zondag, juni 01, 2014

Een Oproep aan Lichtwerkers: Intensiveer Jullie Licht en Kom Samen in Bewustzijn - 1 Juni 2014 / DL ZetaEen Oproep aan Lichtwerkers: Intensiveer Jullie Licht en Kom Samen in Bewustzijn
1 Juni 2014 / DL Zeta
Veel Lichtwerkers hebben in de recente jaren voortdurend golven van verandering ondergaan. Bij tijden arriveerde deze verandering met tsunami-achtige kracht, bestaande levensstructuren vernietigend en jullie je overweldigd, uitgeput en uitgestrekt voelend en achtergelaten voorbij wat redelijke menselijke limieten schenen te zijn. De energieën van deze lente waren dermate krachtig dat jullie jezelf bij tijden verbogen gevoeld mogen hebben. Net zozeer als dat wij ons aan onze idealen vast zouden kunnen houden, mogen wij het moeilijk vinden om te allen tijde in een perspectief te blijven van volmaakt vertrouwen en volmaakte gratie. Soms mogen we eruit zien en ons voelen alsof we uiteen aan het vallen zijn; we mogen kleine drama's uitvoeren waarvan we dachten dat we daar jaren geleden al klaar mee waren. We mogen dingen zeggen en doen waarvan we wensten dat we dat niet gedaan hadden. Kortom, we mogen handelen als zijn we menselijke wezens.

Vergiffenis is Essentieel voor onze Verhuizing in/naar de Nieuwe Tijd
Lichtwerkers worden nu door talrijke niveaus van opruiming en verandering heen gebracht, ter gereedmaking voor het meer volledig in/naar hun spirituele missie voor dit leven te stappen. Nieuwe genezers, leraren en spirituele kanalen worden geactiveerd om de mensheid te helpen over te gaan naar tijdlijnen die meer gecentreerd zijn in de nieuwe tijd. Deze activeringen creëren onvermijdelijk opschuddingen in het huidige moment aangezien zij ontworpen zijn om ons uit de energetische patronen van het verleden los te schudden.
Een belangrijk onderdeel van deze volgende passage is zelfvergiffenis. Wanneer massale golven van verandering aan de horizon doorbreken, mag het zijn dat jij je terugtrekt. Er mag een neiging zijn om jezelf te be/veroordelen voor het vervallen in/naar oude manieren van omgang vanuit het trauma/drama slachtoffer perspectief waar je aldus vrij vroeg in het leven stevig in geïndoctrineerd werd. Laat ons een moment nemen en onszelf vergeven voor iedere manier waarop wij zelfoordeel op onszelf toegepast hebben. Adem zelfliefde en vergiffenis in. Affirmeer dat je open bent voor het ontvangen van de lessen van alle levenservaringen en dat je iedere benodigde koerscorrectie nu maakt.

De Aard van jouw Uitdagingen openbaart het Pad van jouw Dharma
Diegenen die de oproep ontvingen om hun lotsbestemming als Lichtwerkers te vervullen mogen gekeken hebben naar relaties, carrières en andere levensarmaturen die verbrokkelden en wegvielen in de recente maanden en jaren. Abrupte en chaotische veranderingen dienen als een multi-gelaagd leerterrein. Als jij veranderingen in relaties ervaren hebt, is het belangrijk gedurende deze tijd om een hoger niveau van besef te gebruiken bij alle verbindingen. Dit mag sommigen ertoe bewegen om de aard van onvoorwaardelijke liefde te onderzoeken. Sommigen mogen zich geïnspireerd voelen om de studie van spirituele astrologie op te pakken om de zielcontracten die zij met anderen bezitten te begrijpen. Geïnspireerd om vroegere levensverbindingen te genezen, mogen sommigen vorig levensregressie bestuderen om de genezing van hun ziel door de tijd heen mogelijk te maken.


Als een carrière gedurende deze periode eindigde, is het tijd om te onderzoeken of jou huidige roeping in uitlijning is met jouw spirituele doelstelling. Op het moment dat je bij een dergelijk onderzoek aankomt, heb je waarschijnlijk al afwisselende potentiëlen waargenomen die langs andere levenssporen bestaan. De tijd voor het weigeren te geloven dat je capabel bent van een carrière welke uitgelijnd is met jouw hogere roeping is verleden tijd. We staan al binnenin de gecodeerde energieën met de onbegrensde potentiëlen van de nieuwe tijd. Intentie, resonantie en focus staan ons toe op de vleugels van deze nieuwe energie te vliegen.
Als je gezondheidsuitdagingen ervaren hebt is het tijd om de kwantum genezingstechnieken te bestuderen en deze te leren, met het oog op het genezen van jouw fysieke lichaam en om genezing voor anderen mogelijk te maken. Op wat voor pad jij jezelf ook gewaarwordt; gedurende deze transformatieve periode bezit het aanwijzingen en informatie wat betreft de aard van jouw Dharma en jouw spirituele doel om voorwaarts te gaan.

Jij bood je Vrijwillig aan om te helpen de Nieuwe Tijd te verankeren.
Jij bood je vrijwillig aan om in/naar dit tijdskader op de Planeet Aarde te incarneren, wetende dat de overgang naar de volledige spirituele bekrachtiging een hobbelige rit zou kunnen zijn. Besef van de uitdagingen en potentiëlen van deze passage kunnen helpen om de weg te effenen. Wakker blijven zal je alert houden voor parasiterende energieën rondom jou heen.
Als jouw Licht uitbreidt, zullen daar diegenen zijn die jouw Licht opzoeken voor een aantal redenen. Sommige Lichtwerkers raakten in de knoei in het drijfzand van anderen hun behoeften en verwachtingen, en door parasiterende energieën. Diegenen die nog niet volledig hun emotionele trauma's uit het verleden opgeruimd hebben zijn hier specifiek vatbaar voor. Soms gebeurt het dat het Licht van iemand met grote sprongen groeit terwijl het emotionele lichaam kwetsbaar blijft. Toekomstige groei mag rusten op niveaus van verhoogde gevoeligheid en kwetsbaarheid. Wanneer jouw Licht zielen van alle niveaus en intenties aantrekt en jouw emoties zijn niet opgeruimd, is jouw Dharma gecentreerd in het ontwikkelen van hoge niveaus van onderscheidingsvermogen en vergiffenis.
Ongeacht de aard van jouw Dharma, weet dat de oproep voor jou uitgegaan is om jouw Licht te intensiveren en je aan te sluiten bij anderen voor het grotere goed. Wanneer we eenmaal begrijpen dat de veranderingen die we navigeren essentieel zijn voor onze spirituele missie, is het gemakkelijker om onszelf te vergeven voor de moeilijke passages die we ondernomen hebben. Deze passages vergemakkelijken de benodigde groei voor ons om in/naar onze rol in de nieuwe tijd te stappen.

Deze Passage brengt Overzichtelijkheid naar Alle Verbindingen
Als we onszelf vergeven, is de volgende stap in het proces van vergiffenis om anderen te vergeven. Het kan heel goed zijn dat daar diegenen zijn die jou op een speciaal niveau van verantwoordelijkheidsplicht en volmaaktheid houden omdat je een Lichtwerker/leraar/genezer/kanaal ben en als zodanig, zou je in staat moeten zijn om supermenselijke krachten op te roepen in het aangezicht van alles dat het leven aan jouw deur aflevert.
Vaak dienen Lichtwerkers, wetend of niet wetend, als een rots voor vele mensen in hun levens. Zij zijn degenen waar hun vrienden en familie naar kijken voor onberispelijke inzichten tijdens tijden van beproeving. Wanneer de Lichtwerker met diens levensuitdagingen worstelt, zou het waargenomen kunnen worden dat zij niet alleen ten aanzien van zichzelf falen, maar ook ten aanzien van anderen. Velen van jullie zijn in jullie hoek van de wereld bijgesprongen, en helpen diegenen rondom jullie heen gedurende een tijd. Gebeurtenissen gedurende deze tijd helpen jou te beseffen wie een solide inspanning maakt wat betreft zelf-transformatie en wie zich eenvoudigweg voedt met jouw energie.
Lichtwerkers die de oproep ontvangen om de volgende fase van hun spirituele missie uit te voeren kunnen het zich niet langer meer veroorloven om anderen te ondersteunen die geen inspanningen maken. Voedsel voorzien aan diegenen die doorgaan te werk te gaan vanuit gedachtevirussen dienen niet het hoogste goed. De veranderingen brengen nu duidelijkheid jegens de mensen en situaties rondom jou heen.

Gedachtevormen van "Falen/Mislukkingen" en "Beschuldiging" Signaleren Parasiterende Invloeden
Falen is slechts een gewaarwording, een inzicht. Er is geen falen bij het ontmoeten van de moeilijke uitdagingen/beproevingen van het leven met iets minder dan open armen. Er zijn geen mislukkingen, punt. Het leven is een groot wanordelijk laboratorium waar wij met onze ideeën experimenteren en spelen. De resultaten van onze experimenten wat betreft het leven zij nooit bedoelt om ons te beschuldigen maar om ons te dienen op ons pad naar een hoger begrip.
Onszelf beschuldigen wanneer onze experimenten op de composthoop belanden is als het aanvaarden van de foutieve overtuiging dat wij te allen tijde volmaakt en succesvol moeten zijn. Gedachtevormen zoals deze houden ons zwak en staan ons toe om ten prooi te vallen aan gedachtevirussen en mensen die te werk gaan vanuit gedachtevirussen. Laat er geen vergissing zijn, wie dan ook in jouw leven die vrolijk het beschuldigingsspel speelt wanneer je faalt om aan hun verwachtingen te voldoen gaat te werk vanuit een gedachtevirus. Aan de wortel, is de gedachtevorm van beschuldiging gebaseerd op schaarste. De persoon die zich machteloos binnenin zichzelf voelt heeft een gebrek/schaarste gedachtevirus aanvaard. Op de één of andere manier, heeft deze persoon zich de gehele tijd met jouw energie gevoed. Wanneer jij je eigen beproevingen ondergaat verliezen zij het geloof in jouw bekwaamheid om de infusies van hogere energie te verstrekken waartoe zij gekomen zijn om die van jou te verwachten.
Als iemand zwaar in de ego-bevrediging is, of geïnvesteerd is in beschuldiging, het straffen of jou verkeerd te begrijpen, is er weinig dat je kunt doen op het bewuste niveau om hun gedachten te veranderen. In plaats daarvan, spreek met hun ziel in het Licht van Liefde en Vergiffenis. Laat de situatie los en ga verder. Diegenen die diepgaand verwikkeld zitten in het ego en zich voeden uit de kort-durende macht van het straffen, mogen doorgaan om deze vroegere situatie uit te melken maar wanneer jij het deactiveert door verder te gaan, vervaagt hun macht.

Ben Zachtaardig, Liefdevol en Vergevend voor Jezelf en Anderen
Ben er altijd zeker van om de les van iedere situatie te ontvangen; maak iedere benodigde koers correctie en vergeef jezelf voor iedere manier waarop je geworsteld, tegengewerkt, gereageerd hebt of geïnvesteerd raakte in de brokstukken van het leven. Vergeef jezelf voor iedere manier waarop je ten prooi viel aan gedachtevirussen of reageerde op een lager-trillende manier. Vergeef anderen voor het falen om ondersteunend, begrijpend en wakker te zijn.
De persoon die toegewijd blijft aan liefdeloosheid en onvergeeflijkheid kwetsen alleen zichzelf door ervoor te kiezen om in een kleine plaats te blijven. Diegenen die weigeren om te vergeven blijven als een druppel water verstrikt in de kleine poelen van het ego, niet in staat om met de oceaan van hun eigen potentieel te vermengen.

In Beproevende Tijden, wordt de Oceaan
In beproevende tijden, wordt de oceaan. Wanneer je geconfronteerd wordt met de uitdagingen/beproevingen van het leven, houd dan in het besef dat wanneer jij jezelf als een druppel water ziet, jij jezelf ziet als klein en kwetsbaar. Wanneer jij jezelf als de oceaan ziet ben je groot en is jouw hart groot. Wanneer je opstaat tegen alles dat de wereld naar jou toe gooit, mag je alleen staan; wanneer jij je herinnert dat je de oceaan bent, lijn jij jouw open hart uit met het hart van alle ideeën en het universum.
Ga verder met jouw verhuizing in/naar de Nieuwe Tijd. Sta jezelf nooit toe om gekwetst te worden of teruggehouden te worden op wat voor manier dan ook door andermans keuzes om binnenin een kleinere visie te blijven van wie jij bent. Blijf wakker voor gedachtevormen die proberen jou te binden aan oude trauma's en emotionele patronen. Sta jouw Licht nooit toe om op wat voor manier dan ook gedimd of verminderd te worden. Jouw Licht is nodig om de Nieuwe Tijd te verankeren. Versterk en verenig je in bewustzijn met anderen die de Nieuwe Tijd activeren en verankeren op de Planeet Aarde. Wanneer je in het Licht van Liefde staat ben je bekrachtigd om jezelf te vergeven en om anderen te vergeven terwijl je een stap verder neemt, dieper in/naar het hart van de Nieuwe Tijd.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2010-2014 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved www.celestialvision.org
These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen