maandag, mei 12, 2014

Steve Beckow: De Aarde is het Laboratorium; Massale, Fysieke Ascentie is het Experiment - 12.05.2014


Steve Beckow & Aartsengel Michael
De Aarde is het Laboratorium; Massale, Fysieke Ascentie is het Experiment
12 Mei 2014

Aartsengel Michael had onlangs twee discussies over de Ascentie - eentje met mij in een persoonlijke lezing op 5 Mei 2014 en een andere met een ander teamlid, ook in een persoonlijke lezing op 6 Mei 2014.
De twee discussies "waardeerden mijn bestand op", zogezegd, en dus reproduceer ik hen beide hier. Wederom, zoals AEM gezegd heeft en zoals Sanat Kumara zegt in voetnoot 1, Ascentie is niet ver weg.
In de eerste discussie, vroeg ik AEM over een vriend die geascendeerd is. Ik beken dat ik niet wist hoe een geascendeerd persoon eruit zou moeten zien en dus vroeg ik AEM hiernaar.
Aartsengel Michael: Er zijn velen die door het Ascentie Portaal heengegaan zijn en in principe omgekeerd en teruggekomen zijn met het aanvullende inzicht, de energie, het paradigma om met de rest van de mensheid te helpen omdat dat de overeenkomst is.
Steve: Wanneer ik aan Ascentie denk, denk ik aan iemand die op een wolk zweeft, zogezegd.
Aartsengel Michael: En dat is niet het geval.
Steve: Mijn vriend zegt dat het menselijke apparaat de volledige expressie tegenwerkt en ik accepteer dat. Maar wat mis ik?
Aartsengel Michael: Wij spreken niet over volledige Ascentie.
Laat mij hier even pauzeren om er zeker van te zijn dat wij deze opmerking begrijpen. Ik denk dat met 'volledige Ascentie' Aartsengel Michael spreekt over de Ascentie als, zeg, het mag op Halion geweest zijn of gelijksoortige planeten, waar mensen het lichaam (en zelfs de planeet) verlieten om te ascenderen.
Hier passen wij een nieuwe vorm van Ascentie met het lichaam toe. En dus is het proces anders zodat wij niet onze circuits doorbranden en het lichaam verliezen.
Het behouden van het lichaam heeft ogenschijnlijk geresulteerd in verscheidene veranderingen wat het Ascentie proces betreft.
Ascentie moet nu bereikt worden op een tempo en energetische modulatie welke het lichaam kan weerstaan. En dit zorgt ervoor dat de representaties van de Ascentie die wij voorheen gehad mogen hebben - waar de persoon verschijnt als een stralend licht, drijvend op een wolk, zogezegd - behoefte hebben aan een revisie. Aartsengel Michael gaat verder:

Aartsengel Michael: Denk er op deze manier aan. En er zijn velen, velen die dit gedaan hebben. Denk eraan als het gaan naar de autowasserette, er helder en stralend uit vandaan komend, maar je bent nog steeds een auto.
Je maakt een U-bocht. Gaat terug in de rij en gaat terug naar de voorzijde van de autowasserette om je gereed te maken om er weer doorheen te gaan omdat je ieder ander in de rij hebt verzameld om er met jou doorheen te gaan.
Het belangrijkste aan deze Ascentie is om in de vorm/gedaante te blijven - te ascenderen in de vorm. Te velen denken aan het loslaten van het lichaam of dat hun lichaam aldus opmerkelijk anders is. Dat zal het uiteindelijk zijn maar niet in die snelle vingerknip. Het is geen snelle vingerknip. Het is een proces en de mensheid zit middenin dat proces.  
Welnu, zullen zijn helderder stralen? Zal hun bewustzijn volledig anders zijn - uitgebreid, wereld/levensbeschouwend anders? Ja, dat allemaal is waar.
De eenheid, het hartbewustzijn, de bekwaamheid om te creëren en om met ons te co-creëren? Ja. Maar het is niet om wakker te worden en jezelf gewaar te worden - dat zou feitelijk zonde zijn - het zou niet betekenen dat het plan gewerkt had en dat is onmogelijk [lacht], dus je zult jezelf niet drijvend op een wolk gewaarworden!
Steve: OK. Wel ik heb mijn indruk opgewaardeerd. Nu, u zei twee jaar geleden dat Ascentie een snelle vingerknip zou zijn. (1)
Aartsengel Michael: Ja, het is een snelle vingerknip in een moment van de tijd wanneer iemand werkelijk tot aan dat punt komt in de autowasserette wanneer zij schoon en glanzend zijn, maar het is ook een proces waar je doorheen gaat.
In de tweede lezing met een ander teamlid, geeft hij meer details over de Ascentie als een proces in plaats van een discrete "vingerknip".
Aartsengel Michael: Ascentie - en dat is waarom wij blijven spreken over het proces - het is niet louter een snelle vingerknip of een moment in de tijd, en specifiek een moment in jullie tijd, de menselijke tijd.
Het is een uitbreiding, uitbreiding, uitbreiding, totdat -- omdat je aldus snel en hoog vliegt -- je eenvoudigweg door dat portaal heen vliegt. En het menselijke collectief heeft de clausule geplaatst, of de wens, de wens tot uitdrukking gebracht is een meer accurate manier om het uiteen te zetten, rechtstreeks aan de Moeder dat zij dat graag samen zouden willen doen. Dat is geen probleem.
Maar het is de reis. Het zijn de gereedschappen, het is het begrip. Het is niet "Nu ascendeer ik en daarom heb ik het begrip," het is "Ik heb het begrip en daarom ascendeer ik.
Het is niet iets dat het Gezelschap van de Hemel jullie aandoet of voor jullie doet. Ja, met jullie, en wij zijn in dit heilige partnerschap.
Hij ging toen verder met het bespreken van een gerelateerd onderwerp en dat is dat vele Lichtwerkers hun geloof/vertouwen in het Gezelschap van de Hemel verloren hebben omdat dramatische, externe tekenen niet noodzakelijkerwijs zichtbaar zijn. Maar, hij zegt, dat het proces in diens meest belangrijkste delen spiritueel is en dus zijn de externe, tastbare tekenen niet zo relevant als de innerlijke, spirituele tekenen.
Aartsengel Michael: Veel menselijke wezens hebben hun geloof/vertrouwen in het Gezelschap van de Hemel verloren of hebben het nooit gehad, hebben nooit waarlijk de zielsverplichting of inspanning gemaakt om het gewaar te worden en het te verankeren. En dat is wat er nu gaande is.
Dat is waar alle chaos, het opruimen, de be/verlichting en de voorwaartse stuwdruk over gaat, alsof het een satelliet is die opstijgt in/naar de ruimte. Maar de voorwaartse stuwdruk heeft plaatsgevonden en de satelliet heeft het platform verlaten.
Maar het is een spiritueel proces, en een spirituele reis, en een spirituele uitkomst, en toch kijken de mensen nog steeds naar de fysieke, tastbare indicatoren.
Welnu, het is niet dat wij het menselijke bestaan of jullie wens voor de fysicaliteit en die ervaring van de fysicaliteit niet begrijpen, en een deel van het Plan is dat jullie in de vorm blijven. Maar de werkelijke maatstaven zijn de spirituele maatstaven.
Het is de maatstaf van de Liefde, van het hartbewustzijn, van de uitbreiding, van het uitgebreide besef en begrip, van wat er werkelijk belangrijk is, wat belangrijk voor jou is, wat belangrijk voor het collectief is, hoe jij je gedraagt, hoe je wisselwerkt, hoe je vanuit een plaats van Liefde komt.
En dan vanaf daar te her/erkennen dat de kracht van die Liefde is wat de volledige ervaring creëert van het mens zijn en op de Aarde te zijn. Niet andersom.
En dus zijn er velen die, zullen we zeggen, ontmoedigd zijn, letterlijk. En zij kijken en zij zeggen, "Ik heb niet genoeg tekenen gezien." Maar zij hebben ook niet echt en diep genoeg in de spiegel gekeken. Zij kijken op bepaalde manieren naar het Gezelschap van de Hemel in de rol van het ouder-kind zijn, zoals de ouders die zeggen, "Als jij je gedraagt dan zullen wij jou een lolly geven, en als jij je niet gedraagt krijg jij je zakgeld niet."
Dat is niet hoe wij te werk gaan. Het is nooit geweest hoe wij te werk gaan. Dat is het paradigma waar de mensen in vervielen in de oude derde. Wij zijn dat niet.
Dus we proberen, en we doen, en we geven al deze geschenken, specifiek de Moeder. Maar zij zijn wederom niet tastbaar, maar zij manifesteren zich op wat wij zouden willen noemen tastbare manieren - grotere overzichtelijkheid, grotere bekwaamheid om werkelijk te navigeren, te zien, te creëren, voort te gaan. Jullie hebben het met jullie eigen reizen gezien, in jullie eigen leven. De overzichtelijkheid is er. De zuiverheid is er.
Dus de Ascentie met een fysiek lichaam is meer een proces dan de Ascentie na het zich ontdoen van het lichaam. Nogmaals, wij creëren hier een nieuw, universeel paradigma voor Ascentie en de Aarde is het laboratorium waarop het experiment uitgevoerd wordt. Dit betekent dat onze massale ascentie in een fysiek lichaam meer een proces is dan een snelle vingerknip.  
Er zal ook een snelle vingerknip zijn, maar niet zozeer als eentje die er zou zijn als we ascendeerden na het neerleggen van het lichaam.
Als laatste, als wij wensen om naar tekenen te zoeken, hoewel er externe tastbare tekenen zullen zijn, zijn de werkelijke belangrijke tekenen innerlijk en spiritueel.

Voetnoten
(1) In feite was het geen twee jaar geleden en het was feitelijk Sanat Kumara die het woord in Een uur met een Engel gebruikte:
 “Ja, in termen van het collectief, zal er ook een punt komen van waar jullie aan zullen denken als een snelle vingerknip (snap - een knappen). Waar de vloedgolf - nee, de Aarde zal niet verschuiven omdat iedereen naar één zijde ervan verhuist - maar het zal zijn alsof de energie aldus aanzienlijk verschoof met de totaliteit, of genoeg van de totaliteit, zodat de verandering onmiskenbaar is, zodat jullie naar elkaar zullen kijken en zeggen, "We hebben het gedaan."
"Wij spreken niet over de één of andere verre toekomst. En ik zal jullie vertellen waarom. Allereerst, het Plan van de Moeder voor het verankeren van deze energie, de terugkeer naar Liefde op Aarde, de Ascentie van Gaia werd gedurende een lange tijd gepland. Welnu, werkt zij met langere tijdskaders? Ja, zoals jullie heel goed weten. Maar desalniettemin, mensen, en het menselijke collectief, en de menselijke zielbeslissing werkten niet op een onbepaalde tijdlijn. Jullie aard is, of je nu in Afrika, Istanboel, Parijs, Texas, New York Stad of Vancouver woont, "Wij willen het nu."
"Dus jullie, in dit herontwerp, plaatsten ook wat wij zouden zeggen, en waar ik blij mee ben, een nogal beperkt tijdskader voor dit om zich voor te doen. Dat is waarom jullie je zo opgetogen voelen! Jullie werken op volle toeren! Om deze verkorte tijdskaders voor het collectief te accommoderen als één te zijn, als een geheel, met alle koninkrijken en Gaia in de Vijfde. Dus, dit was niet alleen ons plan, het is ook jullie plan."

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten