maandag, juni 16, 2014

Aartsengel Adrigon - Open Jullie Harten om Onze Liefde te Ontvangen - 14 Juni 2014


Aartsengel Adrigon
"Open Jullie Harten om Onze Liefde te Ontvangen"
14 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara
Het is met het grootste genoegen dat ik jullie vandaan adresseer, mijn broeders en zusters, want wij zijn Eén. Wij komen in vrede en met Liefde voor de gehele mensheid.
Wij komen vandaag om jullie enige van onze gedachten aan te bieden over jullie huidige staat van overgang.
Sta jezelf toe om je rustig te voelen en comfortabel te raken aldus je duidelijker deze woorden kunt ontvangen. Wij zijn niet hier om jullie terecht te wijzen of jullie te vertellen wat te doen. Wij kunnen oprecht zeggen dat wij met open harten van jullie houden en enthousiast wachten op de dag dat wij tussen jullie in kunnen lopen op jullie prachtige planeet.  
In haar korte journalen door het lezen over onze werelden - want er zijn vele eilanden (planeten) in alleen al het Pleiadische systeem - heeft jullie schrijfster geleerd over de grote variëteit aan levensvormen die door onze werelden vastgehouden worden. Niettemin, vertellen wij jullie dat jullie wereld als een hoorn des overvloeds is van vele werelden gecombineerd op één schitterende planeet. De diversiteit aan culturen en rassen op jullie planeet is als geen ander. Jullie planeet was waarlijk oorspronkelijk ontworpen om een paradijs te zijn waar heel veel mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten en de overvloed en de beschikbare variëteit zouden kunnen delen op een buitengewone fysieke wereld.
Wij zijn de Opzichters van de Vlam voor de mensheid. Onze rassen en andere sterrenrassen waren jullie oorspronkelijke ouders. Velen van de menselijke wezens op jullie planeet dragen binnenin hun genetische opmaak gelijkaardige patronen aan die van ons zelf. Als het niet was vanwege het dichte frequentieniveau van de Aarde, zouden wij tussen jullie mensen in kunnen gaan zonder gezien te worden als zijnde een aliën. En toch kunnen we nog niet landen op het oppervlak, want jullie wereld is te verontreinigd voor onze fijnere trillingslichamen. Dus wachten wij geduldig op jullie om in frequentie omhoog te gaan zodat wij elkaar in het midden kunnen ontmoeten.
Sommigen groeien nader tot ons in spirit en gevoel, echter de afstand tussen onze mensen is zowel korter als langer dan dat jullie zouden kunnen denken. Korter in die zin dat wij er zoals jullie uitzien, en langer in die zin dat jullie momenteel niet zo denken en voelen als wij doen, als een verenigd volk, één collectief bewustzijn in vrede met zichzelf.
Terwijl er vele verschillende rassen in het Universum zijn die er niet als mensen uitzien, zijn het onze mensen, de Pleiadianen, die jullie eerst zullen ontmoeten wanneer de tijd arriveert voor volledige disclosure.


Besef dat zelfs nu, disclosure aan het gebeuren is, hoewel op een meer individuele basis. Onze schepen worden in jullie luchten gezien. Er zijn ook andere schepen daar, de schepen die door jullie eigen regeringen gebouwd werden en die gedurende vele decennia met de Grey's samengewerkt hebben, en via hun zwarte projecten perfectioneerden zij de zwaartekracht-vrije schotel. Niettemin, zullen jullie ons kennen door onze trilling van liefde en vrede/vreedzaamheid.
Wij komen in vrede. Wij hebben niet de bedoeling om de planeet te veroveren en het los te wringen van diegenen die het gedurende zo een lange tijd gecontroleerd hebben, want door dat aldus te doen zou ons in een gelijkaardige positie plaatsen als diegenen die genoemd worden 'de machten die zijn'. Wij leerden lang geleden dat oorlog en het aangaan van de oorlog geen manier was om verschillen op te lossen. Dus werden wij vreedzame strijders voor het Licht.  
Wij hebben zoveel met jullie te delen, wanneer jullie eenmaal, als een volk bewezen hebben dat jullie gereed zijn om in wijsheid te lopen, met open harten richting allen, zelfs diegenen die jullie overtuigingen/geloven niet delen, er niet uitzien zoals jullie of niet jullie gewoontes en tradities delen.
Wanneer jullie kunnen accepteren dat alle mannen en vrouwen het recht hebben om hun levens te leven vrij van vooringenomenheid, angst, ziekte en armoede, dan zullen wij naast jullie wandelen en de wijsheid delen die wij geleerd hebben in de tijden sinds de grote Sterrenoorlogen eindigden. Er is zoveel dat jullie nog niet weten over jullie zelf als een ras en als een collectieve entiteit, de zenuwcellen van de planeet waarop jullie verblijven en jullie thuis hebben.
Diegenen van onze mensen, die gekozen hebben om aan het Aarde project te werken, zijn toegewijd en toegenegen aan de zaak van het bevrijden van deze prachtige planeet, Haar mensen en al het leven erop. Sommigen van ons hebben vele decennia gespendeerd, zelfs eeuwen aan lineaire aardse tijd, in schepen gestationeerd in of nabij jullie zonnesysteem.
Vele Pleiadische sterrenzaden kwamen de laatste eeuw binnen en incarneerden als vrijwilligers om bij het verhogen van de frequentieniveaus van de planeet te helpen en zijn erin geslaagd om dat aldus tot een grote gradatie te doen. Aangezien dit frequentiebereik gestegen is, is alles dat niet op een overeenkomend niveau is ermee begonnen af te breken en te ontbinden. Aangezien alles energie en frequentie is, moeten jullie in staat zijn om jullie last te verlichten zodat jullie, ook, met jullie planeet omhoog kunnen gaan.
Jullie planeet, GAIA, is er eindelijk in geslaagd om de lagere niveaus van de vijfde dimensionale frequentie te bereiken. De dieren bespeuren dit, zelfs als jullie dat nog niet doen. Of jullie dit nu wel of niet geloven is helemaal aan jullie. Jullie lagere verstand zal onze verklaring niet serieus nemen aangezien alles schijnt te zijn zoals het dat voorheen deed.
Er zijn nog steeds chaotische knopen op de planeet en oorlog woedt nog steeds in sommige landen. Veel landen en individuen ervaren financiële crisis. Ziekte en hongersnood zijn ongecontroleerd in sommige gebieden van de planeet. En toch, word de oorzaak van deze overblijvende duistere plekken nu geopenbaard … de manipulatie door een paar machtige individuen om de massa's te controleren. Dit tijdperk van controle is aan het eindigen … is geëindigd en nu worden de overblijfselen van deze eens machtige structuren ontmanteld, stuk voor stuk.
De controle structuur zal niet overleven door de komende veranderingen op jullie planeet. Dat kan het niet want het werd gebouwd om een lager frequentiebereik te conveniëren, en jullie wereld is daaraan, en aan meer, voorbij gegaan.
Wij herinneren jullie eraan dat degenen die jullie planeet gecontroleerd hebben nu een laatste wanhopige strijd strijden om zich aan deze dingen vast te klampen die hen in het verleden zo goed gediend hebben. Echter, vanwege de frequentie verandering, zullen deze oude wegen niet langer functioneren of dienen.
Dus, wat kan iemand zelf doen om in frequentie te stijgen, met het oog op het samen doorgaan met de planeet als zij Haar ascentie fase betreedt? Geef dat over wat het ook is dat jou niet langer meer dient.
De mensen van de Aarde zijn gedurende een lange tijd het onderwerp geweest van tirannie in de één of ander vorm, of het nu openlijk of stiekem was. Nu is het tijd om jullie macht terug te nemen en diegenen te vergeven die jullie in het verleden onrecht aangedaan hebben. Wederom, zullen daar diegenen zijn die onze woorden actief in vraag stellen en wij zeggen dit: Als jullie doorgaan diegenen die ernaar streven om jullie te controleren te bevechten en te weerstaan, zullen jullie doorgaan de banden te versterken die jullie aan elkaar verbinden.
Jullie gevecht is altijd tegen jullie zelf geweest. In de strijd van het duister en het Licht, hebben jullie beide zijden genomen. Velen zullen diegenen zijn die dit ontkennen, maar wij zien iedere dag als jullie zon in het oosten opkomt dat deze acties en specifiek de gedachten zich in jullie levens uitspelen.
Diegenen die claimen heilig en beter dan anderen te zijn, bezitten vaak gedachten van hebzucht, afgunst en lust. En diegenen die bescheiden levens leven zijn vaak gevuld met grote Liefde en waardering voor alles dat zij in het leven ontvangen en waarvan zij genieten.
Er zijn velen die de middenweg bewandelen, ofwel goed of slecht, maar die ernaar neigen om zich aan het oude vast te klampen, geconditioneerde manieren van eenvoudig zonder angst te zijn of iets anders te doen.
De mensheid moet de oude fantomen loslaten van de nacht die jullie dromen trachten te verkrijgen en jullie aspiraties proberen te dimmen. Jullie kunnen alles op een creatieve manier doen dat jullie wensen te doen, als jullie anderen niet kwetsen bij het doen ervan. Jullie zijn de schepper goden en zijn in het aanvangsproces van het terugnemen van jullie creatieve krachten.  
Alleen wanneer jullie in staat zijn om jullie gedachten en emoties in een gebalanceerde en op een harmonieuze manier te houden zal jullie meer toegang toegestaan worden tot deze geschenken/gaven die in afwachting van jullie verheffing zijn door het ascentieproces. En van diegenen van jullie die het pad van de initiatie op zich nemen wordt verwacht dat jullie meer verantwoordelijkheid op jullie nemen als jullie ascenderen.
Ascentie gaat niet over het in staat zijn om prachtige, dure artikelen te manifesteren, of over het hebben van grote gaven en bekwaamheden zodat je kunt pronken bij je vrienden. Het gaat allemaal over dienstverlening en verplichting.
Eerst, moet je leren om van jezelf te houden en jezelf te accepteren. Alleen wanneer je werkelijk comfortabel met jezelf kunt zijn, kan je het Licht verankeren dat zelfs nu jullie Aarde overstroomt in de vorm van kosmische- en zonnestralen. Met iedere uitstralende CME vanuit jullie ster, gaat de druk om te veranderen door om binnenin uit te breiden. Velen kiezen ervoor om de behoefte om hun horizonten uit te breiden te weerstaan, hun prioriteiten opnieuw in ogenschouw te nemen en alles los te laten dat hen tegenhoudt van het leven met integriteit. Wat is het dat jou terughoudt?
Wij hebben de verhalen gehoord van diegenen die gevoelig en inlevend zijn onder jullie volk, iets van 20% van de populatie. Voor deze mensen gaat de groeiende chaos van de wereld door om buitengewoon uitdagend te zijn, tenminste totdat zij plotseling herkennen dat het slechts door het veranderen van hun eigen houding en manier van kijken naar de wereld is, dat er een volledige transformatie mogelijk is.
Dit is gemakkelijker te doen dan uit te leggen in jullie taal, maar het is een kwestie van werken vanuit het hartcentrum, niet jullie lagere verstand. Veel van waar jullie doorheen gaan kan alleen uitgelegd wordt door het te ervaren, niet door het lezen van een boodschap of een boek. Jullie zullen leren door te doen.
Terwijl het ego/het rationele verstand bruikbaar was voor het manoeuvreren in de derde dimensie, was het nooit ontworpen om dat dus in de vijfde dimensionale werelden te doen. Wij leven via onze harten en dienen de Wet van de Ene. Wij volgen de Wil van Vader/Moeder God omdat wij grote vreugde en tevredenheid voelen door dat aldus te doen. Wij hoeven deze dingen niet voor elkaar te rationaliseren of uit te leggen; wij weten wat te doen en wanneer het te doen, omdat wij in volledige harmonie zijn met onze intuïtie en innerlijke gidsen.
Wij betwijfelen de noodzaak om te studeren niet en bereiden ons voor op onze levensreizen. Wij leven in harmonie met andere leden van onze gemeenschappen. Wij hebben diplomatieke en commerciële banden met andere werelden. Sommigen van onze mensen reizen een grote hoeveelheid door de Galaxy en zelfs het Universum en leren over andere culturen en werelden. Wij zijn galactische/kosmische burgers en wij zijn hier om jullie te helpen ook burgers van het Universum te worden.
Wij vragen aan jullie om in overweging te nemen om de behoefte/noodzaak om met elkaar en binnenin het zelf in oorlog te zijn los te laten. Jullie zijn altijd met elkaar aan het redetwisten, vergelijken, drijven de spot met en maken belachelijk. Dit soort gedrag dient geen enkele doel anders dan jullie zelf opgesloten te houden zitten binnenin het oude frequentiebereik. Laat de zelfhaat los … want het is met het zelf dat alle dingen beginnen. Leer jezelf lief te hebben en te accepteren zoals je vandaag bent. En geef jezelf toestemming om alle benodigde veranderingen te maken die jou gemakkelijk en gratievol in/naar de resonantie van de vijfde dimensionale gebieden te laten stijgen.  
Wij kunnen niet omlaag naar jullie niveau vallen, dierbaren, dus moeten jullie die van jullie verheffen. Wij zeggen die niet vanuit oordeel maar vanuit de Liefde waarmee wij een ieder van jullie vasthouden. Laat de duisternis binnenin gaan en verlicht de lasten van het schuldgevoel en de angst dat een ieder van jullie tegengehouden heeft van het ascenderen in/naar het Licht.
Wij zijn hier terzijde van jullie in een hoger gebied van bestaan dat jullie nog niet helemaal kunnen zien, maar wij zijn zeer, zeer echt. Reik naar ons uit met jouw hart en je zult beginnen onze nabijheid bij jou te voelen. Spreek met ons via jouw gedachten … en in het proces zal je beginnen telepathie te leren. Wij spreken via telepathie met elkaar en spreken zelden hardop, dus het is goed om te beginnen te oefenen. Met oefening, zal je in staat zijn om jouw techniek te perfectioneren en meer vertrouwen te verkrijgen.
Tegen jullie allemaal werden vele dingen verteld … over dat je medicijnen moet nemen als je stemmen hoort of beelden en visioenen begint te zien. Met sommigen van jullie, mogen dit gaven zijn die zich voortijdig geopend hebben. Als je nog steeds in angst vertoeft, zal je dingen zien die beangstigend zijn. Ga door die angst heen en laat het los door gebruik van de Violette Vlam te maken, een Straal van God/Godin die aan de mensheid toegezegd werd in deze tijden van snelle overgang. Door het gebruik van de Violette Vlam, zullen jullie in staat zijn om jezelf te bevrijden van wat jullie gedurende levensspannen belast heeft, en door dit te doen, zullen jullie vele anderen in jullie wereld helpen die dit nog niet voor zichzelf kunnen doen.
Wij begrijpen dat van waar jullie nu staan, het toeschijnt dat er een lange weg te gaan is voordat jullie wereld eindelijk in vrede is. Jullie kunnen helpen bij het naderbij brengen van deze dag, door de vrede te vinden die binnenin jullie bestaat en het met de wereld te delen. Elke van jullie hartcentrums is als een stralende ster en in staat van het uitzenden van krachtige stralen van liefde naar elkaar.
Tot recentelijk, straalden jullie lichamen met angst en haat. Wij hebben gezien dat dit begint te veranderen, maar voor het proces om sneller te gaan, moet ieder persoon de kracht, moed en vastberadenheid binnenin ontdekken om de verandering naar de wereld te brengen door eerst zichzelf te veranderen.
Echte verandering kan ALLEEN van binnenuit komen en het komt wanneer jij je eindelijk uitlijnt met jouw hogere zelf en met de Wil van jouw Schepper. Geef je over en laat je verdedigingen vallen, voor de hoogste Ene, jullie Liefdevolle Vader/Moeder, zij wachten erop om jullie met open armen te begroeten.
Wij gaan nu aangezien wij vele verplichtingen hebben waar wij aandacht aan moeten besteden, niettemin zullen wij terugkomen om meer van onze gedachten met jullie te delen over het huidige overgangsstadium dat een ieder van jullie nu ervaart en dat gereflecteerd wordt door de gebeurtenissen in jullie wereld.
Onze zegeningen vloeien voort naar jullie. Open jullie harten en ontvang hen en weet dat er groots van jullie gehouden wordt en dat jullie door de Galaxy en het Universum heen gewaardeerd worden.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten