dinsdag, mei 20, 2014

Pleiadische Perspectieven - Lemuriaanse Feestviering - Deel 1 - Gaia Spreekt - 18.05.2014


Pleiadische Perspectieven
Lemuriaanse Feestviering - Deel 1
Gaia Spreekt
18 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie
Lieve Arcturianen,
Terwijl ik aankom bij de afsluiting van dit verbazingwekkende project van vier boeken, ontdek ik dat ik het einde niet kan ontvangen. Ik weet dat een deel van mijn niet wil dat dit proces tot een einde komt. Een deel van mij zal deze ervaring voor altijd missen, en een ander deel is bezorgd over hoe het leven zal veranderen wanneer ik het eenmaal voltooid heb.
Ik weet dat dit proces een enorme grote initiatie voor mij geweest is, alsook een enorm groot component van mijn Goddelijke Plan. Zal ik meer initiaties hebben als het boek voltooid is, ik vraag het terwijl ik weet dat het antwoord "altijd" is.
Mytre en Mytria, Sandy en Jason en Mytrian, hoe kan ik jullie uit deze conversatie houden? Ik heb me ontwikkeld om jullie te kennen en van jullie te houden als elementen van mijn hogere zelf, wat is weet dat jullie zijn. Ik mis het schip meer dan ooit, maar weet dat mijn uitzendmissie nog niet volbracht is. Terzijde van dat, zoveel als ik dat leven mis, houd ik van en aanbid ik dit leven.
Ik veronderstel dat de oplossing is om werkelijk multidimensionaal te worden zodat ik beide levens binnenin het NU van mijn ENE kan ervaren. Ik besef dat ik daar nog niet gereed voor geweest ben, en in feite, ben ik in principe nu ook nog niet gereed. Ik moet eerst mijn "werk lei" opruimen.
"Ben je daar zeker van?" hoor ik de stem van de Arcturiaan.
Nee, ik ben nergens zeker van, behalve dat IK er zeker van BEN dat ik communiceer met de hogere dimensies en IK er zeker van BEN dat IK WELZEKER van dit fysieke leven houd. Alsjeblieft Arcturianen, blijf doorgaan met mij te spreken.
"Wij zijn nooit opgehouden met jou te communiceren. Wij communiceerden met jou voordat je geboren werd gedurende jouw volledige leven. Je hebt ons via vele namen gekend, maar het is altijd ons energiegebied geweest met wie je gecommuniceerd hebt.


"Wij komen vandaag naar je toe omdat wij jou zien worstelen met het einde van deze serie. "Weet ik genoeg om dit project te beëindigen? Zou ik meer moeten leren, meer moeten lezen, meer moeten mediteren?" Met andere woorden, je hebt het er moeilijk mee om dit project los te laten. Je hebt het op vele verschillende manieren in je hoofd beëindigd, maar geen enkele van hen voelt juist.
"Je hebt het juist. JIJ bent het niet die dit proces zal beëindigen. Het is iedereen, en iedereen zal het op "diens eigen manier" beëindigen. Dit project is niet jouw project. Het is een planetair project, en jij bent één van de velen die een vorm van dit project van PLANETAIRE ASCENTIE in woorden omgezet hebben.
"Je schrijft niet DE waarheid. Je schrijft JOUW waarheid, jouw versie van de waarheid dat NU de atmosfeer en het lichaam van Gaia binnenstroomt. Net zoals de wezens van Gaia's natuur ontelbare verschillende vormen en functies hebben, hebben Haar mensen verschillende inzichten en opdrachten. Iedere Opzichter van het Land, de mensheid, bevindt zich in de één of andere staat van het herinneren van hun ZELF.
"Het mag niet op die manier toeschijnen te zijn aangezien velen nog steeds zeer verloren zijn binnenin hun fysieke voertuig. Echter, wij, de leden van de hogere dimensionale werelden, kunnen hun hogere dimensionale expressies waarnemen en helpen hen allemaal.
"Sommigen van diegenen die wij helpen zijn zich compleet onbewust van wat er zich voordoet binnenin hun superbewuste geest. Maar wanneer zij gereed zijn om te ontwaken jegens die dimensie van hun ZELF, zal hun innerlijke bibliotheek vol zijn met alle informatie en emoties die zij nodig zullen zijn zodat zij Gaia en zichzelf verder kunnen helpen.
"Daar zijn diegenen van jullie die de Lichtdragers zijn. Jullie zijn onder de eersten om over de Waarheid te spreken. Aan de andere kant, is daar de Schoonmaak Ploeg die de laatste zullen zijn om "het feest te verlaten". Tijd bevindt zich onder de eerste 3D illusies die jullie zullen moeten loslaten.
"Met de overgave van deze illusie zal er geen haast of deadline zijn aangezien er alleen het NU van de Ascentie zal zijn. Binnenin het NU leven zal jullie helpen om jullie driedimensionale denken los te laten en jullie toe te staan om zachtjes terug te stromen in/naar jullie Multidimensionale ZELF.
"Herinner je alsjeblieft dat dit leven, waar je zo van houdt, er alleen één is van de ontelbare werkelijkheden waarin je NU deelneemt. Wij vragen om in het multidimensionale perspectief jouw proces van ascentie te zetten om beter te beseffen dat ascentie zich binnenin iedere ademteug voordoet.
Jullie allemaal hebben veelvoudige ascenties ervaren, en jullie leven NU geascendeerde levens in ontelbare geascendeerde werkelijkheden. Daarom, hoeven jullie je derde/vierde dimensionale bewustzijn niet los te laten. Jullie grootste uitdaging is om niet te ascenderen, of zelfs te ascenderen met Gaia, want het heeft zich al binnenin het NU voorgedaan.
"Jullie grootste uitdaging is om het derde dimensionale denken los te laten welke jullie inzichten aangaande de illusies van het fysieke vlak kalibreren."
"Wij zullen met alle plezier het kalibreren van Gaia's Kern Kristallen herhalen, maar herinner je alsjeblieft dat er GEEN tijd is. Terwijl jullie aan de tijd verbonden zijn zullen jullie deze herijking opnieuw met jullie iedere gedachte en iedere emotie opnieuw bezoeken.
"Wij vragen jullie om NIET in/naar de toekomst te kijken wanneer jullie eindelijk vrij zullen zijn. Wij vragen dat jullie in/naar het NU kijken waarin jullie ALTIJD vrij zijn.
"Wij waren gebleven bij ons, de Arcturianen, die zeiden….
"Als wij de Kern en de Hoeksteen Kristallen kalibreren aan de vijfde dimensionale delen van de planetaire matrix van de Aarde, zullen de derde/vierde dimensionale energie gebieden niet langer meer een plaats hebben waar zij zich aan kunnen hechten. Vandaar dat, de derde/vierde dimensionale tijdlijnen zullen uitbreiden in/naar een hogere frequentie of verder gaan naar de derde/vierde dimensionale matrix van een andere planeet.
Op deze manier, zullen diegenen die nog niet compleet zijn met de ervaring van het resoneren met de derde/vierde dimensionale werkelijkheid eenvoudig van werkelijkheid wisselen, net zo gemakkelijk als dat iemand in/naar een andere droom kan overschakelen. Met de herijking van Gaia's Planetaire Kristallen, zal het portaal in/naar de vijfde dimensionale matrix van de Aarde zich wijd openen terwijl de portalen in/naar de derde/vierde dimensionale Aarde omgeleid zullen worden naar andere planeten die experimenteren met het concept van polariteit en afscheiding. Er is geen oordeel van "succes of falen" met deze keuzes.
"Veel kan er geleerd worden van het leven in de afscheiding, beperking en de extremen van de polariteit. Ieder wezen zal diens beslissingen maken gebaseerd op diens eigen Goddelijke Pad. In feite, zijn er vele hogere dimensionale wezens die ervoor gekozen hebben om in de lagere dimensies te blijven om diegenen te helpen die nog steeds geloven dat zij alleen maar fysiek zijn."

Jason Spreekt:
Toen de Arcturiaan Diens speech voltooide over de vroege geschiedenis van de Aarde, stonden alle leden van de bijeenkomst, Lemuriaan, Atlantiër, mens en Galactisch, op en harmonieerden op de manier welke Inner Aardes versie van applaus was.
De harmonisatie was zo krachtig dat de volledige zaal en alle wezens en objecten er binnenin met een immer toenemend gouden licht begon te glanzen. Sandy en ik waren zo overweldigd door dit energieveld van licht dat wij in en uit de vorm vandaan begonnen te morfen.
Eerst leek onze vorm menselijk, toen werd het een wolk van licht zoals de vormeloze gestalte van de Arcturiaan, toen nam het de lange, dunne gestalte van de Lemurianen aan, de kortere meer mensachtige vorm van de Atlantiërs. Wij werden onszelf ook gewaar de gestalten van Mytre en Mytria te dragen, alsook onze samengestelde vorm van Mytrian. Uiteindelijk rusten wij in de gestalten van Sandy en Jason.
"Deze zijn slechts een paar van de ontelbare incarnaties die jullie in jullie lange excursie in/naar de vorm ervaren hebben," zeiden Mytre en Mytria met één stem. Mytrian, die zich plotseling bij ons aansloot, glimlachte in overeenstemming.
We stonden op het punt om naar meer informatie te vragen toen iedereen in de zaal zich naar de zij-ingang van de zaal wendde en volledig stil werden. Toen Sandy en ik de lange, vorstelijke vrouw van gouden licht waarnamen, moesten wij de verleiding weerstaan om op onze knieën neer te vallen. Wij wisten niet wie deze vrouw was, maar zij voelde enorm vertrouwd aan alsof wij haar altijd gekend hadden.
"Het is Gaia. Zij heeft een vorm aangenomen!" hoorden wij snelle fluisteringen van diegenen rondom ons heen. Sandy en ik dachten beiden, aangezien wij niet durfden te spreken in dit heilige moment, "Gaia kan een menselijke gestalte aannemen?"
Tot onze verrassing, keek Gaia rechtstreeks in onze Ziel en zei, "Lieve menselijke strijders voor het Licht, IK BEN alle vormen op mijn planeet."
We konden onszelf niet tegenhouden en vielen op onze knieën voor Haar neer.
"Sta op," sprak Gaia met een hemelse stem welke door de grote zaal heen echode. "Ik ben het die hier naartoe gekomen is om jullie te eren. Natuurlijk, eer ik niet slechts deze twee mensen. Ik eer alle mensen die openlijk iedere uitdaging en energetische overgang met Liefde en Moed omhelsd hebben. Ik heb deze vorm gecreëerd zodat ik me bij jullie allemaal kon aansluiten terwijl wij onze planetaire ascentie vieren."
Sandy en ik konden de warme glimlachen van alle leden in de zaal voelen. Zoals zij, keken wij met verbazing toen de Arcturiaan stroomde om Gaia tegemoet te treden met een lage, respectvolle buiging. Toen de Arcturiaan zich oprichtte naar een rechte, glanzende gestalte vermengde Het met Gaia in een uitbarsting van Licht dat ver voorbij de zaal uitbreidde.
Dit Licht reflecteerde het galactische Licht van verre werelden alsook het aardse Licht van de dageraad en de middag. Galactisch en Aards Licht vermengden in/naar de geboren werkelijkheid van Gaia's terugkeer naar Haar hogere expressie van de vijfdimensionale Nieuwe Aarde.
Zij stonden toen zij aan zij terwijl Gaia zei; "Binnenin deze zaal verenigen de leden van Inner Aarde, aan de oppervlakte wonende mensen en de Galactische voorouders van de mensheid zich als ÉÉN. Ik koester me in de glorie van dit NU. Om mijn vele mensachtige wezens in Vrede en Liefde verzameld te zien vervult mij met vreugde en onvoorwaardelijke liefde.
"Ik ben nu moe van mijn polariteit en ik ben gereed om terug te keren naar mijn ware vijfdimensionale expressie van Eenheid met AL het Leven. Het experiment van het mijn vorm vasthouden in de lagere frequenties van de driedimensionale vorm is zeer moeilijk en voor mijn lichaam zeer schadelijk geweest. Mijn planten en dieren koninkrijken werden gedecimeerd en mijn aarde en lucht werden voorbij ieder begrip verontreinigd.
"De mensheid, die bedoeld was om de Opzichter van het land te zijn, was de oorzaak van deze verwoesting. Gelukkig, zijn zij aan het ontwaken, maar veel te langzaam. Het is het NU voor mijn terugkeer naar een frequentie van leven waarin ALLE leden van mijn aardse lichaam zich kunnen ontplooien en vrede en liefde kunnen vinden. Ik ben compleet met het experiment van het vasthouden van een vorm op een dergelijke lage frequentie waar de mensheid elkaar bestrijd terwijl de onschuldigen lijden.
"Ik zie dat in deze zaal de samenvoeging van mijn eerste bewoners is, Draconianen, Pleiadianen, Siriurs en vele anderen, die verder gegaan zijn om de Galactische Federatie te worden. Ik voel hun Sterrenschepen die binnenin mijn atmosfeer wachten om diegenen te helpen die gereed zijn om zich hun volledige Multidimensionale ZELF te herinneren.
"Ik zie de bovenzijde mensen die zich hun afkomst herinnerd hebben zowel in hun vroegste maatschappijen van Lemuria en Atlantis alsook hun galactische afkomst. Door deze herinnering zijn jullie, lieve mensen, in staat om jullie multidimensionale bewustzijn uit te breiden om te ervaren binnenin mijn Kern te zijn.
"En, natuurlijk, dank ik de leden van mijn lieve vrienden van Inner Aarde die lang op deze tijd van samenvoeging gewacht hebben. Deze Lemurianen en Atlantianen hebben, eindelijk, geleerd om in vrede binnenin mijn Innerlijke Aarde te leven. Ik dank ook mijn dierbare zuster Venus en broeder Mars die mij omringd en bescherm hebben door de lange donker nacht van de Kali Yuga.
"Wij allen zijn NU samengevoegd binnenin mijn kern om het Nieuwe Tijdperk van Multidimensionaal Licht en Onvoorwaardelijke Liefde te verwelkomen."
Terwijl Gaia sprak morfte Haar lichaam in/naar visioenen van glorieuze wouden, schone en briljante luchten, immense oceanen gevuld met leven, grote prairies en hoge bergketens. Al deze visioenen overlapten en omvatten Haar mensachtige gestalte. Toen Zij haar boodschap voltooide, keerde zij terug naar Haar gouden vorm.
Gaia strekte haar linkerarm uit en zei, "Ik introduceer nu Sanat Kumara, die gedurende eonen als mijn Planetaire Logos gediend heeft. Zonder de bescherming en voogdijschap van dit volledig ontwikkelde en hogere dimensionale wezen, zou mijn planeet lang geleden bezweken zijn." Tot onze verrassing, knielde Gaia terwijl Sanat Kumara de zaal binnenkwam.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten