zondag, juni 29, 2014

Aartsengel Metatron - Je Duistere Zijde Erkennen - 26 Juni 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Metatron
Je Duistere Zijde Erkennen
26 Juni 2014 / Natalie Glasson

Het is met grote onvoorwaardelijke Liefde dat ik mijn bewustzijn en energie nu aan jullie presenteer, jullie volledig omringend en omhelzend met de Goddelijke trillingen van de Schepper.
Iets fantastisch is zich op de Aarde in deze tijd aan het voordoen, en meer belangrijk binnenin de zielen en energieën van de mensheid. De mensen worden aangemoedigd om hun duistere zijde te erkennen, om de duisternis, van wat voor vorm dan ook, waar zij zich aan vast mogen houden ruimte te geven binnenin hun wezens om gehoord en waargenomen te worden. Als de duisternis naar boven komt kan het chaos creëren aangezien het gedachten, perspectieven, meningen en zelfs acties beïnvloedt en probeert te controleren. De duisternis schijnt jullie goddelijke en erkende uitlijning met de Schepper op z'n kop te zetten, gevoelens van vrees, stress, verlies, kwaadheid en verwarring manifesterend. De waarheid is dat jullie nu in een ruimte van macht zijn aangezien jullie in de ruimte van Liefde binnenin jullie bestaan, en dus zijn jullie, alsook de mensheid, gereed om om te gaan en geconfronteerd te worden met de duisternis zodat het naar het oppervlak mag komen en voor eeuwig losgelaten mag worden. In feite wenst jouw duistere zijde eenvoudig om erkend te worden na genegeerd te zijn en ernaar gestreefd te hebben om jou te beïnvloeden of te controleren om jouw aandacht te krijgen, het wenst eenvoudig om in jouw aanwezigheid te zijn terwijl jij het jouw consideratie geeft.
Je duistere zijde is een aspect van jezelf dat Liefde afwijst, vreesachtig voor Liefde is en niet door jou, anderen of de Schepper geliefd wil zijn. Het is het deel van jouw wezen dat de Liefde van de Schepper vreest, deze vrees kan zich om talrijke redenen manifesteren maar het stamt af vanuit de pijn van de afscheiding van de Ziel van de Schepper. De afscheiding en de ervaring van zonder het bewustzijn en de erkenning van de Schepper te leven dat jouw waarheid is wordt vertrouwd, hoewel het slechts een moment in jouw zielsreis op de Aarde is. De greep die je op jouw fysieke werkelijkheid en persoonlijkheid hebt zou herkend kunnen worden als jouw duistere zijde omdat het je terughoudt bij het her/erkennen van jouw eenheid en eensgezindheid met de Schepper.

Terwijl jouw duistere zijde angstig is van het geliefd te zijn, hetgeen verschuldigd is aan een vrees voor verandering en de onophoudelijke stroom van de Schepper, is jouw duistere zijde een deel van jouw wezen dat wenst om aldus diepgaand, volledig, absoluut en eeuwig geliefd te zijn. Het deel van jou dat dus wanhopig wenst om geliefd en geaccepteerd te zijn zou herkend kunnen worden als jouw duistere zijde, omdat jouw behoefte om geliefd en geaccepteerd te zijn jouw besef hindert dat je al dat bent wat je zoekt.
In het verleden werd jullie duistere zijde en de duistere zijden van de mensheid - negatieve, pijnlijke en schadelijke energieën - altijd gevreesd. Dergelijke energieën toestaan, of zij nu klein of groot zijn belemmeren de groei van het Licht, de Ziel en de Liefde binnenin jullie wezen. Terwijl wij het Tijdperk van Liefde binnengaan en erin bestaan zijn jullie in staat te herkennen dat jullie door Liefde ondersteund worden, jullie bestaan als Liefde en jullie geloven in Liefde, het is daarom dat jullie iedere vorm van duisternis zonder vrees onder ogen kunnen komen niettemin met een hart dat overstroomt met Liefde hetgeen jullie volledige wezen bekrachtigd, jullie verhoogde kracht en liefdevolle macht gevend. Nu kunnen jullie de ruimte aan jullie duistere zijde of aspect geven zonder het met gehechtheid, reactie of ongerustheid te observeren. Dit is een zeer krachtige ruimte voor jullie en voor de mensheid om in te zijn, aangezien het betekent dat ware genezing nu plaats kan vinden op een bewust niveau dat alle aspecten van jullie wezen toestaat om gezuiverd te worden om de Schepper verder binnenin jullie wezen te her/erkennen.
Velen van jullie zullen talrijke verklaringen en omschrijvingen hebben van wat jullie duistere zijde is, is het jullie angsten, jullie ego, jullie kwaadheid, jullie pijn, jullie twijfel, een vroeger leven? Het is belangrijk te erkennen dat jouw duistere zijde, hoe jij het ook her/erkend te zijn, voor een reden bij jou aanwezig is. Het is feitelijk meer heilig en speciaal dan de zuivere Liefde van jouw wezen omdat jouw duistere zijde een katalysator is voor de diepere erkenning van de Schepper. Als je met jouw duistere zijde kunt werken terwijl je vrij bent van gehechtheid en reactie, dan zal aan jou een toegangspoort getoond worden in/naar de diepere waarheid en Liefde, hetgeen de Schepper binnenin jouw wezen is. Velen van jullie die zich op hun Licht, Liefde en Goddelijke Essentie focussen mogen niet bereid zijn om te erkennen dat zij een duistere zijde betreffende hun wezen hebben, dit is natuurlijk waar, aangezien de duistere of negatieve aspecten van je wezen slechts een illusie zijn maar zij zijn ook gereedschappen van spirituele evolutie en groei. Het is tijd om te erkennen dat jouw duistere zijde niet slecht of kwaad is, maar eenvoudigweg beperkingen zijn die jouw besef van de Schepper belemmeren. In waarheid vreest jouw duistere zijde simpelweg de Liefde en hunkert nochtans met wanhoop naar Liefde. Dit betekent niet dat het negatief of zelfs duister is maar het is een aspect van jezelf dat aandacht, tederheid, vriendelijkheid en natuurlijk onvoorwaardelijke Liefde nodig heeft.
Ben je gereed om het aspect, of de aspecten, van jezelf te accepteren dat de Liefde van de Schepper tegelijkertijd vreest en ernaar hunkert?
Het antwoord is dat je gereed bent, en in feite is de gehele mensheid gereed, aangezien deze aspecten van jouw wezen aan jou getoond worden met zo een helderheid. Maar nu heb je de gereedschappen alsof je vooruitgegaan bent naar een niveau van bewustzijn en besef om te beseffen dat vele illusies aanwezig zijn welke eenvoudig genezing vereisen, een nieuw perspectief en de overvloedige vergevende Liefde van het hart. De echte vraag is, ben je gereed om te bestaan in een werkelijkheid die onthecht is van de energieën die binnenin jou naar boven komen, jezelf niet toestaand te geloven dat negatieve emoties, gevoelens of gedachten bij jou horen zelfs als je hen creëerde, projecteerde en je aan hen vasthield. Deze tijd op de Aarde is zo een krachtige tijd van genezing omdat het is alsof jullie allemaal overgaan naar nieuwe niveaus van spirituele evolutie, jullie angsten onder ogen komend, en wat gelabeld zou kunnen worden als jullie duistere zijde zal alleen maar grotere vrijheid, geluk en gelukzaligheid binnenin jullie werkelijkheid en wezen creëren.
In deze tijd zijn de belangrijke gebieden om op te focussen, om jullie vrees voor Liefde en jullie hunkering om geliefd te zijn door de Schepper te genezen, beide worden genezen door de acceptatie van jullie eigen onvoorwaardelijke Liefde dat zachtjes en vreedzaam op jullie zelf geprojecteerd wordt om de noodzakelijke trillingen en overtuigingen aan te zetten en te inspireren weg te vallen, aldus jullie de Liefde binnenin jullie wezen ontsluiten en het meer volledig ervaren. Zowel de vrees voor de Liefde van de Schepper als het hunkeren naar de Liefde van de Schepper zijn feitelijk een aspect van jullie zelf dat niet wenst om jullie zelf als een volledig wezen van Liefde te voelen, te bespeuren en te erkennen. Jullie spirituele evolutie en ascentie is een reis van jullie, en dat jullie jezelf toestaan om de volledigheid van jullie Liefde te ervaren, en iedere kleine stap ontsluiert de eeuwige aanwezigheid en ondersteuning van jullie Liefde aan jullie voor een dieper begrip en diepere erkenning.
Hier is een invocatie waarvan ik voel dat het jullie zal ondersteunen bij het ervaren van datgene dat ik met jullie deel:
"Ik houd nu volledig en absoluut van mezelf, specifiek alle aspecten van mezelf die ik erken als mijn duistere zijde. Bij mijn erkenning van mijn volledige Liefde binnenin mijn wezen ontbind ik alle angsten voor Liefde, het geliefd te zijn en voor de invloed van de Liefde van de Schepper. Ik sta mezelf nu toe om de Liefde van de Schepper te omhelzen. Ik ontbind alle gevoelens van het hunkeren naar Liefde van iedere vorm aangezien ik weet dat de volledige Liefde van de Schepper binnenin mij bestaat en een fontein is van waaruit ik kan trekken om mijn wezen voor altijd en eeuwig te voeden en te koesteren."
Je mag ook wensen om te affirmeren;
"Ik accepteer mijn vrees voor en hunkering naar de Liefde van de Schepper volledig, Ik Ben de volledige Liefde van de Schepper, en dit is mijn waarheid."
Als veel mensen hun duistere zijden onder ogen komen, zullen zij bij zichzelf misschien gewaarworden veelvoudige keren een verhoogde trilling, Licht, ervaring van vrijheid en een dieper gevoel van de Liefde van de Schepper te ervaren. Het is een proces dat vereist is plaats te vinden binnenin jullie wezen om volledig het Tijdperk van Liefde vanuit jullie wezen te manifesteren en te projecteren.
Laat alle angsten wegglijden. Je rust in de Liefde van de Schepper. Sta dit begrip toe om diepe diepgaande vreedzaamheid te brengen.
Met onvoorwaardelijke Liefde,
Aartsengel Metatron

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten