zondag, juni 22, 2014

Hilarion: Juni 22-29, 2014
Hilarion
De Kwaliteiten van Geloof, Hoop en Vastberadenheid kan Bergen Verzetten…
Juni 22-29, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Dierbaren,
Er is een grote invoer van de energie van Liefde en mededogen geweest welke gericht werd vanuit de harten van vele Lichtwerkers rondom de wereld, toen zij zich bij elkaar in eenheid aansloten om barmhartige veranderingen in de monetaire systemen van de Aarde en binnenin de harten van de mensheid op gang te brengen, en deze energie werd door de geascendeerde rijken, zoals door velen verzocht, vergroot. Zoals eerder vermeld, worden de energieën die zich op de Aarde voordoen gewrocht op vreedzame manieren die de hogere trillingsimpact in een visioen dragen welke de intentie omvat dat de veranderingen voor het hoogste goed van iedereen moeten zijn. De daadkracht van deze activiteit zal nu omlaag filteren om veranderingen binnenin de harten van diegenen teweeg te brengen die lang de wereldsystemen op een zelfdienende manier gecontroleerd hebben. Wanneer velen bijeen gekomen zijn met een gefocuste intentie voor het hoogste goed van allen, is er niets dat de gewenste uitkomst lang kan vertragen.
De creatie van een nieuwe wereld wordt beoogd door diegenen die de vonk van de Schepper sterk binnenin hun harten dragen. Dezen herinneren zich dat dit een onderdeel van de missie is die zij kwamen implementeren in een vrijwillige dienstverlening voor het Goddelijke Plan. Zij beseffen dat verandering met hun invoer begint en dat zij vreedzame en liefdevolle actie persoonlijk moeten ondernemen om deze veranderingen in/naar de manifestatie te brengen. Zij begrijpen dat de verschijningsvormen terwijl zij zich uitspelen niet zijn wat werkelijk is en zij behouden hun hogere visie. De kwaliteiten van geloof, hoop en vastberadenheid kan bergen verzetten en dit zal meer opmerkzaam worden als de gevisualiseerde evenementen in/naar de manifestatie komen in het alledaagse leven van de mensheid. Wij van de geascendeerde rijken buigen voor allen die op deze manieren in eenheid samenwerken, en moedigen meer inspanning aan zoals deze om met regelmaat plaats te vinden.  

De energie van de Godin doordringt de atmosfeer van de Aarde en doordringt al haar bewoners en dit zal de mensheid op verrassende manieren beïnvloeden, hetgeen de harten van de meerderheid van de mensen op de planeet zal verheffen. Terwijl een groter evenwicht van de goddelijke vrouwelijke en mannelijke energieën plaatsvindt binnenin iedere ziel, zal er ook evenwicht in hun externe wereld zijn. De intentie en de wens om in een vreedzame en welvarende wereld te leven zal voor de mensheid tot bloei komen. Dit visioen is vereist om iedere dag onderhouden en geaffirmeerd te worden door iedereen die de macht/kracht begrijpt die zij hanteren met een dergelijke activiteit. Laat hen ook begrijpen dat zij niet alleen staan in deze inspanning; dat vele ongeziene machten helpen en aanmoedigen om dit werk voort te zetten. Het zijn de innerlijke gedachteprocessen van de mensheid die samensmelten om hun werkelijkheid te creëren en wanneer meer mensen zich dit realiseren, zullen de veranderingen op hun wereld fenomenaal zijn. Het is zeer belangrijk je geestelijk bij elkaar aan te sluiten om een nieuw type van beschaving opnieuw te creëren welke iedereen op de planeet zal dienen.
Als meer mensen door Spirit geleid worden, beginnen zij alles in vrijheid te stellen en los te laten dat hen teruggehouden heeft van het met passie nastreven van hun dromen. Hun dromen zullen in uitlijning zijn met de natuurlijke geaardheden van hun ziel en zij zullen beginnen om in/naar hun beste rol te verhuizen in de Nieuwe Wereld die gecreëerd wordt. Ieder persoon zal elke dag leven door diens natuurlijke passies en dat wat hem/haar vreugde brengt te volgen en dit zal helpen bij het creëren van een synchronische en harmonieuze levensstijl voor een ieder. Er zijn net zoveel paden naar de Nieuwe Wereld als dat er zielen op zijn en allen zijn nodig in hun gemeenschappen terwijl deze in/naar de manifestatie komen. Zij moeten open zijn om met anderen te delen en elkaar te helpen hun specifieke gaven/geschenken te delen aangezien een ieder nodig is om bij te dragen op de beste manier voor iedereen.
Als mensen in de Nieuwe Wereld hun innerlijke bekwaamheden ontvouwen, beginnen zij een grotere bekwaamheid te hebben om de intenties van anderen te onderscheiden en zijn zij in staat om gemakkelijker deze frequenties en energieën af te weren van het tussenbeide komen met de richting die zij voor zichzelf en hun wereld uitgezet hebben. De focus behouden op hun hogere aspiraties zal verzekeren dat alleen diegenen die in overeenstemming zijn met hun intenties hen kunnen beïnvloeden en dat er velen zijn die ontwaken tot de kennis dat zij geen bestuur nodig zijn door wat voor externe macht dan ook, zolang als zij hun eigen zielpad volgen. Ieder persoon wordt begeleid naar de hoogste bijdrage die zij aan het collectief van de mensheid kunnen geven om een nieuw en belonend leven voor de gehele mensheid te creëren. De mogelijkheid van iets te creëren voorbij waarover gedroomd werd is nu aanstaande voor de mensen van de Aarde. Het is een zeer opwindende tijd om daar deel van uit te maken en hier zijn jullie, gereed voor take-off!
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten