zondag, juni 08, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 418


Het Manuscript van Overleving - Deel 418
Jullie Staan nu voor die Grote en Uitnodigende Open Zee van Potentieel, de Nooit Eindigende Bron van Mogelijkheden
5 Juni 2014 / Aisha North
Jullie hebben nu al jullie voorgangers overtroffen, dierbaren, aangezien jullie inderdaad een prestatie geleverd hebben waarvan slechts een paar dachten dat het mogelijk was. Want als het niet voor jullie was, zou niets van de op handen zijnde veranderingen die op het punt staan om tot ontvouwing te komen gebeuren, tenminste, niet op de manier en niet op de snelheid waarop zij nu tevoorschijn zullen komen. Want terwijl jullie jezelf volledig in/naar dit geïntegreerde nieuwe niveau van versmolten energie verankerden, stelden jullie automatisch een nieuw en veel sneller spoor open, zo je wilt, voor deze energetisch geladen deeltjes, deze kleine maar immer zo krachtige voorbodes van verandering, en nu, staan jullie voor een waarachtig banket van mogelijkheden. Want jullie zijn naar de kusten van de zee van het potentieel gekomen, en nu is er niets dat jullie tegenhoud om een duik te nemen en jullie zelf volledig onder te dompelen in wat er voor jullie ligt.
Want waar jullie nu voor staan, is die grote en uitnodigende open zee van potentieel, de nooit eindigende bron van mogelijkheden om opnieuw af te stemmen en in te stellen wat het ook is dat uit synchronisatie en buitensporig is, en nu, zullen jullie langzaam maar zeker geleid worden om steeds verder naar buiten deze oceaan in te stappen. En als jullie ermee beginnen om jullie coördinatie te vinden en leren te vertrouwen op jullie bekwaamheid om vrijelijk in al dit vloeibare licht van potentieel te zweven, zijn wij er zeker van dat jullie je echt snel thuis zullen beginnen te voelen. En terwijl jullie het jezelf gerieflijk maken in dit grote nieuwe gebied van energetisch ruw materiaal dat jullie ter beschikking staat, zullen jullie ook tot actie aangespoord worden in wat toe mag schijnen te zijn enige eerder vreemde gevallen van verrassende uitlijningen en kansen die onaangekondigd zullen komen. En dus, mogen jullie je plotseling gewaarworden op een reisje naar iets onverwachts of dat je op pad gaat om iemand te ontmoeten die tot dusverre onbekend was, of je zult jezelf op de juiste plaats op het perfecte tijdstip gewaarworden om in contact te komen met iemand die je voorheen niet gekend hoeft te hebben, maar tot wie je een ogenblikkelijke verbinding voelt zodra als dat jouw ogen op hen blijven rusten. Want zie, de draden waar jullie zo druk mee geweest zijn om te spinnen, zullen zichzelf nu strakker naar elkaar toe aantrekken, een veel steviger fundering creërend waarop jullie allemaal kunnen staan. Want nu, wat een losse verbinding is geweest van vervlochten strengen van Licht zullen een fonkelend, glinsterend geheel worden dat jullie allemaal in staat zal stellen om je werkelijk te verplichten aan de taken die aan jullie gegeven werden. Want zoals wij jullie steeds maar weer opnieuw verteld hebben, wat jullie tot nu aan toe te verduren hebben gehad, waren eenvoudigweg de voorbereidingen, de alles-belangrijke voorbereidingen die noodzakelijk waren om jullie allemaal voor te bereiden, niet slechts als individuen, maar ook als een collectief. Maar nu staan jullie gereed om niet simpelweg te ZIJN, maar ook om te beginnen te DOEN - in iedere betekenis van het woord. Want jullie zullen worden zoals drukke bijtjes, onophoudelijk jullie schatten van informatie en energie verzamelend, en jullie zullen doorgaan om jullie collectieve bijenkorf te vullen met steeds meer van deze gouden schat, waardoor jullie je waarachtige eigen paradijs zullen construeren. En dit paradijs is niets anders dan de wereld van jullie dromen, de plaats waar allen die daar wonen dat aldus doen omdat zij ervoor gekozen hebben om zichzelf volledig in het Licht onder te dompelen.


Want zoals jullie allemaal nu heel goed weten, is dit pad niet voor diegenen die zich niet kunnen verplichten, dit pad is voor diegenen die een beslissing maken aangaande hun hoogste niveau om zichzelf waarlijk voorgoed uit en weg van het oude te tillen, en als zodanig zijn jullie degenen die zich onder de eerste groep van pioniers bevinden, degenen die de eersten waren om uit te zeilen naar maagdelijk territorium, een roep in jullie harten volgend om het oude achter te laten en weg te gaan en jullie Arcadia op een zeer nieuwe kust te zoeken. En nu zijn jullie op die kust aan land gegaan, jullie zijn gearriveerd dierbaren, en nu, zal het bouwen van jullie werkelijke eigen paradijs daarop volgen. Het zal niet zonder diens ontberingen en geploeter zijn, maar deze keer zullen jullie bij jezelf gewaarworden te zingen terwijl jullie verder gaan om het land van jullie dromen beetje bij beetje, stukje na stukje te construeren.
Want dit is geen zaak van het arriveren in iets dat gereed gemaakt en volledig geconstrueerd werd, waar alles dat je hoeft te doen ik je sleutel in de deur te steken en jezelf in jouw gloednieuwe onderkomen binnen te laten. Nee, dit is de plaats die je tot leven zult laten komen, door er stukjes en beetjes van jouw dromen aan toe te voegen in een naadloze constructie van Liefde. Want er zijn miljoenen op miljoenen dingen om te doen, niettemin zijn er meer dan genoeg van jullie om deze prachtige taak op zich te nemen om het in het bestaan te brengen, nu dat jullie de taak volbracht hebben van het slopen van de oude beperkingen die jullie tegenhielden van het doen wat jullie op het punt staan om te doen. Want wat jullie tegenhield, was het werkelijke idee dat jullie incapabel waren van dit op de eerste plaats te doen, maar nu, heeft dat oude idee van machteloosheid volledig diens macht over jullie verloren, en jullie staan weer als nieuw, gereed om eindelijk deze verbijsterende krachten die jullie allemaal binnenin dragen los te laten. En dit is wat jullie zullen doen, op alle soorten van manieren, en op allerlei soorten van plaatsen. Voor sommigen; jullie zullen in/naar enige zeer nieuwe en voor jullie volledig onbekende territoriums gebracht worden, in iedere betekenis van het woord, terwijl voor anderen; jullie zullen jezelf florerend gewaar worden in wat gewoonlijk een oude en benauwde omgeving was, maar nu, zal het zijn alsof dat ook aangestoken is door dit binnenkomende Licht.
Want denk eraan, wat jullie in het bestaan zullen brengen, is op deze waarachtige planeet waar jullie zovele levens op doorgebracht hebben, en dus, zal jullie nieuwe onderkomen in hetzelfde kwadrant aan het firmament zijn als de oude, maar het zal in een zeer andere energetische omgeving zijn. En dus, wat sommigen uitgelegd hebben als een wegvliegen van deze planeet en in/naar meer glorieuze en meer vriendelijke sferen ver, ver weg daar buiten in de onbekende ruimte, gaat in feite helemaal over iets veel dichter bij huis. Want jullie hebben de noodzakelijke verschuiving gecreëerd welke deze waarachtige planeet in/naar de uitlijning heeft gebracht met de coördinaten die de gloednieuwe tijdlijnen die jullie gekozen hebben om te bewonen voort zullen brengen. Want toen jullie weg stapten uit het oude, stapten jullie ook dwars over de afgrond die jullie verdeelde van deze nieuwe en veel meer vruchtbare lagen van energie die zullen helpen om niet alleen jullie dromen in stand te houden, maar ook zullen verzekeren dat zij in/naar het bestaan komen. Want jullie zijn hier niet om nog langer over een beter leven te dromen, jullie zijn hier om het tot leven te laten komen in iedere betekenis van het woord, door het maken van beslissingen en door het initiëren van acties die ieder enkelvoudig aspect van deze tot dusverre denkbeeldige wereld in staat zullen stellen tot leven te komen. En dit zullen jullie doen, met iedere ademteug die jullie nemen en met iedere stap die jullie zetten, en jullie zullen beginnen de stukjes aan elkaar te leggen die al daarbuiten zijn, gereed om manifest te worden door jullie bereidheid om hen te ZIEN en hen te her/erkennen.
Denk eraan, dit is niet zoals de pioniers van welweer, die hun schamele bezittingen met zich meebrachten en een afgebakend stuk in de wildernis opeisten, en door het bloed van hun handen een primitief bestaan opzetten in een klein open gekapt bosterrein in het ongetemde woud. Nee, jullie zijn hier om het tegenovergestelde te doen, want jullie zijn hier om eenvoudig de winkels van schatten te openen die daar al zijn, erop wachtend dat jullie hen vinden, en deze winkels omvatten alle gereedschappen die jullie nodig zouden kunnen zijn om niet alleen de Nieuwe Wereld nieuw te maken, maar een volledig functionerende maatschappij in al diens glorie. Want jullie zal niet gevraagd worden om weg te treden van het oude en in/naar iets veel eenvoudigers en minder ontwikkeld, verre van dat. Jullie zullen gevraagd worden om weg te treden van de oude en grove manieren van denken en doen en in/naar het nieuwe en ingewikkelde maar veel, veel meer intelligente manier van met het leven omgaan. Want zoals wij jullie eerder vertelden, de problemen van de gehele mensheid kunnen aan de deur van de mensheid zelf neergelegd worden, want jullie hebben iedere op zichzelf staande van hen gecreëerd door jullie onvermogen om de dingen op de juiste manier te zien, en door jullie weigering om te zien hoe alles diepgaand met elkaar verbonden is. Maar nu, hebben jullie niet alleen jullie ogen geopend maar ook jullie harten voor deze waarheid, en dus nu, zullen jullie beginnen om de dingen op de beste manier te doen. Niet slechts voor ieder individu, maar voor Iedereen, en bovenal, ten gunste van jullie thuis, jullie eigen Moeder Aarde.
Want zij zal in dit jullie grootste bondgenoot zijn, want zij weet dat jullie degenen zullen zijn die haar een nieuwe pacht aangaande het leven zullen geven. Jullie zijn degenen die Haar volledig zullen omhelzen, en jullie zijn degenen die de werkelijke schatten zullen begrijpen die zij jullie aanbiedt. Want deze wereld zal wederom een paradijs worden, waar de vitaliteit van de werkelijke lucht die jullie inademen en de werkelijke grond waarop jullie lopen dermate ingeworteld zullen raken in jullie alledaagse levens, dat jullie niet langer meer kunnen doorgronden hoe jullie zo ontkoppelt van alles waar jullie zo gewend aan waren konden leven. En gezamenlijk zullen jullie ervoor zorgen dat het allemaal weer tot leven komt, door jullie levens te waarborgen voor de reconstructie van dit paradijs, en door de droom hiervan volledig in/naar het bestaan te laten komen.  
Deze taak mag voor velen van jullie onoverkomelijk toeschijnen, want als jullie rondkijken, zien jullie de lelijke littekens van verontreiniging, onjuist bestuur en hebzucht aan alle zijden, maar denk eraan dat dat slechts oppervlakkig is - in iedere betekenis van het woord. Want wat jullie als een ras gecreëerd hebben kan niet gekleurd worden door de ware kern van jullie Moeder, het heeft alleen haar externe huid vervuild, en wat jullie nu toe zullen passen zal niet alleen dienen om deze gekleurde huid te sussen, het zal feitelijk helpen om het volledig en compleet op iedere manier te herstellen. Want jullie zullen leren hoe magie te laten werken, op manieren waar wij gewend zijn naar te kijken als alledaags en normaal, maar voor jullie zal het toeschijnen alsof het te goed is om waar te zijn. Want jullie zullen leren - of wij zouden misschien moeten zeggen opnieuw leren - om je opnieuw af te stemmen en iedere enkelvoudige substantie te herverwerken dat verwijderd moet worden van deze planeet op zo een manier, dat er geen sporen van hen achter zullen blijven.
Denk eraan, alles in het bestaan komt vanuit dezelfde bron, er is niets in de Gehele Schepping dat niet gemaakt is van dezelfde eenvoudige bouwblokken. Want alles dat bestaat is opgemaakt uit deze twee elementen: energie en bewustzijn. En dus, wat gecreëerd werd kan ook her-gecreëerd worden, ontmanteld en opnieuw in elkaar gezet op zo een manier, dat wat schadelijk geweest is heilzaam wordt. En herinner je, wat is het dat groene dingen beter dan wat dan ook laat groeien? Mest - het precieze spul dat afgedaan kan worden als afval, het precieze spul dat de beste bemesting van alles is. Dus als jullie om je heen kijken en afval en verontreiniging aan alle kanten zien, weet dan dat wat je werkelijk ziet potentieel is - in een zeer letterlijke betekenis. Want jullie bezitten alles al dat het nieuwe op moet bouwen, alle bouwblokken zijn hier al, maar zij zouden in een vorm kunnen zijn waar jullie op z'n best aan voorbij zouden gaan als een overlast, of op z'n slechts als een gevaar. Maar het is geen van beide, het is eenvoudigweg energie in een vorm waar jullie nog niet tot toe in staat geweest zijn om het tot diens beste voordeel te gebruiken, maar dat is wat jullie nu zullen leren om te doen, op enige zeer verrassende manieren zouden wij daaraan toe kunnen voegen. Want jullie zullen door de experts onderwezen worden, en jullie zullen leren dat waar jullie mensen aan denken als zijnde onmogelijk, in feite niets anders is dan eenvoudig een kwestie van het je opnieuw focussen.
Want jullie zullen alles leren dat jullie nodig zijn te buigen en te draaien en te vormen in/naar het juiste spul - ongeacht wat voor soort verkeerd spul het op het moment ook mag schijnen te zijn, en ongeacht hoe hard jullie het proberen, jullie zullen niet in staat zijn om "verkeerd" spul in iets te veranderen dat zelfs erger is. Want de frequenties die deze functies controleren, zijn eigenlijke trillingen die dit mogelijk maken te trillen op zo een hoge frequentie, dat niets dat niet op hetzelfde hoge niveau trilt in staat zal zijn om letterlijk op hen af te stemmen. Met andere woorden, jullie kunnen op geen enkele manier een ravage aanrichten, en jullie zullen helemaal niets vernietigen door jullie onbekwaamheid om de ingewikkeldheid van dit proces te begrijpen. Want wat jullie zullen doen, zal net zo eenvoudig voor jullie zijn als het ABC, en jullie zullen de taak met een lichtheid van het hart doen welke succes op ieder niveau zal verzekeren.  
Want zelfs als deze processen zelf uitgelegd kunnen worden als buitengewoon geavanceerd en ingewikkeld door een menselijk brein, is dit niet iets waar jullie gedurende jaren en jaren hard voor zullen moeten studeren op de school van de wetenschappen om het je eigen te maken. Want jullie zijn allemaal hier al Meesters van, en dus, alles dat jullie hoeven te doen, is om jezelf te herscholen om jullie eigen twijfels meester te worden als tot hoe en wanneer dit op de juiste manier te doen. Wederom, er is geen enkele manier om dit verkeerd te doen, jullie kunnen dit alleen op de juiste manier doen, en jullie kennen de juiste manier al. En dit is wat er bij jullie allemaal nu opnieuw naar boven zal komen, als jullie beetje bij beetje deze oude ideeën van beperking toestaan om eindelijk op de grond te vallen. En terwijl jullie dat doen, zullen jullie beginnen te zien hoe de dingen letterlijk zichtbaar zullen worden. Niet slechts voor jullie, maar voor wie dan ook die het in hun harten kiezen om zich opnieuw op het Licht te focussen.
Denk eraan, zelfs als jullie pioniers zijn, er zijn miljoenen op miljoenen daarbuiten die gereed zijn om over dezelfde verdeling heen te stappen welke jullie klaargespeeld hebben om te overbruggen, en zodra als jullie beginnen om deze nieuwe wereld met de noodzakelijke constructies in te richten, kunnen zij niet falen om op te merken wat er gaande is. En dus, zullen zij hun licht toevoegen aan deze vooruitgangen, ervoor zorgend dat de bal sneller en sneller gaat rollen en dat dit strakke weven van Licht steeds groter groeit, wederom meer en meer opvangend van het vallen in/naar de diepe gletsjerspleet waar zij over nagedacht hebben er verder omlaag in te vallen. Met andere woorden, dit zal een spiraal van Licht zijn dat voor altijd buitenwaarts groeit, steeds meer harten aanrakend terwijl het verder gaat, en dit op diens beurt zal ervoor zorgen dat deze spiraal zelfs meer snelheid oppikt. En denk niet dat je van het spoor afgevallen bent als je faalt om enige veranderingen in jouw eigen leven in de op handen zijnde toekomst te zien. Want zij zijn er al, maar aangezien deze ingewikkelde patronen ook toestaan voor individuele reizen, denk eraan dat jou pad veel meer complex mag zijn dan dat van jouw buur, maar zij voegen allemaal dezelfde ongelooflijke kracht aan deze immer groeiende spiraal van ontvouwend Licht toe dat jullie allemaal in beweging gezet hebben door jullie onverbiddelijke push om weg te komen uit de oude dichtheden en in/naar de frisse en verheffende luchten van morgen. Maar nu zijn jullie eindelijk hier, en nu zal het eindelijk beginnen te ontvouwen in al diens glorie, en wij kunnen niet wachten om te zien waar jullie als eerste "overheen zullen struikelen". Want zoals wij jullie in een eerdere brief verteld hebben, laat jullie nieuwsgierigheid de weg leiden, want het zal jullie inderdaad naar al deze verborgen schatten leiden die er op jullie allemaal liggen te wachten, en wat jullie vinden zullen jullie gebruiken om het Nieuwe te creëren, de plaats voor iedereen die ernaar streeft te beginnen om het leven volledig te leven, naar buiten uitdijend in het volle Licht en niet langer verborgen in de diepe en duistere schaduwen van vorig jaar.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten