donderdag, juni 26, 2014

De Arcturianen - Meesters Worden - 21 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Gelukkige Zomer Zonnewende
 - Meesters Worden -
21 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie

Onze dierbare Ascenderenden,
Wij, de Arcturianen, wensen contact met jullie in dit NU van Gaia's Zomer Zonnewende van 2014. Wij sturen deze boodschap naar een ieder van jullie zodat jullie het met anderen kunnen delen. Jullie kunnen gemakkelijk deze boodschap delen, aangezien er waarlijk geen afscheiding is tussen jullie en wat gekend werd als anderen. "Anderen" is een benaming welke aangeeft dat mensen of dingen afgescheiden van jou zijn. Aangezien eenheid met al het leven in toenemende mate overduidelijk aan het worden is binnenin jullie NU, raakt de benaming "anderen" in onbruik.
Wij wensen jullie te vertellen dat veel veranderingen zich voordoen op de innerlijke niveaus van onze gegrondvestigden, hiermee bedoelen wij de mensheid. Terwijl jullie in toenemende mate jullie bewustzijn toestaan om uit te breiden voorbij de illusie van de tijd, zullen jullie in toenemende mate deze veranderingen op een dagelijkse basis voelen. Diegenen die nog steeds gebonden zijn aan de tijd zullen waarschijnlijk deze veranderingen voelen in wat zij zouden noemen "later".
Natuurlijk, is er geen tijd en is er geen later, behalve voor binnenin jullie derde dimensionale holografische projectie. Deze holgrafische projectie begint te morfen en te veranderen omdat zoveel van diens bewoners hun bewustzijn aan het uitbreiden zijn voorbij de grenzen van het tijdgebonden hologram om een nieuwe werkelijkheid gebaseerd op waarheid te ervaren.
Deze "nieuwe werkelijkheid" is niet nieuw. Deze nieuwe werkelijkheid is oneindig omdat het resoneert voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Wij hebben een grote hoeveelheid gesproken over de echte wereld voorbij het hologram, maar er is iets dat wij niet meegedeeld hebben. Wij hebben vele keren gehint over wat wij op het punt stonden om mee te delen, maar het was nog niet het NU om het te openbaren.
Het NU betekent dat jullie, en diegenen met wie jullie onze boodschappen delen, nog niet konden ontvangen van wat wij op het punt stonden om te zeggen. Denk niet dat dit schokkend nieuws is. In feite, hebben wij dit vele keren gezegd. Het verschil is dat in jullie NU meer van jullie in staat zullen zijn om de kern van onze boodschap te begrijpen in plaats van de lagere uitstralingen ervan.
Zoals wij bij ontelbare gelegenheden gezegd hebben, de werkelijkheid die je waarneemt is de werkelijkheid die je leeft. Binnenin jullie NU doet er zich een prachtige lichtoogst voor. Als jullie je wereld vanuit ons perspectief zouden kunnen zien, zouden jullie getuige zijn van een verbijsterende lichtshow welke veel lijkt op een lichtshow die jullie gezien mogen hebben bij een concert.

Wij nemen Gaia's Aarde waar als een levend wezen met verschillende vlakken van Licht en duisternis. Gedurende vele eonen was Gaia's lichaam hoofdzakelijk in duisternis met tijdlijnen van Licht welke uiteindelijk uitgedoofd werden door de inbreuk makende duisternis. Wat wij NU zien is dat er steeds meer vlakken van uitbreidend Licht zijn gevuld met onvoorwaardelijke Liefde. Deze centrums van multidimensionaal Licht en onvoorwaardelijke Liefde bevrijden exponentieel hun bewoners van de derde dimensionale illusie. En zeer belangrijk, deze gebieden zijn aan het uitbreiden.
De vlakken van duisternis, elke in toenemende mate kleiner wordend, worden langzaam, of snel, getransmuteerd in/naar Licht. Zoals onze ontwaakten zich bewust zijn, kan de duisternis van angst alleen getransmuteerd worden met het Licht van onvoorwaardelijke Liefde. De strijdmachten van de duisternis hebben hun angstcampagnes voortgezet en creëren zoveel angstige confrontaties als zij kunnen, maar er is een groeiende meerderheid van de mensheid die weigert om deel te nemen aan die versie van werkelijkheid.
Aangezien de derde dimensionale Aarde een hologram is, iedereen, inclusief de dieren en alle schepselen van Gaia, hebben zij de bekwaamheid te kiezen om deel te nemen aan het veranderen van dit hologram. Jullie zijn allemaal programmeurs van Gaia's 3D werkelijkheid. Tijdens de lange Kali Yuga, was de Aarde het verst verwijderd van het Gouden Tijdperk van rechtstreeks licht vanuit het Multiversum. Vandaar dat, de duisternis de programmeur was.
Echter, nu is Gaia in Haar Gouden Tijdperk waarin de Aarde in een directe uitlijning is met het Licht van het Multiversum. Daarom, hebben jullie allemaal, in die zin ieder schepsel op de Aarde, toegang tot dit hogere Licht - als je kiest om het te accepteren. Voordat jullie binnenin het Gouden Tijdperk waren moesten jullie het Licht opzoeken, wat vaak door de duisternis verborgen was.
In jullie NU van 2014, en daaraan voorbij, zijn jullie in directe uitlijning met deze stroom van oneindig multidimensionaal Licht, welke bezield is met onvoorwaardelijke Liefde. Lieve mensen en ascenderende wezens, jullie hebben vele jaren in de duisterste tijden van de Kali Yuga geleefd en slechts een paar jaren binnenin het Gouden Tijdperk van Licht. Echter, de illusie van de opeenvolgende tijd is de eerste illusie om getransmuteerd te worden door dit Licht dat vanuit de ENE van het Multiversum stroomt.
Velen zullen zich vastklampen aan de illusie van tijd voor zolang als mogelijk is omdat het een gewoonte is geworden waarop jullie je leven gestructureerd hebben gedurende vele incarnaties. Aan de andere kant, observeren wij dat sommigen van jullie ermee beginnen om deze illusie van de tijd los te laten en zich over te geven aan de hogere dimensionale expressies van hun Multidimensionale ZELF.
Wij zien ook hoe gevaarlijk dit kan zijn voor jullie aardse voertuig. Als je voorbij de tijd zweeft terwijl je een auto bestuurt, een straat oversteekt of iets aan het koken bent op het fornuis, zouden jullie je aardse voertuig schade toe kunnen brengen. Daarom, suggereren wij dat jullie bepaalde 'tijden' terzijde zetten in jullie dag waar jullie je aardse voertuig veilig op een stoel kunnen plaatsen en jullie je ZELF toe kunnen staan om jullie ware THUIS te bezoeken.
Deze tijd is zeer gelijk van het geven aan een kind zijn of haar "speeltijd", zodat het kind geduldig kan zijn tijdens tijden van driedimensionale verplichtingen en activiteiten. Vanuit ons perspectief zien jullie er zeer gelijk uit als racepaarden, wachtend bij de poort op de bel om op te klinken zodat jullie zo snel als jullie kunnen gaan rennen.
Jullie willen naar "HUIS rennen," maar jullie Moeder Gaia heeft jullie uitdijende Licht nodig zodat Zij ook naar HUIS terug kan keren. Wij weten dat wij veel van jullie vragen. Echter, jullie zijn op de rand van de persoonlijke ascentie omdat jullie meester zijn geworden van veel van jullie fysieke leven. Daarom, zijn de ascenderenden vaak vrij gelukkig met hun leven.
Herinner je, onze dierbaren, dat ascentie geen ontsnapping is. Ascentie is de missie waar jullie je vrijwillig voor aangemeld hebben voordat jullie deze incarnatie namen. Ja, niet de gehele mensheid meldde zich vrijwillig aan voor deze missie, maar als jij bij jezelf gewaarwordt dat je deze boodschap leest, ben jij waarschijnlijk onder deze vrijwilligers.
Het is een onontbeerlijk component van jouw ascentieproces dat jij je herinnert dat JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent. Daarom, voordat je deze missie accepteerde, heb je alles geprogrammeerd dat zich heeft voorgedaan in het holografische programma van jouw huidige leven. Wij voelen jullie collectieve weerstand voor dit gedeelte van onze boodschap, maar wij herinneren jullie eraan dat jullie ook in ontelbare parallelle en afwisselende werkelijkheden programmeerden.  
Daarom, zijn er altijd alternatieven voor ieder voorval in jullie leven. Ook, vanuit jullie menselijke perspectief, is het sterven een tragedie welke groot verdriet en verlies creëert. Echter, vanuit het perspectief van jullie Multidimensionale ZELF, betekent het sterven louter het uitloggen uit het hologram.
Deze directe confrontatie met het sterven is een diepe initiatie welke jullie dwingt diepgaand te kijken naar jullie leven om vast te stellen wat er echt belangrijk is en wat slechts een derde dimensionale afleiding van jullie missie is. In feite, hebben velen van jullie deze "laatste initiatie" van confrontatie met de dood geprogrammeerd in jullie holografische leven.
De loslating van de beangstigende illusie van het sterven helpt jullie aanzienlijk om jullie leven te "resetten" in/naar het uitgebreide besef van jullie persoonlijke en planetaire ascentie. Vele BDE (Bijna Dood Ervaringen) worden op jullie Internet gedeeld om te ontsluieren dat het sterven de ultieme illusie is.
De derde dimensie onderwijst jullie dat de dood jullie vijand is en dat jullie "de sterkeren" moeten zijn om te overleven. Echter, die boodschap doet zich hoofdzakelijk voor in de vlakken van duisternis. Wanneer eenmaal een meerderheid van de populatie van een gebied terugkeert naar hun hogere frequenties van bewustzijn, beginnen zij te beseffen dat het derde dimensionale leven de illusie is en het LEVEN dat zij wensen te ervaren feitelijk in de hogere dimensies is.
Terwijl jullie je in toenemende mate herinneren dat JULLIE de controle over jullie gedachten en emoties hebben, keren jullie terug naar het zijn van een Meester van jullie energiegebied. Dit meesterschap herinnert jou eraan dat JIJ de schepper van jouw driedimensionale leven bent. Jij beseft ook dat JIJ op/in ontelbare frequenties bestaat. Daarom, koos je ervoor om in voortdurend contact te blijven met jouw hogere expressies van ZELF.
Diegene die zich verstrikt voelen zitten binnenin de gebieden van duisternis vinden het zeer moeilijk om jegens hun ZELF te ontwaken. Vandaar dat, wij deze Meesters groots prijzen die Gaia helpen om deze vlakken van duisternis op te ruimen. Ook, als je een Meester wordt van jouw energie besef je dat AL het leven van gelijkwaardig belang is.
Terwijl je in de derde dimensionale holografische projectie bent, is het gemakkelijk te geloven dat alleen mensen belangrijk zijn en de ontelbare andere levensvormen die jullie planeet delen ver beneden jullie zijn. De waarheid is dat de Aarde gemakkelijk zou kunnen overleven, en in feite veel beter zou gedijen, als de gehele mensheid zou vertrekken. Echter, zonder de "onbelangrijke" insecten, zou het volledige ecosysteem voor Gaia's planeet ineen kunnen storten.
Het is belangrijk voor onze mensen om zich te herinneren dat zij op geen enkele manier "beter" zijn dan wat voor ander component dan ook van Gaia's immense ecosysteem. Wij zijn er zeker van dat diegenen die deze boodschappen lezen zich bewust zijn dat de mensheid grote schade berokkend heeft aan hun thuisplaneet en Gaia op de rand van vernietiging gebracht hebben bij meer gelegenheden dan jullie beperkte "geschiedenis" openbaart. Daarom, herinneren wij jullie boven alles eraan dat AL het leven op Gaia belangrijk en heilig is.
Dierbare menselijke expressies van jullie grote Multidimensionale ZELF, wandel zachtjes op het lichaam van jullie Moeder. Stuur Haar jullie onvoorwaardelijke Liefde met jullie iedere ademtocht. Herinner je dat jullie huidige fysieke incarnatie, welke aldus belangrijk voor jullie schijnt te zijn, een loutere fractie van jullie ZELF is en minder dan een milliseconde van Gaia's "tijd".
Terwijl jullie voorbij de beperkingen van de illusie van de tijd gaan, gaan jullie ook voorbij de illusies die jullie als waarheden gedurende ontelbare incarnaties hebben vastgehouden. Wanneer jullie je eenmaal bewust worden van de waarheid van wat er zich feitelijk voorgedaan heeft op de Aarde, is het een grote verleiding om angst, kwaadheid, verdriet of oordeel te voelen.
Echter, deze gevoelens verlagen jullie frequentie naar een staat van bewustzijn waarin jullie feitelijk bijdragen aan jullie eigen op angst gebaseerde energie voor de eigenlijke angst, kwaadheid, verdriet en oordeel die jullie in anderen minachten. Denk eraan, de frequentie van jullie bewustzijn kalibreert de frequentie van jullie gewaarwordingen, en de werkelijkheid die jullie bewust waarnemen is de werkelijkheid die jullie bewust leven.
Ascentie doet zich binnenin jullie bewustzijn voor, zodat jullie gewaarwordingen/inzichten uit kunnen breiden ver voorbij de derde dimensionale werkelijkheid van jullie aardse voertuig. Terwijl jullie verder gaan met jullie ascentieproces, zullen jullie uit de uitlijning gaan met de driedimensionale holografische projectie van de Aarde en in/naar de uitlijning met Gaia's werkelijke Planetaire ZELF in de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
In jullie andere ascentie levens, hebben jullie allemaal, zelfs diegenen die nu in de duisternis verloren zijn, ascentie ervaringen gehad. Ascentie maakt van jullie geen "Heilige". Ascentie betekent slechts dat je jouw bewustzijn teruggekeerd hebt naar de frequenties van jouw Multidimensionale ZELF dat boven de illusies van de derde/vierde dimensionale werkelijkheden resoneert.
Wat er aldus zeer anders is in jullie huidige tijdlijn, waar jullie je allemaal op voorbereid hebben in vele incarnaties, is dat de derde/vierde dimensionale holografische projectie van de Aarde aan het afsluiten is. Gaia en al Haar bewoners keren terug naar hun ware Multidimensionale ZELF. Diegenen die wensen om een fysieke vorm aan te nemen om op een "planetaire school van oorzaak en gevolg" te studeren zullen op een andere planeet in moeten loggen.
Deze mensen die zich niet compleet voelen met hun lessen van oorzaak en gevolg zullen eenvoudig verschuiven van Gaia's holografische projectie naar een andere planetaire holografische projectie om hun onderwijs te voltooien. Geen externe bron zal deze mensen oordelen, aangezien het concept 'externe bronnen' een derde dimensionale illusie is. In feite, is het concept van "oordeel" een derde dimensionale illusie.
Terwijl men zich nog steeds verstrikt voelt in de derde dimensionale illusie, zullen zij niet in staat zijn te begrijpen wat wij nu net meegedeeld hebben. Echter, als het "ei" dat hen omkapselt heeft als hun embryo zelf eenmaal begint te breken, en zij tevoorschijn komen in/naar een nieuwe versie van werkelijkheid, zullen zij op z'n minst in vraag stellen of wij wel of niet de Arcturianen zijn en/of onze boodschap wel echt is.
Deze handeling van ermee beginnen om hun wereld in twijfel te trekken zal een venster in hun geest openen welke het altijd uitbreidende Licht toe zal staan in/naar hun bewustzijn te stralen. Ter afsluiting herinneren wij jullie eraan om ALLE aandacht terug te trekken uit dat waarvan jullie niet willen dat het manifesteert, terwijl jullie de "wonderen van iedere dag" die in toenemende mate jullie leven zegenen her/erkennen en er dankbaarheid naartoe sturen.
BEN gezegend dierbare ascenderenden,
Wij zullen het Licht aanhouden terwijl wij op jullie terugkeer wachten.
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten