maandag, juni 23, 2014

Aisha en de CC's - Een Korte Energie Update - 23 juni 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
23 Juni 2014

Gedurende een poosje nu, werden jullie allemaal ondergedompeld in deze zeer nieuwe deken van energetische ondersteuning die zal helpen om jullie naar boven te dragen, en dit zal zich steeds meer beginnen te manifesteren in jullie dagelijkse levens als jullie willen. Want dit energetische ondersteuningssyteem is ontworpen om te handelen als een gereedschap dat jullie allemaal zal helpen om jullie zelf zelfs verder uit te strekken dan dat jullie tot nu toe klaargespeeld hebben, en zelfs als dit meer dan een klein beetje uitdagend mag klinken voor sommigen op het moment, weet dat dit de groei is waar jullie gedurende een lange tijd al op geanticipeerd hebben.
Want zoals wij jullie verteld hebben, zijn jullie hier om wonderen te laten gebeuren, en wat jullie tot dusverre bereikt hebben is niets vergeleken met wat jullie op voorraad hebben staan. Wij weten dat dit genoeg zal zijn om gekreun van korzeligheid en uitputting van zovelen te veroorzaken, en met recht, aangezien de weg die jullie tot dusverre bereisd hebben om tot dit punt in de tijd te komen kan niet overschat worden. Maar heb geduld met ons aangezien wij weer uit zullen leggen wat dit stadium van het proces zal omvatten, want zoals jullie al weten, zal het op zovele niveaus verschillen van die immense inspanning die jullie al volbracht hebben.
Want wat er achter jullie ligt, is dat alles-belangrijke proces van zelf-bevrijding, van het jullie zelf in vrijheid stellen van dat oude en nadelige systeem dat op z'n plaats gezet werd met het specifieke doel om de mensheid onder de duim te houden en te onderdrukken in iedere betekenis van het woord. Maar toen jullie vrij braken uit deze oude banden, hielpen jullie ook om de gehele mensheid te bevrijden van dit oude en verstikkende systeem en dus, wat jullie op voorraad hebben staan is inderdaad alles bij elkaar een geheel andere kwestie. En wat bedoelen wij daarmee? Eenvoudig dat waar jullie op het punt staan om je bij in te schepen, niet vergeleken kan worden met wat dan ook waar jullie eerder aan blootgesteld werden, want deze keer, zullen jullie beginnen te zien hoe het nieuwe rondom jullie heen ermee begint op te groeien, letterlijk in jullie ware voetstappen. Want jullie zijn degenen die zullen helpen deze nieuwe groei te verzekeren, zowel in gebieden waar jullie een natuurlijke geneigdheid tot hebben om je op te focussen, maar ook op gebieden waarvan jullie niet wisten dat jullie daar op wat voor manier dan ook enige invloed op hadden.

Want zie, het Licht dat jullie binnenin dragen is er al mee begonnen om diens markering op de wereld rondom jullie heen te maken, en nu, zal dit proces op zoveel manieren beginnen te escaleren. En zoals wij jullie eerder verteld hebben, terwijl jullie met jullie dagelijkse zaken verder gaan, zullen jullie zaden zaaien die ver en breed verspreid zullen worden, verder dan dat jullie menselijke verstand waarlijk kan bevatten. Dit wordt niet gezegd om wat voor twijfels dan ook richting jullie bekwaamheden te werpen om dingen waar te nemen, slechts om jullie eraan te herinneren dat wat jullie doen, werk is dat op vele manieren onwaarneembaar zal zijn voor jullie menselijke zintuigen en inderdaad voor dat menselijke gedeelte van jullie intellect. Maar niet alles, en dat is waarom wij zeggen dat jullie allemaal op de één of andere manier in staat zullen zijn om sommige van de resultaten te onderscheiden van al deze wereldwijde verspreiding van verlichte zaden. Want veel zal ermee beginnen tevoorschijn te komen dat toe zal schijnen te zijn een zeer nieuwe manier van het kijken naar jullie wereld en alles dat Haar momenteel kwelt, en wanneer het ook is dat jullie iets van dit kaliber tevoorschijn zien komen, weet dat jullie allemaal op de één of andere manier er een aandeel in gehad hebben. Want jullie zijn degenen die al geholpen hebben om het Licht in zoveel verduisterde hoeken te schijnen, en jullie zijn degenen die geholpen hebben om enige zeer nieuwe ideeën in/naar enige ware heldere geesten te zaaien, en gezamenlijk zullen jullie instrumentaal zijn bij het helpen van deze zaailingen van hoop in iedere hoek van jullie planeet tot bloei te laten komen.  
Want jullie hebben voeding gebracht en jullie hebben goddelijke inspiratie gebracht, en nu zal dit beginnen om werkelijk een effect te hebben op deze vruchtbare velden van het menselijke voorstellingsvermogen dat jullie allemaal bij jullie dragen. Want denk eraan, jullie zijn miljarden aan zielen hier bijeengekomen op deze prachtige planeet van jullie, en binnenin iedere op zichzelf staande ziel ligt niet alleen het zaad voor grootsheid, maar ook een groot reservoir van kennis en creativiteit dat erop wacht om in beweging gezet te worden door het Licht. En dit Licht is het Licht dat jullie allemaal momenteel zo druk aan het distribueren zijn waar het ook is dat jullie gaan, en zoals wij jullie eerder vertelden, zijn de effecten van dit Licht inderdaad verreikend, want het wordt verspreidt op een golflengte welke het ver, ver voorbij jullie fysieke beperkingen draagt en inderdaad ook voorbij jullie grenzen en gewaarwording. En als zodanig, is er niet één enkelvoudig deel van deze planeet dat niet bijna gebombardeerd wordt door dit Licht in dit stadium, en dus, zullen geen duistere hoeken in staat zijn om zichzelf volledig voor dit Licht te sluiten, ongeacht hoe hard zij proberen om zichzelf af te schermen van de helderheid.
Dus wij zeggen weer, neem enige tijd om jullie omgevingen nauwkeurig te onderzoeken, niet slechts jullie dichtstbijzijnde omgeving maar ook verderop, en zie of je iets van deze veranderingen kunt detecteren die beginnen door die oude illusie van mist en dichtheid heen te sijpelen die nog steeds jullie visie vervuilen. Want wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal deze glinsteringen zullen beginnen te zien tevoorschijn te komen, als de harten en de geesten van jullie medemensen, de één na de ander, beginnen te reageren op deze boodschappers van Licht die door jullie allemaal heen zullen filteren.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten