zaterdag, mei 31, 2014

Karen Dover - In het Licht van de WAARHEID Treden & Creatie van Referentiepunten - 30+31 Mei 2014


Karen Dover
In het Licht van de WAARHEID Treden
30 Mei 2014


Het is belangrijk, het is inderdaad uitermate belangrijk op alle momenten van alle momenten om je bewust gewaar te zijn van hoe jij je VOELT, dit mag een zeer duidelijke verklaring lijken te zijn, maar herinner je dat binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid jou GELEERD werd om te negeren hoe jij je VOELT en je te concentreren op wat er voor jou lijkt te zijn geplaatst. Deze manier van "leven" wordt nu volledig teniet gedaan in de Nieuwe Aarde frequenties, echter, gewoontes zijn moeilijk te doorbreken en dit is nochtans een gewoonte. Het is belangrijk te begrijpen dat routine op geen enkel moment een vriend is, omdat binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid jou ONDERWEZEN werd te kijken naar herhalende patronen van gedrag en om synchroon met hen te zijn. Dit staat de stroom NIET toe, dit is indamming, het is verwant aan het plaatsen van een hek rondom jouw tuin en dan het hek te bouwen en dan dagelijks het hek te versterken. Dit werkt er natuurlijk energetisch aan om op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau nieuwe ervaringen tegen te houden OM TE STROMEN.
Velen van jullie hunkeren in deze tijd naar verandering maar hunkeren ook naar verandering in een patroon welke je kunt herkennen en waar jij je vertrouwd mee voelt, dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund op wat voor niveau dan ook door de Nieuwe Aarde energieën. Zoals ik voorheen persoonlijk geblogt heb, ben ik bezig mijn eigen "tuinhek" kapot te scheuren, me aanpassend ( bij tijden zeer langzaam) aan mijn altijd veranderende externe wakende werkelijkheid. Bij tijden werd ik bij mezelf gewaar te verlangen naar 'vertrouwd' maar terwijl ik dat doe herken ik de gewoonte en werk er dan aan om terug in balans te komen. Om mee te beginnen, zou jij jezelf daaraan moeten herinneren en jezelf bijna onophoudelijk terug in balans moeten trekken. Een ieder van jullie is uniek en als zodanig zullen jullie andere manieren hebben van het toestaan van de energieën om met jullie te wisselwerken. Het is een geval van hen TOE TE STAAN met jou te wisselwerken, en alles dat probeert om jou iets anders te leren is een lering van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Je hebt op alle momenten van alle momenten een KEUZE.

Het is onontbeerlijk dat je ermee begint om ACTIEF BEWUSTE keuzes te maken en in het VERTROUWEN en GELOOF van jouw ZIEL te staan, want het zelf in toom houden dat komt met de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is sterk. Het is zuiver de vrees van iets dat er gebeurt dat jou in je voetsporen tegen zal houden, de enige manier om hier mee te werken is om de vrees op te merken, merk het "zelf in toom houden" op en verhuis in/naar de hartruimte, als de keuze die je maakt als WAARHEID AANVOELT dan sta je de stroom toe. Je kunt welbeschouwd alleen volledig het rookgordijn van vrees verteren terwijl je er doorheen loopt, totdat jij jouw wandeling erdoorheen begint ziet het er solide uit, het is het erdoorheen lopen dat jou de rook laat zien welke het in WAARHEID is.
Velen van jullie mogen zich in deze tijd verwant voelen aan "een konijn in de koplampen" bijna verlamd, niet in staat om een keuze te maken en dit maakt deel uit van de ontvouwing van de Nieuwe Aarde werkelijkheid. Op alle momenten van alle momenten is de keuze volledig aan JOU, je KUNT dit NIET verkeerd krijgen, je wordt op alle momenten van alle momenten door jouw ZIEL begeleid, als je een keuze maakt die niet voor jouw eigen hoogste goed is dan doet het er niet toe, je zult ontdekken dat het ontbindt als het probeert zich te ontvouwen, ALLEEN WAARHEID wordt op de Nieuwe Aarde ondersteund, al het andere zal zichzelf beginnen te DECONSTRUEREN wanneer het een poging tot manifestatie onderneemt en dit moet zowel verankert als erkend worden. Geen beweging wordt niet ondersteund, het zitten op het voornoemde tuinhek wordt ook niet ondersteund.
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, welke een CONSTRUCTIE van DECONSTRUCTIEVE frequenties is, werd jou GELEERD te wachten en te volgen en dit is geen WAARHEID, je bent hier niet om wat dan ook of wie dan ook te volgen, je bent hier om dat te ERVAREN wat je creëert vanuit de wisselwerking van de beschikbare frequenties en jouw menselijke voertuig. Dit is waarom je een menselijke gestalte op deze planeet genomen hebt. Op een energetisch niveau ben je de LIEFDE welke IS, je koos de menselijke gestalte om de wisselwerking van ALLE frequenties binnenin, rondom en door jouw menselijke voertuig heen toe te staan. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat je op de één of andere manier jezelf PERFECT moet maken en ZELF moet ontkennen, dat zou jouw menselijke voertuig ontkennen en er zijn vele leringen van vervorming die ernaar streven om dit binnenin jou in te bedden. In vele spirituele cirkels is daar een diepe lering rondom ontkenning van het menselijke voertuig en deze zijn geen WAARHEID en worden niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
In jouw menselijke gestalte heb je de bekwaamheid om groots te ervaren, door alleen te werken met het energetische gedeelte van jouw opmaak, dam je en perk je dit jouw MENSELIJKE LEVENservaring in, je bent niet hier om jouw "menselijkheid" te ontkennen, je bent hier om HET TE VERMENGEN MET de energie welke je in WAARHEID bent. Dit ziet erop toe dat het menselijke voertuig zich uitbreidt en transformeert terwijl het in staat is om de steeds hogere frequenties te verankeren die op hun beurt de uitbreiding van het menselijke voertuig toestaan en de VOLLEDIGE menselijke levenservaring uitbreiden en verdiepen.
Velen van jullie in deze tijd mogen in diepe verwarring zijn, en slingeren heen en weer tussen jullie menselijke logische verstand en de HARTruimte, het HART is het stralende LICHT en als zodanig is het VERLICHTING dat er nodig is in dit jouw menselijke gestalte op de planeet Aarde.
VOLG je HARTruimte op alle momenten van alle momenten, sta het toe jou te leiden voorbij het "tuinhek" en sta het toe jou de wonderen van het Universum te laten zien, want zij worden op alle momenten van alle momenten in WAARHEID DOOR, RONDOM en BINNENIN jouw menselijke gestalte geboren in dit jouw menselijke levenservaring hier op de Planeet Aarde.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
Creatie van Referentiepunten in WAARHEID
31 Mei 2014
Velen van jullie mogen zich afvragen waarom ik verklaar dat de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid de referentiepunten aan het ontbinden is en dan onmiddellijk te verklaren dat jullie je eigen persoonlijke referentiepunten in relatie tot de Nieuwe Aarde zullen creëren. Op de eerste aanblik mag dit geen zin maken, het menselijke logische verstand zal proberen mijn woorden eruit vandaan te filteren als het bespeurt dat er weinig 'logica' in de constructie van de informatie zit. Dit is waarom er zich geen logica in de Nieuwe Aarde werkelijkheid ontvouwt en is precies waarom het menselijke logische verstand nu verhuisd wordt van de "bestuurdersstoel" van jullie menselijke voertuig naar de passagiersstoel met jullie HARTruimte die nu jullie menselijke voertuig bestuurd.
Stel je voor, als je wilt, dat je nog nooit eerder sneeuw in jouw leven gezien hebt, en dat je dan een land bezoekt waar er sneeuw is. De feitelijke ervaring van 'sneeuw" is jouw referentiepunt, het mag TOESCHIJNEN dat je al een referentiepunt voor sneeuw hebt, je zou het bijvoorbeeld via google op kunnen zoeken, je zou een programma kunnen bekijken dat jouw sneeuw laat zien, maar in deze analogie verklaar ik dat je nog nooit eerder PERSOONLIJK sneeuw ERVAREN hebt. Het is de ERVARING die jou het referentiepunt geeft dat je nodig bent. Dus wanneer ik zeg dat de referentiepunten voor de Nieuwe Aarde werkelijkheid voor jullie gecreëerd worden door de ervaring, is dat precies wat ik bedoel.
Je kunt over energieën praten, je kunt erover lezen, je kunt hen bediscussiëren maar het feitelijke referentiepunt dat door het menselijke voertuig nodig is wordt alleen gecreëerd op het punt dat je de ERVARING hebt, dit is het punt van wisselwerking met de voornoemde energieën. Tot aan dit punt heb je alleen een menselijk woord waaraan een betekenis gegeven is, dit is geen ervaring en de Nieuwe Aarde gaat over persoonlijke ERVARING.
JOUW ZIEL weet dit en het is deze eigenlijke ervaring en de resulterende referentiepunten welke JOUW ZIEL probeert aan jou te geven via de mensen, plaatsen en scenario's die zich nu rondom jou, door jou en binnenin jou in deze tijd ontvouwen. Dit is precies waarom je in/naar scenario's verhuist die jou uit de waargenomen comfortzones vandaan halen, om je de persoonlijke ervaring te tonen en om jou te tonen dat wat voor jou "gedefinieerd" werd niet noodzakelijkerwijs dat is wat WAARHEID is.
Kx
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/               
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen