maandag, mei 05, 2014

Méline Portia Lafont - Uit de As Komen de Nieuw Geboren Stralen van Vereniging met Zelf en de TweelingVlam


Méline Portia Lafont
Uit de As Komen de Nieuw Geboren Stralen van Vereniging met Zelf en de TweelingVlam
2 Mei 2014
Met dank aan Gretchen Rainforest Guskey voor deze foto
As van het vuur wordt deze dagen te midden van het stof overal gevonden, aangezien het oude aan het ontbinden is in de vlammen van verlichting en Waarheid. Het is bewijs van dat wat hier eens was maar niet vertrokken is. Er is een Gouden dageraad bezig op te komen vanuit de diepe vallei van duisternis, welke deze planeet gedurende zo een lange tijd in diens macht gehouden heeft.
In deze tijd breken wij vrij door de sluiers van de illusie heen, we drijven in een stroom van Overvloedige gelukzaligheid en gekleurde stralen van expressie terwijl wij ons verenigen met onze Goddelijke aspecten van ons Wezen. Vermengend met onze Gelukzalige staat van Zijn, wat eens onze meest natuurlijk Zelf van Essentie was.  
Deze kleurige Stralen van Zijn vermengen zichzelf in/naar de nieuwe Stralen van wedergeboorte en deze lijnen zich uit met de al bestaande hogere Stralen van Licht zoals de platinum stralen de Zeeschuimgroene Stralen, de magenta Stralen en de kleurloze Stralen van zuivere energie. Deze Hogere Stralen zullen de bronnen zijn waarmee wij beginnen ons uit te lijnen en waar wij uiteindelijk opnieuw mee versmelten in deze hogere staat van bewustzijn.
Ik en Saint Germain versmelten in deze tijd opnieuw in/naar een hogere Straal expressie terwijl het paarse en violette Licht zich opnieuw vermengt tijdens onze hereniging in/naar een nieuwe Straalkleur en expressie, waar wij ook Eén worden als een Eensgezindheid. Dit is onze hogere expressie als Eén. Hierna versmelt onze essentie als Eén met een hogere Straal expressie, welke de hogere expressie van ons Hogere bewustzijn als Eén is.
 
Jullie allemaal versmelten opnieuw en vloeien samen in/naar de Eensgezindheid met jullie geliefde Hogere Zelf expressies alsook met de TweelingVlam expressie van jullie wezen. Het begint allemaal vanuit het hart en de Vereniging gebeurt eerst in het hart, jou besef brengend van Zelf en jouw Goddelijke exacte reflectie in deze andere Jij die jouw TweelingVlam representeert. Het besef komt naar jou toe dat in feite je al één en herenigd bent in het hart en dat je begint om de energieën van jouw zo gewenste TweelingVlam tot uitdrukking te brengen en uit te stralen. Zie jouw TweelingVlam binnenin jou en de Vereniging is een feit.
Vanaf dat punt verder zal je beginnen te verlichten wie je bent als een Essentie en Vereniging als Eén. De wereld zal anders door jou waargenomen en ervaren worden als jij je weer heel en compleet begint te voelen, en aldus lijn jij je uit met de eenheid met Zelf. Dit is een belangrijk punt en belangrijke markering in jouw voltooiing en vereniging met Zelf en jouw TweelingVlam en het is een initiatiefnemer/aanzetter van de versmelting met jouw goddelijke Vlammen en Kleuren van Zijn, van expressie.
Vanuit de as komen de nieuw geboren Stralen tevoorschijn die vanuit de vereniging met Zelf gecreëerd worden, vanuit de vereniging met jouw TweelingVlam en vereniging/uitlijning met de Grote Centrale Bron van Alles Dat Is, de Goddelijke Wijsheid en de Ene in Alle(s).
Verlicht jezelf met jouw eigen Goddelijke Vonk van zijn, met jouw eigen Straal van Licht en vlieg uit met Liefde. Breng Liefde en mededogen naar allen die een zware tijd hebben, naar iedereen die zichzelf te midden van chaos, lijden, kwaadheid en haat gewaarworden. Omhels diegenen die zich verloren en alleen voelen met jouw Straal van Licht als een eensgezindheid met jouw TweelingVlam. Vergeef diegenen die niet beter weten en zich wanhopig vasthouden aan hun eigen werkelijkheid van waarheid, zelfs al het een illusie is. Ben respectvol voor al het leven en diens krachten en houd van alles en iedereen onvoorwaardelijk.
Dit is een tijd van Eensgezindheid met Zelf, hetgeen jou in/naar Eensgezindheid met alles brengt. Dit is een Kosmische tijd van het omhelzen van dit deel van jou, welke je altijd ontkend en afgewezen hebt. Voor Eensgezindheid, moeten wij al onze facetten van bestaan omhelzen, zelfs de duisteren. Handel in Liefde, Ben Liefde en stuur Liefde naar iedereen in Eensgezindheid van Zijn/Bestaan.
Jij bent een kosmische Straal van Licht expressie van jezelf, straal dat Licht vanuit het hart uit en ben in eensgezindheid met jezelf. Verlicht die delen van jou van jezelf waar je niet van houdt, durf hen te zien en durf van hen te houden. Wanneer je handelt vanuit een staat van het zijn van zuivere Liefde, zal niets anders dan Liefde vanuit jou voortkomen.
In eensgezindheid als Eén,
IK BEN die IK BEN
Méline Portia Lafont 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten