zaterdag, mei 24, 2014

Karen Dover - 22 Mei - WAARHEID VERANKEREN .... & 23 Mei - Verlossing in WAARHEID


Karen Dover
WAARHEID VERANKEREN binnenin het KRISTALLIJNE MENSELIJKE VOERTUIG
22 Mei 2014

De intense energieën van de laatste paar lineaire dagen mogen velen van jullie bij verrassing achtergelaten hebben, de opwaardering van het menselijke voertuig is gedurende enige lineaire tijd nu gaande en de voltooiing van de metamorfische resonantie verschuiving zal erop toegezien hebben dat velen van jullie in/naar een nieuwe "bandbreedte" van frequenties verhuisden. Het moet opgemerkt worden dat deze bandbreedte van frequenties nog nooit eerder door wie dan ook in een menselijke gestalte ervaren werden en als zodanig mag de verhuizing in/naar deze bandbreedtes erop toegezien hebben dat er veel voor jullie persoonlijk naar boven kwam. Het mag een intense periode van frustratie voor jou geweest zijn terwijl je ernaar streefde om op manieren met de energie te werken waarvan jij geloofde dat zij 'correct' waren om slechts te ontdekken dat je tegengehouden werd om op een dergelijke manier met hen te werken.
De noodzaak om in balans en in WAARHEID te zijn kan niet voldoende onderstreept worden, aangezien ALLEEN WAARHEID ondersteund wordt en alles dat buiten deze frequentie zit wordt niet ondersteund en de aanpassingen die je op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau gemaakt hebt zullen erop toegezien hebben dat je in/naar balans en HEELHEID kwam. Herinner je, niets bestaat BUITEN de frequenties waar jij innerlijk meer resoneert. Zoals ik besprak in de "Beyond the Looking Glass" radio-uitzending, LIJKT de externe wakende wereld zeer echt en solide te zijn, desalniettemin is het een PERSOONLIJKE constructie en wordt het te allen tijde door JOU gevormd en op diens plaats gehouden. Er is geen enkele manier dat twee mensen in de menselijke gestalte precies dezelfde ervaring kunnen hebben noch dat zij deze constructie op precies dezelfde manier construeren, elk menselijk voertuig is uniek in diens opbouw en diens interpretatie van de frequenties die RONDOM HET, DOOR HET en BINNENIN HET bestaan. Dit wordt er vaak uit vandaan gefilterd op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau, want de menselijke ogen worden gemakkelijk voor de gek gehouden. Denk, optische illusies en hoe het menselijke oog voor de gek gehouden wordt bij het accepteren van iets dat feitelijk volledig iets anders is. Daarom, in deze tijd van grote verschuivingen en voortdurende veranderingen van werkelijkheden, is het niet passend om ALLEEN dat te accepteren wat jullie menselijke ogen jullie laten zien. Dit is waarom ik voortdurend verwijs naar de noodzaak om de WAARHEID te VOELEN.


Iedere frequentie die bestaat heeft diens eigen energie handtekening en dit kan niet gemaskeerd worden, dus door WAARHEID te VOELEN verbind jij je met WAARHEID, het kan niet vaak duidelijk en zichtbaar gezien worden maar het wordt ALTIJD gevoeld, en als jouw menselijke voertuig door het proces van kristallisatie heen begint te bewegen dan intensiveert dit gevoel zich. Wanneer je de metamorfische resonantie bereikt hebt ben je volledig kristallijne, en dan ben je in staat om de Nieuwe Aarde frequenties te downloaden en te verankeren en dan te beginnen om met hen jouw externe wakende werkelijkheid op te bouwen.
Het moet opgemerkt worden dat er niet ÉÉN externe wakende werkelijkheid is zoals met de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, het was een CONSTRUCTIE waar de menselijke ras BINNENIN geplaatst was en GELEERD werd om daar binnenin te blijven. Dit is geen WAARHEID want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT. Jij bent in staat om jouw externe wakende werkelijkheid, gebaseerd op de frequenties die jij binnenin de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig VERANKERT, te creëren en te veranderen en te verschuiven. Om volledig de multi- en interdimensionaliteit te ervaren vereist het menselijke voertuig om opgewaardeerd te worden naar de volledige kristallijne gestalte, want de op koolstof gebaseerde structuur welke onderhouden wordt binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid belemmert de uitbreiding die vereist is om je aan te sluiten bij ALLEN in het UNIVERSUM van 3.
Het moet opgemerkt worden dat het menselijke "ras" het enige "ras" is dat tegengehouden werd van WAT VOOR ascentie en uitbreiding DAN OOK en als zodanig streeft de snelle toename in energieën ernaar om te helpen een proces te stabiliseren welke verwant is aan een steile beklimming van een berg. Wanneer ascentie eenmaal onderweg is dan balanceert het uit, het gaat door in kracht/snelheid op te bouwen maar niet op zo een steile interpretatie, deze frequentie wordt op alle momenten begeleid en overzien door jouw ZIEL. Het is niet correct om aan te nemen dat iedereen die in een menselijke gestalte op en binnenin de Planeet Aarde is door dezelfde gradatie heen zal gaan en in/naar de ascentie uitlijning en het ascentieproces zal verhuizen. Iedere energie welke geïncarneerd is in een menselijke gestalte op deze planeet heeft een specifieke rol te spelen en niet twee zijn er precies hetzelfde, dit zou de vereiste teniet doen om 7 miljard menselijke voertuigen op en binnenin de planeet te hebben. ALLES is bij ONTWERP, je bent hier niet bij 'toeval' of "per ongeluk".
Terwijl de energieën nu beginnen op te bouwen wordt jullie wederom gevraagd om ALLE LERINGEN volledig LOS TE LATEN, de nieuwe Kristallijne structuur houdt zich niet op dezelfde manier vast aan frequentie zoals het op koolstof gebaseerde menselijke voertuig dat deed, het staat STROMING toe en zal niet de verankering toestaan van wat dan ook dat niet van WAARHEID is. Op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau zal dit erop toezien dat je in veel frustratie zult zijn als je AANNAME en VROEGERE ERVARINGEN toestaat om jouw gids te zijn voor iets dat GEWOON IS.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

*****

Karen Dover
Verlossing in WAARHEID
23 Mei 2014

De verhoging van de Nieuwe Aarde energieën en de uitbreiding van de menselijke energie handtekening ontvouwen zich nu vlug. Voor velen van jullie mogen de afgelopen paar lineaire dagen erop toegezien hebben dat veel binnenin jullie naar boven kwam, patronen die jullie nog nooit eerder gezien hadden werden plotseling binnenin jullie eigenlijke Wezen verlicht. Het mag zijn dat je momenten van intense helderheid hebt gehad en op andere momenten mag je geworsteld hebben om woorden bijeen te plaatsen om een zin te vormen. Zoveel is er aan het verschuiven en veranderen en morfen dat het menselijke logische verstand bij tijden mag worstelen om zich aan de uitbreiding aan te passen.
Op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau stappen jullie nu in/naar de volledige multi- en interdimensionaliteit. Dit wordt alleen bereikt door volledig ALLE BLAUWDRUKKEN los te laten welke je diep verankerd hebt zitten binnenin de cellulaire structuur van je menselijke voertuig. Deze "blauwdrukken" maskeren de keuzes die je op een menselijk bewust wakend geestesniveau hebt, want er is keuze op keuze op keuze open voor ALLEN in hun gekozen menselijke gestalte, maar veel ervan zal verborgen blijven als je de vervormde blauwdrukken lopende hebt welke aan de mensheid ONDERWEZEN werden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid.
Momenteel werk ik aan mijn laatste boek welke een zeer persoonlijk verslag van mijn leven in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is en specifiek gaat over mijn wandelgang door huiselijk geweld. Ik heb gedurende vele jaren het schrijven van dit boek uitgesteld, de behoefte kwam steeds maar weer naar boven om alles dat zich ontvouwde te accepteren en te erkennen en toen ik aan de reis begon ben ik toen begonnen om de BLAUWDRUKKEN te be/verlichten die ik lopende gehad heb. Dit heeft, aangezien ik hen volledig ontbonden heb, eraan gewerkt om de keuzes die ik in dit mijn menselijke gestalte heb te verbreden en uit te breiden en heeft mij toegestaan om delen van mijn menselijke leven te ver/belichten welke mij GELEERD waren om uit te zetten.
Het is niet mogelijk aan het werk te gaan om de hartruimte uit te breiden terwijl je wat voor leringen dan ook toestaat nog steeds lopende te zijn. De uitbreiding van de Nieuwe Aarde energieën zijn werkzaam om be/verlichten en te helpen om iedere frequentie van indamming te ontbinden. Het wordt vaak eenvoudigweg onderschat hoeveel leringen er ingeprent en verankerd zijn in het menselijke voertuig vanaf het moment dat je op deze Aarde geboren werd. Deze zijn waar jij je fundering mee opgebouwd hebt, het doet er niet toe dat deze blauwdrukken onbewust lopende zijn geweest, dat is waarom zij op de manieren ONDERWEZEN werden waarop zij ONDERWEZEN WERDEN. De frequentie waarop zij resoneren wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde, dus iedere poging om te proberen op deze funderingen te bouwen zal erop toezien dat je afbreekt wat je probeert om op te bouwen. Het is verwant aan ZELFSABOTAGE en was de reden dat jullie deze blauwdrukken ONDERWEZEN werden in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Op geen enkel punt binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid werden jullie ondersteund bij de handeling van CREATIE, jullie werd steeds maar weer opnieuw GELEERD AF-TE-BREKEN.
Velen van jullie mogen in deze tijd in een dilemma zitten en je afvragen waarom de dingen die je probeert te manifesteren uiteen vallen, zij zullen uiteen vallen als je de vervormde blauwdrukken als een fundering gebruikt. Aangezien de blauwdrukken diep verborgen zijn hoef jij je er niet bewust van te zijn en aangezien zij verblinden zal je niet de keuze zien welke net buiten jouw visie zit. JOUW ZIEL zal onophoudelijk proberen jou dat te laten zien wat er zich aan het uitspelen is. Als je eraan werkt om terug te treden uit de getriggerde emotie of eraan werkt om de getriggerde emotie te HER/ERKENNEN zal dat jou helpen de blauwdrukken te ver/belichten welke ontbonden MOETEN worden voordat jouw energie handtekening in/naar uitbreiding kan verhuizen.
In deze tijd wordt jou gevraagd om je niet in te laten met afleidingen, op te houden te proberen om jezelf te overtuigen dat je "oké" bent wanneer in feite een diepe emoties door jouw eigenlijke Wezen heen koerst. ERKEN voor jezelf de emotie en kijk dan toe terwijl alles begint te verlichten. Er is geen doen alsof, geen rondlopen en zeer zeker niet het herbegraven van wat voor emoties dan ook in deze tijd. Dit wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde.
Datgene wat ondersteund wordt is STROMING, WAARHEID en de LIEFDE welke IS. De fundering van de LIEFDE welke IS streeft ernaar om diep binnenin de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig te verankeren. LIEFDE van ZELF is doorslaggevend in dit gedeelte van de ontvouwing en je doet jezelf geen dienst om weg te rennen van deze energieën. Velen van jullie hebben geroepen om VERLOSSING van het lijden en het te beëindigen, dit kan ALLEEN bereikt worden door ALLE leringen te ontbinden wat betreft de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid.
LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/               
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen