woensdag, mei 28, 2014

Terug van Lemuria: "Een Ochtend Boodschap" - 27 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie


Terug van Lemuria
"Een Ochtend Boodschap"
27 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
Ik werd in ons bed wakker en vroeg me af of de gehele gebeurtenis van het vinden van het vijfdimensionale vliegveld, het binnengaan van de Kern van Gaia, het bijwonen van de Lemuriaanse feestviering en de boodschappen van de Arcturiaan, Gaia en Sanat Kumara een droom waren geweest.
"NEE," zei Sandy die nog steeds half in slaap was. "Het was GEEN droom." Ze ging rechtop zitten, keek me recht in mijn ogen en zei, "Nee toch?"
Ik wilde haar antwoorden, maar hoorde een zin in mijn hoofd, welke aanvoelde alsof het van Sanat Kumara afkomstig was en ik rende naar mijn computer toe.
"Krijg je een volgende boodschap?" hoorde ik de slaperige stem van Sandy.
"Ja," antwoordde ik, "Ik kan nu niet praten."
Ik wist dat Sandy mijn wensen zou respecteren en me zelfs zou helpen zin te maken van de mengelmoes aan boodschappen die ik in toenemende mate ontving als ik wakker werd. Ik sloot de computer aan en startte deze op en staarde naar de stapel aan mail recht voor onze brievenbus.
Ik vroeg me af hoe het kon dat zoveel mail zich opgestapeld had toen ik zag dat de computer gereed was. Net toen ik was begonnen met typen, kwam Sandy de kamer binnen en zei, "Zou je graag willen dat ik type terwijl jij de boodschap channelt?"
Aangezien ik de eerste zin al in mijn gedachten gehoord had en Sandy veel sneller kon typen, zei ik dankbaar, "Ja, dat zou prachtig zijn."
Sandy ging onmiddellijk naast me zitten, zette de computer op haar schoot en zei, "Ik ben gereed."
Aangezien ik niet hoefde te typen sloot ik mijn ogen en stond de eerste zin toe om door mij heen te stromen. Te weten dat Sandy mijn boodschap typte stond mij toe om me te ontspannen terwijl ik zei:
"Terwijl jouw proces van ascentie vooruitgaat, versmelten de ontelbare aspecten van jouw Multidimensionale ZELF terwijl vele levens van ontelbare tijdlijnen, werelden, galaxies en dimensies zich beginnen te verbinden als parels aan een halsketting. Deze aspecten van jouw Multidimensionale ZELF zijn de parels en JIJ bent het rijgsnoer.
"Wanneer jouw fysieke wereld te uitdagend is, is één expressie van jouw Multidimensionale ZELF in één tijdlijn bijna teveel om te hanteren. Nochtans, als je vooruitstrevend in overgave leeft en de eenheid van het NU toestaat om met jouw iedere ademhaling geopenbaard te zijn, komen steeds meer aspecten van jouw ZELF online in jouw altijd-uitbreidende multidimensionale bewustzijn.


"Met de kennis en wijsheid van steeds hogere dimensionale expressies van jouw ZELF, herinner jij je meer over het leven in overgave. Wanneer je in overgave leeft, is het leven een holografische film waarin jij het voornaamste karakter bent. Dit karakter dat je aan het "spelen" bent heeft toenemende wijsheid, kracht en Liefde terwijl jij je in toenemende mate verbindt met de altijd-uitbreidende werkelijkheid van jouw Multidimensionale ZELF.
"Al deze expressies van jouw ZELF zijn binnenin waar je eens aan dacht als een "individueel leven". Nu weet je dat iedere individuele verhalenlijn, leven, specifieke incarnatie, rijk en uitdagend is op diens eigen unieke manier. Als jij je bewust met meer expressies van jouw Multidimensionale ZELF verbindt, herkrijg je een bewuste verbinding met de ontelbare werelden, planeten, galaxies en dimensies waarmee deze versies van jouw ZELF resoneren.
"Wanneer het ook is dat je een ander aspect van jouw Multidimensionale ZELF accepteert in/naar jouw bewuste besef, brengt dat zelfs diens volledige levensstromen, werkelijkheden en expressie op vele planeten, afwisselende werkelijkheden, alsook mogelijke en waarschijnlijke werkelijkheden die zich wel of niet mogen voordoen met zich mee. Al deze levens doen zich tegelijkertijd binnenin het NU van de ENE voor.
"Iedere van deze ogenschijnlijke enkelvoudige expressies heeft ontelbare expressies van ZELF die in ontelbare werkelijkheden met een onbegrensd potentieel leven. AL deze expressies van jouw immense Multidimensionale ZELF zijn met elkaar verbonden. In feite, zijn zij met elkaar samengevoegd.
"Wanneer twee aspecten van een persoon en/of een werkelijkheid verbonden zijn, zijn zij aaneengehecht, maar wanneer zij samengevoegd zijn overlappen zij elkaar. Binnenin het gebied van de overlapping, zijn de twee schijnbare afgescheiden personen, plaatsen of dingen ÉÉN. Al deze ontelbare werkelijkheden en potentiëlen binnenin jouw Multidimensionale ZELF bestaan ook in andere dimensies in verschillende stadiums van formatie.
"Echter, alleen de derde/vierde dimensionale werkelijkheden zijn gebonden door tijd en afscheiding, niettemin zijn de vijfdimensionale ervaringen vrij van de belemmeringen van de tijd. Iedere derde/vierde dimensionale werkelijkheid wisselwerkt in een "tijd-dans" van potentieel, aanvang, het plaatsvinden, beëindiging en de gemaakte gevolgtrekking. Deze potentiële, aanvangende, plaatsvindende, beëindigende en gevolgtrekkende werkelijkheden worden waargenomen als dat zij zich NU binnenin de ENE van de vijfde dimensie en daaraan voorbij voordoen.
"Jouw Multidimensionale ZELF kan net zo gemakkelijk in iedere werkelijkheid binnenspringen of deze verlaten als het openen of het dichtdoen van een raam:
*     Jouw derde dimensionale zelf neemt een werkelijkheid waar als zijnde fysiek en gebonden door opeenvolgende tijd.
*      Jouw vierde dimensionale zelf neemt een werkelijkheid waar als zijnde astraal waarin de tijd verschuift vanuit het verleden, het heden of de toekomst maar is opvolgend in iedere tijdlijn.
*      Jouw vijfde dimensionale ZELF neemt een werkelijkheid waar dat gevuld is met Lichtlichamen die binnenin het HIER en NU wisselwerken.
*      Jouw zesde dimensionale ZELF neemt het NU waar van iedere werkelijkheid vanuit het perspectief van de kern licht-matrix van ieder wezen of iedere locatie.
*      Jouw zevende dimensionale Overziel ZELF neemt tegelijkertijd het NU waar van alle werkelijkheden waarin je de vorm als ÉÉN sierlijke en volledige "matrix van expressies" hebt ervaren, ervaart of zult ervaren.
*     Jouw achtste dimensie en daaraan voorbij ZELF is niet langer gebonden door de vorm, en het bestaat als zuiver bewustzijn in verschillende stadiums van terugkeer naar de Bron. Alle werkelijkheden worden waargenomen als gebieden van energie welke je beïnvloedt met jouw kracht van onvoorwaardelijke Liefde.
"Ondertussen hebben jouw driedimensionale expressies een moeilijke tijd met het ervaren van slechts één werkelijkheid tegelijk. Hoe kan jouw fysieke zelf zich met deze ontelbare fases van ontelbare werkelijkheden verbinden en deze begrijpen? Dit begrip heeft te maken met hoe jij informatie in jouw brein opslaat, welke zeer gelijkaardig als één van jullie computers werkt.
"Herinner jij je hoe jullie vroege computers beperkt waren tot een kleine hoeveelheid aan informatie? Je moest de informatie uitprinten of het op een fysieke schijf opslaan zodat jouw computer niet overbelast raakte. Al deze kopieën en/of schijven waren driedimensionaal en elk van hen was apart.
"Iedere schijf met informatie moest in een fysieke plaats opgeslagen en gecategoriseerd worden zodat je het kon vinden wanneer je toegang wilde krijgen tot die informatie. Als je vergat waar je de informatie opgeslagen had, was het zeer moeilijk om het terug te vinden. Soms moest je door iedere schijf en/of uitgeprinte kopie gaan om te vinden wat je nodig was.
"Er is veel meer opslagruimte binnenin jullie hedendaagse computers. Ook, zelfs als je niet goed in het organiseren bent, kan je iedere informatie terugvinden door het in de bovenste rechterhoek van je computer te schrijven. Niet alleen slaat jullie hedendaagse computer meer informatie op, het kan onbegrensde hoeveelheden aan informatie opslaan door het in/naar de "Wolk" op te slaan.
"De Wolk is enorm groot, voorbij jouw voorstellingsvermogen, en alle opgeslagen informatie daar vermengd zich met de andere informatie. Je kunt gemakkelijk jouw eigen informatie terugvinden door diens titel op jouw computer of op een andere gecomputeriseerd apparaat in te typen. De Wolk handhaaft ieders anonimiteit, komt tegemoet aan ieders behoefte en wordt automatisch opgewaardeerd.
"Jouw Multidimensionale Geest werkt zeer gelijk aan de Wolk. Net zoals vele individuen bijeengekomen zijn om de Wolk manier van opslag te creëren, werken de vele individuen binnenin jouw Multidimensionale ZELF samen om alle informatie te verzamelen over alle expressies van jouw onbegrensde, multidimensionale ZELF in jouw versie van de Wolk, welke jouw Multidimensionale Geest is.
"Je kunt jouw Multidimensionale Geest beschouwen als een "WOLK van het NU" waar Alle informatie opgeslagen is op een ongemanifesteerde manier. Wanneer je de wolk van jouw Multidimensionale Geest benadert, benader je al jouw eigen persoonlijke en collectieve informatie van al jouw werkelijkheden. Iedereen draagt bij aan deze wolk/Multidimensionale Geest, aangezien het resoneert met de vijfde dimensie, welke voorbij de tijd en/of afscheiding is.
"Wij prijzen geen nieuwe technologie aan. Wij herinneren je eraan dat technologie reflecteert hoe heel veel mensen zich herinneren dat er een plaats is waar alles altijd opgeslagen is. Deze plaats ik jouw eigen Multidimensionale Geest. Terwijl jouw persoonlijke bewustzijn uitbreidt om jouw multidimensionale bewustzijn te omvatten, breidt jouw derde/vierde dimensionale brein zich uit om jouw Multidimensionale Geest te omvatten.
"Jouw Multidimensionale Geest leeft binnenin het Eenheidsbewustzijn met al de ontelbare expressies van jouw ZELF, alsook met al het leven. Wanneer jij je herinnert toegang te verkrijgen tot jouw Multidimensionale Geest, kan je antwoorden op alles verkrijgen dat je ooit ervaren hebt in iedere werkelijkheid en iedere versie van jouw Multidimensionale ZELF.
"Jouw uitdaging is om jouw derde dimensionale gedachten en de emoties die jou binden aan jouw driedimensionale denken los te laten. Je mag vragen, "Laat ik eerst mijn 3D gedachten los of mijn 3D emoties?" Het antwoord op die vraag is, "Ieder ofwel/of denken bindt jou aan jouw derde dimensionale brein."
"Gedachten en emoties wisselwerken in een voortdurende dans van creatie en manifestatie. Wanneer jij je herinnert dat al jouw gedachten en emoties expressies zijn van jouw staat van bewustzijn, zal het in toenemende mate gemakkelijker worden om jouw luisteren naar de frequentie van jouw ZELF die communiceert te kalibreren.
"Wanneer jij je herinnert hoe te luisteren naar ALLE frequenties van jouw ZELF, zal jij je herinneren hoe te luisteren naar ALLE frequenties van het leven rondom jou heen. Bijvoorbeeld, als je kunt luisteren naar jouw eigen vijfdimensionale ZELF, zal je in staat zijn om met de vijfdimensionale elementalen te communiceren. Wanneer je luistert met jouw vijfdimensionale emoties zal je meer in staat zijn om de aura van de planten en dieren rondom jou heen te horen. Dan kan je gemakkelijker in/naar jouw vijfdimensionale bewustzijn verhuizen.
"Het is geen gemakkelijke taak voor een 'modern' mens om een kolibrie toe te staan jou te vertellen waarom het die bloem uitkoos of te luisteren naar de bloem welke de kolibrie uitgekozen heeft. Je mag ontdekken dat het gemakkelijker is om te beginnen te communiceren met al het leven via het vijfdimensionale eenheidsbewustzijn van jouw Multidimensionale Geest. Je kunt beginnen met jouw vierde dimensionale meditaties en dromen die jou zullen helpen je te herinneren hoe met al het leven te communiceren.
"Wat jouw staat van bewustzijn ook is, denk er alsjeblieft aan dat de grootste leider de dienaar is voor iedereen die zij leiden. Als jij in jouw gebied rondreist, zie niet hoe ieder gebied anders is. In plaats daarvan, besef hoe ieder gebied van Gaia's prachtige lichaam verenigd is binnenin de ENE van Haar Wezen.
"Net zoals jouw handen, voeten, stem, gehoor, zicht, spijsvertering, ademhaling, denken, gevoel enzovoorts afgescheiden lijken te zijn, zijn zij allemaal componenten van JOU. Op dezelfde manier, zijn alle verschillende gebieden die je zult bezoeken, waar je mee zult communiceren, die je zult zegenen en transmuteren componenten van Gaia's Eenheid."
"De verschillende gebieden die wij zullen bezoeken?" zei Sandy met een rustige opgetogenheid. "Kunnen we met de oceaan beginnen?"

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten