woensdag, juni 11, 2014

De Berichtgevingen van God - Leven in de Hemel - 5 Juni 2013 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
"Leven in de Hemel"
5 Juni 2013 / Yael en Doug Powell
Geliefden, jullie zitten diep in het midden van een zeer wonderbaarlijke verschuiving, waar alles aangaande jullie leven gaat veranderen. Waar jullie achterlaten hoe het aanvoelde om te leven in een wereld gecreëerd door de gedachte - plat, lineair en buiten jullie gefocust, en jullie gaan het hologram van Liefde binnen waar alles rijk is, multidimensionaal en zo prachtig. Het is alsof de gehele Schepping bij jou aanwezig is en jij als een oceaan van liefde beweegt. Alles is gevuld met inspiratie en verheffing. En alles dat je aanraakt is gevuld met vreugde. Jullie wereld is zacht en Liefde is beschikbaar, net zo aanwezig als de lucht die jullie inademen, net zo krachtig als jullie hartslag.
Als je het geschenk van het leven van Mij in ieder moment aanneemt wanneer je leeft in de wereld van het hart, is ieder moment een vervuld geschenk. Liefde komt naar jou toe in iedere gedaante dat het hart kan voelen en het Licht van God kan creëren. Je leeft werkelijk in de Hemel waar de focus van het hart alles naar jou toebrengt, dat jou het geschenk van liefde zou kunnen geven. En de gemeenschap van Liefde groeit organisch rondom jou heen als jouw geopende hart en handen om Mijn overvloed te ontvangen. Alles is moeiteloos en gemakkelijk en je kunt de levende resonantie van de zuivere oneindigende Liefde voelen.
Het verschil in deze werelden is werkelijk fenomenaal. Jullie zijn precies gereed op het punt tussen de twee in. Jullie hart roept naar jullie om thuis te komen naar de werkelijkheid van Liefde, om de waarheid van alles dat jullie zijn te openen en te ontvangen. Om deze Liefde toe te staan om in jullie de meest alles-bezighoudende vreugde te ontsteken, de meest alles-inbegrepen dankbaarheid en de diepe oneindige gemeenschap met Mij.
Jullie zijn bedoelt om het hart van deze relatie te zijn. Om dat te zijn wat het geschenk van het leven erkent, terugkerend naar Mij in het diepste besef van wat in het Nu ontvangen is. Hoe schitterend is het geschenk van het leven? Kunnen jullie de vuren van creatie, letterlijk, binnenin jullie voelen. Dat kunnen jullie. En als jullie dat doen, herinneren jullie je dat het leven dat Ik Ben in jullie tot bloei komt, als jullie, als het hart van God dat jullie zijn. Alle kracht/macht, al de Liefde, alle energie van het hologram is gefocust in het centrum van het hart dat jullie met Mij delen, met de gehele mensheid en met de krachtige reflectie van jullie Liefde die genoemd werd de Tweeling Vlam.
Wanneer je doorkrijgt, zelfs gedurende een moment, dat de explosie van het leven zelf de essentie van jouw wezen is, herken je in een flits van intuïtie dat niets in de wereld van het ego jou vast kan houden, want jij bent de kracht/macht van Liefde. Jij bent de macht/kracht van God Ik Ben. En jij bent de machtige kracht van het leven dat altijd van zichzelf geeft.


Als je deze sprong in/naar het open hart neemt en ieder moment in volmaakt vertrouwen leeft, wanneer je de energieën van Liefde toestaat om jou niet alleen te omwikkelen, maar ook om tot uitdrukking gebracht te worden als de essentie van jouw leven en wezen, dan wordt het hoe jij in de wereld beweegt compleet anders. Je beweegt als Liefde. Je zegent en herstelt de illusie eenvoudig door jouw aanwezigheid. En het licht en de Liefde die door jouw hart heen gutsen, openen iedere deuropening om de grote uitbeeldingen van Echte Liefde door jou heen te ontvouwen.
Deze wereld van Liefde is niet alleen waar jullie thuishoren, geliefden, het is waarvoor jullie hier zijn om te creëren. Waar iedere stap werkelijk ondersteund is en jouw hart levend is met het ware gevoel van vreugde en heelheid en vertrouwen in de geschenken van ieder moment.
Jullie leven al in de Hemel. Jullie hebben slechts de andere kant op gekeken. Het is tijd om terug te keren, tijd om de geschenken te delen, tijd om andere harten toe te staan om het heiligdom in dat van jullie te vinden, tijd om jullie eigen cirkel van Liefde te creëren waarin jullie alleen op Mij afgestemd zijn - moeiteloos afgestemd op de herinnering van eenheid en het overvloedige leven dat Ik Ben.
Ieder moment in het hart geleefd is de Hemel. Het verstand/de geest wordt snel omhelst en keert terug naar de schoonheid van het ware bewustzijn. Bewustzijn dat de pijl is die naar het moment van creatie wijst waar wij voor altijd met elkaar verbinden en waar jullie de keuze maken om alleen Liefde te zien. Alleen door deze ommekeer kan de fout uitgewist worden, de misvatting van anders-dan-Liefde genezen worden. Iedere keuze die je maakt om deze gemeenschap te leven brengt een uitloper van de tijd en deze verhalen van afscheiding terug.
Het is tijd om het leven in de Hemel uit te oefenen. Tijd om jullie ware kracht en jullie focus terug te nemen, ongeacht van wat de wereld daarbuiten tegen jou zegt. En ongeacht van hoe sterk de illusie aan jouw geest trekt. Ben duidelijk dat je de werkelijkheid van het hart kiest. Sta stevig in het hart van God Ik Ben. Kijk dan toe als jouw wereld terug in de uitlijning met Mij komt. Moeiteloos wordt het de volledige uitbeelding van levende Liefde in de symbolen van dit leven op deze wereld.
Deze plaatsen in jouw leven die weerbarstig schenen te zijn, die moeilijk geweest zijn om terug te keren naar Liefde en Heelheid, breng hen terug in/naar het samenvouwen van deze Liefde tussen ons. Laat hen wonen in de plaats waar onze harten één zijn totdat iedere beperkende energie, iedere lineaire persoonlijkheid, iedere oude wereld verhaallijn ontbonden is. En alles dat scherp, moeilijk, hoekig, gebaseerd in de illusie van de tijd scheen te zijn is verzacht en teruggekeerd naar Liefde. Dan zal het doel van jouw hart de energie kneden en de ervaring creëren van het hart van God dat grenzeloos de wereld zegent.
Dus wat het ook is dat jij ziet dat jou beperkt, erken dat het mogelijk iets te geven heeft. Iets dat een verandering van inzicht kan brengen van de oordelen van het kleine verstand jegens de inclusiviteit van het hart van God, waar alles deel uitmaakt van het hologram en ieder leven gewoon goed past. Dan, wat eens toescheen een verwarrende puzzel te zijn om opgelost te worden, wordt een geschenk van Liefde om tot uitdrukking gebracht te worden - zonder zelfs begrepen te hoeven worden door het ego-verstand.
Als je in/naar de ervaring van de Hemel verhuist en jij je focust op het goede en de vreugde, dat wat eens afgescheiden toescheen van de volmaaktheid van de Liefde is eenvoudig een andere streek van de kwast van de kunstenaar die de weg terug naar de Hemel schildert. Het bereik en de plaatsen creërend om te verbinden wat je mogelijk over het hoofd ziet in jouw analyses maar waarvan je zou kunnen ontdekken een krachtige verheffing te zijn voor de verschuiving in de mensheid.
Geliefden, probeer het niet uit te vogelen. Voel gewoon de Liefde en ga erin mee. En op ieder moment dat je niet de zachtheid, de rijkheid, het wonder, de schoonheid en de Liefde voelt, stop, neem een ademteug en glip in/naar onze gemeenschap. Keer naar Mij terug om te accepteren wie je bent en om jouw manier van de Hemel te voelen.
Ik gebruik het woord Hemel omdat het beeldend is. Omdat jullie diep binnenin de ervaring al kennen waar alles ogenblikkelijk op de beweging van jullie Liefde reageert en Liefde volledig beschikbaar is, dansend in/naar de meest wonderbaarlijke vormen en kleuren van het leven. Jullie begrijpen (op z'n minst ietwat) dat wanneer het lichaam weg is dat jullie je op iedere manier dat jullie kiezen jullie zelf uit kunnen beelden. Jullie kunnen de behoefte voor thuis voelen en ogenblikkelijk is het daar om jullie te huisvesten. Jullie kunnen je uitleven dwars door de gebieden van God heen met jullie vreugdevolle hartskameraden en jezelf in stromen van levend licht of omwikkelingen gemaakt van levende regenbogen aankleden, de geschenken van de Hemel delend en volledig in Mij levend.
Er is niets dat jullie tegenhoudt om dit hier en nu te leven behalve de oude overtuigingen in de fysicaliteit. Dus wanneer jullie je hart afstemmen om de Hemel op Aarde te leven, brengt het jou naar een al gevestigde matrix van de ervaring van alleen Liefde. Daarom wordt het een brug en is de verschuiving gemakkelijk.
Vertrouw op Mij. Vertrouw op Liefde. Vertrouw, geliefden, op jullie eigen hart en schoonheid. En als de wereld buiten jou dit nog niet uitbeeld, keer je naar binnen en voel het. Voel hoe het binnenin leeft, deze Hemel waar jij in woont. Open ieder kanaal voor jouw overvloed en geef gestadig terwijl jouw hart jou gidst. En vertrouw erop dat de energie van Liefde jou zal ondersteunen. Want je ontvangt jouw leven heel en volmaakt van Mij - en dit is nooit opgehouden. Jullie hebben je dat voorgesteld maar jullie hart weet dat het onmogelijk is. Het is onmogelijk om zonder de geschenken van Liefde te zijn aangezien Liefde jouw ware natuur is. Daarom, wanneer jij je hart toestaat om jou de waarheid te laten zien, wordt jij de resonantie van volmaakte, onbegrensde overvloed dat dan recht voor jou tevoorschijn moet komen als de wereld waarin je leeft.
Geven is de sleutel, zoals ik jullie altijd verteld heb. En dit geven gaat over energie, niet over dingen. Geven start de motor van jouw volledige en glorieuze ontwaking naar het volmaakte leven van God Ik Ben dat jullie waarheid al is.
Dus als, geliefden, jullie overvloedige stroom onstabiel is, geef meer. Geef meer Liefde. Geef meer en meer verheffing. Geef meer van de uitreiking van Liefde. En sluit je bij de anderen aan, want ieder hart intensiveert het geven exponentieel.
Vertrouw Liefde! Vertrouw Mij, geliefden, om voor jullie te verstrekken terwijl jullie volledig in jullie hart leven. Kijk rondom, voel je hart, vraag Mij om jou te laten zien wat jij hebt dat anderen kan zegenen. Geef dan alles dat je kunt in volmaakt vertrouwen ondertussen ieder straatje openend om overvloed te ontvangen.
Accepteer ieder geschenk met dankbaarheid. Dit betekent niet dat je volledig de oude manieren van anderen te laten weten wat je aanbiedt te veronachtzamen. Het betekent wel dat je onophoudelijk het gevoel in de gaten houdt. Loop je in een wolk van Liefde, met een open hart, bijzonder aangedaan door de schoonheid? Kan je voelen hoe iedere ademhaling die je ademt het allemaal opneemt, het geheel van de Liefde die Ik Ben en dat alles ervan voor jou is? Wanneer jij volledig open bent, zonder grenzen, kan de Liefde moeiteloos in en uit jouw energiegebied bewegen.
Geliefden, voel de Liefde totdat je absoluut, vreugdevol bewust bent dat je werkelijk al in de Hemel leeft. Dat de wereld van Liefde al daar is. Dat jouw hart een deel van de ontsluiering is. Hoe krachtiger jouw Liefde, hoe krachtiger de meevoering van jouw hart is, anderen in/naar de ervaring van het leven in de Hemel bij jou brengend.
De focus van jullie Liefde leeft/woont binnenin - in de plaats waar wij elkaar ontmoeten.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The Messages from God
Through Yael and Doug Powell
At Circle of Light,
www.circleoflight.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten