dinsdag, mei 27, 2014

Karen Dover - Verlossing in WAARHEID 2 & 3 - 24+26 Mei 2014Karen Dover
Verlossing in WAARHEID #2
24 Mei 2014

Dit blog is een voortzetting van mijn blog van gisteren, in die zin dat het in WAARHEID het concept behandelt van verlossing. Velen van jullie hebben bij het Universum gepleit om je van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te verlossen maar dit verblind jou voor de WAARHEID, JIJ creëert jouw werkelijkheid op alle momenten van alle momenten, en de frequenties welke jou GELEERD werden om binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te verankeren HOUDEN jou binnenin de voornoemde werkelijkheid, het is niet iets dat rondom jou heen geplaatst is in de context van misschien het plaatsen van een jas rondom jou heen waar de voornoemde jas op jou geplaatst werd. Toen je in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid geboren werd had je de frequenties van voornoemde werkelijkheid al in je lopende, het was de doorgebrachte tijd in de baarmoeder van jouw moeder dat eraan werkte om de frequenties verder binnenin de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig te planten.
Wanneer je in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid geboren wordt (in die tijd de enige manier om op deze planeet geboren te worden) begin je dan te werken om bepaalde frequenties in de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig te verankeren, en deze ontsteken de sluimerende blauwdrukken die AL binnenin de frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid context op de planeet Aarde waren. Niets werd zozeer MET jou gedaan aangezien jou GELEERD werd om met frequentiepatronen te werken die alleen maar afbraak ondersteunen. Dit alles wordt op een onderbewust niveau gedaan, het wordt nooit gedaan op een bewust wakend geestesniveau, en wat er zich op dit moment binnen het menselijke ras openbaard is de BEWUSTE her/erkenning van hoe de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid geconstrueerd was, door dit slechts te be/verlichten op een BEWUST wakend geestesniveau kan je de patronen van de voornoemde frequenties zien. Het is niet mogelijk om iets te ontbinden dat niet gezien kan worden en dus werkten de frequenties van de oude 3D gecreëerde Aarde eraan om je blind te houden voor dat wat er zich aan het uitspelen was.
Dit concept wordt diepgaand behandeld in het boek "Truth Codes - Chronicles from Orion" waarin de frequentie patronen omschreven zijn en ook hoe zij aan het menselijke ras gepresenteerd worden. Het moet opgemerkt worden dat NIETS van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid in een frequentie is dat voor uitbreiding toestaat aangezien het een negatieve polarisatie is hetgeen te ALLEN tijde eraan werkt om af te breken en dit is de reden dat niets ervan meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde, je kunt niet uitbreiden in/naar heelheid terwijl je frequenties lopende hebt die ONTWORPEN zijn om af te breken en dit mag iets zijn waar velen van jullie in deze tijd mee werken. Dat wat WAARHEID is is UITBREIDEND en kan tot in het oneindige uitgebreid worden, alles dat van een lagere dimensionale frequentie is zal zichzelf afbreken wanneer het probeert om in/naar uitbreiding te reiken.


Er is geen manier om hier omheen te gaan anders dan om de frequentie van de AFbraak te ontbinden en LIEFDE welke in WAARHEID is te verankeren, want dit is het waarachtige weefsel van het universum en kan in/naar de oneindigheid uitgebreid worden. JIJ bent een oneindig Wezen die geïncarneerd is in/naar een menselijk voertuig om de HEMEL naar de AARDE te brengen, dit vertaald naar menselijke termen is om jouw oneindigheid toe te staan om door, rondom en binnenin het voornoemde menselijke voertuig te stromen. Het proces dat het menselijke voertuig ondergaat om van koolstof gebaseerd naar kristallijne te transformeren helpt dit proces. Het proces van STROMING kan inderdaad op geen enkele andere manier bereikt worden.
Terwijl de energieën nu verhogen en uitbreiden en je nu in/naar de VOLLEDIGE CREATIE verhuist, sta dit dan toe om aan jou getoond te worden en her/erken dat wat er nu mee begint zich op te bouwen in jouw externe wakende leven alleen door zal gaan zich uit te breiden als het WAARHEID is, zo niet, dan zal het verbrokkelen want het gebruikt de frequentie die van de oude 3D Aarde constructie was. Deze frequenties kunnen niet door de blote menselijke ogen gezien worden maar zij kunnen wel GEVOELD worden, dit is waarom het uitermate belangrijk is om volledig in/naar de hartruimte te verhuizen, want door alleen de menselijke levenservaring te VOELEN kan je onderscheid maken tussen uitbreiding en afbraak.
LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag - LIEFDE zijnde het weefsel van de GEHELE Schepping. HOUD VAN ZELF want in het houden van ZELF plaats je de sleutels van CREATIE in jouw menselijke handen en creëer je dat wat de oude 3D Aarde werkelijkheid jou GELEERD heeft dat niet mogelijk was. ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx

*****
Karen Dover
Verlossing in WAARHEID #3


26 Mei 2014
Terwijl de Nieuwe Aarde energieën doorgaan uit te breiden dwars over en binnenin de Planeet Aarde gaat de uitstorting van de menselijke emoties door. Voor velen van jullie mogen de laatste paar lineaire dagen toegeschenen hebben als een afdaling in/naar de dieptes van de menselijke emoties. Persoonlijk heb ik de laatste 2 lineaire dagen met tranenstromen doorgebracht, ik had gedacht dat ik de dieptes van de emoties die ik tot dusverre in dit mijn menselijke gestalte ervaren had bereikt had. Zoals velen van jullie heb ik me aan deze emoties aangepast over de lineaire menselijke jaren en heb ik geleerd om te proberen om mijn emoties te omzeilen, op mijn tenen er rondom heen te lopen, het zorgvuldig niet verstorend. Ik sprak diepgaand met Krista Dickan in de "Eenheid Is" radioshow over dit onderwerp.
De laatste paar aan lineaire dagen heb ik doorgebracht met het in vraag stellen van mijn externe werkelijkheid, en vroeg me af waarom ik bij tijden zo een intense wanhoop voelde, zo een intense angst en zo een intense kwaadheid. Ik was niet één met het mezelf toestaan om hen te laten stromen, op het moment dat ik de emotie kon voelen probeerde ik de diverse technieken van "hoe ermee om te gaan" welke ik gecreëerd had en mezelf ONBEWUST geleerd had om te gebruiken. De Nieuwe Aarde energieën ondersteunen niets anders dan WAARHEID en het is geen WAARHEID om jezelf ervan te overtuigen dat het "goed" met je is wanneer jouw emoties en jouw menselijke voertuig iets anders verklaren. Dit is een echo van het leven binnenin de oude 3D Aarde paradigma's waar jou GELEERD wordt om een glimlach op je gezicht te pleisteren en "door te gaan" met het leven.
Voor mij persoonlijk was er geen verbergen aan deze laatste paar lineaire dagen, de emoties gutsten eruit, er was geen respijt, de emotionele pijn was in tegenstelling tot alles dat ik ervaren heb inclusief de dood van mijn moeder. Ik wist dat er een bedoeling aan dit alles was; ik begrijp volledig dat het universum bij ONTWERP is nochtans ging mijn menselijke logische verstand door met te proberen om mij ertoe te krijgen om na te trekken wat er gebeurde, ging door om te proberen mij ervan te overtuigen dat ik een "verhaal" moest schrijven over het waarom ik de gevoelens voelde die ik had, bijna alsof ik moest rechtvaardigen waarom ik zo een intense emotionele pijn voelde. Ik moet verklaren dat het droomtijd platform mij helemaal geen respijt gaf, het ging verder waar de emoties gebleven waren. De symboliek is intens maar net buiten bereik voor mij.
Mijn bedoeling van het schrijven en delen van dit blog is om te laten zien dat het één ding is om de emoties toe te staan te stromen maar een ander om te proberen het verhaal te herschrijven over het waarom zij stromen. Voor mij, ik probeerde naar het feit te verwijzen dat ik begonnen was aan het schrijven van het boek dat ik voor vele jaren uitgesteld had en dit scheen inderdaad de trigger te zijn om de stroom van deze intense emoties te beginnen. Terwijl ik schreef werd ik ogenblikkelijk getransporteerd naar dat specifieke moment in de tijd en de emoties die ik niet kon voelen noch tot uitdrukking kon brengen in die tijd wat aan de omstandigheden die op hun plaats waren verschuldigd was. Maar wanneer ik ophield met schrijven om een onderbreking te hebben, bleven de emoties doorgaan met door mij heen te stromen, het was mijn weerstand tegen de stroom en het proberen hen te verwijzen dat meer pijn bij mij veroorzaakte.
Het mag een uitdagend iets zijn om precies nu met je emoties te gaan zitten, je mag je verloren voelen, je mag actief proberen te doen zoals ik deed en proberen om een REDEN te vinden dat jij je hart eruit zit te snikken wanneer alles rondom jou heen oké lijkt te zijn. Het IS een noodzakelijk onderdeel van de verlossing van jouw HART in/naar de Nieuwe Aarde. Op ZIEL niveau is daar alleen de LIEFDE welke IS, zodat wij op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau de LIEFDE welke IS kunnen waarderen en volledig begrijpen en dat we het dan in/naar ons Wezen toe moeten staan.
Het lopen in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid zal jou de ervaringen van het leven gegeven hebben die intens emotioneel zijn en die precies het tegenovergestelde zijn van de LIEFDE welke IS, dit is noodzakelijk zodat je zowel de LIEFDE welke IS op een menselijk bewust wakende geestesniveau kunt VOELEN en erkennen. Voor mij persoonlijk, de erkenning van waar ik doorheen liep in relatie tot de menselijke persoonlijke relaties begint nu voor mij in een context geplaatst te worden. Door op te houden met weg te rennen voor de LIEFDE welke IS MOEST ik allereerst erkennen wat het NIET was. Het is niet mogelijk om iets volledig te erkennen zonder contrast, dit is de manier waarop de menselijke levenservaring op deze planeet gecreëerd is. Ik zou verder voor jullie neer willen leggen dat de dualiteit een GEREEDSCHAP is om dit proces te helpen, je kunt de warmte niet volledig waarderen zonder koude ervaren te hebben, je kunt niet volledig hoogte ervaren zonder op de bodem geweest te zijn enzovoorts.
Dus in mijn persoonlijke leven en in relatie met mijn persoonlijke relaties wordt mij gevraagd te begrijpen, te zien en te erkennen wat WEL en wat NIET de LIEFDE welke IS is, en mezelf dan volledig uit te lijnen met de LIEFDE welke IS. Deze reis gaat niet over het "goed" of "verkeerd" krijgen van de dingen, het gaat over het ervaren en begrijpen dat, aangezien jouw ZIEL alleen maar de LIEFDE welke IS kent het noodzakelijk was om te verzekeren en om te bevestigen wat het is wanneer het op de planeet in de Nieuwe Aarde verschijnt. Het verschijnt als een reflectie dat naar jou terug gereflecteerd wordt, hiermee bedoel ik dat als je een vervorming lopende hebt dat in jouw externe wakende werkelijkheid zal verschijnen en je geen WAARHEID voelt. Het mag echter in jouw externe wakende werkelijkheid als een reflectie verschijnen welke jij weigert te verankeren wat verschuldigd is aan de vervorming en dit betekent niet dat het geen WAARHEID is, alleen dat je niet in staat bent het te verankeren totdat JIJ WAARHEID verankert. Om WAARHEID te verankeren wordt aan jou gevraagd om los te laten wat aan jou GELEERD werd dat de WAARHEID van het doorstromen tegenhoudt.
Heb geen vrees voor jouw reis in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid want zonder het zou je niet kunnen beginnen om de HEMEL OP AARDE te manifesteren, zonder de pijn te erkennen kan je niet beginnen de regenbogen te waarderen, en de Nieuwe Aarde is een plaats van LIEFDE, WAARHEID, VREDE/VREEDZAAMHEID, HARMONIE en VREUGDE. Het lopen in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid vroeg aan jou om pijn in jouw menselijke voertuig op het cellulaire niveau te verankeren, en aangezien de LIEFDE welke IS door, rondom en binnenin jou stroomt on-verankert het deze pijn, laat het los, haal adem en begrijp dat JIJ BENT, al het andere is een ervaring en deze ervaring kan alleen door een voertuig heen stromen dat VERLOST en OPEN IS. Je vasthouden aan de emoties die nu binnenin jou naar boven komen is geen WAARHEID, bij tijden zal je geen duidelijk inzicht hebben, de opkomende emoties en het loslaten belemmeren het zicht maar het zicht verheldert, de emoties maken zich los en daar IS overzichtelijkheid, de regenboog komt te voorschijn en de zon laat zich zien. Als je middenin een storm van emoties zit, laat dan los en sta de emoties toe om in vrijheid gesteld te worden, met iedere traan verhoog jij je trilling, met ieder snik ontbind je dat wat jouw van de LIEFDE welke IS vandaan houdt, want het is de LIEFDE welke IS dat dwars over en binnenin de planeet gutst in deze tijd, het is de DIEPE LIEFDE van jouw ZIEL dat ernaar streeft om jou SCHOON EN HELDER te spoelen zodat je volledig met het leven mag wisselwerken en het op deze planeet in WAARHEID mag ervaren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/              

Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen