zaterdag, juni 14, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 13 Juni 2013


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 13 Juni 2013
Hoe Gelukkiger Jullie Jezelf Toestaan te Worden … Hoe Eerder het Systeem zal Vallen
Blossom: Eindelijk ben ik thuis vrienden en kan ik weer met jullie contact opnemen. Wat heeft mijn ziel de laatste drie maanden een geweldige reis gemaakt. Zijn jullie thuis?
Federatie van Licht: Wij zijn altijd thuis, geliefde. Want wij leven in onze Vrede … en dit is derhalve wat wij kennen als thuis. Velen VOELEN dat zij het pad naar huis bewandelen en toch … zouden wij willen zeggen dat men al thuis is. Het is een kwestie van bij het haardvuur zitten en door de vlammen van Liefde staren … wil men WETEN waar men is.
Dus … willen jullie zeggen dat … wij nooit weggegaan zijn?
Het gaat om de interpretatie. Want hoe zou men het zelf kunnen verlaten? We zouden liever zeggen dat men het zelf kan kwijtraken … maar men kan het nooit … en te nimmer … verlaten.
Jullie ziel … dat wat Liefde is in het zelf van LIEFDE … is AL WAT IS.
Dat wat jullie hebben ‘verkozen’ te ervaren binnen de begrenzing van de menselijke vorm … kan jullie bij tijden het GEVOEL geven dat jullie ver verwijderd zijn van wat jullie WETEN dat juist is in DAT WAT JULLIE ZIJN. Maar wij zeggen … dat jullie slechts “verkiezen” om te experimenteren … te ervaren … wat jullie niet zijn … zodat jullie het leren KENNEN door het contrast.
Maar jullie hebben gezegd dat wij hier zijn om ons en Moeder Aarde in de nieuwe Gouden Eeuw te helpen komen …
En jullie voldoen met veel elan aan dit doel. Zelfs al ‘lijkt’ het bij tijden anders te zijn.
Laat ons wat opfrissen. Het zielezelf kan niet stilstaan. Het is een altijd uitdijend LICHT VAN HET ENE dat, als men op Aarde is, wordt ervaren door individualiteit. Ja. jullie stemden ermee in om te helpen bij het Ascenderen van jullie planeet Aarde … maar het is ook zo dat jullie het niveau van Liefde van jullie ziel enorm kunnen laten groeien … door dit te doen.
Jullie hebben gezegd dat wij uit de Zuiverste Hoogste Goddelijke Liefde voortkomen. Dat is wie wij zijn. Kunnen jullie dan verklaren hoe we dat kunnen laten groeien? Als wij van oorsprong van het Hoogste zijn … is dat logisch?


Wij begrijpen volledig waar je naar vraagt. Om … WEDEROM … volledig het Licht van het Hoogste Goddelijke te worden moet er veel worden erkend IN/ALS/DOOR WAARHEID. JE BENT  absoluut VAN HET HOOGSTE … echter, dat wil niet zeggen dat de dichtheid die in de planeet waarop je verblijft ‘zit’ … niet ook in staat is om de energie DIE JIJ BENT … te veranderen in een lagere trilling van die ZELFDE JIJ.
Dat snap ik. Mijn vraag zou moeten zijn … hoeveel langer moeten we nog verblijven op dit lagere niveau? Ik waardeer ALLES wat jullie alle afgelopen jaren hebben gezegd en verklaard … ECHT WAAR … en ik WEET dat het niet gaat om ‘wanneer’ jullie je wereldwijd bekend gaan maken, enz. Van wat jullie hebben gezegd … gaat het om ‘ONS’ … genoeg van ‘ONS’ die ontwaken … zodat wij  van een trilling zijn die het jullie mogelijk maakt om te ‘verschijnen’ en geaccepteerd te worden. Dat snap ik ook. Echter, … van wat ik in deze tijd zie … dit hierbuiten is niet bepaald de ‘Exprestrein’. Het VOELT meer als de ‘boemeltrein’.
Wij zeggen jullie dat … ER ZOVEEL MEER GEBEURT DAN JULLIE WETEN.   
Vertel mij wat!
Wat jullie VOELEN als zaken die niet meer werken … de dingen waarvan jullie VOELEN dat ze uiteen vallen … dat, waarvan jullie WETEN dat het zwak is … van een geringer Licht … Al die dingen die jullie worden gepresenteerd … zijn slechts één kant van de munt.
Maar het is blijkbaar wel de kant die voortdurend zichtbaar is. Met alle Liefde … zeg alsjeblieft niet … “Dat is omdat jij verkoos daarnaar te kijken’ … omdat ik ZO VERSCHRIKKELIJK HARD PROBEER om aan de zonnige kant van de straat te lopen … maar de wolken blijven de zon verhinderen te schijnen … op heel veel aspecten van het gewoon in het systeem moeten leven.
HEERST het systeem  over jullie hart?
Nee.
Welnu … naar welke plek is jullie hart in de jaren dat jullie ONS KENNEN gegaan?
O, naar een veel lichtere plek!
En met alle respect … dat geldt voor de harten van heel velen.
JULLIE ZIJN HELDERDER ZIELEN GEWORDEN.
Wij hebben vele keren gezegd … hoe helder jullie LICHT schijnt. O, wat verlangen we ernaar dat jullie de dingen vanuit ons perspectief zouden kunnen zien … want echt, dit zou jullie zoveel bemoediging geven. Jullie zijn precies waar jullie moeten zijn op ieder moment van je ademhaling. Jullie maken ALLES mee dat jullie moeten meemaken in elke willekeurige ademhaling … Het is jullie keuze HOE jullie je VOELEN op dat willekeurige moment … in IEDERE ADEMTEUG.
JIJ KIEST JOUW GEVOELENS.
JIJ KIEST JOUW VOLGENDE GEDACHTE.
Die volgende gedachte brengt hoe je je wilt VOELEN voort.
WEES WIJS liefste Verlichte Wezens.
LAAT DATGENE WAT OM JE HEEN GEBEURT … NIET BEPALEN WAT ER IN JOU IS.
Mooi gezegd!!!! Maar … het is een tricky gedoe om je te moeten conformeren aan het systeem … en er niet door te worden beïnvloed. Het lijkt alsof we  eraan overgeleverd zijn. Ik begrijp dat wij niets te maken hebben met wat anderen doen … maar dit kan soms … in Waarheid … iemand in zijn ziel raken als men ermee geconfronteerd wordt. Voor het systeem geldt hetzelfde … we moeten dit en dat betalen of we krijgen een hogere boete, enz … we lijken op zoveel vlakken vast te zitten.
Wij vragen jullie weer … zit je hart vast?
Nee, maar het kan bij tijden erg onderdrukt en droevig voelen.
Neem dan de controle weer over en laat het zich gelukkig VOELEN! Dan kan alleen JIJ doen!
JIJ KUNT JEZELF WANNEER JE MAAR WILT GELUKKIG MAKEN … ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN … DOOR DE GEDACHTEN DIE JE KIEST … DIE OP HUN BEURT TOT JOUW HART SPREKEN … DIE OP HUN BEURT … JE HART DOEN ZINGEN … DAT JE, OP ZIJN BEURT, GELUKKIG LAAT VOELEN.
Dat kan je … wat er ook gebeurt … zelfs in oorlogsgebied!
Hoe alerter je wordt in het kiezen voor geluk … des te hoger jouw trilling wordt.
Hoe hoger jullie trilling wordt … DES TE SNELLER JULLIE HET SYSTEEM VERSLAAN!
Hoe kan dat het systeem verslaan? Of we nu gelukkig of terneergeslagen zijn … we moeten ons nog steeds aanpassen.
Maar zij die willen dat jullie je aanpassen hebben niet jullie geluk voor ogen. Door ‘hun’ opzet te dwarsbomen … WINNEN JULLIE!
DE VOLGENDE STELLING IS ERG BELANGRIJK.
HOE GELUKKIGER JULLIE JEZELF TOESTAAN TE WORDEN … HOE EERDER HET SYSTEEM ZAL VALLEN.
Jullie wereld maakt droevig genoeg een systeem mee, dat ‘denkt’ dat het ‘over de wereld kan heersen’.
DAT KAN HET NIET!
NIEMAND KAN OVER JULLIE ‘HEERSEN’.
JULLIE ZIJN LIEFDE.
LIEFDE KAN NIET WORDEN BEHEERST!
Derhalve … hoe meer jullie BESLUITEN OM TE ZIJN WAT JE BENT … ongeacht de omstandigheden … hoe meer datgene dat voor het geringere Licht kiest … zal worden overschaduwd door dat wat van WAARHEID is … Dat wat van het HELDERSTE LICHT VAN LIEFDE is.
NIETS KAN HET HELDERSTE LICHT VAN LIEFDE DAT JULLIE ALLEMAAL ZIJN REGEREN.
Begrijp me niet verkeerd … ik zie helemaal wat jullie bedoelen … maar ik moet TOCH het feit naar voren brengen dat … voor mij … voor velen HET ERG LANG DUURT! We zijn geen lafaards … we trekken ons niet terug … maar ik denk dat we ons er goed van bewust zijn dat ‘het systeem’ en degenen die het ‘leiden’ veel machtiger zijn dan men ooit verwachtte. Daarom is mijn vraag wederom … wat is erop TEGEN … om een OMVANGRIJKE SHOW van JULLIE LICHT te geven om jullie aan onze planeet te presenteren. Dat kan toch … op de lange termijn … alleen maar helpen om mensen te doen ontwaken en de WAARHEID te erkennen/VOELEN en de zaken wat te versnellen?
Geliefde ziel … we zijn ons ervan bewust dat deze vraag oprijst als gevolg van datgene wat de meesten van jullie op Aarde moeten ondergaan en dat het voor jullie hart moeilijk is om ermee te resoneren.
WIJ WETEN DAT JULLIE VERANDERING WILLEN.
WIJ WILLEN VERANDERING … VOOR JULLIE.
Waarom dan niet? WEES ALSJEBLIEFT HEEL UITGESPROKEN IN JULLIE ANTWOORD HIEROP. IK HEB GROTE BEHOEFTE AAN DE HOOFDREDENEN VOOR WAAROM DIT ZO LANG MOET DUREN?
Omdat het … in onze ogen … op onze weg is*. Jullie zeggen dat jullie wachten en wachten …
En nog steeds wachten …
Maar WIJ zien dat niet zo. WIJ WETEN dat de dag zal komen dat jullie luchten vol zullen zijn met onze vaartuigen van Licht. Dat er trompetgeschal zal zijn en dat een LICHT van de GROOTSTE STRALENDHEID de lucht zal vullen.
Dat een trilling van LIEFDE, zoveel als jullie nooit voor mogelijk achtten in jullie menselijke vorm … in jullie harten zal stromen en JULLIE … DE ENE/GOD/BRON/LIEFDE … (welk woord ook maar resoneert voor het individu) …. ZULLEN KENNEN.
Er zal geen vraag zijn … geen twijfel …
DAAR ZAL HET … PLAATSVINDEN.
Maar … zeggen jullie … nog niet? Klopt dat?
Dat is juist.
Dus … zoals ik suggereerde in DE AANROEPING … als deze GROTE GEBEURTENIS nog een tijdje uitblijft … Waarom, O Waarom … kunnen we dan niet een teken krijgen zodat we … a) door kunnen blijven gaan, b) de trilling van de ziel onhoog zal gaan (wat onze zaak ten goede moet komen), c) nog meer mensen die nu nog slapen, zal laten ontwaken, d) … e) … f) … enz.?
Hallo? Jullie antwoord graag, FvL? Horen jullie mij?
Wij zijn er.
O, Pfff!! Jullie leken even ‘uit de lucht’ te zijn voor mij … Ik dacht dat jullie op de loop waren gegaan. Ben ik zo’n kwelgeest omtrent deze zaak?
Wij streven ernaar om de Waarheid te geven. Al doende … vanwege onze conversaties met jou liefste Blossom … hebben wij geleerd dat ‘dingen’ … ‘zaken’ verkeerd begrepen kunnen worden als gevolg van ‘tijdstructuren’ enz. Wij willen jullie graag verlichting brengen, niet somber maken.
Yep … dat is cool. Waarom dan zijn jullie niet in staat ons te vertellen ‘WAAROM’ een teken, vanuit jullie optiek, niet zou werken?
Wij geven overal op de aardbol grote hoeveelheden tekenen … op een kleinere schaal. Steeds meer van jullie erkennen ons bestaan … Langzaam, maar zeker …
Ons verlangen is om ons op zodanige wijze te introduceren dat het geen angst en/of verstoring brengt. Soms … hebben we serieus overwogen … om ‘het’ gewoon ‘te doen’. Want we zijn ons bewust geworden van de moeilijkheden die jullie zielen tegenkomen. Maar … dat zou niet wijs zijn. Het is namelijk onze verantwoordelijkheid om DIENSTBAAR TE ZIJN … NIET IETS ANDERS.
Ik respecteer jullie gezichtspunt helemaal … zoveel als jullie waarschijnlijk dat van mij respecteren. En JULLIE … omdat jullie wijzer zijn … moeten naar jullie WAARHEID luisteren. Ik heb geen enkele twijfel dat jullie alleen maar het Hoogste goed voor ons allen willen … en wanneer JULLIE denken dat het tijd is om af te dalen voor een bakkie … geloof me … velen van ons zullen de ketel op hebben staan … al zal er geen cake zijn! Want, zoals het liedje zegt … ‘Had ik geweten dat jullie kwamen … dan had ik een cake gebakken’ … en ik weet niet wanneer jullie gaan komen!!! Ik DANK JULLIE voor jullie woorden van bemoediging en wijsheid en omdat jullie woorden van een HOGE trilling bleven … want inderdaad … dat is heel nodig.
Wanneer wij ons uiteindelijk VERENIGEN en de dingen zien ZOALS ZIJ EIGENLIJK ZIJN … geef ik jullie toestemming om mij een draai om de oren te geven, op vriendschappelijke wijze natuurlijk … en te zeggen ‘Snap je het nu eindelijk?’ … Waarop ik zal antwoorden … ‘DAT DOE IK, VRIENDEN … DAT DOE IK INDERDAAD!’
In Liefde en dank voor ALLES DAT IS.
NB *. Ik realiseer me dat correct Engels/Nederlands zou zijn geweest ‘Het komt eraan’ of ‘Wij komen eraan’. Maar, dit is hoe het doorkwam ‘denk ik’ … Ik ontdekte pas bij het teruglezen dat deze zin niet correct was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten