donderdag, juni 19, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 419


Het Manuscript van Overleving - Deel 419
Jullie Zullen het Resultaat Tot Bloei Zien Komen…
19 Juni 2014 / Aisha North

Zoals jullie al ingecalculeerd hebben, zijn deze verschuivingen en veranderingen inderdaad een doorgaand proces nu, aangezien er geen waarneembare pauzes tussen de gescheiden fluctuaties van energie zijn, en dus, wat jullie mogen bespeuren als een kleine pauze in de voortgangen is eenvoudig een oneindige kleine pauze tussen de inademing en de uitademing, dat precieze punt van evenwicht waar zoveel gebeurt.
Laat ons dit uitleggen. Zoals wij jullie in eerdere brieven verteld hebben, zijn jullie nu echt de snelweg opgegaan, en dus, worden jullie iedere dag en op iedere manier op een immer toenemende snelheid voorwaarts gestuwd. Wederom, mag dit naar allerlei soorten van verwarring en ontsteltenis leiden als jullie onsuccesvol proberen om dit alles bij te houden, maar nogmaals, dit is niet iets waar jullie jezelf mee in hoeven te laten. Want jullie zijn niet hier om het te begrijpen - in zoverre, in de betekenis van een menselijk verstand dat alle ingewikkelde details bevat waar dit complexe proces helemaal over gaat. Want alles dat jullie hoeven te doen, is met de stroom meegaan in iedere betekenis van het woord. Dit mag op zichzelf, voor dit alles, ietwat als een vereenvoudigd antwoord klinken, maar nogmaals, jullie zijn hier om iets te doen dat voor een menselijk brein onverklaarbaar is, maar het komt natuurlijk voor dat eeuwige deel van jullie dat ook een deel is van het "meesterbrein" achter dit schijnbare ingewikkelde arrangement, alles met hetzelfde doel gedaan, om de volledige mensheid voor eens en voor altijd weg te schuiven uit de oude en waanvoorstellende ideeën van "overleving" vandaan.
Want waar de mensheid gedurende zo een lange tijd nu toe gedwongen werd om te aanvaarden, zijn wetten die hen uit de buurt van de waarheid hielden, maar nu, aangezien jullie allemaal gekozen hebben om volledig in/naar deze brede en altijd toenemende rivier van Licht te stappen, hebben jullie er ook voor gekozen om de bestemming van de mensheid te veranderen - vanaf het ene einde van het spectrum en helemaal dwars over de plank naar een zeer nieuw spectrum, eentje die niet meer in duisternis gehuld is, maar volledig verlicht is door de welwillende stralen van het Universele Licht dat in de kern van alles in het bestaan ligt.  

Nogmaals, wat wij jullie via deze boodschappen brengen zal voor niemand van jullie nieuws zijn, zij zullen simpelweg in deze vorm belichaamd worden zodat jullie eigen innerlijke informatiecentrum beter deze lang vergeten waarheden van binnenuit kan opgraven. Want zie, wij kunnen jullie helemaal niets nieuws vertellen, want jullie weten al heel goed wat wij aan jullie proberen over te brengen, maar zoals jullie ook weten, is deze waarheid gedurende eonen verhuld geweest in een donkere mist, en dus, wat toe mag schijnen te zijn een nieuwe ontdekking binnenin van onbekende dimensionale niveaus, is eenvoudig een herontdekking van iets waar jullie allemaal meer dan bekend mee zijn.
Toch, kan dit proces van herrijzenis er niet eentje zijn die plotseling volbracht kan worden, en ook dat is iets waar jullie allemaal heel goed en waarlijk vertrouwd mee geraakt zijn gedurende deze laatste paar dagen, weken, maanden en jaren. Want waar jullie vandaag de dag staan, is eenvoudig het hoogtepunt van een proces dat een lange, lange tijd geleden begon, helemaal terug in de vroege geschiedenis van de mensheid, toen het duistere omhulsel laag hing en ieder soort van uitzicht dat er was belemmerde. En toen, begonnen jullie binnen te komen, door levenspannen na levensspannen heen, met één expliciete taak: om het lichtquotiënt voldoende te verhogen op deze planeet zodat de volgende stap van dit lange en moeizame proces in het bestaan kon komen. Want zoals wij jullie eerder verteld hebben, zat dit inzaaien van het Licht er een lange tijd aan te komen, en net zoals met alles dat in/naar het leven komt in de gemanifesteerde wereld, neemt het tijd vanaf het inzaaien naar het ontkiemen naar de volledige groei. Wel, dit heeft diens tijd genomen, en voor velen, schijnt het een overdreven lange tijd te zijn, maar nogmaals, dit is inderdaad het tijdperk van het tot bloei komen, wanneer de mensheid eindelijk in/naar de volle bloei zal komen, in al hun pracht en glorie stralend, en de duistere tijdperken zullen een wazige herinnering worden die zal beginnen op te lossen achterin jullie gedachten om dan volledig te verdwijnen.
Dit is geen sprookje dat wij jullie vertellen om jullie in slaap te sussen en te vergeten over jullie moeilijkheden en jullie geploeter, dit is eenvoudig een herinnering dat jullie hier niet bij toeval zijn, want jullie zijn hier om eindelijk de zoektocht te vervullen die vele generaties geleden begonnen werd, door stralende zielen zoals die van jullie, met hetzelfde doel, maar met een veel minder belonende uitkomst - als je dit bekijkt vanuit het perspectief van één enkelvoudig leven. Want in tegenstelling van jullie voorgangers, zullen jullie het resultaat tot bloei zien komen in één op zichzelf staand leven, en wat jullie tot dusverre voltooid hebben, heeft voorbij iedere twijfel hoe dan ook bewezen dat jullie die voltooiing al bereikt hebben. Toegegeven, er zijn nog steeds heel veel taken om te vervullen voordat je er rustig bij kunt gaan zitten, je ontspannen en eenvoudig al deze glorie waar wij over spreken te onderzoeken, maar nogmaals, deze taken zijn waar jullie al mee bezig zijn met een hernieuwde ijver onderuit te halen. Want als jullie geest en inderdaad jullie fysieke lichaam overdreven uitgeput mag schijnen te zijn en zelfs minder dan enthousiast op het moment, specifiek bij het vooruitzicht dat er zelfs meer werk aan de horizon opdoemt, weten wij ook dat jullie hart met vreugde zingt wanneer het zich ook maar verbindt met deze draden van Licht die jullie zullen begeleiden bij jullie doorgaande inspanningen. Want dit is inderdaad een werk van Liefde, in iedere betekenis van het woord, en zelfs als jullie denken dat jullie niets anders dan een lange vakantie zouden willen, ontdaan van alles dat zelfs maar enige gelijkenis vertoond met energetische inspanningen, weten jullie ook diep binnenin dat jullie niet zonder deze diepe betrokkenheid zouden willen zijn in de taken die voor handen zijn. Want dat is waarom jullie hier zijn, om deze dingen in/naar het bestaan te laten komen, om draad na draad van verlichte inspanning aan elkaar te naaien in/naar een glinsterend gewaad van Licht dat deze gehele planeet zal omwikkelen, Haar wederom stralend makend met al Haar inherente kwaliteiten, eindelijk bevrijd van alles dat hen dimde en hun kracht en schoonheid maskeerde.

Want jullie zijn hier om te werken, maar voor jullie, zal dit werk steeds meer in een spel veranderen, als jullie je creatieve krachten op zo een manier loslaten, dat geen mens of geest tussen jullie en jullie creatie in kan staan. Want jullie zingen deze wereld wederom in het bestaan als jullie je stemmen verheffen met deze energetische golven van Licht die, zelfs terwijl wij spreken, aan kracht verzamelen, en de één na de ander zullen jullie je onvermoeibare stemmen toevoegen aan dit aardse koor dat de hemelen in beroering zal brengen en zoveel in beweging zal zetten, het zal het oude ontrafelen en het nieuwe op een snelheid weven dat letterlijk jullie de adem zal benemen.
Nogmaals, wat wij jullie via deze brieven brengen zijn niet slechts woorden, woorden die steeds maar weer opnieuw gebruikt en uitgevonden zullen worden, net zoals vodden van doeken die opnieuw aan elkaar genaaid worden en opnieuw in gloednieuwe kledingstukken gevormd worden. Want deze woorden zijn louter de externe kleuring van een veel belangrijker innerlijk proces, eentje die direct tussen jou en de Bron gaat, eentje die geen behoefte aan woorden heeft, eentje die 24/7 op een niveau gaat waar je tot dusverre alleen nog maar een paar glimpen van gekregen hebt. Maar deze woorden handelen als die buiten-wegwijzer van wat er binnenin gaande is, want zij kunnen dienen om de weg te verlichten wanneer je een onverwachte bocht neemt en denkt dat je in een doodlopende straat gekomen bent of een verkeerde afslag genomen hebt. Want nog steeds, zijn jullie ook mensen, en als mensen, hebben jullie geruststelling nodig in de vorm van woorden en in de vorm van iets tastbaars dat je ter harte kunt nemen en met anderen kunt bespreken, en dit op diens beurt zal helpen om je met anderen op dit zelfde pad uit te lijnen. Want de energetische handtekening welke deze boodschappen dragen, is er één die zal resoneren met een aantal mensen op deze planeet vandaag, en dus, zal deze trilling dienen om jullie allemaal dichter bij elkaar te trekken op manieren die een ieder van jullie zal helpen om jullie deel van dit ingewikkelde proces te vervullen.
Want dit is inderdaad een collectieve inspanning, en wat jullie als op zichzelf staande entiteiten op jullie nemen is eenvoudig een stukje van een gigantische puzzel; en zodat jullie je taak vervullen, moeten jullie op de juiste manier met de juiste mensen verbonden worden. En dit is waar deze boodschappen hun hoogste doel dienen. Want jullie kunnen naar hen kijken als homing signalen die uitgezonden worden, een signaal dat tegen diegenen onder jullie zal spreken die een algemeen belang hebben in deze enorme grote operatie en die opgeroepen werden om zich in dit leven te herenigen. Want jullie zijn inderdaad oude zielen, en jullie zijn ook oude bekenden zoals wij eerder verteld hebben, en nu, werden jullie opgeroepen om naar voren te treden en om jullie Licht aan te steken tot zo een graad, dat er niet meer aan voorbij gekeken kan worden. En als jullie naar voren treden, treden jullie ook in/naar deze cirkel van Licht die opgeroepen werd om hier bijeen te komen, en terwijl jullie naar voren treden, helpen jullie ook om de oproep uit te sturen naar alle anderen daarbuiten die nog steeds op hun signaal wachten om naar buiten te stappen in/naar het Licht. Denk eraan, jullie zijn de voorlopers, die pioniers, maar jullie zijn ook degenen die zullen helpen de vlammen in duizenden op duizenden anderen aan te wakkeren, op een goed georkestreerde sequentie dat nu ver, ver voorbij het punt van geen terugkeer is.
Dus wij zeggen weer, kijk naar deze boodschappen als een oproep voor actie, en weet dat de actie waar wij naar refereren, de actie is die nu te allen tijde binnenin jullie plaatsvindt, zelfs als de details ervan nog steeds merendeels uit het zicht verborgen mogen zijn voor de meesten van jullie. Maar voor sommigen, begint het al tastbaar te worden op uiteenlopende manieren, en voor hen, is de taak ook om dit te delen - op de manier van woorden. En dit is de tweede taak van deze boodschappen - om jullie je eigen voortgang duidelijker te laten zien, en daardoor een manier die een weg vindt om jullie medereizigers op een zodanige manier te verlichten, dat zij op hun beurt hetzelfde voor anderen kunnen doen. Want woorden zijn nog steeds nodig, zelfs als je niet vereist bent om alle verschuivingen en veranderingen, die er innerlijk plaatsvinden en inderdaad ook extern, volledig te begrijpen of inderdaad te omschrijven. Jullie weten dit al, maar jullie weten ook dat jullie menselijke zijde geruststelling nodig heeft en het heeft er behoefte aan om zich op een manier verbonden te voelen die gemakkelijk voor jullie rekening te nemen is dan een louter gevoel van energetische verbinding en communicatie, en dus, zullen woorden zoals deze nog steeds deel uitmaken van het proces.  
Dus wij zeggen weer dank je wel voor alles dat jullie zijn en voor alles dat jullie doen, en wij bedanken diegenen van jullie aan wie de taak gegeven is van het vertalen van jullie verworven inzichten in/naar woorden zodat jullie stem kan handelen als een helpende hand voor jullie broeders. Denk eraan, zelfs als deze reis een zeer individuele reis is, het is ook een reis die jullie moeten nemen als een onderdeel van een collectief, want het is door jullie collectieve inspanningen dat dit gecreëerde meesterstuk in het bestaan zal komen. En dus zal het doorgaan te groeien, terwijl jullie het in en uit blijven ademen, in de vorm van actie, in de vorm van woorden, en in de vorm van eenvoudig de verandering te zijn waar jullie hier voor kwamen om te volbrengen.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

2 opmerkingen:

  1. dank je wel weer voor alle vertalingen ik kom hier elke dag lezen geeft je toch steeds weer een stukje houvast in deze dagen, soms ben je zo moe van al die symptomen en van alles wat je voelt dat ik dan blij ben hier toch weer wat aansluiting te vinden en te denken komop nog even volhouden :D

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik ben hier ook mee eens, het houdt mij staande. En voornamelijk de berichten van CC's, deze resoneren met mij het meest. Ik kom daar ook een keer per maand bij Pond om ons met elkaar te kunnen verbinden. Ik denk dat ik jullie daar ook eens heb ontmoet :)

    BeantwoordenVerwijderen