zondag, mei 11, 2014

Karen Dover - De Scheiding van “Werkelijkheden” & De Deur naar Oneindigheid Openen - 10+11 Mei 2014


Karen Dover
De Scheiding van “Werkelijkheden” in WAARHEID
10 Mei 2014

Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid waren ALLEN in de menselijke gestalte ingedamd binnenin een constructie die hen stevig aan, rondom en via elkaar verbond. Ik heb herhaaldelijk geblogd in relatie tot het "zelf toezicht houden" dat binnenin de oude 3D Aarde paradigma's doorgaat, dit wordt gerepresenteerd/gereflecteerd in de menselijke externe wakende levenservaring als diegenen in jullie menselijke levenservaring commentaar leveren en actief proberen dat te beïnvloeden wat jullie proberen te doen in relatie tot het leven van dit jullie menselijke levenservaring. ALLES van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid was geconstrueerd om deze manier van het ervaren van de menselijke levensreis te ondersteunen. Dit is besproken en begeleid in het "Truth Codes" boek en het boek legt ook uit en beschrijft hoe dit in de menselijke externe wakende levenservaring tevoorschijn komt. Dit wordt verder in het boek "Birthing the New Earth" besproken.
Op de Nieuwe Aarde is NIET zo'n constructie want het is geen WAARHEID, de werkelijkheid dat JIJ alleen in JOUW werkelijkheid leeft kan niet in of door die van een andere geprikt worden, het mag elkaar overlappen, mensen mogen scenario's delen maar deze scenario's worden GESCHEIDEN ervaren en zij zijn niet ingeperkt zoals in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Op dit moment in de tijd terwijl ALLES aan het ontbinden is mag dit veel verwarring veroorzaken als diegenen rondom jou heen mogen proberen om HUN overlappingen in, rondom en door jou heen te plaatsen. Het mag toeschijnen dat zij de beste intenties hebben maar aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund. Velen van jullie mogen in deze tijd proberen uit te werken wat er gaande is door uit te reiken naar diegenen rondom jullie heen, als zij proberen om "jou te helpen" op de manieren die allemaal ONDERWEZEN werden binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Dit zet BEIDE partijen (of hoeveel partijen er ook bij betrokken zijn) in een wachtpatroon, en op een zeer menselijk bewust wakende geestesniveau veroorzaakt dat veel emotionele verontrusting en pijn. Deze verontrusting en pijn mogen geïnterpreteerd worden als iets volledig anders door jouw menselijke logische verstand maar het is in reactie op een NEGATIEF gepolariseerde situatie, in die zin dat de andere persoon probeert om JOUW werkelijkheid met die van zichzelf te overtrekken.

Persoonlijk heb ik dit steeds maar weer opnieuw ervaren in de afgelopen paar dagen met diegenen rondom mij heen, en dat zij wilde aannames maakten en deze aannames baseerden op HUN eigen persoonlijke ervaring. Het moet opgemerkt worden dat de persoonlijke ervaring precies dat is, PERSOONLIJK en het is NIET overdraagbaar van de ene mens naar de andere mens. Dus bijvoorbeeld, twee mensen zouden bij elkaar kunnen staan en kunnen kijken naar vissen die in een vijver zwemmen, het mag TOESCHIJNEN dat zij dezelfde werkelijkheid delen, maar dat DOEN zij NIET, het is niet mogelijk want zij delen niet hetzelfde menselijke voertuig. In dit voorbeeld mogen beide partijen AANNEMEN dat de ander hetzelfde type, kleur en omvang van de vissen ziet, dit is niet mogelijk wat verschuldigd is aan het feit dat ieder menselijke voertuig kleur op andere manieren interpreteert, er is GEEN manier om precies dezelfde werkelijkheid als een ander menselijke voertuig te ervaren.
Hoe meer dat je probeert om jouw werkelijkheid op een ander menselijk wezen te plaatsen, hoe meer verwarring en chaos zich zal manifesteren. Aangezien het geen WAARHEID is kan het niet volledig manifesteren en vandaar dat het circulaire patroon van "in cirkels rondgaan" ervaren wordt. ALLEEN JIJ hebt dit jouw menselijke levenservaring en aangezien JIJ een multidimensionaal Wezen in jouw kernessentie bent, moet JIJ deze natuurlijke uitbreiding toestaan zich te ontvouwen. Stevig vasthouden en proberen om te plannen en om op manieren te leven welke het menselijke ras GELEERD werd binnenin in de oude 3D Aarde constructie is niet mogelijk en zal nooit weer mogelijk zijn, frequentiewijze is het menselijke ras nu buitengesloten van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Neem alsjeblieft niet aan wie er wakker is en wie, wat vaak gelabeld wordt, nog "slapende" is, deze zijn constructies van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en de negatieve polarisatie. ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Het mag TOESCHIJNEN behulpzaam te zijn om labels te gebruiken als een soort van referentiepunt voor waar je persoonlijk bent, maar dit streeft ernaar om jou voor de WAARHEID te verblinden. JIJ BENT JIJ, je hebt geen referentiepunt nodig want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT. Het NU moment wordt alleen omhelsd door los te laten en ZELF te VERTROUWEN, want in WAARHEID ben JIJ de enige die hier is. De ontbinding van de oude 3D Aarde is nu bijna compleet, dit staat toe voor een kolossale uitbreiding, labels zijn ongeldig en nietig, statische ingedamde karmische werkelijkheden zijn niet langer een optie voor diegenen die volledig uitgelijnd zijn met de Nieuwe Aarde. Aan diegenen die op ZIELniveau gekozen hebben om de Nieuwe Aarde te omhelzen zal dit nu steeds maar weer opnieuw op een zeer persoonlijk menselijk bewust wakend geestesniveau getoond worden. Beweging is afhankelijk van ZELF en van NIEMAND ANDERS. Als jij de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid toestaat om jou te onderwijzen dat je anderen nodig bent om een beweging te maken dan loop je blind. ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Zoals ik in de 'Beyond the Looking Glass" radioshow verklaarde is de tijd NU om fysieke stappen in de externe wakende wereld te zetten, het is niet langer voldoende te discussiëren en te debatteren zonder dat er fysieke actie ondernomen wordt.  
BEN DE VERANDERING DIE JE WENST TE ZIJN IN DE WERELD en OMHELS de Nieuwe Aarde energieën.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

*****

Karen Dover
De Deur van de Oude 3D Aarde Sluiten en de Deur naar Oneindigheid Openen
11 Mei 2014

Velen van jullie mogen zich afvragen hoe de Nieuwe Aarde energieën je op dit moment helpen. Persoonlijke ervaringen van de laatste paar lineaire dagen hebben mij het residu laten zien van mijn oude 3D Aarde karmische levenservaring en heeft mij bij momenten achtergelaten met naar lucht te happen. De diepe pijn en de emotionele verwonding die naar de oppervlakte kwamen hebben mij vele keren de adem benomen gedurende één specifieke lineaire 24 uurperiode. Gedurende vele jaren met de energieën gewerkt te hebben en meer bewust geworden te zijn van de verschillende leringen die ernaar streven zich te verankeren en uit te spelen tijdens de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid levenservaring, had ik AANGENOMEN dat het residu ontbonden was.
Velen mogen zich afvragen waarom ik gedurende dagen op een vliegveldlocatie verbleef niet fysiek bewegend, en aangezien het universum bij ONTWERP is is er een reden voor het patroon. Zoals ik in de "Beyond the Looking Glass" radioshow uitlegde op 7 Mei, was mijn reis terug in/naar de wereld ontworpen door mijn ZIEL. Terwijl het logisch zin mag maken om een huis te verkopen, het gebied te verlaten en verder te gaan naar het dichtstbijzijnde vliegveld, zou dat een wandelen zijn in de sluiers van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Velen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid rennen en zij realiseren zich helemaal niet dat zij rennen. Voor mij persoonlijk begon mijn ren-ervaring op een jonge leeftijd, het begon toen ik 13 jaar oud was en mijn vader stierf. Ik besefte niet dat ik rende, tot aan de afgelopen paar dagen toen ik naar een niveau kwam dat ik me over moest geven aan het rennen en stil moest staan. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt jou GELEERD om te allen tijde "gaande" te blijven, dus je mag hier zo aan gewend geraakt zijn dat je mag beginnen "toezicht te houden" op diegenen rondom jou heen die proberen om stil te staan en adem te halen. Want welbeschouwd is het leven op de 3D Aarde helemaal "ga, ga, ga" nietwaar?
De afleidingen binnenin de oude 3d Aarde zijn talrijk, van de Tv naar de werkweek, allen ONTWORPEN om jouw aandacht van de emoties af te halen die proberen om DOOR JOU HEEN TE STROMEN. Ik heb, uiteraard, het meeste van mijn leven in de UK (Verenigd Koninkrijk) gewoond, een plaats waar emoties NIET tot uitdrukking gebracht worden tenzij zij in de vorm van kwaadheid zijn. Bezoek iedere plaats in Schotland en je kunt deze kwaadheid zien, de geschiedenis van dit land is erin ondergedompeld. De Britten zijn niet bekend met het ten toon spreiden van hun emoties en dit werkt natuurlijk tegen hen. In dit land wordt jou geleerd om jouw emoties in te slikken en "verder te gaan". Dit wordt aan jou ONDERWEZEN als zijnde "sterk zijn", in WAARHEID is er geen kracht in het doen alsof je oké bent wanneer jij je binnenin voelt alsof je dood gaat, en de hoge zelfmoord cijfers in dit land zijn hier een reflectie van.
Dus het universum en mijn ZIEL ontwierpen mijn exit uit dit leven via de plaatsen die de meeste emoties binnenin mij triggerden. Te allen tijd werd de BEHOEFTE om te verhuizen sterker en sterker, bouwde op en bouwde op, terwijl mijn menselijke logische verstand mij probeerde te leren dat ik slechts moest plannen maar iedere keer dat ik probeerde te plannen en regelingen te maken mislukten zij, dit voegde toe aan mijn BEHOEFTE en voegde toe aan de frustratie die doorging binnenin mij op te bouwen. Dit was NODIG, want ik kan geen nieuw leven beginnen met WAT VOOR residu DAN OOK van de oude 3D Aarde binnenin mij, het kleurde mij en kleurde mij op manieren die mij verblinden. Ik heb vaak geblogd over het overlijden van mijn moeder en deze afgelopen lineaire week heeft erop toegezien dat dit steeds maar weer opnieuw in mijn getriggerd werd, van de droomtijd naar de wakende staat, zat zij binnenin mij, me vasthoudend en aan me trekkend want zij was de belangrijkste volwassene in mijn menselijke levenservaring, de eerste persoon die mij afwees en de eerste persoon die mij onderwees.
Afwijzing mag een frequentie zijn die velen van jullie proberen te ontbinden in deze tijd, van nabije familie naar vrienden naar de bredere secties van de maatschappij want binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid werd jou GELEERD om alles en iedereen af te wijzen die niet confirmeerde aan het stijve frequentiepatroon van voornoemde gecreëerde werkelijkheid. Vanaf dat ik een zeer jong kind was hield ik voet bij stuk, als een tiener rebelleerde ik en ik werd ongemerkt afgewezen. De woorden hoefden niet eens geuit te worden, de handelingen van diegenen rondom mij heen spraken boekdelen; door het leven niet in de "juiste orde" te leven (ik had een kind voordat ik ging trouwen met de vader van het kind bijvoorbeeld), om dat los te laten wat niet met mij resoneerde. Mijn menselijke familie wees me af omdat ik er niet voor vocht te houden wat de maatschappij aangaf dat ik zou moeten leven.
Ik heb helemaal geen ondersteuning voor de verhuizing die ik nu maak van mijn menselijke familie, niemand die mij uitzwaaide bij de poorten op het vliegveld, de stille woedde van mijn menselijke familie en het schudden met hun hoofden toen ik hen vertelde dat dit iets is waarvan IK VOEL dat ik het moet doen. De afwijzing werd zo vertrouwd voor mij dat ik het niet eens bewust her/erkende tot aan de laatste paar lineaire uren. Ik besef nu dat het aan boord van het vliegtuig gaan en het opstijgen, erop toeziet dat ik een deuropening afsluit, een frequentie constructie waar ik nooit mee kan resoneren en eentje die op alle momenten geprobeerd heeft, gedurende de laatste paar lineaire weken, zich stevig aan mij vast te houden, om mij op m'n plaats te houden en mij te overtuigen dat het eenvoudig aanpassen aan de wensen van diegenen rondom mij heen erop toe zou zien dat ik door hen omhelsd en GEACCEPTEED zou worden.
Oordeel is geen WAARHEID, maar het is diepgaand binnenin de oude 3D Aarde werkelijkheid ONDERWEZEN, zelfs het verklaren of iemand "slapende" of "ontwaakt" is is een vorm van oordeel en het moet losgelaten worden met het oog op uitbreiding om te beginnen, want het begint BINNENIN ZELF. Ik kan mijn leven niet voor andere mensen leven, ik heb het gedurende vele jaren geprobeerd en het bracht mij meer pijn dan dat ik me gerealiseerd had. Alleen ik leef deze menselijke levenservaring en de frase, "het gaat allemaal over jou" weerklonk steeds maar weer opnieuw in mijn oren. Het KAN alleen maar over mij gaan omdat ik de enige ben die binnenin dit menselijke voertuig is, niemand anders ervaart dit leven op dezelfde manier als ik want zij zijn niet mij. Ik kan alleen met WAARHEID uitlijnen en hoe IK ME VOEL en ik kies nu om deze deur te sluiten.
Mijn vlucht brengt mij naar een nieuw land en nieuwe ervaringen en ik moet voor hen openstaan, het is niet noodzakelijk precies te weten waar je NAARTOE GAAT, het is echter noodzakelijk om volledig te begrijpen waar je VANDAAN gekomen bent om uit te breiden. Ik weet dat ik één van de velen ben die nu deze reis ondernemen, die nu deze trillingsdeur sluiten en die een nieuwe deur openen die hen misschien op dit moment verblind. Weet dat ALLEN ÉÉN ZIJN en dat het leven iets is om op JOUW termen ERVAREN te worden, dit was altijd WAARHEID, jou werd simpelweg GELEERD om dit te negeren binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid.
Aan diegenen die in/naar hun plaats verhuizen om zich met mij te verbinden door deze nieuwe ervaringen, ik stuur jullie veel liefde, aan diegenen die ernaar streefden om mij op mijn plaats te houden, ik stuur jullie ook veel liefde. WAARHEID IS GEWOON en JIJ BENT. Jouw ZIEL zal jou laten zien hoe WAARHEID te leven, want ALLEEN in het leven van de WAARHEID kan uitbreiding gerealiseerd en verankerd worden op een menselijk bewust wakend geestesniveau.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/              
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen