zaterdag, mei 03, 2014

Karen Dover - De STORM van Vernietiging in WAARHEID Navigeren - 2 Mei 2014


Karen Dover
De STORM van Vernietiging in WAARHEID Navigeren
2 Mei 2014

Voor velen van jullie mag de laatste lineaire week of zo erop toegezien hebben dat jij je werkelijkheid in vraag stelt en voor velen van jullie, jullie werkelijke bestaan. Iets dergelijks is de natuur van de passage van het menselijke voertuig vanuit de "sneeuwglobe" van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid in/naar de ware aard van het universum welke multi- en interdimensionaal is. De Nieuwe Aarde energieën streven er op ALLE momenten naar om het binnenin, door en rondom jou heen alles dat niet van WAARHEID is te verlichten. Het menselijke logische verstand mag herhaaldelijk geprobeerd hebben om jou te vertellen dat wat je VOELT niet is wat er zich voordoet en probeerde op alle momenten om jou TERUG te laten verhuizen in/naar de logische leringen van de oude 3d Aarde werkelijkheid.
Persoonlijk werd ik herhaaldelijk uitgedaagd, mijn mantra zijnde één van waar ik "angst" gewaarwordt ik precies doe waar ik angst over voel, dit maakt deel uit van het proces dat ik onderga wanneer ik de intensiteit kan VOELEN. Bij tijden gedurende de laatste lineaire week heb ik intense angst gevoeld, (Cobie: Karen is inmiddels naar Amerika geëmigreerd) een angst die ik nog nooit eerder op dit niveau gevoeld hebt maar ik moest op alle momenten VERTROUWEN en loslaten zo goed als ik kon, en ik ben er nu tot gekomen te begrijpen dat AANNAME een gereedschap is dat HERHAALDELIJK gebruikt wordt binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid om te verwarren en te verblinden op het menselijke bewuste wakende geestesniveau.
Ik ben de tel toen kwijtgeraakt van de aantal keren waar ik automatisch probeerde om AAN TE NEMEN dat een situatie het één ding was wanneer in WAARHEID het iets totaal anders was, ik kwam ertoe om de indamming en het frequentie residu te herkennen dat in de energetische handtekening van AANNAME zit. Binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt jou GELEERD om aan te nemen/ te veronderstellen wat mensen denken, doen en hoe zij zullen handelen in relatie tot JOU en dit is geen WAARHEID. ALLES IS GEWOON, een situatie IS GEWWON, een reactie wordt geboren vanuit de AANNAME en aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund op de Nieuwe Aarde. Vertaald naar het menselijke bewuste wakende geestesniveau betekent dit dat iedere poging bij  het jezelf toestaan om aan te nemen dat je uitgewerkt hebt wat er gaande is en daardoor jezelf uit het moment van het NU vandaan haalt wordt niet ondersteund. Dit mag erop toegezien hebben dat velen van jullie afdreven naar afleiding, terwijl jullie externe wakende werkelijkheid probeert te verschuiven in/naar multidimensionaliteit en jullie op een menselijk bewust wakend geestenniveau een LINEAIRE ontvouwing proberen aan te nemen.  

LINEAIR heeft GEEN plaats in de oude 3D aarde gecreëerde werkelijkheid en dit zal door jouw ziel aan jou getoond worden totdat je deze WAARHEID kunt verankeren. Ik heb al geblogd hoe dit mij persoonlijk uitgedaagd heeft met mijn AANNAME dat mijn reis naar de USA een ontvouwing op een bepaalde manier zou zijn (is niet vertaald), en dat het een onderbreking van mijn "werk" zou nemen om me in een nieuwe leven te settelen. Dit is geen WAARHEID want ALLES IS GEWOON en ALLES IS NU, daarom kan ik mijn leven niet in een lineair context plaatsen en iedere keer dat ik dit probeerde werd is in/naar de uitbreiding geduwd en werd aan mij getoond hoe ik uit kan breiden en deze uitbreiding TOE KAN STAAN, het leven op VELE verschillende niveaus, allemaal in het NU, ervarend.
De ontvouwing van de Nieuwe Aarde is nu VOLLEDIG onderweg, het KERNPUNT werd bereikt en werd overschreden hetgeen op een menselijk bewust wakend geestesniveau betekent dat er geen terugkeer meer is, velen van jullie zullen nu het punt van geen terugkeer bereikt hebben waar iedere poging bij het proberen om de manier te leven of te ZIJN welke jullie geleerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid nu ontbonden is, niet langer meer van toepassing en niet langere meer waar naar verwezen wordt of waarmee wordt omgegaan. Wanneer je eenmaal begint om deze manier van uitbreiding te omhelzen besta je ALLEEN IN HET NU, zonder verleden, zonder heden en zonder toekomst. Dit heeft er voor mij op een persoonlijk niveau doen laten ontwaken in de ochtend en met wat omschreven zou kunnen worden als "lunchtijd" geen referentiepunten te hebben voor alles dat voorafgaand aan de 'lunchtijd' gebeurde. Geen tijdskader waarin naar wat dan ook te verwijzen en dit vergt enige aanpassing met betrekking tot wanneer je wisselwerkt met diegenen die nog steeds binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde paradigma's functioneren.
Er is een STORM die nu naderbij aan het komen is en velen van jullie worden in/naar positie verhuisd om te helpen de energetische uitval door deze STORM te lessen, want er zijn nu niet langer meer voldoende energie handtekeningen die de oude 3D Aarde gecreëerde frequenties besturen die het toe zullen staan om door te gaan te functioneren. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau bereid je voor op enige "daarbuiten" scenario's terwijl verklaringen dun bezaaid zullen zijn, een NIEUWE WERELD is een nieuwe manier van leven zonder referentiepunten. De ineenstorting van de oude paradigma's is slechts een ademtocht verwijderd.
Vreedzaamheid en harmonie worden BUITEN de paradigma's gevonden, in de ruimte welke MET JOU door jouw ZIEL gecreëerd is, neem je toevlucht in deze ruimte en sta het NIEUWE toe om door jou heen geboren te worden, je kwam hier om de planeet Aarde in een menselijke gestalte te ERVAREN en dit is waar je nu volledig in/naar verhuist.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT in WAARHEID. 
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/          
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen