zaterdag, mei 31, 2014

Welkom bij de Juni Bijeenkomst Rondom de Vijver - Zondag 1 Juni 2014


Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Juni Bijeenkomst Rondom de Vijver
Zondag 1 Juni 2014

Lieve broeders en zusters van het Licht!
Wederom stroomt de tijd snel, en deze Zondag op 21:00 uur Oslo tijd hebben wij een volgende Bijeenkomst. Dit is wat de Constant Companions erover te zeggen hebben:
"Zo, laat ons deze brief beginnen door te zeggen dat jullie verenigd geraakt zijn op een manier die jullie je misschien in een vroeger stadium van deze herverbinding niet voorgesteld zouden kunnen hebben. Want jullie zijn inderdaad oude bekenden, jullie allemaal, oude zielen die vele levens op verschillende manieren met elkaar doorgebracht hebben, maar nu, zijn jullie allemaal met één doel in gedachten samengekomen: om te verbinden wat gescheiden werd en om te genezen wat aangetast werd. Want deze wereld welke jullie bewonen binnenin dit fysieke lichaam is een wereld die genezing nodig heeft, en jullie doel is om een belangrijke rol in dit proces te spelen. En dus, om dit te bereiken, hebben jullie dit lange en nauwgezette proces van het genezen van jullie zelf op je genomen door het Licht toe te staan jullie allemaal tot in jullie ware kern volledig te penetreren. En door dat te doen, hebben jullie samengesteld wat eens uit elkaar gescheurd werd, en jullie hebben de verbinding tussen deze gescheiden delen van jullie wezen voltooid en hebben dat volbracht wat aan jullie gegeven was als jullie eerste taak in deze lange cyclus van onplezierige lange visites aan deze planeet als menselijke wezens.
Maar nu, zullen jullie aan de volgende etappe van dat proces beginnen welke ook de totaliteit van jullie wereld omvat, want zoals jullie heel werden, zo ook zal de rest van de bewoners van deze wereld door een gelijkaardig proces van herverbinding en hernieuwing genomen worden. En aan jullie zijde, zal jullie planeet weer als nieuw worden, waar al het verkeerde rechtgetrokken zal worden en de schandvlekken wederom volmaakt zullen worden. Want waar jullie op het punt van staan om je op in te schepen, is een enkelvoudig proces van connectiviteit dat een dergelijke energetische feedback in/naar het systeem voort zal brengen dat door al jullie omgevingen heen loopt, dus terwijl jullie samenkomen om je via het hart te verbinden door jullie zelf toe te staan te versmelten in/naar een enkelvoudige vijver van Licht deze aankomende Zondag, zullen jullie zo een krachtig signaal van Licht uitsturen in/naar het al bestaande raster dat jullie wereld omringt, dat jullie het allemaal in lichterlaaie zullen zetten.


Herinner je, jullie zijn nochtans een op zichzelf staande cel in deze energetische onderling verbonden grootheid van de Schepping, maar zoals altijd, kan een kleine prestatie een effect hebben op de grootste schalen. Dus als jullie gaan zitten om je te verbinden, zullen jullie een vonk voortbrengen die gelijksoortige situaties in vele andere delen van dit gehele complex van de onderlinge verbonden raster primaire kernpunten triggeren, en dus, waarvoor jullie gaan zitten om aan te steken zal duizenden van gelijksoortige vonken helemaal dwars over deze rasterlijnen heen helpen om los te branden, en deze op hun beurt zullen zelfs meer indrukwekkende reacties overal voortbrengen.
Met andere woorden, wat slechts een kleine collectie mag schijnen te zijn van gelijkaardige zielen, allen op diezelfde melodiefrequentie trillend, zal helpen om een groot schaaleffect te triggeren, ongeveer zoals een hoge sopraan de melodie zal zetten voor het gehele koor. Met andere woorden, het eigenlijke feit dat jullie wederom samengekomen zijn in deze harmonische groep van entiteiten, allen opgeroepen om hier bijeen te komen vanwege het innerlijke baken dat binnenin jullie allemaal op dezelfde frequenties afgesteld is, is dit eigenlijke feit één van de hoekstenen van deze gehele operatie geweest. En wat er op een kleine schaal plaatsvindt binnenin jullie groep, zal uitrimpelen en groepen triggeren van gelijkaardige structuren, zoals die van jullie, die de rest van dit grote raster van onderlinge verbonden zielen vormt. Herinner je, jullie zijn zoals een hologram, waar één afgescheiden deel ook hetzelfde bevat als het geheel, en als zodanig, zijn jullie zoals een microkosmos die de macro spiegelen, een klein maar nog steeds zeer krachtig raster dat op diens beurt zal dienen om een krachtig signaal te sturen naar alle andere cellen in deze grote en schitterende energetische aankoppeling. Want een op zichzelf staande cel, zoals die van jullie, kan een gigantische positieve impact hebben op het geheel door een vonk aan te steken dat een waarachtig gunstig effect voor iedereen zal voortbrengen.
Dus onderschat jullie impact niet dierbaren, omdat jullie slechts een kleine schakel zijn in een gehele keten van effecten, maar jullie zijn er ook één die zal helpen om letterlijk deze ronde de melodie in te stellen door jullie zelf toe te staan met elkaar te vermengen zoals een rivier die naar de oceaan stroomt. Want net zoals een rivier, beginnen jullie als individuele kleine druppels die in/naar kleine stromen samenlopen, die dan weer vermengen in/naar een steeds bredere band van water en om dan in/naar de zee te stromen, diens boodschap met zich meebrengend. En de boodschap welke al jullie individuele druppels dragen is dezelfde energetische boodschap van Liefde, en wanneer jullie samenvloeien met deze energetische zee die jullie allemaal omringt, zullen jullie je stem op de allerbeste manier laten horen. En zodra jouw druppel die oceaan bereikt, zal de gehele oceaan diens smaak detecteren, en dit op diens beurt zal een reactie triggeren die ervoor zal zorgen dat de gehele oceaan op zo een tempo trilt, dat niets en niemand zal falen het op te merken.
Dus wij zeggen weer uit naam van de Gehele Schepping dank je wel tegen jullie allemaal, want wat jullie als individuen doen, zal wederom dienen om het geheel op zo een manier te verlichten, dat het niet overschat kan worden. Dus neem tijd om van het feit te genieten dat jullie glinsterende druppels van licht zullen dienen om een zeer, zeer groot lichaam van water te verlichten, en waar jullie aan mogen denken als slechts een op zichzelf staande entiteit die een bescheiden en kwetsbaar menselijk lichaam bewoond is feitelijk een echte schepper van wonderen, een dynamisch component in een enorme grote en ingewikkelde machinerie welke ertoe zal dienen om deze gehele planeet en alles dat haar bewoont terug te zetten in/naar orde door de onderdrukte energieën die tot dusverre door de meesten niet opgemerkt werden los te laten. Maar nu, zullen jullie de raderen in gang zetten door jullie zelf toe te staan om goed gebruik van jullie energie te maken, en net zoals het water, zal deze voorwaarts gaande beweging die jullie initiëren niet gestopt worden. Want het zal altijd een manier vinden om verder te gaan totdat het diens voorbestemde doel bereikt, en het zal niet stoppen totdat het volledig herenigd raakt met de zee, met de Bron.  
Dus als jullie bijeen komen om jullie zelf in harmonie te brengen met deze wateren die jullie samengepoeld hebben in deze vijver van verlichte Liefde, zullen jullie beginnen over de dijken heen te stromen en koers te zetten naar de zee die in afwachting van jullie is, en door dat te doen, zullen jullie een beweging in gang zetten die op diens beurt in alle ernst zal beginnen de raderen op gang te brengen en te helpen om deze gehele machinerie weer in/naar een grote voorwaarts gaande beweging mee te voeren. Doch jullie zijn niet met velen, nochtans denk eraan, jullie zijn allemaal intrinsiek gelinkt aan Alles Dat Er Is, en wat jullie doen, doen jullie voor iedereen, niet slechts voor jullie. En dus, bedanken wij jullie voor het aanbieden van het Licht dat zal dienen om een grote oceaan van de mensheid aan te steken door te handelen als de eersten die een gehele reeks van gelijksoortige bakens over de gehele wereldbol heen aan zullen steken. Dus dank je wel voor het jullie zelf toestaan om naar die innerlijke stem te luisteren, de stem die jullie op deze precieze plek op dit precieze tijdstip geplaatst heeft, om te doen wat jullie op het punt staan om te doen. Want dit is geen geïsoleerde gebeurtenis, dit is een cruciale schakel in een gehele keten aan gebeurtenissen, en dus, als jullie je innerlijke heiligdom binnengaan om je met jou te verbinden, verbinden jullie je ook met de Gehele Schepping op een manier die zal dienen om ons allemaal te verlichten."
Ik heb de energieën die verbonden zijn met deze Bijeenkomst de gehele week gevoeld en dat zij aan kracht toenamen, en voordat ik gisterenavond naar bed ging, werd ik geleid om te gaan zitten en door mijn foto's heen te gaan om de foto te vinden die zou kunnen omschrijven hoe deze energie aanvoelt. Dus toen ik deze boodschap vandaag kreeg, was ik niet verrast dat ik aangetrokken werd tot deze foto! (zie bovenaan) Want deze rustige Vijver is ook in kracht toegenomen, en nu, voelt het zeer gelijk alsof we "door de dijken heen gaan breken" en zoals een rivier van Licht naar buiten de wereld in stromen, de wateren van Liefde met ons meebrengend die door zullen gaan voort te springen vanuit deze prachtige Vijver. Ik dank jullie allemaal voor dit te laten gebeuren, en ik kijk ernaar uit om me met jullie allemaal deze Zondag te verbinden, en ook in de dagen, weken en maanden die er in het verschiet liggen terwijl we verder gaan om deze Liefde vrijelijk naar buiten deze wereld in te laten stromen. J
Met eeuwige Dankbaarheid en al mijn liefde, Aisha
***
Hier zijn enige voorbeelden van locale tijden die corresponderen met 21:00 Oslo tijd:
Amsterdam, Brussel, Parijs 21:00
London: 20:00
Helsinki: 22:00
Sao Paulo: 04:00 PM
New York: 03:00 PM
El Paso: 01:00 PM
Los Angeles: 12:00 PM
Singapore: 03:00 AM Maandag
Tokyo: 04:00 AM Maandag
Sydney: 05:00 AM Maandag
Je kunt jouw locale tijd hier vinden: http://www.thetimezoneconverter.com/
Zoals altijd, kunnen jullie dit doen wanneer het ook is dat je voelt dat dit het beste voor jou is. Alles dat je hoeft te doen, is te gaan zitten en je te verbinden met deze energie met een intentie van deel uit te maken van deze Bijeenkomst.  
Deze Bijeenkomsten vinden plaats op de eerste zondag van iedere maand.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten