zondag, juni 22, 2014

Fysieke Ascentie Symptomen en Opruimingen - 20 June 2014 / Fran Zepeda


Lezing/Genezing van en met Yeshua en Moeder Mary
Fysieke Ascentie Symptomen en Opruimingen
20  June 2014 / Fran Zepeda

Fran: Hallo iedereen! Onlangs deed ik een persoonlijke lezing/genezing en de ontvanger is zo vriendelijk en genereus geweest om mij toe te staan het met jullie te delen aangezien het velen van jullie mag helpen die nog steeds door moeilijke fysieke ascentiesymptomen en opruimingen heengaan. Heel veel dank aan de ontvanger van deze lezing (die eerst een consult bij zijn arts gehad heeft om ieder medisch probleem buiten te sluiten, en ik suggereer dat ook voor jullie), en ook dankbaarheid aan de Geascendeerde Meesters en Aartsengelen en onze Hogere Zelven die het doorgaven, en die er bij mij op aandrongen hebben om het met jullie te delen. Als dit volledig of ten dele met jou resoneert, neem het alsjeblieft in je op, met mijn Zegeningen! Er is ook een ander genezend gereedschap voor jullie aan het einde van mijn notities. En ik geef jullie ook een geheugensteuntje dat de laatste twee channelings hier van Aartsengel Zadkiel over "Transcendentie" en Moeder Mary, Mary Magdalena en Yeshua over "Volg Jullie Geluk" ook aangeboden worden op deze blog om te helpen met de Zonnewende Energieën … Gelukkige Zonnewende iedereen! Namasté!
Lezing/Genezing van en met Yeshua en Moeder Mary - Gechanneld door Fran Zepeda - 17 Juni 2014
"Dierbare:
Wat jij ondergaat, dierbare, is een diepe, diepe transformatie van jouw Lichtlichamen, zozeer dat het aan mag voelen dat jouw fysieke structuren "ineen aan het storten" zijn zogezegd, maar weet alsjeblieft dat dit niet het geval is. Het is een volledige overschakeling en vereist veel rust en een gemoedstoestand dat dit gunstig voor jou is, niet nadelig.
En dus, dierbare, weet alsjeblieft dat je oké en niet alleen bent - dat je gereed bent om zelfs verder te transformeren. Terwijl het moeilijk mag schijnen te zijn om in jouw iedere dag wereld te functioneren, ben je aan het leren om tegelijkertijd in beide werelden te zijn (hoger dimensionaal en 3D), en in het begin is het behoorlijk belastend. Maar weet dat je niet alleen bent en dat je een beroep op ons kunt doen voor assistentie en ondersteuning wanneer jij je ten zeerste verzwakt voelt.
Weet dat deze transformatie is waarvoor je een contract aangegaan bent en het zal toestemming en acceptatie vergen. Terwijl jouw fysieke lichaam zich aan al deze veranderingen aanpast, zal je het gemakkelijker vinden om deze soms slopende symptomen van transformatie te weerstaan.
Het is mogelijk dat je jouw verwachtingen aangaande jouw iedere dag, alledaagse activiteiten aan moet passen, en weet dat voor de grotere doelstellingen en intenties en uitkomsten alles goed zal zijn. De tijd komt voor jou om jezelf meer te koesteren en de angst aan de kant te zetten. Want dit kan je gewoon verder verzwakken.

Dierbare, concentreer je er alsjeblieft op om dagelijks licht door jouw cellen heen te sturen en hen te bedanken voor deze volledige en volslagen transformatie die je ondergaat. De tijd zal komen wanneer jij niet altijd jezelf zult herkennen in de betekenis dat je nieuwe sensaties en gevoelens en houdingen, inzichten en kennis zult hebben. Ga erin mee en weersta hen niet.
Terug willen gaan naar de "oude jij" houd jou klem zitten, aangezien het noodzakelijk zal zijn om jezelf toe te staan om het onbekende te blijven proeven alsof het jouw nieuwe wereld is. Voor alle doeleinden, ben je in de nieuwe wereld … je bewoont de hogere dimensies in vele onbewuste momenten en hier voel jij je thuis. Het is gewoon dat wanneer je het probeert te analyseren vanuit het standpunt van wat je "weet" de wereld te zijn van wat je bent en waar je gewend aan was, dat je zogezegd "struikelde".
Dus, dierbare, geven wij jou een gebed en een affirmatie om jou te begeleiden en jou te helpen bij jouw transformatie:
"Ik verwelkom de veranderingen van mijn Licht in/naar de nieuwe mij. Ik verwelkom de veranderingen die deel uitmaken van mijn diepere DNA dat, langzaam maar zeker, in/naar het bestaan manifest wordt. Ik concentreer me op mijn Licht Cellen en vraag hen om het zoete Licht van Liefde in hen te absorberen totdat zij verzadigd raken en meer verwelkomend zijn voor grotere veranderingen. Ik buig voor mijn lichaam en bedank het voor deze transformatie. Ik Ben het Gemanifesteerde Licht. Ik Ben de Gemanifesteerde Liefde. Ik Ben een Lichtwezen van reusachtige proporties. Ik rust binnenin de kennis dat de veranderingen binnenin mijn lichaam onderdeel uitmaken van mijn verschijning in/naar mijn Goddelijke Zelf, en mijn verbinding met de Bron groeit dieper en is meer op handen zijnde terwijl iedere dag voorbij gaat."
Het is belangrijk dat jij je niet zoveel op de slopende aspecten van jouw fysieke transformatie concentreert, maar in plaats daarvan dat je dankbaarheid voelt. Gebruik die tijd om te beginnen te focussen op de verlangens/wensen diep in jouw hart. Weet dat jouw lichaam weldra gereed zal zijn om te beginnen met de implementaties van enige van deze verlangens/wensen en weet dat je voor grootsheid voorbestemd bent en voor wonderbaarlijke inspiraties en inzichten en ervaringen die vergeleken kunnen worden met wonderen.
Niettemin, is het voor jou noodzakelijk om met deze veranderingen te Zijn en te weten dat de uitkomst positief is, niet negatief. Laat jouw angsten van mogelijke uitkomsten los en vertrouw erop dat jouw Hogere Zelf weet wat het doet. Geniet van de Liefde van deze Zonnewende energieën en daaraan voorbij. Want grote veranderingen zijn mogelijk als jij jezelf toestaat om er niet tegenwerkend doorheen te gaan.
Dierbare, wij zijn jouw gidsen hierin. Vraag ons om assistentie. Vraag ons om hulp. Wanneer het moeilijk voor jou is om de veranderingen binnenin jouw lichaam te doorstaan, vraag ons en jouw engelen van genezing om de symptomen te verminderen en om prachtig kosmisch genezend licht door jou heen te gutsen zodat jij je lichter en meer "normaal" mag voelen, hetgeen een beeldspraak is, dierbare, want iets dergelijks is er niet. Er is alleen maar jij en de veranderingen waar je doorheen gaat, de veranderingen waar iedereen doorheen gaat, een ieder op diens eigen manier.
Dus verzoeken wij jou om te accepteren en toe te staan, om het Licht te verwelkomen, en weet wat het ook is dat het jou brengt, uitputting, pijnen of druk in jouw hart, dat het de veranderingen die noodzakelijk voor jou zijn uitvoert om meer aangepast te zijn aan jouw Licht Zelf, aan jouw Goddelijke Zelf, aan jouw kristallijne sjabloon, aan jouw Gechristende Zelf.
Er zullen tijden zijn dat dit moeilijk is om te accepteren, en bij tijden zal je verward zijn. Dit is de tijd om in meditatie te gaan en gewoon om duidelijkheid te vragen. Vraag gewoon om ondersteuning en weet dat wat het ook is dat er komt, of het nu dan of later zal zijn, dat het een wegwijzer voor jou is op jouw weg naar Goddelijke Licht Wezenlijkheid.
Wij zijn tussen jullie in. Jullie zijn tussen ons in. Voel de lichthoofdigheid en de sensaties als een onderdeel daarvan.
Dierbare, wij houden van jou en koesteren jou. Je bent niet alleen. Aanvaard alsjeblieft deze waarheid en doe wat je kunt om deze veranderingen met gratie en acceptatie in te calculeren. Ben niet bevreesd.
Wij vragen nu, voor Fran om de rest van deze sessie met jou door te brengen om genezing en Licht energieën in jouw lichaam te sturen met onze assistentie en al haar en jouw genezingsgidsen om jou te helpen bij het verminderen van enige van de symptomen en de veranderingen voort te laten snellen die onderdeel zijn van jouw transformatie.
Dit is het einde van onze transmissie maar weet dat wij bij jou zijn in de dagen die komen. Sta onze aanwezigheid toe om iedere dag in toenemende mate gekend te zijn en gevoeld te worden."
Opmerking van Fran:
Ik deelde ook enige Tips met de ontvanger die ontvangen werden tijdens de genezing die ik deed, en waarvan ik het gevoel heb dat zij ook voor jullie behulpzaam kunnen zijn. Zij zijn een herinnering van wat zij mij vertelden wanneer je doorheen gaat waar deze persoon doorheen gaat:
"Voel je hart uitbreiden, voel het Licht en de Liefde het verzadigen en duw het erdoorheen en aard het in de Aarde. Ontspan je erin en ben ermee, wetende dat het jou en jouw hart transformeert en uitbreidt. Doe het tegenovergestelde wat betreft het verkrampen ertoe; leun erin en breidt ermee uit, drijf/zweef ermee."
"Vecht er niet tegen, … rust … werk het niet tegen. Verwelkom het en ben er dankbaar voor omdat je door de transformatie in jouw lichaam heengaat om het naar de kristallijne structuur te veranderen en om alle energieën en codes te downloaden om jouw bewustzijn voor ascentie te verhogen."
Dit gaat ook over alle opruimingen die we moeten doen om te ascenderen ... en het vergt heel veel van het lichaam. Dus stroom ermee, Liefde door jouw lichaam heen sturend en aan jouw gidsen en de Geascendeerde Meesters en Engelen en Aartsengelen vragend om jou te helpen, zal jou helpen.
Denk eraan om van jezelf te houden en jezelf voortdurend hier doorheen te koesteren, en oordeel het niet dat er iets verkeerd met jou is. Probeer ervan te genieten J
Sta vreugde toe om binnenin jou op te wellen terwijl jij je in jouw hart centreert en je verbeeld dat Liefde en licht door jou en jouw hart heen gutst met de hulp van jouw gidsen en engelen...
En één laatste mededeling van wat de Meesters en Aartsengelen met mij deelden bij het werken door de opruimingen heen:
"Verbeeld je een gigantische ketel van gouden licht binnenin jouw hart. Laat het beeld, het gevoel, de herinnering, de emotie, angst, negativiteit enzovoort, die het meest heersend zijn om op het moment opgeruimd te worden, in de ketel vallen en sta het toe om in deze gouden ketel te zijn (dat je kunt bekijken als een glazen viskom), en observeer het item dat van daaruit veilig opgeruimd wordt, en erken het en bedank het en zegen het met jouw Goddelijke Licht en met het Goddelijke Licht van alle gidsen, Engelen, Aartsengelen, Meesters die je uitnodigt, en vraag het item om het geschenk of de les dat het in jouw leven is kenbaar te maken, en sta het item toe om opgeruimd te worden, om te transmuteren en te ontbinden en losgelaten te worden in het Gouden Goddelijke Licht met dankbaarheid en dank voor de les, ondertussen in de opgeruimde ruimte een positieve uitkomst en/of gebed/droom/wens/positieve emotie te storten voor waar jij het mee wilt vervangen."
Dit is slechts een snelle weergave van een opruimingsproces dat ik voor mezelf en cliënten gebruikt heb, één van de vele die Yeshua en andere Geascendeerde Meesters en Aartsengelen en mijn Hogere Zelf aan mij gegeven hebben. Mijn diepe dankbaarheid en dank gaan naar hen, en met mijn en hun zegeningen, bied ik het jullie nu aan om jullie tot ondersteuning te zijn, als je dat aldus vindt.
Ik stuur jullie Liefde en Zegeningen!
Fran

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
©2014 Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com     www.franheal.wordpress.com  

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen