zaterdag, juni 14, 2014

Het Begin van het Einde - Deel 1: De Arcturiaanse Kampeerplaats Boodschap - 11 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie


Het Begin van het Einde - Deel 1
De Arcturiaanse Kampeerplaats Boodschap
11 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie


Jason Spreekt:
Ergens in het midden van alles dat Sandy jullie verteld heeft, planden wij ook onze route naar onze eerste bestemming, de Grote Oceaan. We besloten om zo vaak als mogelijk was te kamperen zodat wij inniger met Moeder Natuur zouden kunnen zijn. We waren ook opgewonden om te gaan kamperen wat wij bepaald hadden als onze eerste kampplaats, dus we reden de gehele nacht en begonnen ons avontuur op onze tweede kampplaats.
We arriveerden daar vroeg in de ochtend, kozen onze plaats, kropen terug naar het slaapgebied achterin onze nieuwe bestelbus en vielen onmiddellijk in slaap. De kampeerbeheerder die onze registratie en betaling wilde voor de plaats maakte ons slechts een paar uren later wakker. We waren nog steeds zo opgewonden dat we niet meer terug in slaap konden vallen en begonnen ons kamp op te zetten.
We hadden besproken dat we gedurende een paar dagen op deze plaats zouden blijven om te ontspannen na alle opwinding van de laatste twee maanden. Echter, we hadden niet de emoties verwacht die naar boven kwamen zodra we opgehouden waren met onze drukke activiteiten en de enorme verantwoordelijkheid van onze missie beseften.
Wij beiden voelden ons op een punt van overgang waarin we ons doodsbang, opgewonden, bevrijd, droevig en jubelend voelden. Omdat onze emoties zo divers en intens waren, konden wij ons niet settelen in gelukkig. We hadden korte momenten van geluk, maar dan kwam ons verwarde denken binnen om dat vreedzame moment te onderbreken.
Onze gehele levens lang waren we strevend naar, zoekende, genezend en aan het werk geweest. Vandaar dat wij niet wisten hoe een leven te creëren en te accepteren dat NIET gebaseerd was op "hard werken om het te bereiken." Natuurlijk hadden wij onze wonderbaarlijke avonturen voorbij de tijd gehad, maar wij creëerden dat leven niet. We hadden onze levens veranderd toen wij eenmaal naar onze cabine gingen, maar we moesten nog steeds werken. Nu de financiële ondersteuning van onze missie gemakkelijk ons leven binnengekomen was, hadden wij er geen idee van hoe we zouden kunnen beginnen.
Nadat onze tent vastgezet en ons kamp volledig opgezet was voor ons verblijf, overviel de twijfel en de verwarring ons en we gingen de tent in om "een dutje te doen". In plaats daarvan, gingen we beide in een diepe trance en zagen feitelijk de Arcturiaan in de kleine tent bij ons. Het was Diens eerste gestalte van een wolkachtig wezen met glinsterende sterren, maar Diens gebruikelijk omvang was samengevat om in de tent te passen. Onze trance verdiepte zich verder terwijl de Arcturiaan met ons sprak.
"Zijn jullie vergeten dat wij jullie gedurende jullie volledige leven geholpen hebben? Wij zien dat jullie beide op het grootste kruispunt van jullie levens zijn. Jullie staan op het punt om dat te doen wat jullie altijd gewild hebben, maar waarvoor jullie altijd te angstig waren om te proberen. En waar spreken wij over? Jullie staan op het punt om LOS TE LATEN!


"Wij horen jullie denken. "Wat staan wij op het punt om los te laten." Jullie staan op het punt om jullie ego los te laten. Hoe zal het eruit zien om je ego los te laten? Hoe zal dat voelen en hoe zal je denken? Jullie ego heeft jullie gekweld, alsook jullie aangezet om alles te bereiken dat jullie gedaan hebben. Ja, jullie ego stond aan het roer, hoewel jullie ook in overgave leefden. Jullie konden je overgeven aan de hartruimte, maar jullie gedachten, specifiek diegenen van ambitie en angst (welke hetzelfde zijn) werden door jullie ego aangestuurd.
"Wij zeggen niet dat dat een slecht iets was. Er zijn geen goede en slechte dingen in de werkelijkheid die jullie NU creëren. Er is alleen het leven - het leven dat JULLIE gecreëerd hebben. Jullie hebben een prachtig leven voor jullie zelf gecreëerd, maar nu zullen jullie een leven voor jullie Multidimensionale ZELVEN op de fysieke Aarde creëren. Om jullie missie te vervullen, moeten jullie je volledig overgeven aan de ENE van het NU."
"Hoe zullen we dat doen?" vroegen wij beide met onze gedachten.
"Met het oog op het feit dat jullie met al het leven kunnen communiceren, beginnend bij de elementen en elementalen, moeten jullie Meester worden van jullie energiegebied. Zoals jullie je nu bewust zijn, zijn jullie beide fysieke expressies van Mytre en Mytria die in/naar het vijfdimensionale bewustzijn ascendeerden lang voorafgaand aan jullie huidige tijdlijn.
"Echter, wanneer je betrokken bent bij het bereiken, proberen, werken en creëren kunnen jullie vergeten dat jullie al Meesters zijn van jullie energiegebied in de hogere expressie van jullie Multidimensionale ZELF. Wanneer jullie je eenmaal herinneren dat JULLIE ook Geascendeerde Meesters zijn op een hogeer frequentie van jullie Multidimensionale ZELF, nemen jullie je fysieke voertuig waar als een link met de driedimensionale werkelijkheid die jullie dienen.
"Wij zeggen "dienen" omdat jullie Geascendeerde Meester ZELF niet langer een aards voertuig hoeft te nemen voor ervaring. Je neemt alleen een aards voertuig voor de dienstverlening aan de planeet waarop je die gestalte genomen hebt. Als een Geascendeerde Meester heb je niet langer een aards voertuig nodig om je te ontwikkelen, te leren of jouw bewustzijn uit te breiden. Je evolutie, het leren en de uitbreiding gebeuren niet langer in de derde/vierde dimensie, maar in de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
"Echter, het aardse voertuig dat jullie geascendeerde ZELF draagt kan verward raken. Want zie, in een werkelijkheid waarin je in/naar de initiatie voor ascentie verhuisd bent, geniet je over het algemeen echt van jouw fysieke leven. Natuurlijk, het Vissen Tijdperk is gevuld met verhalen van het grote lijden van de geascendeerden, maar dat is slechts vanwege het niveau van de inzichten/gewaarwordingen van diegenen die hun ascentie observeerden.
"Ten eerste, ging het Vissen Tijdperk over het "Verafgoden" van de hogere krachten. Sinds de Kali Yuga, de laatste 2000 jaren van de Grote Cyclus, is het verst van het Licht verwijderd, en het is hoofdzakelijk gefocust op de duisternis. Het is de cyclus waarin de polariteiten het meest extreem zijn en de Waarheid het meest vervormd. Gelukkig, jullie en alle andere Meesters die naar hun ware ZELF terugkeren zijn vrij van de ketenen van de Kali Yuga.
"Jullie zijn nu in het Gouden Tijdperk waarin volledige maatschappijen, en in jullie geval de volledige planeet, kunnen ascenderen voorbij de illusies van de polariteit. Vrij van de illusie van de polariteit kunnen jullie je herinneren hoe dat wat er tussenin is waar te nemen wat jullie voorheen observeerden als tegengestelden. Op deze manier, kunnen de ascenderenden die centrale plaats van vreedzaamheid en onvoorwaardelijke Liefde vinden en kiezen om daar te leven.
"Aangezien de entree in/naar het Gouden Tijdperk zich net voorgedaan heeft binnenin jullie illusie van de tijd, is jullie menselijke ego er nog steeds aan gewend om aan het roer van jullie leven te staan. Met het oog op het feit dat jullie hogere expressie van ZELF jullie ego vervangt als Kapitein van jullie aardse voertuig, moeten jullie je ego onvoorwaardelijke liefhebben, jullie ego onvoorwaardelijk vergeven en jullie ego onvoorwaardelijk accepteren.
"Onvoorwaardelijke acceptatie kan verwarrend zijn. Acceptatie van jezelf voor precies wie jij NU bent is een volledig nieuw concept dat NIET in het bestaan was tijdens de Kali Yuga, hetgeen recentelijk eindigde voor jullie menselijke betekenis van de tijd. Want in de meeste van jullie huidige incarnaties, alsook in de meeste van jullie incarnaties in de laatste 2,000 jaren, moesten jullie beter worden omdat jullie nooit "goed genoeg" waren. Deze logica schijnt al onvolkomen te zijn voor jullie uitbreidende bewustzijn, maar herinner je nu hoe waar dat was voorafgaand aan jullie ontwaking."
Ik weet dat zowel Sandy als ik op die manier aan onszelf gedacht hadden. Onze overgang van "zijnde niet goed genoeg" naar "onvoorwaardelijk van jezelf houden" deed zich voor gedurende de tijd die wij doorbrachten met onze hogere expressies van ZELF.
"Ja," ging de Arcturiaan verder, "En nu staat jullie wereld op de rand van het NU wat betekent GEEN TIJD. Voor meer aardse levens dan dat jullie zouden kunnen tellen, betekende nu dat het "tijd was om iets te doen". Vandaar dat, de verschuiving in/naar het NU, betekenend "geen tijd", zeer nieuw is voor het derde dimensionale geheugen van jullie ontelbare incarnaties in tijdlijnen voorafgaand aan dit Gouden Tijdperk.
"In jullie andere incarnaties op Aarde, betekent nu dat er iets gedaan zou moeten worden. Deze verstandelijke verschuiving van nu betekent je moet het nu doen, naar NU, zijnde de geen tijd van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, kan moeilijk zijn voor onze dappere bewoners van de ascenderende Aarde. Daarom, kunnen zij overweldigd raken door alles dat zij moeten DOEN om te ascenderen.
"In feite, de handeling van het "doen" is aan het transmuteren in/naar het weten van het "zijn." Door al jullie fysieke incarnaties op de derde/vierde dimensionale Aarde was de staat van zijn GEEN handeling. Je moest jouw spieren gebruiken, jouw werk, jouw concentratie en handelingen om iets in jullie werkelijkheid te creëren.
"Binnenin jullie NU, welke op de rand staat te transmuteren in/naar de vijfde dimensie, is het NIET het doen van jullie fysieke lichaam dat jullie wereld creëert, maar de frequentie van jullie wezen dat jullie wereld creëert. De frequentie van jullie wezen wordt vastgesteld door de staat van jullie bewustzijn.
"Jullie staan NU op de rand van deze overgang. Vandaar dat, jullie handelingen nog steeds noodzakelijk zijn. Echter, jullie beginnen te beseffen dat jullie staat van bewustzijn jullie handelingen bepaalt. Als je afgestemd bent op een hogere staat van bewustzijn, stromen jouw handelingen op een creatieve manier. Aan de andere kant, wanneer je in een lagere staat van bewustzijn bent, ontmoeten jouw handelingen een grote hoeveelheid aan weerstand en voel jij je alsof je "te hard werkt".
"Om een hogere staat van bewustzijn te handhaven moeten jouw gedachten en emoties in uitlijning met elkaar zijn. Maar, daar is nochtans een andere factor. De frequentie waarop jouw gedachten en emoties in uitlijning zijn is essentieel. Als jouw gedachten van de hogere frequenties zijn van het streven naar het in verbinding blijven met jouw ZELF, maar jouw emoties zitten klem in de één of andere EGO versie van angst, zal jouw aandacht "gescheiden" zijn in twee verschillende richtingen.
"Als jouw emoties op liefde gebaseerd zijn, maar jouw gedachten zijn angstig, zal je het gaspedaal indrukken met jouw andere voet op de rem. Velen van onze ascenderenden worden zichzelf in deze situatie gewaar. Herinneren jullie je dat wanneer je voor het eerst een moeilijke taak leerde dat je niet kon praten terwijl je het deed? Je kon alleen de nieuwe taak doen. Als je een andere taak toevoegde, was jouw concentratie verstoord en kon je niet effectief verder gaan met de nieuwe taak.
"Aan jullie wordt nu gevraagd om jullie dagelijkse leven in dezelfde werkelijkheid te leven die jullie gekend hebben gedurende jullie gehele leven terwijl jullie, tegelijkertijd, een frequentie van werkelijkheid binnengaan die een compleet ander opererend systeem heeft. Wat zou er met jou computer gebeuren als je het oude opererende systeem lopende hield terwijl je ook het nieuwe, volledige andere, opererende systeem lopende hebt?
"Jouw computer zou dermate verward raken dat het zeer waarschijnlijk zou crashen. Wij zien dat velen van de ascenderenden het gevoel hebben alsof zij zullen crashen. In feite, zullen jullie allemaal crashen en crashen jullie op een doorgaande basis, wat het waarom is dat jullie gedachten zowel verlicht als verwarrend zijn terwijl jullie emoties van vreugde naar angst lopen.
"Jullie zijn in het proces van het verschuiven van het opererende systeem van jullie driedimensionale brein in/naar het opererende systeem van jullie multidimensionale geest. Daarom, zijn beide systemen in een grote overgang. Tijdens deze overgang zullen jullie korte momenten hebben waarin deze twee breinen in uitlijning zijn. Binnenin dat moment kan jullie multidimensionale geest zich verbinden via jullie derde dimensionale brein om gevoelens van euforie en hogere creatieve gedachten te creëren.
"Het zijn deze momenten van tijdelijke verbinding dat jullie een glimp krijgen van het nieuwe LEVEN van de nieuwe JIJ. Jullie uitdaging is wanneer jullie twee opererende systemen uit de uitlijning vandaan vallen en jullie "crashen". We herinneren jullie er nu aan, dat in deze eerste momenten van jullie crash landing terug in jullie 3D zelf, jullie jezelf dan prijzen aangaande jullie tijdelijke uitlijning. Dan, herinner jezelf eraan dat "oefening kunst baart."
"Stuur jouw 3D zelf enige extra onvoorwaardelijke Liefde, onvoorwaardelijke vergiffenis voor het tijdelijk uit de uitlijning vandaan te vallen en onvoorwaardelijke acceptatie voor het immense proces waar jij je vrijwillig voor aanmeldde om te ondernemen. Herinner je dat het de Geascendeerde Meester JIJ was die zich vrijwillig aanmeldde om dierbare planeet Gaia te helpen, op wiens lichaam je verschillende aardse voertuigen gedragen hebt tijdens de ontelbare fysieke incarnaties.
"Er zijn ook Geascendeerden die nieuw op Gaia zijn. Zij zijn NU naar de Aarde gekomen omdat het hun speciale dienstverlening is om alle levensvormen te helpen om terug te ascenderen naar hun hogere expressies van ZELF. Of het nu je eerste incarnatie op de Aarde is of één van jouw vele aardse incarnaties, JIJ hebt je vrijwillig aangemeld om te helpen met de grote inspanning van het loslaten van de ketenen van de gewoonte van ALLEEN MAAR fysiek te zijn.
"Of onze vrijwilligers nu nieuw zijn voor deze ervaring of het gedurende decennia geleefd hebben, zij zijn ALLEMAAL samen in het NU van de ENE. Daarom, vragen wij dat jullie in/naar jullie leven kijken met de ogen van onvoorwaardelijke Liefde om diegenen te zien die zich ook vrijwillig aangemeld hebben om Gaia bij Haar overgang te helpen."
De frequentie binnenin de tent had het zeer warm binnenin gemaakt. Terwijl Sandy en ik snel uit onze tent vandaan stapten en in/naar onze schaduwplaats, botsten wij tegen de persoon op die kwam om Gaia, en ons te helpen. Het was onze Lemuriaanse vriend, Laturnius/Lantern*.

* Opmerking van Cobie - Sinds korte tijd noemt Suzanne Lie de Lemuriaanse persoon die we hebben leren kennen als Laturnius, Lantern. Als zij hiermee door blijft gaan, zal ik ook de naam aan gaan passen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten