woensdag, juni 04, 2014

De Arcturianen Spreken - Lagen van Werkelijkheid - 30 Mei 2014De Arcturianen Spreken
Lagen van Werkelijkheid
30 Mei 2014 /  Dr. Suzanne Lie

De werkelijkheid is in lagen van frequenties die ingebed zijn op de holografische projecties van 3D en 4D Aarde. Jullie moeilijkheden op deze niveaus van werkelijkheid gaan niet slechts over de personen die bekend staan als de kliek of de duisteren, maar hebben te maken met de frequentie van de werkelijkheid waarop een ieder van jullie afgestemd is.
Als je naar het vierde dimensionale lagere astrale gebied kijkt en de lagere overlevingsniveaus van de derde dimensie, kan je zien dat de kliek nog steeds in controle is op deze frequentielagen van werkelijkheid. In feite, zijn velen van diegenen die macht-over anderen wensen gemigreerd naar deze lagere niveaus van werkelijkheid omdat zij het hogere Licht niet kunnen tolereren dat steeds dieper in/naar Gaia's derde en vierde dimensionale lagen van werkelijkheid stroomt.
Ondertussen, verhuizen steeds meer van jullie, inclusief Gaia zelf, in/naar de hogere frequentielagen van werkelijkheid waarin energie eruit snel terugkeert als energie terug. De kliek en anderen die worden geregeerd door angst en kwaadheid zijn doodsbang over het hebben uitgezonden van de energie en dat deze snel terugkeert. Zij kennen de energie die zij uitgestuurd hebben in/naar de wereld en willen NIET ervaren dat het naar hen terugkomt.  
Het egoïsme, het nemen van anderen, de macht over en de angst geleefd als kwaadheid en overheersing is niet iets dat zij in hun levens willen ervaren. Daarom zoeken zij een toevluchtsoord in de lagere frequentielagen van werkelijkheid waar de energie naar buiten niet gedurende een lange tijd terugkomt. Daar regeren zij over diegenen die ook binnenin die laagste frequentie van werkelijkheid leven.
Om voorbij de lagere frequenties van werkelijkheid te leven moet je de driedimensionale concepten van wat belangrijk is loslaten. Zeer vaak, moet jij je gehechtheid aan geld loslaten, aangezien geld een negatieve kracht op de fysieke Aarde geworden is. Geld is de reden voor moorden, oorlogen, overheersing en het egoïstische macht-over anderen geweest.


Geld is absoluut geen component van de hoogste vierde dimensionale of vijfde dimensionale lagen van werkelijkheid. In feite, behalve in het lagere astrale, is geld nauwelijks een component van de vierde dimensie. Als jij jouw bewustzijn steeds hoger uitbreidt, laat je het driedimensionale concept los van hard werken om geld te krijgen zodat je genoeg kunt "hebben" of "meer" hebt.
Iets interessants doet zich voor, in die zin dat vaak degenen die geld het meeste willen degenen in de lagere frequenties zijn, welke geregeerd worden door de kliek. De kliek wil niet dat anderen geld krijgen, aangezien dat een bedreiging voor hen is. Aan de andere kant, als jouw frequentie van bewustzijn stijgt, kan je de valse macht van geld begrijpen omdat je steeds meer binnenin de stroom van het Nu van de Ene leeft. Vandaar dat je in toenemende mate jouw behoeften en wensen voor geld loslaat.
Binnenin deze stroom van de hogere frequentielagen van de Aarde, ontdek je jouw eigen innerlijke krachten van creatie. Als jij je herinnert hoe binnenin die stroom te leven, beweeg je uit de driedimensionale tijd vandaan en begin je binnenin het NU te leven. Als je doorgaat om op natuurlijke wijze jouw bewustzijn uit te breiden in/naar de werkelijkheden die resoneren voorbij geld, verwerving of macht-over anderen, breidt jouw creativiteit uit en zo ook doet jouw vrijheid dat.
Als steeds meer van jullie deze verschuiving maken, zullen diegenen die nog steeds worstelen en hard werken zich af beginnen te vragen of zij misschien ook uit zouden kunnen vinden hoe door het leven heen te stromen met vrede en een gevoel van overvloed. Deze overvloed gaat niet over geld, of over de dingen die met geld gekocht kunnen worden. Deze overvloed is een geestesstaat die jullie herinnert aan jullie eigen bekwaamheid om te resoneren met vrede, liefde en geluk.
Als meer mensen hun bedrijfsbanen verlaten, naar het platteland verhuizen, hun eigen voedsel kweken, aan ruilhandel doen voor wat zij nodig zijn, zullen zij ontdekken dat zij volmaakt gelukkig zijn met minder "spullen". Deze types van keuzes schakelt de kliek net zo snel uit als de onvoorwaardelijke liefde die naar hen toegestuurd wordt vanuit de hogere dimensies.
En wat zal er gebeuren als het overhellende punt bereikt is? Wat zal er gebeuren wanneer de meerderheid van de mensen nadenkt over de Aarde, andere mensen en creativiteit, en de minderheid van de mensen nadenkt over opeenstapeling, succes en macht? Wanneer zij NIET verloren zijn in de worsteling en de dromen van "iets te krijgen", kunnen zij gemakkelijker in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid stromen welke resoneren voorbij de illusie van "meer nodig zijn".
"Meer nodig zijn"is het tegenovergestelde van "dankbaar zijn". Wanneer je meer nodig bent, bevestig je dat er "niet genoeg" is. Dan hoort jouw multidimensionale, creatieve zelf, die voorbij de illusie van gebrek resoneert, "Ik denk na over niet genoeg en vul die gedachte met emotie. Daarom, breng me alsjeblieft meer van niet genoeg."
Tegenovergesteld, wanneer je denkt, "Dank je wel voor de actuele substantie" en die gedachte met emotie vult, hoort jouw creatie zelf, "Ik denk na over hoe dankbaar ik ben over de actuele substantie," en brengt het jou meer van dat waar je dankbaar voor bent.
De uitdaging voor velen van jullie is dat de regels van het 3D Spel veranderd zijn en velen van jullie kregen de memo hiervan niet. In de oude versie van de driedimensionale Aarde moest je hard werken om vooruit te komen. Echter, de "oude" derde dimensie heeft zoveel hoger Licht in zich opgenomen dat in plaats van hard te werken, werken de mensen slim om te ontdekken (wat vaak betekend blootleggen) nieuwe (hetgeen betekent oud en lang verborgen) technologie die het leven zo eenvoudig maken dat je helemaal niet meer hoeft te werken.
Met andere woorden, jullie stromen NU in/naar de Nieuwe Aarde! Terwijl over de drempel naar de 5D Nieuwe Aarde, de Galactische Federatie, die jullie voorouders representeren en de hogere expressies van ZELF, in afwachting zijn van jullie hereniging. In deze laag van werkelijkheid bestaat geld niet langer, aangezien het niet langer meer nodig is.
Jullie hebben allemaal replicators welke ogenblikkelijk alles kunnen creëren dat jullie nodig zijn van voedsel naar meubelen, persoonlijke tricorders/bio-scanners, stemherkenning taal vertalers, anti-zwaartekracht auto's enzovoorts. In feite, worden vele van deze apparaten precies nu "ontdekt" in jullie huidige overgangswerkelijkheid.
Terwijl jullie doorgaan in/naar steeds hogere frequentie niveaus van de Nieuwe Aarde te stromen, zullen jullie steeds meer van deze technologie in jullie dagelijkse leven zien. Dit zal zich voordoen omdat de kliek en andere duisteren die deze technologie verborgen hielden niet langer in staat zullen zijn om te resoneren met die laag van werkelijkheid. Daarom, zal de technologie vrijelijk aan iedereen uitgedragen worden.
Als jullie verder in/naar de Nieuwe Aarde verhuizen, hetgeen jullie iedere dag steeds meer doen, zal jullie Galactische familie vanuit de hemel/lucht naar beneden komen en jullie Lemuriaanse en Atlantische voorouders zullen vanuit de Nieuwe Aarde naar boven komen. Zij zullen zich door jullie populatie bewegen en alle pas ontwaakte zielen helpen, liefhebben en ondersteunen die hun angst losgelaten hebben en zich richting de Liefde en de creativiteit van een nieuwe manier van leven keerden.
Eerst zullen jullie in en uit deze laag van werkelijkheid bewegen, aangezien het oefening en meer meesterschap van jullie gedachten en emoties zal vergen om een constante aanwezigheid te handhaven in deze frequentie van de Nieuwe Aarde. Jullie gedachten, emoties en lichamelijke sensaties zullen jullie eraan herinneren dat jullie teruggekeerd zijn naar de frequentie van de Nieuwe Aarde.
Spoedig, zullen jullie je herinneren hoe de staat van bewustzijn te handhaven waarin jullie Meesters van jullie Energie Gebied zijn. Jullie hoeven niet te leren of te proberen of te wachten. Breid eenvoudigweg je bewustzijn uit in/naar de laag van werkelijkheid waarin je NU een Meester bent en de Nieuwe Aarde AL bestaat.
Toen je leerde om te lopen, viel je vaak. Toen je leerde praten zei je woorden verkeerd. Je moest gewoon oefenen, oefenen, oefenen en "opgroeien". Jullie allemaal zijn nu aan het opgroeien en aan het terugkeren naar jullie Multidimensionale ZELF. Ben net zo geduldig en liefdevol met jezelf, als je zou zijn met jouw geliefde kind. In feite, ben JIJ een geliefd Kind van het Universum.
Als het hogere licht steeds meer van jouw werkelijkheid infiltreert, zal jij gemakkelijk in/naar steeds hogere frequenties van werkelijkheid stromen om je ware ZELF en de Meester die je al bent te herinneren!
Weet dat wat wij zeggen waar is. Voel het in je Hoger Hart en accepteer het met jullie Multidimensionale Geest. Weet dat wij tegen allen spreken die zullen luisteren!
Terwijl wij jullie terugkeer overlichten, zullen wij het vuur warm en jullie Licht AAN houden,
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten