vrijdag, juni 20, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 19 Juni 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 19 Juni 2014
HERVIND JE MACHT.
MAAK DE TAAK AF DIE JULLIE HIER WILDEN UITVOEREN.
GELOOF IN JEZELF.

Blossom: HALLO. Ik heb nu weer de kans om met jullie te praten en Vertrouw erop dat het jullie schikt.
Federatie van Licht: Inderdaad. We kunnen de conversatie hervatten en doen dat met alle plezier.
Ik droomde vannacht dat ik in de nachtelijke hemel een schip zag met kleurige lichtjes. Sommigen hadden het gezien en anderen niet … Maar, zelfs in mijn droom gaf het me een heel warm gevoel in mijn hart. Ik herhaal weer wat ik de vorige keer zei … het gaat niet om bewijs … het gaat om het WETEN dat dingen, wanneer je er bekend mee bent, kunnen veranderen en er zoveel meer vooruitgang geboekt kan worden.
Dit stellen we op prijs. Maar, ook wij herhalen … dat er veel gebeurt … ook al lijkt dat voor jullie op Aarde niet zo te zijn. Laten we het zo stellen dat, omdat van veel mensen de trillingen veel hoger worden … de plannen goed op koers liggen.
Onderschat niet de kracht van jullie Licht. Ieder van jullie is als een baken. Iedereen die zich bewust is van het LICHT en de WAARHEID van zichzelf is in staat dat wat hen niet dient minder te laten worden. Jullie werken ook voor degenen die momenteel verkiezen te blijven slapen. Liever dan verschuivingwerk te doen … Echter, de verschuiving verandert zijn werkers niet.
JULLIE HOUDEN HET LICHT VAST.
JULLIE ZIJN HET LICHT.
Jullie worden datgene, wat jullie je alleen maar hadden verbeeld. En NU … wordt dat wat jullie je verbeeldden werkelijkheid.
BLIJF GELOVEN IN JE DROMEN.
HOUD VAST AAN JE GELOOF.
WEET in jezelf … dat jullie, met elke ademhaling waarbij LIEFDE wordt losgelaten … ALLES helpen dat zich beweegt in dat wat van het hoogste LICHT is.
Liefste vrienden op Aarde … de duisternis die jullie stemming deed zakken, heeft al te lang geheerst.
NU bij de opkomst van de Nieuwe Tijd … zijn jullie in staat om alles dat jullie terneer drukte los te laten.
Oké … deze woorden zijn absoluut mooi en dank je wel daarvoor. Zij komen … waarlijk … van een plaats waar LIEFDE en verheffing heerst. Maar … met respect voor het geven van deze Hoge vibratie … wat ook jullie bedoeling is … als ik dat mag zeggen … Ik kan op elke willekeurige channeling van de laatste zes jaren klikken en jullie zeggen daarin min of meer hetzelfde. Zes jaren zijn voor jullie … misschien een oogwenk. Zes jaar is voor ons … een erg lange tijd … om te blijven doorgaan … en deze opwekkende woorden te horen … terwijl wij in feite niet veel verandering zien … die wij op grotere schaal verwachtten.

We bewonderen jouw openhartigheid zeer. We begrijpen nu ook veel meer. Mogen we hier zeggen … dat WIJ ons perspectief van dat wat wij willen geven in wijsheid en WETEN niet hebben veranderd. Want … wat ons betreft … zijn we nog steeds op de directe weg naar dat, waarvan wij WETEN dat zal gebeuren.
Is dat zo? We zouden wel rondjes kunnen blijven draaien om deze zaak en dat doen we vaak. Ik wil slechts dat onze relatie helpend is voor de planeet en degenen die erop leven. Dat is de reden waarom we deze relatie hebben, VOEL ik. Mijn opstelling frustreert een hoop mensen, aangezien ik niet de vragen stel, waarvan sommigen vinden dat ze gesteld moeten worden en die belangrijk zijn. Mijn gevoel daarbij is … als er iets te melden was dat van GROOT belang is om door te geven … dat jullie dat zouden doen.
Jullie moeten begrijpen … dat wij veel van wat wij zouden kunnen weten, niet mogen meedelen. Het past niet om dat te doen … vanwege het feit dat er aan regels en voorschriften gehoorzaamd moet worden.
Wij hebben niet de intentie om op een wijze te tussenbeide te komen die kan leiden tot verstoring van de gedachten. Wij wensen slechts om te helpen bij het optillen van de GEVOELENS van de ziel naar een Hogere Liefde voor het zelf en ALLEN.
Dit is, zoals je weet, waarom we hier zijn.
We hadden met jou, Blossom, geen overeenkomst om zaken te bespreken die niet mogen worden besproken. Ook al heeft iemand ten aanzien van bepaalde zaken een onderzoekende geest.
Wij zijn niet vrij om jullie antwoorden te geven op dingen die niet op onze ‘agenda’ staan. De regels zijn er met goede redenen en wij willen niet … het komt zelfs niet bij ons op … om te overwegen dergelijke regels te overtreden.
Dat begrijp ik. Ik ben het ermee eens en respecteer het. Dus … hoe is het weer? Grapje! Waarover ZOUDEN jullie willen spreken, waarvan jullie voelen dat dit het geheel ten goede zou komen?
Dat wat de ziel helpt. Dat wat de schoonheid van dat wat jullie zijn vergroot. Waarom zouden we over iets willen spreken, dat niet die kwaliteiten heeft? Hoe kan dat jullie helpen? Men doet er goed aan om dit in overweging te nemen. Want inderdaad … er is in jullie wereld veel waarover wordt gesproken, dat de verbetering van de mensheid niet toestaat erdoorheen te schijnen.
Waarschijnlijk is dat, omdat er in onze wereld over veel dingen wordt gesproken, die deze energie dragen. Het is allemaal goed en wel … WETEN wat de goede weg vooruit is … maar het is niet altijd even gemakkelijk om dat pad te volgen, wanneer men over obstakels kan struikelen met zoveel negativiteit. Echt, de levens van heel veel mensen lijken zo ‘verstoord’. En de levens van sommigen … lijken wel belachelijk onmenselijk! Hebben we wel vooruitgang geboekt … als je het lijden van zoveel mensen in overweging neemt? Het doet ons erg veel pijn om het lijden van de vele mensen die onder ons leven te VOELEN … WIJ WILLEN DAT DIT OPHOUDT … NU. Om die reden lijken wij zo ongeduldig. Zien jullie dat?
Ja, dat zien wij. Maar wij zijn niet degenen die deze wandaden kunnen stoppen.  
Zijn wij dat?
Tot op zekere hoogte. WEET echter … dat degenen die oplossingen aanbieden voor deze zaken … dit doen … vanuit een hoger begrip. En ofschoon JULLIE VAN DE AARDE wellicht het GEVOEL hebben dat erg veel van wat er gebeurt niet opgemerkt wordt … door hen die ‘het weten’ en de macht hebben om dit te veranderen … is dat geenszins het geval. De Universele Wetten MOGEN niet worden gebroken … als dat toch gebeurt … zijn er verrijkende repercussies.
Dus … wat de mensheid nu zo’n pak slaag aan het geven is … zij die ‘alles willen overnemen’ en dat aardig goed doen, zo te zien … waarom mogen zij doorgaan? Het is toch zeker wel tijd … het was het al een hele tijd … om dit een halt toe te roepen … In plaats van de repercussies nog verder te laten rijken. Jullie zeggen dat jullie er niet tussen kunnen komen … sommigen denken dat jullie dat doen … alleen al omdat ‘jullie soort’ met ons praat. In onze wereld is het soms zo dat … als de kinderen uit de band springen … de volwassenen tussenbeide moeten komen … ik zeg het maar!
Wij beschouwen onze gesprekken met jullie niet als bemoeienis. Wij zien het als een manier die het de ziel mogelijk maakt om ‘terug te komen bij zichzelf’. Door wijsheid te brengen … beogen we jullie te leiden. Een helderder weg te laten zien … een helderder dag …
Interveniëren daarentegen … is een heel andere zaak.
Maar … als wij ÉÉN FAMILIE zijn … jullie en ik en iedereen … broers en zussen van het LICHT … waarom dan zo moeilijk? Kom er gewoon tussen! Dat zeg ik! Hebben jullie ooit vanuit ‘JULLIE WAARHEID’ verwacht dat de zaken op Aarde zo laag konden zakken?
Daarop zeggen wij, liefste Blossom … dat wij van niemand de verkozen daden kunnen sturen. Iedere ziel … heeft het recht om te projecteren, wat dan ook.
Zelfs wanneer men kan zien dat het veel schade aan anderen gaat berokkenen?
Jullie kunnen voelen … nietwaar … dat er een veel groter plaatje is dat eenvoudigweg niet begrepen kan worden?
Het grote plan van alles is veel groter dan wat jullie geesten … in de menselijke vorm … kunnen bevatten.

Veel van jullie zijn vergeten … en gelukkig maar, in deze fase … dat jullie wereld en degenen die erin leven … eerder in een soortgelijke situatie verkeerden. Dat GEVOEL, dat zwaar op jullie harten drukt, hebben jullie eerder gekend. Jullie droegen dat al eerder … echter, het einde in die vroegere tijden … de climax van een wereld die ‘uit de band sprong’ … was toen heel, heel anders dan wat er IN DEZE TIJD in jullie wereld plaatsvindt.
IN DEZE TIJD … vernietigen jullie jezelf niet.
IN DEZE TIJD kiezen jullie een andere weg en tillen jullie jezelf op UIT DE VIBRATIE DIE GECREËERD WAS … in plaats van er samen mee weg te zinken, toen het te ver gegaan was.
Probeer te begrijpen dat er voor ELKE gedachte … een actie KAN volgen. IEDER mogelijk scenario KAN worden uitgespeeld … IEDERE MOGELIJKHEID DIE MEN KAN VERZINNEN … KAN werkelijkheid worden.
Daardoor is er NIETS dat niet kan worden misbruikt … als men die weg verkiest.
Anderzijds … is er NIETS waarvan men niet kan HOUDEN … als men DAT verkiest.
Geliefde zielen … dit Universum, dat deel uitmaakt van jullie bestaan, is maar een klein deel van Het Geheel …
ALLES dat in ALLES ligt, is geschapen in iedere ademhaling van ieder levend ding.
Dit is IEDERS GODDELIJK RECHT.
Ieder heeft de keuzemogelijkheid om te dienen of niet te dienen.
Iedereen heeft dat GODDELIJKE RECHT.
Maar, wij zeggen dat … ALLES DAT IS … ALLES DAT WAS … ALLES DAT OOIT ZAL ZIJN … VOORTKOMT UIT LIEFDE …
OMDAT NIETS DAT BESTAAT NIET VAN LIEFDE IS.
ER IS NAMELIJK NIETS ANDERS.
Leer LIEF TE HEBBEN … LIEF TE HEBBEN … of het nou van een Hoge of lage vibratie is.
Wanneer jullie begrijpen dat ALLES LIEFHEBBEN hetzelfde is als HOUDEN VAN ALLES DAT ‘JE BENT’ … begrijpen jullie dat er niets anders is dan JIJ.
Maar … hoe kun je nou zeggen ‘Ik hou van oorlog’ … of ‘Ik hou van leugens’ … want … dat doe ik niet! Dan zou ik liegen!
Echter, sta de ziel … de WAARHEID van alles dat je bent … toe om uit te stijgen boven dat wat oorlog is … dat wat een leugen is … en genereer gewoon LIEFDE BOVEN ALLES … In de WETENschap dat LIEFDE ZELF … in de HOOGSTE VORM van zichzelf … het ALOMVATTENDE ANTWOORD is OP ALLES.
VAN OORLOG HOUDEN … betekent niet dat je het door de vingers ziet … HOUDEN VAN OORLOG betekent JOUW LIEFDE ERIN UITGIETEN.
Wanneer LIEFDE … in zijn zuiverste vorm in/over iets wordt uitgegoten … dan wordt de situatie/omstandigheid verzacht en krijgt het LIEFDE aangeboden.
Want LIEFDE IS VREDE.
Wanneer er VREDE is … kan er geen oorlog zijn.
Wanneer aan de leugens LIEFDE wordt gegeven … wanneer er LIEFDE wordt gegoten in/over dat wat niet WAARHEID is … MOET dat wat eruit oprijst … WAARHEID ZIJN … LIEFDE KAN NIET IETS ANDERS VOORTBRENGEN DAN WAARHEID.
Jullie maken je veel zorgen over alles dat op jullie planeet verkeerd gaat …
WIJ VRAGEN JULLIE … WIJ SMEKEN JULLIE … WORD DE LIEFDE DIE JULLIE ZIJN … IN DE HOOGSTE VORM WAARTOE JULLIE IN STAAT ZIJN … BINNEN DE VIBRATIE WAARIN JULLIE VERBLIJVEN IN HET DAGELIJKS LEVEN.
HAAL JEZELF … WANNEER JULLIE MAAR KUNNEN … UIT JULLIE MENSELIJKE VORM EN STIJG OP NAAR DE HOOGSTE VIBRATIE VAN LIEFDE WAARMEE JULLIE JE KUNNEN VERBINDEN … EN LAAT HET NEERREGENEN OP JULLIE PLANEET.
HERVIND JE MACHT.
MAAK DE TAAK AF DIE JULLIE HIER WILDEN UITVOEREN.
GELOOF IN JEZELF.
WANT IN HET WETEN WIE JE BENT … ZULLEN JULLIE DE VERANDERING DIE JULLIE WILDEN IMPLEMENTEREN BEWERKSTELLIGEN.
JULLIE … ONZE FAMILIE VAN DE STERREN … WIJ ZIJN ÉÉN MET JULLIE.
VOEL HET IN JULLIE HARTEN … WANT DAAR WETEN JULLIE WAT WAARHEID IS …
WIJ BIEDEN JULLIE WOORDEN AAN DIE ALLEEN MAAR VAN DE HOOGSTE WAARHEID ZIJN …
WIJ VRAGEN JULLIE OM VERBINDING TE MAKEN MET JULLIE HOOGSTE WAARHEID, ZODAT JULLIE ONS MOGEN KENNEN.
Ik weet van mezelf … dat ik jullie ken … en IK VOEL JULLIE WAARHEID. Het is nu voor mij tijd om te gaan … ik kan het voelen. Het kan een tijdje duren tot de volgende keer … en ik hoop het ritme met jullie weer op te pakken wanneer ik uit Engeland terug ben.
Bedankt Jongens … ik waardeer dit zo … En ik blijf doorgaan met doorgaan … IK WEET dat dit is wat ik hier kwam doen … IN LIEFDE EN RESPECT … Blossom xxx.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten