donderdag, mei 22, 2014

Lemuriaanse Feestviering - Deel 2: Sanat Kumara Spreekt - 20 Mei 2014


Lemuriaanse Feestviering - Deel 2
Sanat Kumara Spreekt
20 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie
Geachte Sanat Kumara,
Ik heb nooit bewust met u gecommuniceerd. Nochtans, voel ik dat u gedurende vele jaren binnenin mij geweest bent, in feite, sinds ik met mijn eerste leraar in de 70er jaren werkte. Ik denk dat u mij onlangs opgeroepen hebt, aangezien ik ernaar geleid werd om uw prachtige verhaal te lezen, welke ik had moeten lezen in de vroege 90er jaren, aangezien het toen gepubliceerd werd.
Op de één of andere manier sprong uw boek, "Het Verhaal van SANAT KUMARA, Training van een Planetaire Logos", gechanneld door Janet McClure, er voor mij uit vanaf de lagere plank van mijn boekenkast. Het heeft een LANGE tijd genomen om het op tijd te lezen, terwijl ik NU begrijp hoe enorm belangrijk het is.
Ik had het boek vele jaren geleden gelezen en het was in mijn belangrijkste boekenkast met mijn meest dierbare spirituele boeken. Ik hoorde letterlijk een oproep vanaf de andere kant van de kamer en het boek riep naar me om ernaar te kijken. Feitelijk, riep u me op om me U te herinneren. Sinds die oproep heb ik alles over u en uw ervaringen en de grote dienstverlening die u aan dierbare Gaia gaf gelezen.
Ik probeer nu om de oude begraven emoties los te laten die mijn middelen van het organiseren van informatie beperkt hebben zodat ik meer bewust uw begeleiding kon ontvangen. Help me om me te ontspannen bij het schrijven van uw boodschap waartoe u mij getraind hebt om te horen.
***
Sanat Kumara Spreekt:
Geliefden, wij spreken net zoveel door middel van jullie als dat wij tegen jullie spreken. Wij komen in/naar jullie NU om jullie te helpen herinneren wat jullie op Venus leerden voordat jullie je eerste incarnaties op de Aarde namen. Jullie allemaal in dit HIER en NU waren onder diegenen die Gaia's oproep beantwoorden bij de ondergang van Atlantis. Jullie waren zulke wezens van Licht dat jullie naar Venus moesten gaan om jullie frequentie te verlagen naar een frequentie welke in/naar een gestalte op Gaia's ernstig gewonde planeet kon stappen.
Het is niet belangrijk of jullie je wel of niet die reis kunnen herinneren. Wat wij, Sanat Kumara, NU in/naar jullie geheugenis roepen is de dienstverlening die jullie beloofden te geven. Deze dienstverlening was om jullie ZELF te herinneren door ontelbare incarnaties heen gedurende de lange duistere nacht van de Kali Yuga, wat jullie allemaal deden.
Leven na leven probeerden jullie het je te herinneren. Soms konden jullie het je alleen als een kind herinneren, niettemin toen jullie op de Aarde speelden hielpen jullie Gaia om te herinneren. Jullie zien nu dat Gaia een levend wezen is en capabel van het creëren van iedere vorm die Haar bevalt. Jullie beseffen niet hoezeer jullie Gaia geholpen hebben door jullie Liefde voor Haar planetaire expressie te herinneren.


Het was jullie Liefde voor Haar planeet dat Haar hielp om Haar planetaire lichaam te genezen. Toen de mensheid steeds dieper verviel in hun afscheidende bewustzijn namen zij Gaia waar als een blok gesteente welke slechts een ding was. Zij waren er trots op dat zij niet langer meer zo "bijgelovig" waren dat zij aan de planeet dachten als een levend wezen.
Terzijde van dat, als Gaia een wezen was, was Zij een vrouw, en vrouwen werden tijdens de Kali Yuga ook zeer slecht behandeld. In feite, werd iedere persoon, plaats en ieder ding zeer armzalig behandeld en er werd veel schade aangericht aan de frequentie van Gaia. Echter, jullie grote Licht genas die duisternis op manieren waarvan jullie je nooit bewust waren.
Omdat jullie van Gaia hielden, van Haar land, Haar zeeën, Haar planten, dieren, mensen en atmosfeer, hielpen jullie Haar om Haar planetaire lichaam levend te houden. Nu zijn zowel de mensen als de planeet door vele initiaties heengegaan, en jullie zijn beide voorbereid om jullie besef/bewustzijn uit te breiden in/naar jullie persoonlijke en planetaire Lichtlichamen.
Ik, Sanat Kumara, alsook de oorspronkelijke 144,000 die lang geleden met mij naar de Aarde kwamen, zijn teruggekeerd. Wij zijn NU hier om onze geachte Gaia bij Haar hereniging met de hogere frequenties van Haar Multidimensionale Planetaire ZELF te helpen.
Jullie zijn je allemaal bewust van Gaia's vierde dimensionale gebied, aangezien jullie het vaak in jullie dromen bezocht hebben. Vanwege het sporadisch flitsen in/naar jullie Lichtlichaam, zijn velen van jullie zich bewust geworden van Gaia's vijfde dimensionale Nieuwe Aarde. Deze Aarde is feitelijke niet "nieuw". Het heeft altijd bestaan, maar de leden van Gaia's planeet werden in/naar hun lagere frequentie expressies getrokken.
Echter, de Nieuwe Aarde is in geen geval onbewoond. Velen van de planten en dieren die "uitgestorven" geraakt zijn, zijn feitelijk teruggekeerd naar hun ingeboren hogere frequentie van resonantie. Jullie zullen ook verheugd zijn te zien dat vele walvisachtigen en "geascendeerde mensen" ook op de Nieuwe Aarde verblijven. Derhalve, vraag ik jullie om niet jullie fysieke gestalte te verlaten, maar om jullie bewustzijn terug uit te breiden in/naar de vijfde dimensie om je te verbinden met velen van jullie geascendeerde expressies van ZELF.
Ja, lieve mensen, de meeste van jullie hebben op z'n minst verscheidene ervaringen van ascentie, wat het waarom is dat jullie uitgekozen werden onder de ontelbare vrijwilligers om Gaia te helpen. Jullie zullen de herinnering terug moeten winnen van de sensatie van het transmuteren voorbij jullie 3D fysieke gestalte, via jullie 4D astrale gestalte en in/naar jullie 5D Lichtlichaam.
Met het oog op het terugwinnen van deze herinnering zullen jullie je gehechtheid jegens de driedimensionale gereserveerdheid/bescheidenheid los moeten laten. Het is NIET onbescheiden om jou je ware, Multidimensionale ZELF te herinneren. De moeilijkheid zal zijn het loslaten van alle oude beperkende emoties en gedachten die jullie binden aan jullie oude manier van informatie opslaan. Om je ware zelf te herinneren moet je het oude concept van bescheidenheid/gereserveerdheid loslaten hetgeen, een versie van "niet goed genoeg" is om het wezen te worden die je feitelijk altijd geweest bent.
Terwijl jullie langdurig alle informatie opgeslagen hebben op een opeenvolgende, gescheiden manier, moeten jullie je nu herinneren om bewust toegang te verkrijgen tot de vijfdimensionale informatie welke opgeslagen is in een stromende, vermengende manier van bewegingen, emoties, gedachten en sensaties. Dus, informatie dat opgeslagen is in jullie fysieke brein via jullie driedimensionale denken moet waargenomen worden via jullie multidimensionale gewaarwording.
Met andere woorden, vragen wij jullie om jullie inzichten aangaande wat jullie onderwezen werd te verwachten als ascentie te veranderen.
Jullie zullen je 3D gewoonte los moeten laten, wat jullie vanuit vele incarnaties leerden, van het zien, horen, lezen en/of het meedelen van informatie via jullie derde dimensionale gedachten en emoties. In plaats daarvan, zullen jullie je op een ervaringsgerichte manier intiem moeten verbinden met al het leven en iedere bewoner van Gaia toestaan om met jullie/jou op diens eigen manier te communiceren.
Velen van jullie hebben geleerd hoe met dieren en planten te communiceren, aangezien zij een component van jullie dagelijkse leven zijn. Nu moeten jullie je herinneren hoe te communiceren met de insecten, de vissen, de vogels en de lucht en het water waarin zij leven. Deze communicaties zullen jullie eraan herinneren hoe te communiceren met de elementen en vijfdimensionale elementalen van aarde, lucht, vuur, water en ether.
Jullie zullen deze communicatie niet beginnen door de gewoonte van de mensheid van het vertellen, maar in plaats daarvan met de gewoonte van jullie Lichtlichaam van het luisteren. Als je diepgaand luistert naar de wereld rondom jou heen, zal jij je geleidelijk aan herinneren hoe met al het leven te communiceren. Velen van de "primitieve" mensen hebben gedurende eeuwen plezier beleefd aan deze communicatie, welke zij zich herinnerden van hun Lemuriaanse voorouderen. Als jullie leren om te communiceren met deze leden van Gaia's ecosysteem, zullen jullie je besef van het communiceren met het Kristallen Koninkrijk herinneren.
Wanneer jullie kunnen communiceren met de Kristallen, zullen jullie gereed zijn om je bewustzijn om te scholen met de Kern en Hoeksteen Kristallen zodat jullie samen kunnen werken om Gaia's basislijn frequentie van expressie te herijken. Zij heeft verstrikt gezeten in de illusie van de derde/vierde dimensie sinds de ondergang van Atlantis en is enthousiast om terug te keren naar het multidimensionale Licht en de onvoorwaardelijke Liefde van Haar werkelijke Multidimensionale Planeet.
Echter, voordat wij verder spreken over onze eerbare taak, laat ons verheugen in de Eenheid van Gaia's transmutatie. Wij zien het banket uitgestald liggen op de tafels, de musici zijn gereed om te spelen en de flessen van Gaia's zuiverste water staan gereed om geserveerd te worden. Daarom zeg Ik, Sanat Kumara: "Laat de festiviteiten beginnen!"

Sandy Spreekt:
Nadat Sanat Kumara gesproken had was iedereen gedurende een paar minuten stil. Maar toen de muziek begon te spelen en het voedsel en het drinken geserveerd werden, begon iedereen te lachten, praten en een goede tijd te hebben. Sinds tijd in Inner Aarde zo anders is, heb ik er geen idee van over hoelang we aten, keken naar de verbazingwekkende Lemuriaanse dansers, en ons toen bij de dansers aansloten. Het was alsof wat Sanat Kumara gezegd had zo immens was dat wij allemaal de informatie toestonden om in ons bewustzijn te verzinken.
Het concept van het luisteren naar al het leven, aarde, lucht, vuur, water en ether was zo voorbij velen van ons dat we bijna negeerden wat hij gezegd had. Echter, Jason en ik merkten op dat toen wij het heerlijke Lemuriaanse bronwater dronken, wij aan het water dachten als een levend wezen. Ook, toen we de frisse groenten aten die liefdevol door de Lemurianen gekweekt waren, namen we een moment om hen te bedanken voor het geven van hun voeding.
Het vuur op de vele kaarsen leek tegen ons te spreken als het flakkerde, bijna op het ritme van de muziek, en de lucht welke gevuld was met muziek en vreugdevolle conversaties scheen overal om ons heen te glinsteren en te sprankelen. Verder, met het zijn in de kern van de Aarde, konden wij met iedere ademhaling voelen dat zelfs de aarde waarop wij liepen levend was.
Toen wij begonnen te luisteren naar de aarde, de lucht, het vuur en het water, begonnen wij het etherische elementaal te zien welke zich representeerde en leefde binnenin alle fysieke elementen. Echter, onze overpeinzingen van deze sensaties raakten weldra verloren in de wonderlijke conversaties die wij met diegenen rondom ons heen hadden. Laturnius had ons bij zijn vrienden geïntroduceerd, en wij waren uitgenodigd om bij hen te zitten.
Terwijl wij in toenemende mate betrokken raakten bij onze nieuwe vrienden, verhuisden wij in/naar het moment en vergaten bijna wat Sanat Kumara gezegd had. Toen we eenmaal de dansvloer opgingen en onze nieuwe Lemuriaanse vrienden ons enige Lemuriaanse dansen lieten zien, waren wij volledig overspoeld met de vreugde van dat moment. Aangezien de tijd moeilijk voor ons was om uit te meten zonder het opgaan en ondergaan van een Zon, hadden wij er geen idee van hoelang we gedanst hadden toen lady Gaia opstond en haar handen ophief.
Als bij toverslag stopte iedereen in de zaal met wat zij aan het doen waren en focusten hun aandacht op Gaia. "Keer alsjeblieft terug naar jullie zitplaatsen aangezien Sanat Kumara een afsluitende boodschap voor jullie heeft." Iedereen keerde rustig terug naar diens zitplaats om zich voor te bereiden op de eer van een volgende transmissie van de grote Planetaire Logos, Sanat Kumara.
"Geliefden van de Aarde," zei Sanat Kumara met een stem welke rechtstreeks in onze harten ging, "Ik ben vreugdevol dat jullie allemaal zo diepgaand genoten hebben van onze bijeenkomst. Ik wens om jullie nu een boodschap te geven zodat jullie het kunnen bespreken met jullie nieuwe en levenslange vrienden. Wanneer deze feestviering tot een einde komt stuur ik jullie allemaal, Lemurianen en Atlantiërs inclusief, naar boven naar het oppervlak van Gaia's grote lichaam.
"Zo nodig, zal ik een holografische gestalte creëren voor diegenen die een lichaam nodig hebben welke jullie in staat zal stellen om ertussen te horen met het bovenzijde gebied waar ik jullie naartoe stuur. Ik zal ervoor zorgen dat jullie allemaal alles hebben dat noodzakelijk is om in comfort te leven gedurende jullie jaar op Gaia's oppervlakte. In dat jaar dat jullie aan de bovenzijde zijn, zullen jullie leren hoe te spreken met al het leven. Zoals ik eerder vertelde, moeten jullie beginnen met het leven te leren spreken door te leren te luisteren.
"Begin met één element per keer, zoals aarde, dan lucht, dan vuur, dan water, dan ether. Kies alsjeblieft de volgorde welke het beste voor jou is. Wanneer je eenmaal geleerd hebt om met ieder element te praten, voeg een extra element per keer toe. Uiteindelijk, zullen jullie je herinneren hoe te luisteren, te spreken en te communiceren met al het leven. Op dit punt, verzamel enige persoonlijke kristallen en vorm een relatie met hen, één-per-keer.
"Aan het einde van het jaar, hetgeen niets betekent in het NU van de ENE, zullen jullie naar hier terugkeren en zullen wij samen de Kern en Hoesteen kristallen van Gaia kalibreren. Zijn er nog vragen?"
De zaal was stil. Hoe zou wie van ons dan ook aan de grote Sanat Kumara kunnen twijfelen? Jason en ik keken elkaar aan en hielden elkanders handen stil beet. Wij wisten dat wat we ook deden, we het samen zouden doen.
Gaia interrumpeerde ons moment van intimiteit door te zeggen, "Dank je wel mijn dierbare bewoners." Wij richten onze aandacht op Gaia en Zij vervolgde, "Geliefde Sanat Kumara en Ik vatten jullie stilzwijgen op als een instemming om deze missie te vervullen. Wij weten dat jullie allemaal jullie toegewezen taak succesvol zullen volbrengen.
"Wij vragen dat jullie converseren onder jullie zelf, aangezien dit bedoeld is een groepsinspanning te zijn. Dan, ga alsjeblieft verder met de festiviteiten om jullie alliantie in Eenheidsbewustzijn te completeren, hetgeen jullie snel uit zullen breiden in/naar het Planetaire Bewustzijn."

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten