woensdag, mei 07, 2014

Karen Dover - VERTROUW op ZELF terwijl de Oude Aarde Nu in WAARHEID Ontbindt - 06.05.2014


Karen Dover
VERTROUW op ZELF terwijl de Oude Aarde Nu in WAARHEID Ontbindt
6 Mei 2014

Velen van jullie mogen zich bewust zijn van de gigantische stromingen in energieën en frequenties, inderdaad, velen van jullie mogen op dit moment in chaos zijn terwijl alles dat jullie GELEERD werd om naar te verwijzen en te VERANKEREN als een referentiepunt ontbindt zodra als je probeert het te verankeren. Het verankeren van referentiepunten is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde, het lijkt veel op het proberen om een boot dwars over de oceaan heen te zeilen, je kunt niet uitvaren en voortdurend het anker overboord gooien om je positie te vinden en nochtans is dit precies wat de oude 3D Aarde jou heeft ONDERWEZEN dat je moet doen. Verder mogen nog steeds velen van jullie proberen om de referentiepunten binnenin, rondom en door diegenen heen waar jullie deze menselijke levenservaring mee delen te verankeren, en wederom wordt dit niet ondersteund. ALLEEN JIJ hebt de menselijke levenservaring die je hebt en niemand anders kan deze ervaring delen op het niveau dat jij het persoonlijk ervaart. Wat voor pogingen dan ook bij het proberen om jouw leven te refereren via diegenen rondom jou heen zal erop toezien dat je in/naar een ruimte verhuist waar het ontbindt zodra als je dit probeert.
Voor velen van jullie mag dit AANVOELEN alsof je stuurloos in een ruimte bent waar jij je niet aan kunt relateren en dit is opzettelijk want de indamming binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid was krachtig, de gevangenismuren mogen er zeer mooi uit hebben gezien maar dat maakt hen niet anders dan gevangenismuren en dit is wat jullie menselijke logische verstand mag proberen jullie te onderwijzen eruit vandaan te filteren. VRIJELIJK STROMEN is precies dit en dit mag een ENORME GROTE ANGST binnenin jouw menselijke voertuig naar boven brengen aangezien jou GELEERD werd om dit VRIJELIJK STROMEN te vrezen. Het universum is bij ONTWERP, en is niet willekeurig, het ONTWERP is de VRIJE STROMING, het wordt niet gevonden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid welke het NATUURLIJKE VRIJE STROMEN en het ONTWERP van het universum veranderde en derhalve de menselijke levenservaring. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau zal jouw logische verstand proberen om deze WAARHEID eruit vandaan te filteren, want je ziet niet dat het menselijke ras anders is dan wat aan jouw gepresenteerd is op een zeer bewust wakend geestesniveau. De oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid speelt hiermee, vervormend en jou lerend om AAN TE NEMEN dat de dingen op een bepaalde manier zijn en dat het leven op een bepaalde frequentie geleefd moet worden, dit is verwant aan het laten zien van een half plaatje en GELEERD te worden dat er geen andere hoek van het voornoemde plaatje is waarop het bekeken kan worden. Dit is geen WAARHEID en wordt niet op wat voor niveau dan ook ondersteund.

Verhuizen in/naar deze verduidelijkende en uitbreidende ruimte wordt te allen tijde door jouw ZIEL begeleid, en als de ANGST naar boven zou komen zou ik jullie willen begeleiden om je te onthechten en de waarnemer te worden, en in/naar de HARTruimte te verhuizen is de enige manier om met deze opruiming te werken, aangezien vrees jullie UIT de HARTruimte verhuist en jullie menselijke logische verstand geen informatie voor jullie heeft om jullie in deze tijd te helpen. Dit is de rol en de plaats van het HART en dit moet nu het centrum van jullie menselijke levensbestaan worden.
Ontwerp is daar om je te helpen, er zijn geen toevalligheden, jouw ZIEL laat je zien wat je het meeste vreest om jou DOOR de illusie te loodsen die de frequentie van vrees aan jou presenteert, en alleen door erdoorheen te lopen en jouw HARTruimte te volgen kan je navigeren. Diegenen rondom jou heen zijn NIET JIJ en daarom kunnen zij jou niet helpen op de manieren die jou GELEERD werden dat zij moeten doen binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid, alles dat zich ontvouwt is een chaos dat ermee begint om zich aan zichzelf te voeden en dit is opzettelijk. Een wereld die stervende is probeert vol te houden en gooit alles dat het kan ertegenaan om jou over te halen dat je wanhopig bent, in het nauw zit, want hoe langer het jou in de lagere frequentie kan houden hoe langer het vol kan houden, maar het kan niet veel langer volhouden aangezien de frequentie van het menselijke ras en masse het KERNPUNT van creatie heeft bereikt. Hiermee bedoel ik eenvoudig dat teveel mensen nu de hogere frequenties lopende hebben die de oude 3D Aarde tegenhouden van het herverankeren.
Er is GEEN terugkeer naar de oude 3D Aarde werkelijkheid, geen terugkeer naar de manier waarop je het gewoon was te leven binnenin die werkelijkheid, door het overgangsproces heengaan ziet jou dan het UITGANGSpunt van de oude 3D Aarde bereiken. Het UITGANGSpunt brengt alles naar boven dat jou GELEERD werd om te verankeren in relatie tot angst voor het onbekende, het menselijke logische verstand werd herhaaldelijk ONDERWEZEN dat het onbekende=afwijzen om te overleven. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund.
De externe wakende werkelijkheid welke jullie ONDERWEZEN werd om nu binnenin te leven is ontmaskerd voor de vervorming welke het in WAARHEID is, wisselwerken met en proberen om wat voor gedeelte van jullie levenservaring gaande te houden wat geen WAARHEID is, zal niet mogelijk zijn en zal leiden naar steeds meer chaos en verwarring. Aan JOU wordt niet gevraagd om te wisselwerken met jouw externe wakende werkelijkheid op wat voor andere manier dan ook dan dat wat juist AANVOELT, ongeacht wat logica jou ook probeert te leren en ik kan dit niet genoeg onderstrepen, er is eenvoudig GEEN logica in dit proces, proberen om jouw weg uit een situatie te denken zal erop toezien dat je in rondjes en verblind ronddraait.
Voor diegenen die nu volledig in/naar de Nieuwe Aarde verhuizen en die van locatie verhuizen en verschuiven mag dit een tijd van DIEPE transformatie zijn en angst zal naar boven komen, aangezien logica geen plaats heeft in de ontvouwing, mag de feitelijke verhuizing naar jouw locatie er één zijn die weinig zin maakt voor jouw menselijke logische verstand. Het volgende onderdeel van deze menselijke levenservaring is CREATIE, niet discussie, niet denken maar CREATIE, dit is dat mensen op een fysiek menselijk niveau samenkomen om nieuwe ervaringen te CREËREN, een nieuwe manier van leven en Zijn/Bestaan.
Wees bedachtzaam voor diegenen die zullen proberen om jou statisch te houden, zij doen dit vanwege de leringen die ernaar streven hen te leren dat zij dat moeten veranderen wat buiten hen is, om op deze planeet te leven. ALLES is binnenin, ALLEEN door de frequentie te veranderen die je binnenin lopende hebt kan je jouw externe wakende levenservaring veranderen.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT in WAARHEID.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/               
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen