dinsdag, juni 03, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 3 Juni 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
3 Juni 2014

Zoals velen van jullie al hebben laten blijken, was deze laatste Bijeenkomst van jullie inderdaad een klinkend succes, en zelfs als de uitkomst ervan nu nog niet voor jullie allemaal waarneembaar mag zijn, weet dat wat jullie bereikt hebben inderdaad verreikende consequenties zullen hebben, niet slechts voorbij de grenzen van jullie kleine Vijver, maar ook in de rijken voorbij die van jullie. Want zie, wat jullie deden wat niets minder dan een volledige verankering van een groot gebied van energetica, en als zodanig, hebben jullie op vele manieren een wolk van energie gecreëerd welke permanent diens basis rondom jullie wereldbol zal hebben, ongeveer zoals die elektronische "wolk" welke velen van jullie gebruiken wanneer het ook is dat jullie je elektronische apparatuur gebruiken. Met andere woorden, jullie hebben geholpen om een frequentielaag te formatteren welke niet alleen gebruikt zal worden om op te slaan, maar ook om grote hoeveelheden aan informatie te downloaden, informatie welke tot dusverre alleen toegankelijk geweest is voor individuen, maar welke nu gebruikt zal worden voor massale opwaarderingen en collectieve inspanningen, zoals degene welke jullie nu net volbracht hebben. 
Dus wat jullie geholpen hebben om voort te brengen, is in feite een gereedschap dat verreikende implicaties zal hebben, want dit gereedschap zal de tijd en de afstand bekorten, zo je wilt, van deze gehele operatie. Zoals jullie nu heel goed weten, zijn tijd en inderdaad afstand iets zeer anders van wat jullie mensen waarnemen, maar deze energetische "wolk" waarbij jullie geholpen hebben om deze op diens plaats te zetten zal heel veel aan informatieprocessen in staat stellen om voorbij te gaan aan de oude en meer lastige manier van enkelvoudige downloads. Dit kan op vele manieren vergeleken worden aan de rijen van radiotelescopen die allemaal aan een raster gelinkt zijn welke jullie wetenschappers in staat stelt om de diepte van de ruimte in veel meer detail en nauwkeurigheid te bestuderen dan wat zij zouden kunnen doen als zij alleen maar de signalen van één enkelvoudige van deze schotels gebruiken. Want wat jullie hebben helpen te vestigen, is op vele manieren een gelijksoortige gesynchroniseerde groep van ontvangers en zenders die letterlijk deze gehele planeet van jullie zal omwikkelen binnenin een laag van energetische verbeterde deeltjes die de overdracht van informatie zullen vereenvoudigen tussen de twee zijden van de sluier, om het in een vereenvoudigde term te plaatsen. Met andere woorden, jullie hebben net een taak volbracht welke enorm tot hulp zal zijn voor al deze gelijkgestemde zielen daarbuiten die al ondergedompeld zijn in het omkeringsproces van deze volledige planeet, en daarvoor, kent onze dankbaarheid geen grenzen.


Niet alleen dat, maar terwijl jullie je allemaal door de uren heen dat deze energetische distributie plaatsvond verbonden, stelden jullie ook jullie eigen individuele opmaak in staat om op zo een manier geoptimaliseerd te worden, dat jullie eigen 'rechtstreekse lijn' exponentieel opgewaardeerd werd. Want zie, het opruimen van de rommel dat plaatsvond tijdens die samenkomst was inderdaad een grondige opruiming, en nu, staan jullie werkelijk gereed en in staat om vooruit te duwen met jullie nieuwe taken. Want zoals wij in een eerdere boodschap aanhaalden, zijn jullie nu die volgende fase van de procedures binnengegaan, waar jullie eigen persoonlijke opruiming tot zo een graad voltooid zal zijn, dat jullie kunnen beginnen om jullie werkelijke taken te laten beginnen om tot ontplooiing te komen. En dus, wat er in beweging gezet werd deze afgelopen Zondag door jullie genereuze hulp zal beginnen om zeer spoedig tot bloei te komen. En wat jullie in beweging gezet hebben zal ook de ware kern van zoveel van jullie medemensen aanraken, want wat jullie deden handelde als een soort van trigger welke zal dienen om een heleboel innerlijke circuits in/naar de volle kracht modus te plaatsen. Dit op diens beurt zal een behoorlijke spectaculaire serie aan gebeurtenissen voortbrengen, maar nogmaals, verwacht niet om iets te zien dat verwant is aan wat aan jullie gepresenteerd werd op alle soorten van gedramatiseerde aanbiedingen vanuit de entertainment media. Nogmaals, het menselijke verstand werd ingesteld om een zeer gedefinieerde serie aan gebeurtenissen te verwachten plaats te vinden met het oog op het maken van deze wereld als zijnde nieuw, maar wij zouden jullie er graag aan willen herinneren dat wat jullie je momenteel in kunnen beelden, weinig gelijkenis zal vertonen aangaande wat er eigenlijk plaats zal gaan vinden, en zelfs als het een soort van gebeurtenis is, dat jullie zouden kunnen verwachten om plaats te vinden, een wereldwijde gebeurtenis zou zijn, zou het feitelijk een wereldwijd evenement op een zeer andere schaal kunnen zijn dan wat jullie denken. Want zie, wat verandering op een grote schaal brengt vindt vaak plaats op een zeer kleine schaal, want met dit is het als met al het andere in de Schepping; een fragment van wisselwerking mag een geheel worden, maar een heleboel fragmenten kunnen ook een schijnbare chaotische soep worden voordat het allemaal tot bedaren komt naar een groots nieuwe en levensvatbare versie van zichzelf. En wat is het dat wij daar precies mee bedoelen? Eenvoudig dat jullie volledige wereld op het punt staat om te veranderen maar het zal van binnen naar buiten toe veranderen zoals wij eerder aangehaald hebben, en aangezien jullie onder de pioniers zijn, zijn jullie degenen die deze eerste verandering zullen belichamen.
En dat is wat jullie al aan het doen zijn, aangezien jullie je volledige opmaak veranderd hebben, niet slechts één keer, maar diverse keren sinds deze gehele operatieve ommekeer in gang gezet werd, maar zelfs als je naar jezelf kijkt met een komisch oog, mag je nog steeds tekort schieten om ook maar iets "nieuws" over jouw persoon of zelfs jouw omstandigheden op te merken. Dat mag zo zijn, maar voor een getraind oog, zou je niet nog meer anders kunnen zijn dan degene die je gewend was te zijn, de alwetende, de ene die precies weet waar te kijken met het oog op het innemen van het volledige blikveld van wat er gaande is. Dus wij zeggen om diep binnenin te gaan, en je te verbinden met dat deel van jou dat precies weet waar je bent, en die zich zal verheugen omdat het kan getuigen voor het succes dat je al bent. Want jullie hebben het klaargespeeld om jullie zelf uit het oude afval vandaan te tillen, en nu, hebben jullie geholpen om jullie volledige wereld, die piepkleine waardevermeerdering, hoger in trilling op te tillen hetgeen letterlijk een wereld van verschil zal maken, niet slechts voor jullie, maar voor iedereen. Want wij zien dit in grootse termen, en wij zien dat wat jullie op een moleculair niveau bereikten helemaal dwars door de Schepping heen zal weerklinken, en ermee komt een gloednieuw niveau van onderlinge verbonden handtekeningen die ingebedde sequenties zullen triggeren die sluimerend liggen in aldus heel veel van jullie verwanten, en deze zullen wederom de bal aan het rollen brengen op zovele manieren en op zovele instellingen - en sommigen van hen nogal onverwachts zelfs voor jullie.
Dus wij zeggen weer dank je wel voor het toestaan van deze frequenties om jullie in hun omhelzing te nemen, want door precies dat te doen, hebben jullie hen in staat gesteld om letterlijk deze volledige planeet te omhelzen met een gloednieuwe reeks aan coördinaten die op de manier zoals wij hierboven beschreven gebruikt zullen worden. Dus dank je wel voor jullie grootmoedigheid en jullie bereidheid om op koers te blijven uit naam van de Gehele Schepping, jullie hielpen om dit brede gebied van zenders te creëren die ertoe zullen dienen om de aaneenschakeling tussen jullie "station" en de onze te maximaliseren, en daar komt nog bij, het zal ertoe dienen om wat voor signalen dan ook te versterken die op zo een manier doorkomen dat wat voor collectieve inspanningen dan ook groots krachtiger zullen worden in de tijd die er in het verschiet ligt. Dus wat jullie deden zal ons allemaal beter uitrusten om jullie te helpen jezelf te helpen, en het zal ook jullie veel beter uitgerust maken om de reactie voort te brengen waar jullie naar streven om te krijgen van jullie creatieve inspanningen. Want deze energetische wolk in de lucht zal op vele manieren dienen als de vergaarbak voor jullie dromen, en nu, door jullie zelf aan deze wolk te hechten zullen jullie ervoor zorgen dat deze dromen, de één na de ander, gemanifesteerd worden. Zowel als individuen maar steeds meer als één samenhangende eenheid van zielen, allemaal samenwerkend voor de verbetering van deze gehele planeet, en voor ieder op zichzelf staand wezen die op Haar leeft. En hiervoor, kunnen wij jullie niet genoeg bedanken.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten