer in jouw leven gebruikt kan worden en dat wat je gereed bent om los te laten en/of waarvan je de vrijlating, het loslaten weerstaat.
Als jij jouw hogere begeleiding toestaat om binnen te komen, zie die deur dichtgaan en stuur het Liefde. Net zoals een persoon waar je dierbaar van hield en waarvan je genoot dat die bij je op bezoek was je woning verlaat - zou je hen een grote knuffel geven en je zou hen naar de deur brengen en je zou met hen naar buiten lopen en misschien op de veranda of aan de straat staan om hen uit wuiven. Dan zou je terug in huis gaan en die deur sluiten.
Nu, wis uit, wis dat beeld uit. Nu gaan wij een deur binnen waarvoor je gereed bent om die te openen. Misschien denk je dat je nog niet gereed bent. Misschien ben je bang niet gereed te zijn. Misschien kan jij je niet voorstellen waar je gereed voor zou kunnen zijn. Dus wederom, roep jouw hogere begeleiding binnen. Jouw hogere begeleiding is altijd daar om jou te informeren over dat waar jouw ego het moeilijk mee heeft om te onderscheiden.
Dus luister naar jouw hogere begeleiding - wat is het waarvoor je gereed bent om jouw leven nu binnen te laten?
Voel de liefde die je hebt voor datgene wat je toestaat om jouw leven binnen te komen. Verbeeld je nu dat je naar die deur toeloopt en dat je die deur helemaal opent en dat je het in jouw leven verwelkomt. En terwijl het over jouw drempel stapt geef het een grote knuffel en zeg, "Dank je wel, dank je wel, dank je wel."
In feite zal ik deze oefening met een mantra beëindigen. Ik beloof jullie dat deze mantra werkt. Ik heb het gedurende decennia gebruikt.
Mantra: Het dank geven voor de substantie bij de hand zal de substantie onbegrensd dupliceren.
Met deze mantra - ben je dankbaar voor wat je al hebt en het plaatst jou in een staat van overvloed. Binnenin die staat van overvloed kan je geloven dat meer van waar je van houdt jouw leven binnen kan komen. Geloven dat jij jouw werkelijkheid kunt creëren is een onontbeerlijk component van het creëren van jouw werkelijkheid.
Mantra: Het dank geven voor de substantie bij de hand zal de substantie onbegrensd dupliceren.
MP: Ik denk dat de volgende Mantra een prachtige aanvulling is op degene die je net gaf Sue. Het is een mantra die door St. Germaine aan ons gegeven werd.
Mantra: Sta in het midden van de kamer met jouw handen open en roep jouw hogere zelf, de IK BEN Aanwezigheid aan en zeg luidop:
IK BEN Waardig
IK BEN Toestaand
IK BEN Gereed
IK BEN Ontvangend
Daarmee Sue, geloof ik dat we voor vandaag door de tijd heen zijn. De tijd vliegt wanneer je plezier hebt. Dit is een prachtige conversatie geweest. Dank je wel, en dank je wel aan de Arcturianen.

Sue Lie: Dank je wel - aan een ieder van jullie. Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie waardig zijn. Jullie creëren jullie werkelijkheid en jullie verdienen een prachtig leven.
Zegeningen aan jullie allemaal, aan een ieder van jullie. Heb een fantastische dag en wij zullen jullie de volgende keer weer zien.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten