maandag, juni 09, 2014

De Arcturiaanse Groep - Denk Na over Wat Jullie Kiezen Dierbaren, want de Tijd is NU - 07.06.2014


De Arcturiaanse Groep
Denk Na over Wat Jullie Kiezen Dierbaren, want de Tijd is NU
7 Juni 2014 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, wij spreken wederom tegen jullie over de vele veranderingen die binnenin deze huidige tijdlijn plaatsvinden terwijl de mensheid ascendeert in/naar een nieuwe en hogere dimensionale energie. Er zijn velen nog steeds onbewust van wat er gaande is en dus doorgaan hun levens zoals gewoonlijk te leven, zelfs proberend om ontwaakte familie en vrienden ervan te overtuigen om op de oude manieren door te gaan. Echter, deze dierbaren ontdekken dat te proberen om door te gaan te leven in energieën die snel aan het verdwijnen zijn, niet de gewenste of vertrouwde resultaten brengt. Veel van de derde dimensionale energie en diens manifestatie werd ontbonden of begint nu te ontbinden.
De protesten en de ontevredenheid die jullie waarnemen onder de mensen van vele landen is omdat zij begonnen zijn te resoneren met de nieuwe en hogere frequenties, dat resulteert in een ontwakende ontevredenheid met het oude, hen ertoe leidend om verandering na te streven via nieuwe vormen van bestuur, wonen/leven, onderwijs, medicijnen enzovoorts. Zogenaamde "leiders" van vele van deze landen voelen zich bedreigd door verandering en reageren er niet op, in plaats daarvan kiezen zij ervoor om uit te halen met geweld en afwijzing. Uiteindelijk moeten deze "leiders" vallen omdat de energie die deze situaties op hun plaats houden aan het ontbinden is. Waar gaat de schaduw naartoe wanneer het Licht erin geschenen wordt? In jullie stille/rustige tijd focus je op vrede/vreedzaamheid, niet op anti-oorlog. Want zie, daar is een andere energie in het weerstaan van wat dan ook. Weerstand geeft macht aan iets dat in werkelijkheid geen macht heeft, en een facet van de dualiteit is.
Oude onjuiste concepten en overtuigingen gebaseerd op de dualiteit en afscheiding kunnen niet voor eeuwig met jullie meegedragen worden, en door keuze en intentie, moeten zij bewust alsook onbewust uit jullie energiegebied opgeruimd worden. Hoewel, open staan om voorbij te gaan aan wat vertrouwd is, is een keuze van de vrije wil. Er zijn velen die gereed maar onwillig zijn, en zij zullen doorgaan te doen wat zij altijd gedaan hebben, vertrouwen op wat hen door anderen verteld werd en buiten zichzelf kijken, gelovend dat zij alle antwoorden al hebben.
Een ieder moet voor zichzelf beslissen wanneer genoeg genoeg is en dit wordt gevoeld door een gebrek aan resonantie met de oude manieren welke op hun beurt leiden naar een tijd van vragen stellen en zoeken. Op het één of andere punt zal de spirituele leerling dat wat hij geleerd heeft beginnen uit te oefenen en vanuit een hogere staat van besef te leven, andere zoekers en spirituele leerlingen naar zich aantrekkend. Vrienden, collega's en familie die niet altijd herkennen dat een individu veranderd is, zullen vaak diens nieuwe reacties op de externe druk en de dagelijkse kwesties waarnemen en bekritiseren. Diegenen die gereed zijn zullen aangetrokken worden naar diens energie en zullen beginnen om hem/haar over diens spirituele reis vragen te stellen.Velen van jullie worden bij jezelf gewaar niet langer meer te resoneren met mensen, ideeën, entertainment, wetten enzovoorts, die jullie voorheen volledig omhelsden. Dit is omdat jullie trillingsresonantie verschoven is en niet langer meer met hen zoals voorheen uitgelijnd is. Dat waar je van houdt en accepteert is dat waarmee je uitgelijnd bent - op dezelfde frequentie mee bent. Dit is waarom de meesten geen Gidsen of familieleden kunnen zien die overgegaan zijn--het menselijke oog is niet in staat zich uit te lijnen met de hogere frequenties van het Lichtlichaam. Dit is ook het geheim van gelukkige relaties.
Je hoeft je zelfs niet te realiseren dat wat voor verandering dan ook plaatsgevonden heeft totdat je door jouw dag heengaat en het anders ervaart. Wanneer een individu eenmaal de intentie heeft om oude energie op te ruimen en los te laten, zullen de diepere opruimingen beginnen. Enige opruiming is al voor iedereen begonnen op wat voor niveau dan ook waar zij gereed voor zijn om te omhelzen, hen een kans aanbiedend om te groeien. Het opruimen vindt vaak plaats tijdens de slaap en kan ervaren worden als angstaanjagende dromen, hetgeen eenvoudig de oude energie van de één of andere vroegere ervaring is welke losgelaten wordt.
In deze tijd presenteert veel van waar naar gekeken en opgeruimd moet worden zich als chaos--dingen die uit synchronisatie zijn, relaties die niet langer meer werken, afbraak op alle niveaus. Wanneer deze dingen gebeuren, ga dieper--onderzoek jouw geloofsysteem zeer oprecht dierbaren, neem tijd om rustig met pen en papier te gaan zitten en op te schrijven; "Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel, de dingen ervaar, of dat ik deze moeilijkheden heb?" Ben zeer, zeer eerlijk met jezelf, want dit is geen tijd op spelletjes te spelen of excuses te maken. Nadat je de één of andere overtuiging herkend die je vasthoudt, vraag jezelf, "Is dit waar of is dit eenvoudig iets dat ik geloofd heb omdat mij verteld werd dat het waar was?" Dit is werk, dierbaren, omdat niets zal gebeuren of veranderen zonder individuele inspanning en intentie. Er komt niet iemand met een toverstokje, jij bent jouw eigen toverstokje. Diegenen van jullie die resoneren met deze boodschappen zijn het werk al aan het doen, en helpen om de nieuwe wereld te creëren. Dit is ascentie.
Terwijl je door jouw dag heengaat, zal je beginnen schijnbare irrelevante maar nieuwe ideeën en ervaringen te krijgen. Wees nooit bevreesd om op deze nieuwe inzichten te handelen--jouw waarheid te spreken en de moed te hebben om "nee" te zeggen als iets oud en afgelopen voor jou aanvoelt.
Er zijn nog steeds velen die diepgaand hongeren naar de liefde en acceptatie waarop zij recht hebben, maar in onwetendheid onophoudelijk buiten zichzelf zoeken voor dat wat binnenin is. Vanwege dit, zeggen deze dierbaren "ja" tegen iedereen en op ieder idee ongeacht hoe persoonlijk destructief het ook mag zijn en ongeacht van hoezeer het niet met hen mag resoneren, geloven zij dat door ja te zeggen zij geaccepteerd en geliefd zullen zijn. Deze hunkering en dit zoeken naar dat wat alleen binnenin gevonden kan worden, is de wortel van alle problemen en is waar het op neerkomt van alle acties die resulteren in gevangenneming.
De angst van het "tegenwerken van het systeem" is gewoonlijk een resultaat van vorige levenservaringen waarin een individu gedwongen werd zich uit te lijnen met diegenen aan de macht onder de bedreiging van ernstige straf of de dood. De energie van deze krachtige ervaringen blijft vastgehouden in het fysieke cellulaire geheugen alsook in het emotionele lichaam totdat het opgeruimd wordt. Het emotionele lichaam dicteert het dagelijkse leven op vele manieren. Als het emotionele lichaam gevuld is met angst en andere negatieve emoties, kan het de keuze beïnvloeden om de fysieke en mentale lichamen op te ruimen. Wanneer jij emoties van vrees ervaart, her/erken hen dan voor wat zij zijn--oude herinneringen (waarvan je het niet nodig bent om de precieze oorzaak te weten), en geef dan dankbaarheid dat je nu ontwikkeld genoeg bent om deze oude energieën te erkennen, op te ruimen en ermee op te houden hen van leven naar leven met je mee te zeulen.
Maak het jouw dagelijkse intentie om wat voor oude energieën dan ook binnenin jouw fysieke, emotionele of mentale lichamen los te laten en op te ruimen--alles dat niet resoneert met waarheid en licht. Verklaar bewust jouw intentie om alle lagere resonerende cellulaire herinneringen van oude geloften en beloften, fysieke nalatenschap van overtuigingen, pijnlijke ervaringen, ziektes, enz. enz. los te laten. (wat het ook is waartoe je gegidst wordt om te adresseren)
De Arcturiaanse groep wenst te spreken aangaande dat wat zoveel weerstand voor verandering veroorzaakt, want wij zien velen gereed voor de nieuwe waarheden, maar die consequent het binnenbrengen van de waarheid in/naar hun levens weerstaan. Deze dierbaren geloven dat waarheid zeer aardige ideeën zijn, maar veel te onpraktisch voor het feitelijke dagelijkse leven. Zij geloven dat zij op meer praktische manieren met hun levens verder moeten gaan, manieren die aan hen gegeven zijn door de "experts" en de vertrouwdheid. Dierbaren, als jullie je willen ontwikkelen moeten jullie beginnen te LEVEN en waarheid beginnen te beoefenen totdat het jullie staat van bewustzijn geworden is, welke op dat moment de praktische alledaagse manier van leven voor jullie zal worden.  
Spiritueel leven is de meest praktische manier van leven die er is, want je begint vanuit waarheid te creëren en niet vanuit de illusionaire concepten van de dualiteit en afscheiding. Meditatie is de beste schoonheidsbehandeling die iemand zichzelf geven kan. Als een individu diens ware essentie begint te begrijpen volledigheid te zijn, harmonie, heelheid en alle belichaamde kwaliteiten binnenin het Goddelijke Bewustzijn, zal hij/zij dit in het dagelijkse leven beginnen te manifesteren.
Weerstand voor verandering en je open te stellen voor de waarheid is altijd angst--angst voor het onbekende, angst om jezelf te verliezen samen met alles dat vastgehouden wordt noodzakelijk en belangrijk te zijn--het geloofsysteem dat iemands fundering geweest is. De derde dimensionale energie van dualiteit en afscheiding veroorzaakt dat mensen zichzelf zien als afgescheiden wezens die persoonlijk moeten worstelen en strijden voor al het goede. Het loslaten van deze overtuigingen betekent een loslaten van het persoonlijke gevoel van zelf--EGO. Dit kan als een sterven aanvoelen en kan zeer griezelig zijn, want iemands fundering wordt onder hem/haar vandaan getrokken. Echter, jullie moeten begrijpen dat iets dat niet echt is nooit verloren kan zijn, alleen dat valse gevoel van zelf, ZELF is voor altijd. De echte fundering zal tevoorschijn komen terwijl de illusionaire fundering ontbindt. Laat de droom los dierbaren, laat los.
Vertrouwen is het antwoord. Beoefen vertrouwen door te weten dat jij altijd begeleid en geholpen wordt. Probeer deze tijden van chaos als zegeningen te zien, als openbaringen van overtuigingen die je nog steeds vasthoud en die er behoefte aan hebben om opgeruimd te worden. Probeer geen enkele pijnlijke ervaringen en emoties te claimen die je zou kunnen hebben als zijnde van jou, persoonlijk voor jou, want dit zal deze opruimingsemoties wederom een thuisbasis geven. In plaats daarvan, sta hen toe om vrijgelaten te worden en weg te zijn door jouw besef van wat er gebeurd, wetende dat zij onpersoonlijk zijn ongeacht van hoe vreselijk jij je mag voelen als zij door je heen en naar buiten stromen. Probeer en blijf gecentreerd, rust, en drink overvloedig water wanneer je door de diepere niveaus van intense opruiming heengaat hetgeen velen van jullie precies nu ervaren.
De mensheid heeft door de tijd heen en door onwetendheid diens persoonlijke macht weggegeven door te geloven dat anderen het beter wisten dan zij dat deden over hoe het leven geleefd zou moeten worden. Gedurende eonen van tijd, hebben individuen geleerd om zichzelf te wantrouwen door dit geloofsysteem toe te staan om het bewustzijn van iedere opvolgende generatie te worden. Daar zullen altijd diegenen zijn die luidkeels hun expertise proclameren over alle onderwerpen maar de keuze om hen te geloven is aan jou.
Begin om jouw intuïtie te vertrouwen en daarnaar te handelen want dit is wat jou verbindt aan jouw Hogere Zelf. Begin er feitelijk mee om te accepteren dat jij een Goddelijke expressie bent en dat alles dat je nodig bent al aanwezig is binnenin jouw bewustzijn. Weet dat je toegang hebt tot net zoveel en waarschijnlijk meer informatie dan die persoon die luidkeels diens leiderschap en kennis verkondigt. Dit betekent niet dat je niemand kunt consulteren die gespecialiseerd is in de soort van hulp of informatie waarnaar je op zoek mag zijn--het mag de enige manier voor jou zijn dat je tot een dieper begrip van iets op dit punt in jouw ontwikkeling kunt komen. Echter, begin te begrijpen dat diegenen die op deze manieren dienst verlenen jou begeleiden naar de antwoorden die je zoekt, maar zij zijn niet de bron van hen. Jouw eigen bewustzijn trek dat naar jou aan wat je nodig bent, in de vormen waar jij je mee kunt relateren.
Trek je terug van het nieuws en de voortdurende mediahype over wat je moet hebben en nodig bent om gelukkig en gezond te zijn, samen met alle zelfdienende politieke nonsens waar jullie op alle niveaus aan blootgesteld zijn. Stel de verklaringen van iedereen in vraag die jou zouden willen laten geloven dat zij alle antwoorden en oplossingen voor jou en de wereld hebben. Het is tijd voor de mensheid om hun broek op te hijsen en om wat "ruggengraat" te krijgen, zogezegd, want dit is een onontbeerlijke belangrijke tijd in de spirituele reis van de mensheid en als de kans genegeerd wordt, zal zij achtergelaten worden.
Vanwege het geschenk van de vrije wil, kan ieder individu net zolang aan tijd nemen als hij/zij wilt of nodig heeft om te evolueren, hoe je dit geschenk gebruikt is jouw keuze. Denk na over wat jullie kiezen dierbaren, want de tijd is NU.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 6/7/14

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.onenessofall.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten