zaterdag, juni 28, 2014

Aartsengel Zadkiel - Je Energetische Kanalen Zuiver Houden - Juli 2014 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
“Je Energetische Kanalen Zuiver Houden"
Juli 2014 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Wij worden vergezeld door Sananda (Yeshua) om het zuiver houden van jullie energetische kanalen te bespreken.
De binnenkomende energie voorziet jullie met vele kansen om naar hogere niveaus van bestaan te verhuizen en om nieuwe inzichten en ontwaking te ervaren. Dit proces is veel gemakkelijker wanneer jullie energetische kanalen zuiver en vrij zijn van oude of verouderde manieren van denken en bestaan.
Het zuiveren van jullie energetische kanalen kan vergeleken worden met het opruimen van de rommel op een snelweg. Je reis is veel gemakkelijker wanneer je op jouw weg niet om voorwerpen heen hoeft te navigeren. Wanneer jouw energetische kanalen zuiver zijn, kan je in een natuurlijk proces van ascentie naar hogere niveaus verhuizen.
Het opruimings- en zuiveringsproces begint met een verlangen om naar hogere niveaus te verhuizen. Je hebt vele concepten bestudeerd, en je bent je bewust dat er niveaus en werelden zijn voorbij jouw huidige staat van zijn. Dit besef heeft jou in staat gesteld om naar jouw huidige niveau te verhuizen, en het heeft je voorbereidt om zelfs hoger te rijzen. Een open geest houden zal jouw huidige concepten toestaan om uit te breiden en te veranderen, en dat nieuwe tevoorschijn kunnen komen als je ascendeert. Je wordt gepresenteerd met nieuwe informatie als je open blijft. De informatie is daar, en jouw openheid en ontvankelijkheid zal het toestaan om in/naar jouw besef/gewaarwording te komen.


Het openhouden van jouw ontvankelijkheid kan beginnen door in een staat van acceptatie en geen-oordeel van anderen te blijven. Ieder persoon is op een bepaald punt op het pad. Je kunt hen Liefde sturen door je met hun Goddelijke Vonk binnenin hun hartcentrum te verbinden. Het betekent niet dat je het eens moet zijn met hun inzichten of handelingen, maar vrij blijven van oordeel zal jouw energetische kanalen zuiver houden. Oordeel is zoals een kei op jouw pad. Wanneer je oordeel loslaat, ruim je een obstakel in jouw kanaal op.
Een open geest houden is ook van toepassing op nieuwe concepten. Wat je nu accepteert als een deel van jouw geloof en filosofie mag, op een bepaald tijdstip, vreemd voor jou geleken hebben. Nu is het een natuurlijk deel van wie je bent en wat je gelooft. Door een open geest te houden en niet-oordelend te blijven jegens concepten, heb je een volgende steen op jouw pad verwijderd en jouw kanalen zelf meer gezuiverd. Wanneer jouw kanalen zuiver zijn, kunnen nieuwe concepten en begrip gemakkelijker binnenkomen.
Veel niveaus van begrip bestaan tegelijkertijd. Een open geest en een verlangen om een groter plaatje te zien staat dit nieuwe begrip toe om in/naar jouw besef te komen.
Als je nieuwe concepten tegenkomt, kan je hen onderzoeken om te zien of zij wel of niet met jou resoneren. Als zij dat doen, heb je een volgend niveau van besef toegevoegd. Als zij niet met jou resoneren, kan je hen terzijde zetten voor toekomstige overdenking of je volledig van hen ontdoen. Het is jouw bereidheid om naar nieuwe concepten te kijken die jouw energetische kanalen open houden.  
Een ander aspect van het zuiver houden van jouw kanalen is vergiffenis. Wanneer jij je vasthoudt aan negatieve gevoelens over iemand anders of een situatie, vormt dit een blokkade in jouw energetische kanalen. Heel vaak mag de persoon voor wie jij kwade, gekwetste of andersoortige negatieve gevoelens hebt zich zelfs niet bewust zijn van jouw gevoelens. Zelfs als zij het zich bewust zijn, veroorzaken jouw negatieve gevoelens richting hen veel meer schade bij jou dan dat jij je voor kunt stellen. De negatieve gevoelens vormen een energetische blokkade welke de stroom van de energie van het hogere niveau vertraagt of belemmert. Wederom, is het alsof je een grote kei op jouw pad, op jouw energetische snelweg geplaatst hebt. Niet alleen vormt dit een blokkade, het trekt ook meer energie aan van een gelijkaardig type hetgeen verschuldigd is aan de Wet van Trilling en de Wet van Aantrekking. Negatieve gevoelens trillen op een lagere frequentie dan positieve gevoelens, en waar jij je op concentreert breidt uit. Daarom, breng jij jezelf feitelijk schade toe wanneer jij negatieve gevoelens over iemand of een situatie herbergt. Wanneer je iemand of een situatie vergeeft, verwijder je een energetische blokkade, en dit staat de energie van een hoger niveau toe door jou heen te stromen. Wanneer je dit proces naar het volgende niveau brengt door Liefde naar hen toe te sturen, open je de weg naar zelfs groter begrip en harmonie.
Een volgend aspect van vergiffenis is jezelf vergeven wanneer je het gevoel hebt dat je niet aan de maatstaf voldaan hebt van jouw gewenste ideaal. Iedere situatie is een leerervaring. Wanneer je voelt dat je niet voldaan hebt aan jouw ideaal, neem een moment om de situatie en jouw acties opnieuw te bekijken. Zoek naar de les in de situatie, en speel het opnieuw in jouw gedachten af zoals je had gewild dat je het behandeld zou hebben. Dit bereidt jou voor om een andere optie te kiezen zou een gelijksoortige situatie in de toekomst naar voren komen. Dan, vergeef jezelf voor het niet naleven van jouw gewenste ideaal. Jezelf vergeven is net zo belangrijk als het vergeven van iemand anders. Als je vind dat je extra hulp nodig bent bij het vergevingsproces, kan je een beroep doen op de Violette Vlam om bij het proces van het transmuteren en transformeren van de energie te helpen.
Wanneer je in beschouwing neemt dat de gehele mensheid een onderling verbonden energetisch netwerk is, kan het concept van vergiffenis vanuit een hoger niveau bekeken worden. Het is werkelijk een zaak van de Gouden Regel en het behandelen van anderen zoals jij zelf graag behandeld wilt worden. Omdat je deel uitmaakt van dit netwerk, is jezelf vergeven belangrijk omdat, op een hoger niveau, energie zelfs meer verbonden is, en je wilt hebben wat vanuit jou naar anderen stroomt om zo liefdevol en positief als mogelijk is te zijn.
Geliefden, jullie maken snelle voortgang met jullie ascentie naar hogere niveaus. Wij moedigen jullie aan om met jullie stijging naar hogere dimensies door te gaan door jullie energetische kanalen zuiver te houden door geen-oordeel en vergiffenis te beoefenen.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.

WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst, samen met Sananda…en Wij omringen jullie met Liefde
 En zo zij het. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten