maandag, juni 23, 2014

De Arcturiaanse Groep - Jullie Zijn Gereed om de Diepere Waarheid over Jullie Zelf te Omhelzen - 22.06.2014


De Arcturiaanse Groep
"Jullie Zijn Gereed om de Diepere Waarheid over Jullie Zelf te Omhelzen…"
22 Juni 2014 / Marilyn Rafaelle


IK BEN DAT IK BEN. Zeg deze woorden hardop en zeg hen geluidloos. Houd hen heilig en heimelijk in je hart en denk na over hun betekenis. IK BEN DAT IK BEN, (Het antwoord gegeven aan Mozes toen hij naar Gods naam vroeg) is een mystieke verklaring van diepgaande waarheid beschikbaar voor elke en iedere ziel, want allen zijn in en van de enige ENE. De mensheid is niet IK BEN, want het ego is slechts een illusionaire betekenis van wie en wat jullie zijn … een persoonlijkheid gecreëerd vanuit een bewustzijn van afscheiding. Deze heilige woorden resulteerden in marteling en de dood voor iedereen die hen uitsprak in vroegere tijden van onwetendheid, machteloosheid, en onderdrukking.
IK BEN DAT IK BEN werd verkondigd door verlichte Meesters door de tijden heen, maar werd over het hoofd gezien door de onontwikkelde massa's die niet in staat waren om de diepgang of de betekenis van hen te begrijpen. Het was en is nog steeds algemeen geaccepteerd dat deze verklaring alleen van toepassing is op een mannelijke God persoon, gemaakt in het beeld en gelijkenis van de man neerkijkend vanuit de hemel.
Dierbaren, jullie zijn gereed om de diepere waarheden te omhelzen, hen opnemend in jullie bewustzijn en hen van jullie makend. Als jullie rustig in meditatie zitten of alleen in een rustig bos wandelen, denk dan na over de betekenis van "IK BEN DAT IK BEN". Vraag jezelf; "Wat betekenen deze woorden echt? Zouden zij op mij van toepassing kunnen zijn? Wie is deze IK? Zijn ze waar?" Merk op dat de woorden niet zeggen, "Ik zal het zijn nadat ik gedurende een extra aantal jaren gemediteerd heb," of "Ik zou het kunnen zijn als ik gewoon harder zou werken" -- zij verklaren "IK BEN". Jullie zijn gereed voor deze stap dierbaren, de stap waarin jullie feitelijk beginnen om de diepere waarheid over jullie zelf te omhelzen en ophouden tijd te verspillen aan de oppervlakte van de metafysica (bovennatuurlijke).
De Arcturiaanse Groep wenst de opleving van het geweld te adresseren dat jullie de laatste tijd waargenomen hebben en herinneren jullie eraan dat dit de oppervlakte is van zeer dichte en zware energieën die gedurende eeuwen in bepaalde gebieden van de wereld vastgehouden werden. Wat eruit mag zien als een achterwaartse stap voor de mensheid is feitelijk de activiteit van het altijd verhogende Licht aangaande de lang vastgehouden schaduwen die opgeruimd moeten worden. Energieën van het verleden moeten ook als zodanig bekeken worden -- van het verleden, oud, afgelopen. Zij moeten ruim baan geven aan het nieuwe, want het enige leven en de enige macht die zij werkelijk hebben komt vanuit het universele geloof in hen. Dit is hoe de evolutie werkt.

Probeer niet te focussen op het geweld of de mensen die erbij betrokken zijn, maar in plaats daarvan besef dat iedereen een spiritueel wezen is die handelt vanuit diens huidige staat van bewustzijn -- menigeen van hen nog steeds volledig ondergedompeld in de dualiteit en afscheiding. Houd vast aan de waarheid ongeacht de verschijningsvormen, hen niet ontkennend of hen afdankend als simpele illusies, maar je herinnerend hoe verschijningsvormen vervaardigd worden. De materiële wereld representeert een verstandelijke interpretatie in overeenstemming met individuele en wereldwijde staten van bewustzijn -- het wereld geloofsysteem. In de menselijke scène zien jullie de volmaakte creaties en kwaliteiten van Goddelijk Bewustzijn door een besmeurd glazen raam -- de kleuren en formaties, jullie staat van bewustzijn.
Een bewustzijn volledig bewust van diens eenheid met de volledigheid van de Bron, zal buitenwaarts verschijnen als wat er ook nodig is (niet altijd wat je denkt dat je nodig bent) omdat het Goddelijke bewustzijn (jouw bewustzijn wanneer het ontwaakt is), compleet is, harmonieus en heel op iedere manier. Wanneer je vergeet om jezelf toe te staan te resoneren met de verschijningsvormen van de dualiteit en afscheiding, voeg je er energie aan toe en voorzie je hen van brandstof, de enige inhoud die zij hebben.
Dit is een moeilijke tijd voor iedereen -- velen lijden en iedereen voelt de intensiteit van de nieuwe energieën terwijl tezelfdertijd dat opgeruimd wordt wat oud en zwaar is. Doe waartoe je gegidst wordt om te doen door middel van het helpen van anderen in de menselijke scène, maar allereerst houd vast aan de waarheid -- dit is de manier waarop verandering zal komen, want de externe scène manifesteert eenvoudig het innerlijk. Jullie zijn scheppers maar hebben het niet beseft.
Diegenen die het op prijs zouden stellen dat jullie in de duisternis en de onwetendheid van het verleden blijven, gebruiken iedere mogelijkheid om angst en chaos in deze tijd aan te vonken, maar veel van dat wat voorheen werkte, werkt niet langer meer. Probeer niet in de trucs te trappen die bedoeld zijn om wereldangst te voeden, en ben je bewust van wat er gaande is. Blijf in de stilte van jouw centrum wanneer je gepresenteerd wordt met de negativiteit en het geweld dat onophoudelijk uitgezonden wordt door de media en ga er niet in mee. Ben bewust, maar niet voortdurend ondergedompeld in de negatieve verhalen, want dat brengt jouw energiegebied eenvoudig naar dat niveau omlaag.
Het is niet gemakkelijk om vrij te breken van de derde dimensie. Er zijn velen die jullie worstelingen met grote bewondering voor jullie kracht en vastberadenheid observeren. Jullie zijn krachtige wezens van het Licht en jullie verrichten prima werk binnenin een energie die dat nog niet volledig ondersteund. Jullie hebben leven na leven in de derde dimensionale energie ervaren en zijn geprogrammeerd door deze ervaringen om met het verstand naar oplossingen en antwoorden te zoeken.
Jullie zijn aan het leren om jullie zelf weg te verschuiven van dat onpersoonlijke universele menselijke verstand gevuld met ieder geloof van dualiteit en afscheiding en in/naar een besef dat externe beelden, of zij nu goed of slecht zijn, niets echts hebben om hen te onderhouden of te handhaven -- alleen geloof. Dit is wat bedoeld wordt met de bijbelse term "seeing through a glass darkly" … de manifestaties van het Goddelijke Bewustzijn zijn altijd volledig en volmaakt en belichamen al Diens kwaliteiten (compleetheid, heelheid, overvloed, vreugde enz. enz.) maar wanneer ideeën door het filter van de dualiteit en afscheiding stromen, worden zij iets anders.
De materiële wereld is een verstandelijke vertaling van volmaakte Goddelijke Ideeën. Stel je een broodpan voor … het deeg is jouw staat van bewustzijn en de broodpan is jouw verstand. Het brood wordt gevormd van het deeg dat je erin plaatst.
Er is alleen ÉÉN GEEST … een volgende diepgaande waarheid die velen eerst zullen weerstaan. Neem deze waarheid in/naar jullie harten en denk erover na. Jullie zijn meer dan gereed om de diepere waarheden te ontvangen en te omhelzen, om uit de metafysica te stappen en in/naar het mystieke.
In de menselijke scène wordt, de Ene geest- jullie geest, geconditioneerd door wat voor onjuiste overtuigingen dan ook die je accepteert. Iedere overtuiging ooit geloofd drijft in het menselijke bewustzijn en is nooit van jou persoonlijk totdat je het accepteert. Vanwege vroegere levenservaringen, heeft ieder persoon een neiging voor specifieke overtuigingen over anderen. (sommigen mogen meer vatbaar zijn voor gezondheidsovertuigingen, anderen meer vatbaar voor relatie overtuigingen enzovoorts)
Het is belangrijk om de oude energieën niet terug te claimen tijdens jullie opruimingsproces. Bijvoorbeeld, je mag het cellulaire geheugen van het emotionele lichaam aan het opruimen zijn en enige van deze emoties opnieuw ervaren. In plaats van te verkondigen; "Ik ben zo depressief, ik ben zo verdrietig, ik ben zo kwaad enzovoorts, enzovoorts," wat hen naar jou terug zal verbinden, erken dat deze eenvoudig oude energie-opruimingen zijn en laat hen gaan. De wereld zou jullie willen hebben geloven dat er een farmaceutische oplossing is voor alle disharmonie (zeer voor de financiële winst van deze maatschappijen). Het zoeken naar het "fiksen" van opruimingssymptomen kan hen nieuw leven en kracht geven en het proces vertragen maar dit is niet te zeggen dat je geen dokter kunt consulteren als je daartoe gegidst wordt.
Overbodige driedimensionale energieën van het verleden kunnen niet met je meegedragen worden in/naar de nieuwe en hogere resonantie, ongeacht hoe goed zij jou in het verleden gediend mogen hebben. De keuze zoals altijd, is aan jou.
Als je ermee begint om vanuit de Ene Geest te leven, hetgeen er binnenin geen valse concepten of overtuigingen bevat, zal de externe scène dat beginnen te reflecteren, jouw bewustzijn zal duidelijkere interpretaties van de Goddelijke Ideeën manifesteren. Maak niet de vergissing van het doorbrengen van jouw tijd met het zoeken naar resultaten, zeggende: "Oh is heb het uitgeoefend en faalde. Het werkt niet." Verandering gebeurt niet over één nacht ijs, en eenvoudig de kennis van de waarheid te hebben is niet hetzelfde als het bewustzijn ervan. Eonen aan tijd en miljoenen van ervaringen waren er nodig om iedere staat van bewustzijn in/naar gereedheid te ontwikkelen om te ontwaken. Eerst komt ontvankelijkheid, dan de intellectuele kennis, dan de uitoefening, en uiteindelijk is een nieuwe staat van bewustzijn geboren, eentje die dan manifesteert in het externe als de hogere en betere vormen.
Breng de diepgaande mystieke waarheden die wij jullie vandaag gegeven hebben in/naar jullie harten dierbaren, want jullie zijn gereed. Onderzoek hen, vraag aan jullie hogere zelven en gidsen om jullie te helpen begrijpen en verhuis in/naar het bewustzijn van hen, en oefen het uit.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 6/22/14

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten