vrijdag, mei 16, 2014

Ute - Het Heilige Pellen van de Uienschillen - 16 Mei 2014


Ute Posegga-Rudel
"Het Heilige Pellen van de Uienschillen"
16 Mei 2014
Mijn Dierbare Vrienden,
Dit is een serieuze tijd - als wij ons pad en dienstverlening aan het Licht serieus nemen! Welkom humor! Ik ben door mijn gehele leven heen door diepgaande opruimingen heengegaan. Maar ik had ook de meest diepgaande spirituele openbaringen, realisaties en inzichten.
Ik weet dat collega vrienden die ook diepgaand betrokken zijn in hun spirituele zuiveringsproces en die ik beschouw als zijnde spiritueel behoorlijk op mij voor liggend, gaan ook nog steeds door soms uitermate pijnlijke periodes van opruiming heen, waarbij niet alleen persoonlijke vroegere levens en existenties betrokken zijn, maar ook familie karma, voorouderlijke karma, planetaire karma en ga zo maar verder.
Het pellen van de spirituele uienschillen schijnt eeuwig door te gaan. Dat klinkt niet erg New Age-achtig, nietwaar?
Deze soort van karma opruimingen maken gedurende vele jaren deel van mijn leven uit. Dus, is er dan in het geheel niets vrolijks aan het leven? Ja, diepe gelukzaligheden, vreedzaamheid, sereniteit, geluk en een innerlijke ervaring van diepgaande en zuivere vrijheid hebben het proces groots vergezeld.
Welnu, in de tijd van het Grote Kruis op 21 April, had mijn geboorte Maan een exact aspect jegens één van de betrokken planeten. Astrologen spraken over de immense druk welke het Kruis zou creëren op Moeder Aarde en op de Mensheid.
Ik geloofde dat niet, maar ik kan jullie vertellen, dat ik het kan voelen.


Het voelt aan alsof de laatste hoek van mijn cellulaire geheugen er genadeloos uitgeknepen wordt!
Hoe ermee om te gaan? Allereerst: Gaat het over het niet persoonlijk op te vatten! En daarom, in mijn eigen waarheid, kan er alleen mee omgegaan worden door de ultieme overgave aan het proces - en aan mijn eigen Hart.
Wat betekent, je niet te buiten gaan aan wat dan ook, vertroosting of vermijdingen van wat voor soort dan ook! Ik ben slechts - als een ruw en open voertuig - (pijnlijke) dingen toestaand om naar boven te komen die naar boven willen komen, en het in/naar het Licht in vrijheid te stellen. Dit is een doorgaand, ontroostbaar proces, van moment naar moment.
Maar vergis jullie niet, lieve vrienden! Heb geen medelijden met mij! Ik ben niet in de ruimte van zelfmedelijden. Zelfmedelijden houdt het proces alleen maar tegen, en we worden middenklasse tot zich nemende ego's, die zichzelf troosten met chocolade. (Hoewel ik niets tegen chocolade heb! J)
Dit zou de noodzakelijke diepte en stroming van het proces dat binnenin de holografische textuur van ons wezen kapot maken. We zouden onszelf van het proces afscheiden en tevoorschijn komen aan de oppervlakte van het leven, spreken in verstand-land, van waaruit we het leven vanaf de buitenzijde observeren. Daar neigen we ernaar om slachtoffers te zijn, om "anderen" en de "wereld" te beschuldigen, in plaats van - overeenkomstig met de wet van resonantie - de volle verantwoordelijkheid voor alles dat we ervaren als het Hart aan te nemen.
Bij een dergelijke overgave, ben ik niet zonder blijdschap/geluk, en iedere zege (en er zijn vele kleine zeges en sommige grotere zeges) opent en ontsluiert een nieuwe en stralender horizon van vrijheid en extase, als herinneringen van hele generaties (en populaties?) in vrijheid gesteld worden in mijn eigen systeem om ruimte te maken voor nieuw Licht en bewustzijn.
Het is werk in detail, mijn vrienden, soms minuscuul werk. En het is het werk waar wij mee ingestemd hebben om hier te doen: om de "mollen" te zijn die specifieke corridors lenen - overeenkomstig aan onze overeenkomst - in de diepte van het menselijke collectieve bewustzijn om het Licht binnen te laten.
Ik dacht ik deel dit met jullie, om jullie eigen proces te inspireren, specifiek als je een tamelijk nieuw lid van de ontwakende gemeenschap bent. En aldus dat jij jezelf niet de schuld geeft, als jij je niet vrolijk voelt en denkt dat het allemaal slechts zwart en wit en lineair is, of dat het in één nacht tijds zou gebeuren.
In werkelijkheid is het een doorgaand multidimensionaal proces. Het diepere zuiveringsproces van de mensheid is nog maar net begonnen.
En het spirituele pad is echt eenvoudig: het gaat niet over bedachtzame technieken, affirmaties of het toevoegen van iets, of het doen van een Driehoekig Heilig Geometrisch iets.
Wij zijn energiewezens, en het gaat over een energie-voelend proces in bewustzijn. Het wordt met besef gedaan, voelende-aandacht en de bereidheid om los te laten, je te openen en over te geven aan het Scheppers Licht, zodat het lichaam betrokken is bij het Lichtproces.
In dit proces ontvangen wij geen speciale beloningen of eerbewijzen. Dat behoord bij de werelden van het ego dat kijkt naar de externe ervaringen. Feitelijk, worden we niets. Wij worden eerder dienaren van het Licht en van Liefde, en zelf-vergetend ontdekken wij dat wij in/naar het Hart van het Zuivere Bestaan/Zijn en Oneindige Goddelijke Bewustzijn groeien.
Om VRIJ te zijn, alles, moet ieder detail van ons menselijke bewustzijn bewust worden, om bevrijd te worden in/naar de Oneindigheid. Bevrijding (of ascentie) is een bewust proces, bevrijding gaat over het Bewuste Licht toestaan te zegevieren.
En terwijl wij dit proces met moed accepteren als het meest belangrijke geschenk in onze levens, omdat het alle beperkingen transcendeert, in plaats van het hebben van een "goed leven", staan wij het Hoogste Goed (Het HART van GOD) toe om mettertijd naar voren te komen: Onze Ware Goddelijke essentie.
In Lak'ech!
Wees Geïnspireerd, liefste vrienden,
Ute

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen