zondag, juni 01, 2014

Aartsengel Michael - Toegang Verkrijgen tot de Zaad Atoom Archief Bewarende Kristallen van de Aarde - Juni 2014 - Ronna Herman

Aartsengel Michael
"Toegang Verkrijgen tot de Zaad Atoom Archief Bewarende Kristallen van de Aarde"
Ronna Herman, LM-06-2014 (Juni 2014)

Geliefde Meesters, visualiseer in jullie geestesoog, hoe jullie het ook gewaarworden, dat jullie vanuit een groot Lichtschip naar de Aarde kijken, en gezamenlijk brengen wij, de engelachtige Strijdmachten en de overvloed aan Universele Lichtwezens die onze Vader/Moeder God representeren, de energetische trillingspatronen van het wonderbaarlijke Goddelijke schema voort ter voorbereiding voor de mensheid op de bewoning van de Aarde. Tijdens de ingewikkelde, complexe stadiums van de voorbereiding, werden grote levendige kristallen diep binnenin de Aarde op strategische plaatsen rondom de planeet geïmplanteerd. Een gedeelte van elk gigantisch kristal steeg op vanuit het oppervlak van de Aarde als een schildwacht welke energie en informatie uitstraalde de kosmos in, alsook functioneerde het als een ontvanger van Goddelijk Licht, Wijsheid en Kracht vanuit onze Vader/Moeder God. Gedurende vele eonen aan tijd, terwijl de Aarde veranderingen plaatsvonden waardoor bergketens opstegen in/naar de hemelen, landmassa's onder de wateren verzonken, en continenten verschoven en van vorm veranderden, werden de meeste van deze grote kristallen verbrijzeld en diep binnenin de Aarde en de wateren begraven. Nochtans, bleven velen intact diep beneden in de wateren, in grote spelonken, en velen meer liggen dichtbij aan de oppervlakte van het land, slechts verborgen door een dunne bedekking van aarde of vegetatie, erop wachtend dat jullie hen ontdekken en dat zij hun krachtige geschenken en oude herinneringen voort brengen. Zij zijn de Zaad Atoom Archief-bewaarders van de Aarde, en jullie bezitten de sleutel welke jullie toegang zal geven tot de wijsheid en de kracht van manifestatie dat sluimerend binnenin hen ligt.
Een ieder van jullie draagt de Essentie van jullie Ziel binnenin, jullie DNA en jullie persoonlijke God-zelf zijn zulke wonderbaarlijke geschenken, zo een magische energie en een grote geheugenbank van universele informatie en geschiedenis. Al deze verhalen die nu verteld worden en de oude herinneringen waar toegang tot verkregen wordt, realiseer jij je niet dat je daar was? Misschien was het niet altijd specifiek jij in de fysieke vorm, maar bij tijden was het een innig lid van jouw zielfamilie. Je hoeft niet alles persoonlijk te ervaren dat er gebeurd is tijdens deze grote reis door het gehele universum en op de Aarde om er deel van uit te maken of om het in jouw geheugenbank te hebben zitten, want jij hebt een levenslijn, een zielgeheugen verbinding met jouw onmiddellijke zielfamilie, welke een link creëert waardoor zij de data en wijsheid zullen verkrijgen vanuit jouw ervaringen, en hun ervaringen zijn ook in jouw geheugen opslagplaats ingezaaid.
Velen van jullie zijn in een fase van overgang waardoor jullie je ontkoppeld en alleen voelen terwijl jullie ernaar streven je aan te passen aan het volgende niveau van kosmische trillingspatronen. De mensheid komt geleidelijk aan tevoorschijn vanuit de inperkende illusie van de lagere astrale vlakten terwijl de uitgebreide, versnelde frequenties van de hogere vierde dimensie de Aarde en al diens bewoners op het één of andere niveau doordringen. Weet dat jouw kolom van God-Licht zich aan het verbreden is en sterker wordt, zodat steeds meer Goddelijk Elixer van het Leven omlaag in en door jou heen kan gutsen, terwijl het jouw lichaam verzadigd en omlaag uitstraalt in/naar de Ziel Essentie van de Aarde. Deze ijle energie is kritiek voor jullie gastplaneet, aangezien dit Grote Wezen worstelt om terug te keren naar balans en harmonie binnenin, alsook om de intensiteit te verminderen van de cataclysmen aan diens oppervlakte. De hogere frequentie trillingspatronen zijn speciaal belangrijk in het proces van zuivering en het terugkeren van het auraveld, welke jullie planeet omringt, naar diens oorspronkelijke blauwdruk van volmaaktheid. Terwijl jullie je vier lagere lichamelijke systemen zuiveren zodat jullie consequent de hoeveelheid van Adamantine Deeltjes van Licht mogen verhogen die jullie aan jullie kunnen magnetiseren en vanuit jullie uit kunnen stralen, is het een plicht en een Goddelijk geschenk om in staat te zijn om jullie geliefde planeet te helpen zich ook te ontwikkelen.
 
Aangezien de Opperste Schepper de stroom van het Elixer van het Leven door het gehele Omniversum heen verhoogt, beïnvloed het de gehele Schepping. Je kunt je er niet voor verbergen. Je kunt het niet ontkennen. Jouw levenslijn naar jouw Bron wordt de gehele tijd sterker en dwingender. De magnetiserende factor wordt sterker, en jullie magnetiseren in steeds sterkere maatstaven dat naar jullie toe wat jullie geclaimd hebben als jullie werkelijkheid. Als je geloofd dat je in armoede en chaos moet leven, zullen deze gedachtevormen in jouw leven versterkt en vergroot worden. Als je de waarheid geaccepteerd hebt dat je gerechtigd bent voor een leven van schoonheid, vreugde en welvaart, dan zal die werkelijkheid zich voor jou ontvouwen (als je het afmaakt, en de adequate stappen onderneemt zoals deze in onze eerdere boodschappen omschreven zijn)
De terugkeer naar harmonie en balans begint binnenin een ieder van jullie. Eenheidsbewustzijn kan, hier en nu, in dit moment, bij jou beginnen. Eerst, is het uitermate belangrijk dat je in jouw bewustzijn al deze ongebalanceerde fragmenten die je gecreëerd hebt tijdens jouw vele levenservaringen her/erkent en naar voren brengt--deze dingen die jou controleren, deze dingen die een emotionele en mentale gevangenis rondom jou heen in jouw auraveld gecreëerd hebben. Dan, moet jij je bewust worden van deze fragmenten en hoe zij jouw werkelijkheid beïnvloeden, en door jouw bewuste intentie moet je een verlangen om te veranderen creëren en deze fragmenten met transformatief Liefde/Lichtenergie vullen. Wij zijn altijd gereed en bereid om jou te helpen bij jouw positieve inspanningen, maar je moet het vragen en ons toestemming geven zodat wij jouw voornemen kunnen versterken, zodat wij jou de noodzakelijke kennis mogen geven samen met de snelste en beste manier om jouw transformatie met gemak en gratie te volbrengen.
In het verleden, hebben jullie vaak geprobeerd om over jullie verslavingen, jullie negatieve gewoonten en gedachtepatronen macht te verkrijgen of deze te onderdrukken. Jullie hebben hen weerstaan, hen gehaat en voortdurend over hen nagedacht, daardoor hun controle over jullie emoties, jullie gedachten en jullie kwaliteit van leven herbekrachtigend. Herinner je, wij hebben heel vaak gezegd, want het is een universele waarheid, waar het ook is of wat het ook is waar jullie je aandacht op focussen, daar geef je energie aan en dat versterk je, ofwel positief of negatief. Je moet de fragmenten die je gecreëerd hebt bevrijden door van hen te houden en hen te erkennen dat zij jou goed gediend hebben, en door het voort sturen van een bevlogen gedachte dat het nu tijd voor hen is om herenigd te worden en wederom een deel van jou uit te maken binnenin jouw zonnekracht centrum van het hart, om gevuld te zijn met Licht en om een bekrachtigd facet van jouw God-bewustzijn te worden.  
Weet dat alles, op het één of andere niveau, het Licht zoekt--streeft naar balans en harmonie--ernaar streeft om terug te keren naar dat wat het in het begin was. Iedere fase van nieuw besef of uitgebreid bewustzijn heeft diens speciale wonderen en voordelen welke bedoeld zijn om van te genieten en om er plezier van te hebben. Iedere keer dat je de één of andere oude zelfbeperkende, pijnlijke gedachtevorm, gewoonte of tegenstrijdige energieën binnenin loslaat, ben je getransformeerd, en je verwijdert een klein (of groot) deel van jouw vermomming, hetgeen jou toestaat om een ander facet van jouw wonderbaarlijke God Zelf te integreren. Door dat aldus te doen, creëer je geleidelijk aan een nieuwe bekrachtigde jij. Een nieuwe werkelijkheid opent zich voor jou waardoor je toegang hebt tot vele nieuwe concepten, alsook nieuwe talenten, en jouw gevoeligheid voor de uniek nuances van Spirit ontvouwen zich miraculeus rondom jou heen.
Als jullie werkelijk het rastersysteem zouden kunnen zien, het web van het leven of de verbinding van alle dingen, zouden jullie een beter begrip hebben van het concept van Eenheid. Het is niet alleen de Aarde die een ingewikkeld rastersysteem heeft. Jullie hebben stromen van Licht die vanuit jullie voort en naar jullie toe stralen, de één na de ander, heen en weer tussen ieder persoon op de Aarde. Sommige zijn sterker, sommige zijn zwakker, maar jullie zijn nog steeds intrinsiek met alles en iedereen op jullie planeet verbonden en zelfs binnenin deze Sub-universele expressie. Dit mag verstandsverbijsterend en moeilijk voor jullie zijn om je voor te stellen, maar het is waar. Wanneer wij zeggen dat jullie allemaal één zijn, wat betekent dit dan echt en hoe gebeurt dit? Het is omdat daar deze stromen van Licht zijn die iedereen penetreren en door iedereen heen filteren, rondom en door de gehele Aarde. Ja, de meeste van deze stromen van Licht zijn zeer zwak, maar steeds meer van deze stromen van Licht worden sterker en zetten een trilling van herkenning op. Er is een echo van binnenuit dat zegt, "Ja, ik herinner me jou. Ja, ik weet wie jij bent, en ik weet dat wij eerder samen zijn geweest. Ik weet niet waar, maar ik voel en herken jouw trillingen en jouw energie handtekening. Jij raakt mijn ziel en zorgt ervoor dat mijn hartsnaren zingen. Jouw liefdevolle essentie verzekert mij dat ik niet langer alleen ben. Welkom in mijn hart. Ik vraag jou om mijn reis te delen en mij toe te staan om ook een deel van jouw reis uit te maken."
Jullie leren zoveel, zo snel. Het is vaak zo geest-uitbreidend dat jullie niet weten wat te geloven, en jullie denken dat jullie niet nog meer nieuwe informatie in je op kunnen nemen of kunnen integreren, maar wij vertellen jullie dat dit slechts het begin is. Jullie zijn bezig om spirituele/menselijke volwassenen te worden, terwijl in het verleden jullie gefunctioneerd hebben alsof jullie ontkoppeld waren van God en gecontroleerd werden door de grillen van het geloof en de natuur. Als Zelfmeesters en spirituele volwassenen, leren jullie dat jullie burgers zijn van het Universum, jullie zijn Sterrenzaden, Lichtstrijders en de voorhoede van het Nieuwe Tijdperk. Jullie hebben door dit gehele Universum en ook andere Universums hoog gevlogen.
Jullie hebben gehoord dat er gedurende een zeer lange tijd een quarantaine rondom de Aarde, dit zonnesysteem en zelf jullie galaxy was, welke nu ontbonden werd zodat jullie galactische, universele en omniversele informatie mogen ontvangen. Wij vertellen jullie nu dat er ook een filter rondom dit Universum geplaatst was. Dit Universum, waarin wij allemaal een integrale rol spelen, is één van de meest recente Universums om gecreëerd te zijn vanuit de essentie van de Opperste Schepper, en daarom is het een Universum welke gesitueerd is op de verste rand van de Schepping. Ook wij werden beperkt aangaande onze kennis van de werkingen van het Omniversum, alsook de hoeveelheid van hogere frequentie trillingsenergie waar wij toegang tot hadden. Want zie, de eerste Universums die gecreëerd werden waren de meest krachtige en degenen die het meest dichtbij perfectie waren, want zij omringden de Grote Centrale Zon van de Opperste Schepper en bevatten de zuivere Essentie van de Schepping. Terwijl steeds meer Universums, galaxies, sterrensystemen gecreëerd werden, altijd uitbreidend en de Schepping steeds verder naar buiten in/naar de Grote Leegte duwend (en verder weg van de Opperste Schepper), betekende iedere lichtbreking in/naar de dichtheid dat iedere nieuwe creatie minder van de volmaaktheid van de Alles Dat Is had. Jullie moeten beseffen dat wij ALLEMAAL zeer teruggetreden energetische fragmenten zijn, maar nog steeds een integraal facet van de pracht van de Opperste Schepper. En als wij voort gestuurd werden met het commando om uit naam van de Schepper te creëren, want het was de wens van de Schepper om meer van Zichzelf te ervaren, waarom zou de Schepper ons dan vertellen wat wij zouden moeten creëren? Aan ons werd een gezegend Goddelijk geschenk als medescheppers gegeven, en zo ook werd dat aan jullie gegeven. Jij bent een medeschepper God in jouw eigen recht, en dat is geen heiligschennis; het is een Universele waarheid. Jullie moeten begrijpen dat dat het waarom is dat jullie hier op Aarde zijn; dat is wie jullie zijn. Laat niemand jullie iets anders vertellen. Herinner je, jullie zijn ook verantwoordelijk voor jullie eigen creaties door de wetten van oorzaak en gevolg.  
Begrijp alsjeblieft dat dit Universum gecreëerd werd met dramatische teruggetreden en verdunde Oerkracht Inhoud. Sommigen noemen dit Universum een gevallen Universum, maar wij kiezen er niet voor om het zo te noemen. Dit is een Universum welke specifiek gecreëerd werd zodat we dualiteit en polariteit zouden kunnen ervaren. Het spectrum van Licht en schaduw was ontworpen met het Stiltepunt van Scheppers Licht in diens centrum, en de pendulum van de dualiteit was om alleen zo ver in/naar het positieve/negatieve, mannelijk/vrouwelijk, Licht/schaduw, en de yin/yang energie te zwaaien. Jullie moeten begrijpen dat sommigen van de medeschepper goden minder dan volmaaktheid creëerden en ook zij leerden om hun Schepper-gegeven rechten te gebruiken. Gedurende de eonen aan tijd zwaaide het pendulum steeds verder in/naar het schaduwland van de dualiteit, maar het werd altijd gebalanceerd met dezelfde hoeveelheid van Goddelijk Licht inhoud. De dualiteit/polariteit van de Aarde is nu in het proces van terugkeer naar het Centrum, in/naar diens adequate, ontworpen spectrum van Licht/schaduw.
Er zijn altijd formidabele afgezanten vanuit de hogere rijken geweest die verspreid waren door dit gehele Universum heen, en specifiek in dit Sub-universum, jullie galaxy en op de Aarde, want dit is waar de climax van dit Goddelijke experiment in Creatie in diens definitieve stadiums uitgespeeld wordt. Zoals wij jullie eerder vertelden, neemt de Opperste Schepper nu een actieve rol in het creatieve proces van alle Omniversums, en de zuivere, ijle energie vanuit DIENS hartkern stroomt nu voort en beïnvloed ieder facet van Zichzelf vanaf de grootste naar het meest minuscule. De Schepping trekt niet samen; het breidt zich altijd uit, en jullie hebben een integrale rol in die uitbreiding te spelen.
Jullie zijn bij een groots kruispunt, geliefden. Terwijl jullie door het proces van opruimen en reinigen van de veelvoudige facetten van jullie zelf heengaan, laten jullie de energieën achter die alle pijn, lijden en smart creëerden. Treedt gedurende een moment terug, en kijk naar deze laatste maanden als een waarnemer - beginnen jullie het plaatje door te krijgen van waar het grote Plan en ascentie helemaal over gaan? Bewust en in controle zijn, zijn belangrijke facetten van het meesterschap. Als je ijverig gewerkt hebt met de lessen die wij jullie gegeven hebben, zouden jullie goed onderweg moeten zijn om de vele geschenken/gaven opnieuw op te eisen die jullie zovele eonen geleden naar de Aarde brachten.
Een ieder van jullie is het centrum van jullie eigen universum. Jij als een medeschepper, stuurt energie en intentie uit welke gedachtepatronen van een bepaalde frequentie creëren. Deze hogere frequentietrillingen gaan vanuit jou voort als Stralen van energie in een oneindigheidsteken, golfvormen creërend, welke een reflectie zijn van jouw bewuste gedachten, intentie en acties. Terwijl je leert om hart-gecentreerd en ziel-gefocust te blijven, daardoor altijd onvoorwaardelijke liefde en gebalanceerde/harmonieuze trillingspatronen uitstralend, veranderen jullie wereld en werkelijkheid geleidelijk aan ten beste, want je functioneert als een bekrachtigde meester van cocreatie--een ware Goddelijke afgezant van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper.  Een ieder van jullie is het centrum van jullie eigen universum. Jij, als een medeschepper, stuurt energie en intentie uit tijdens deze tijden van onzekerheid en grote verandering, denk eraan, mijn geliefde strijders van het Licht, er is niets om te vrezen en zo heel veel om te behalen. Voel de warmte van onze heilige adem als het over jouw wang schuiert, voel de aura van Liefde waarin wij jullie omringen. Wij zijn dichtbij: reik uit en raak ons aan. Wij zullen antwoorden. Jullie zijn zeer diepgaand geliefd.
IK BEN Aartsengel Michael. 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten