zondag, mei 25, 2014

Je Eigen Werkelijkheid Creëren #2 - 24 Mei 2014


Je Eigen Werkelijkheid Creëren #2
24 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone 
Hallo iedereen en welkom terug bij onze doorgaande conversatie met Dr. Suzanne Lie. Ik ben Mary Perricone, en welkom. Wij zijn met een nieuwe serie begonnen genaamd; "Je Eigen Werkelijkheid Creëren" en vorige week dat wij met elkaar spraken begonnen wij met een boodschap van de Arcturianen die vertelden over een grotere infusie van Licht welke de Planeet op een hogere frequentie binnenkomt.
Dus, Sue hoe gaat het vandaag met je en welkom terug.
SL: Het gaat prima met mij. Ik werd wakker met een verbazingwekkende boodschap van Sanat Kumara hetgeen interessant was omdat ik me net weer herenigd heb met dat energiegebied. Dus ik stond op, greep pen en papier en schreef totdat ik naar mijn computer toe kon gaan. Ik denk niet dat ik al klaar ben, maar ik hoop dat ik het weer op kan pikken waar ik het afgebroken heb.
MP: Dat is geweldig, en tussen haakjes, Sue en ik hebben samen een boek gelezen genaamd: Het Verhaal van: Sanat Kumara - De Training van De Planetaire Logos. Het is een fenomenaal boek - en voor het geval dat iemand van jullie die luistert geïnteresseerd is in het boek kan het online bestellen. (Engelstalig!)
Zo, Sue doorgaand met de conversatie die wij de laatste keer hadden - de conversatie gefocust op het fysieke lichaam en luisteren naar de behoeften van het fysieke lichaam en de voeding om onze trilling te bevorderen. Toen wij spraken over het creëren van onze eigen werkelijkheid, behandelden wij ook onze intentie en onze verantwoordelijkheid. Eén van de dingen die naar mij toe blijft komen met betrekking tot creatie en het Ascentieproces is de focus op wat ik zou willen noemen - het Overvloedige Leven.  
In onze cultuur, vraag ik me af of wanneer wij het woord overvloed horen, wij niet automatisch ons afstemmen op de overvloed van geld, de overvloed van valuta. Ik vraag me ook af of we opgeroepen worden om dat concept uit te breiden - om ons inzicht te veranderen binnenin die spiraal van het leven. Hoe denk jij daarover Sue?
SL:  Wel, allereerst, het concept van geld is specifiek voor de derde dimensionale werkelijkheid. We zullen zo nu en dan dromen over geld hebben in onze vierde dimensionale werkelijkheid, maar deze zijn behoorlijk scheef en zij faseren in en uit. Dus terwijl wij ons hechten aan geld als zijnde een middel van succes, overvloed, of van de toekomst - terwijl wij gebonden zijn aan het geld zijnde de oorzaak en de kern, dan zij wij ook gebonden aan dat driedimensionale bewustzijn.
En dat is heel veel van wat ik vanochtend kreeg - dat wij zoveel bronnen/middelen hebben binnenin onze multidimensionale geest waar wij geen toegang tot krijgen terwijl wij denken op een driedimensionaal niveau. Welnu, wij moeten natuurlijk onze rekeningen betalen, we moeten een baan hebben; we moeten de dingen doen die wij doen. Maar er is een manier van het hebben van geld als een middel zijnde voor een doel als in tegenstelling tot geld zijnde een doel voor onze middelen.


MP: Dat is een prachtig concept Sue. In één van onze conversaties spraken wij over het onszelf geven van het geschenk - het geschenk van overvloed - van het leven. En ik vraag me af of we dat verder kunnen verkennen. Jij gebruikte een prachtige zinsnede over in dankbaarheid te zijn voor de substantie. Kan je daar verder over uitweiden?
SL: Ja, dit is een mantra welke ik gedurende vele jaren gekend heb en ik beloof absoluut dat het volledig werkt. De mantra gaat zo: Dank geven voor de substantie die voor handen is zal de substantie onbeperkt dupliceren.
Dus, wanneer je praat over het leven in overvloed - in plaats van te zeggen ik doe het niet, ik doe het niet, en hoe zal ik het krijgen - zeg je: ik doe het, ik doe het en ik vind dit het beste/ik houd hiervan. Ik ga zo dankbaar zijn hiervoor omdat ik weet dat als ik hiervoor dankbaar ben het diens aanwezigheid in mijn leven uit zal breiden.
Het betekent niet slechts geld, het kan vriendschap betekenen, een liefdesrelatie, een baan, een creatief project - maar het maakt een constatering voor onszelf dat het geven van dank een kracht op zichzelf is. Omdat dank geven … neem hier en nu, als je hiernaar luistert/dit leest, een moment en denk aan iets waar je dankbaar voor bent.
Trek deze dankbaarheid absoluut in/naar jouw hart, in/naar jouw geest en voel hoe dankbaar je bent. Aldus ben je daarmee een verbintenis met je gevoelens aangegaan omdat een manifestatie een combinatie van onze gedachten en emoties is. Dus als we met onze emoties van het geven van dank beginnen, is het een open-einde, dankbare en een devote manier voor het leven van een Overvloedig Leven.
Dan hebben we de gedachten van het geven van Dank voor de substantie/essentie die voor handen is welke de substantie/essentie onbeperkt zal dupliceren. Dank geven voor de substantie die voor handen is zal de substantie onbeperkt dupliceren.
Ik ben feitelijk door tijden heengegaan toen ik dit Chante en het werkte altijd.
MP: Dat is een prachtige mantra Sue en dank je wel dat je dit met ons deelde. Ik zou dat graag verder willen ontwikkelen en er vanuit een breder perspectief naar kijken. Wij horen vaak de zinsnede - vraag het Universum of overhandig het aan het Universum. Maar, wat is het Universum? Wat wordt ons over het Universum verteld?
SL: Wat ons verteld is, is dat het Universum fysiek is, dat het enorm groot is, dat het voorbij ons begripsvermogen is, dat het niet leeft maar dat het een bundel van fysieke fenomenen is. Het vergt een lange tijd om het te bereizen en een lange weg om het ooit te beginnen te bevatten.
Nu ga ik het aan de Arcturianen vragen.
Arcturianen: Geliefden, wij zijn zeer verheugd om de vraag - wat is het Universum? - te beantwoorden. Het Universum is dat waartoe jij een persoonlijk portaal bent. Elk en iedereen van jullie is een expressie van het Universum. Je bent niet slechts één expressie. Jij bent een schitterend multidimensionaal wezen dat het Universum bereist via jouw bewustzijn, via jouw wetenschap dat je één met al het leven bent. Het Universum is voor ons een manier van het in kaart brengen van verschillende gebieden van de Ene.
Welnu, onze kaart is geen platte kaart en het is geen geografische kaart. Het is een bewustzijnskaart, een multidimensionale bewustzijnskaart. Het is een kaart waarin je andere componenten van deze kaart kunt lezen door de frequentie van jouw bewustzijn te verschuiven en hoe hoger de staat van jouw bewustzijn, hoe hoger de dimensie van het universum je waar zult nemen. Met andere woorden, jouw staat van bewustzijn bepaald welke frequentie/dimensie van de kaart je kunt lezen/leven/verkennen.
Als je naar deze multidimensionale kaart kijkt, weet je dat zelfs jouw fysieke gewaarwording welke tamelijk beperkt schijnt te zijn in feite correct is. Onze interpretatie dat een ieder van jullie, onze geliefde gegrondvestigden, een open portaal voor het Universum is, is ook correct. Daarom vragen wij jullie om nu deze verbazingwekkende multidimensionale kaart voor jullie te zien. Jullie kunnen je fysieke begrip ervan gebruiken en het laag bovenop laag bovenop laag laten zijn.
Als je naar deze veelvoudige lagen kijkt, wordt je gewaar dat de fysieke laag zeer helder en dicht is voor jouw driedimensionale perspectief. En, als je in/naar de vierde dimensionale laag gaat, moet je in/naar de alfagolven van jullie vierde dimensionale bewustzijn gaan om dit niveau van de universele kaart echt gewaar te kunnen worden.
Als je in/naar de hogere niveaus verhuist, helemaal naar boven naar de twaalfde dimensie, terwijl je kiest om jouw bewustzijn te kalibreren aan die specifieke dimensie, is de specifieke frequentie waarop je de bekwaamheid hebt om je te focussen de specifieke arena van waarneming/ervaring van het Universum. Wij zeggen "waarneming/ervaring," aangezien op/in de hogere dimensies waarneming en ervaring hetzelfde zijn.
Je kunt ook teruggaan en de som van jouw totale multidimensionale zelf zijn en de veelvoudige multidimensionale expressies van jouw Universum zien. Je kunt zelfs verder teruggaan en zien dat jouw Universum een lid is van jouw locale Universum. Jouw locale Universum is een lid van jouw locale Multiversum, welke een lid is van jouw locale Multiversum, aangezien er ontelbare Multiversums zijn.
Hoger wordt niet bedoeld in termen van beter dan de derde dimensie. Hoger betekent hoger in frequentie. Hoe hoger de frequentie van jouw bewustzijn, hoe meer Universums en/of Multiversums je binnenin jouw zienswijze en daarom gewaarwording kunt verzamelen. Met andere woorden, je kunt niet dat waarnemen wat je niet kunt bevatten.
Aangezien jullie driedimensionale concepten beperkt zijn tot lineaire en tijdsgebonden concepten, kunnen jullie alleen andere derde dimensionale werkelijkheden waarnemen. Als je niet kunt bevatten dat alle planeten multidimensionaal zijn, zullen jouw gewaarwordingen gebonden zijn aan de fysieke expressies van planeten. Op dezelfde manier, als je niet kunt bevatten dat al het leven multidimensionaal is, zal je alleen het driedimensionale leven waarnemen.
Als jij je bewust bent van jouw vierde dimensionale werkelijkheid, zal je in staat zijn om het te begrijpen. Dus, als jij jouw bewustzijn kalibreert met de vierde dimensie, zullen jouw inzichten uitbreiden en zal je in staat zijn om de vierde dimensie van al het leven en van iedere planeet waar te nemen.
MP: Dank je wel voor die verklaring. Wat er bij mij in gedachten komt is dat wij toegang hebben naar en, in feite, wij op/in alle dimensies tegelijkertijd functioneren. Als portalen zijn wij in feite het Universum. Dus afhankelijk van onze intentie en ons doel, is energie naar buiten energie naar binnen en energie naar binnen is energie naar buiten, wij creëren en ontvangen dan alle geschenken. Wanneer wij ons bewustzijn openen om de geschenken te ontvangen, geven wij hen ook aan onszelf. Die interdimensionale transformatie doet zich niet alleen op een individuele basis voor, maar ook op een planetaire basis.
Ik vraag me af of deze analogie ook dit concept verklaart. Visualiseer een twaalf verdieping tellend gebouw welke helemaal uit glas bestaat. Het kan circulair zijn, het kan vierkant zijn of het kan iedere vorm hebben die je wenst. Je hebt toegang tot de eerste verdieping naar de twaalfde verdieping en reist de gehele tijd door deze verdiepingen heen. Maar iedere verdieping heeft een ander uitzicht en je hebt een andere gewaarwording wat afhankelijk is van de verdieping waarop je bent.
Jullie gebruikten het woord Zoom. (1) Je kunt uit naar het Macro Universum Zoomen en in/naar het Micro Universum als een spiraal binnenin dat Portaal. Dus natuurlijkerwijs zien wij iets anders op de tweede verdieping dan wanneer wij op de vijfde verdieping of op de achtste verdieping zijn. Maar elke verdieping is uniek en niet beter of minder dan de andere verdiepingen. Zou dat een accurate analogie zijn?
Arcturianen:  Ja, dat is een analogie die wij vele keren gebruikt hebben wanneer wij met onze gegrondvestigden communiceerden - onze vrijwilligers die een aards lichaam aangenomen hebben tijdens dit schitterende tijdperk van transmutatie. Het is altijd behulpzaam om iets in de derde dimensie te gebruiken om iets uit te leggen dat voorbij de derde dimensie is. Want de grootste uitdaging is om je jouw multidimensionale geest te herinneren.
In je multidimensionale geest ben je vrij van alle beperkingen en draag je jouw multidimensionale geest altijd met je mee - eindeloos - en dat heb je altijd gedaan voor iedere incarnatie die je ooit genomen hebt. Hoewel in vele, vele incarnaties, specifiek diegenen in de Kali Yuga, gedurende de laatste tweeduizend jaren van dat tijdperk van het donkerste duister - is de 'firewall' (beschermingsmuur) tussen de derde dimensie en zelfs tussen de derde en vierde dimensie en zeer zeker tussen de vierde dimensie en daaraan voorbij - om verschillende redenen te dicht en te moeilijk geweest om penetreren.
Er was zoveel angst binnenin jullie werkelijkheid gedurende dit tijdperk dat de angst jullie bewustzijn verlaagde. De enige manier om die firewall te penetreren is om je bewustzijn voorbij de firewall uit te breiden. Dan kan je er recht doorheen en erover en omheen zweven. Het is niet langer een obstakel meer. Het enige obstakel om jouw gehele zelf gewaar te worden is de frequentie van jouw emoties en van jouw gedachten.
Dat is waarom creatie een proces is van het kalibreren van je gedachten en emoties in/naar een hogere frequentie en hen samen combineert. De werkelijkheid nu is dat het meeste van jullie driedimensionale creaties feitelijk multidimensionale re-creaties zijn. Zij zijn dingen die jullie gerepeteerd hebben om te creëren ter voorbereiding op deze specifieke belichaming. Als je steeds meer uitgelijnd raakt met jouw multidimensionale zelf, zal je beginnen deze ingeboren gereedschappen binnenin jouw multidimensionale geest te herinneren die jou toe zullen staan om door die firewall van de oude derde dimensionale gewoonte van werk heen te gaan.
Het is niet het werk dat de bron van creatie is - het is Onvoorwaardelijke Liefde.
MP: Dus de grotere infusie van Licht waar wij in onze laatste conversatie over spraken welke binnenkomt op een hogere frequentie staat ons toe om de firewall op te ruimen om onze trilling uit te breiden en het besef op gang te brengen. Omdat wij geprogrammeerd werden met twijfel, en geprogrammeerd werden met een concept van gebrek aan zelfwaarde - die uitbreiding stelt ons in staat te beseffen dat door onze intentie wij in feite doen en in feite onze Eigen Werkelijkheid Creëren met Onvoorwaardelijke Liefde en een Liefdevolle Intentie en onvoorwaardelijke vergiffenis, eerst voor onszelf en binnenin onszelf, en binnenin dat portaal uitbreidend naar alles en iedereen.
Arcturianen/Sue: Ja, omdat wij niet dat los kunnen laten wat wij niet kunnen vergeven. Als wij in een situatie zijn waar wij wat voor vijandigheid dan ook richting welke persoon, plaats, situatie of ding dan ook vasthouden - als je slechts met jouw vierde dimensionale gewaarwordingen zou kijken, zou je in staat zijn te zien dat er een verbinding en een band is tussen dat met waar jij een vijandigheid over vasthoudt.
Om voorbij en rondom te bewegen waar vijandigheid iets is dat zelfs een werkelijkheid is, moet je alle negatieve gevoelens richting ieder deel van de levens en richting ieder leven dat je ooit genomen hebt loslaten.
Dit is waar wij over lezen in het boek over Sanat Kumara - over hoe Sanat Kumara binnenkomt en zichzelf splitst in/naar negenhonderdduizend aspecten en al een groot geavanceerd wezen is en dan gaat hij naar binnen en heeft al deze lessen. Hij gaat een Planeet binnen en hij ontwaakt en hij vergeet wie hij is en raakt het slachtoffer van die Planeet. Dan door te wisselwerken begint hij zich geleidelijk te herinneren - wacht, er is hier iets meer. Terwijl hij vooruitgaat in dit proces leert hij, hij herinnert zich wie hij werkelijk is. Het ding is dat het belangrijk voor ons om te herinneren is dat niemand te groot is om dit proces te vermijden. Niemand te ontwikkeld is om dit proces te vermijden.
Iedereen, ieder wezen, het hoogste van het hoogste van de Planetaire Logos is door dat eigenlijke proces heengegaan. Zij vragen ons niet om ergens doorheen te gaan waar zij niet eerder doorheen gegaan zijn.
Eén van de dingen welke de Ascentie waarschijnlijk meer dan wat dan ook zal vertragen is ongeduld, omdat dat ons op de plaats zet van het zijn van een slachtoffer. Waarom gebeurt dit niet sneller? Ik ben nu al twee maanden ontwaakt, wanneer komt de Ascentie?
Mary en ik lachen omdat wij gedurende decennia ontwaakt zijn en het voordeel daarvan is dat wij een lange tijd geleden opgegeven hebben om te vragen - wanneer. In plaats daarvan kies ik dat wanneer ik het pad bewandel dit is hoe ik me voel. Wanneer ik van het pad af ben, auw - Ik wil me zo niet voelen of dat is niet de persoon die ik wil voelen of deze zijn niet de gedachten die ik wil hebben. Dit is niet het leven dat ik wil leven. Wij bewandelen het pad niet omdat wij hier en nu resultaten willen zien. Wij bewandelen het pad omdat er geen betere keuze is.
En jij Mary, waarom bewandel jij het Pad?
MP:  Er is helemaal geen toekomst in het verleden. Er is niet echt wat voor verleden dan ook. Er is niets dat ik liever zou doen dan te doen wat ik momenteel aan het doen ben. NU in deze milliseconde van Geen Tijd. Het is een proces en het is voor een ieder van de zeven miljard wezens die momenteel op Gaia zijn anders - zeven miljard plus of minus een paar miljoen.  
We weten wanneer we in uitlijning met dat proces voor onszelf zijn - onze individuele Missie en Doel en we weten wanneer we uit de uitlijning met dat proces zijn. Dus het is een eerder rechttoe rechtaan en een smal pad, maar het is binnenin de spiraal - binnenin die spiraal van het leven en binnenin die spiraal van onvoorwaardelijke liefde. En wij tappen erop in, wij integreren het en delen het.
Eén van de manieren dat wij het delen is om terug naar het begin te gaan van deze conversatie vandaag waar Sue sprak over dankbaarheid en waardering voor alles en iedereen - hetgeen binnenin ons alsmaar uitbreidt - het geven van dank, dankbaarheid en waardering.
SL: Ja en dat magnetiseert binnenin ons. Wat wij binnenin ons hebben is wat wij buiten ons zien omdat er geen afscheiding is. Dat is de illusie van de derde dimensie dat daar deze lijn is en dat daar het inwendige en uitwendige is. Nee, die lijn is de illusie - de derde dimensionale illusie. Dus onze gedachten en emoties zijn altijd rondom ons heen.
Welnu, zoals ik zei met alle Meesters, wij allemaal, in onze vele, vele incarnaties hebben duisternis, angst, kwaadheid, verdriet verzamelt en zo ook Gaia. Wij zijn naar beneden gekomen en hebben haar lichaam aangenomen: aarde, lucht, vuur, water en ether. Deze zijn dezelfde elementen en dezelfde vijfdimensionale elementalen. Iedere keer wanneer wij de duisternis binnenin onszelf opruimen en wij het in/naar het Licht transmuteren, gaat die transmutatie in/naar het lichaam van Gaia.
Dus als wij voortdurend dat loslaten wat niet langer behulpzaam voor ons proces van Ascentie is, dan hebben wij een Overvloedig Leven gecreëerd. In plaats van te focussen op - oh dit is zo een uitdaging, wat zal ik ermee doen? Als we gewoon zeggen: oh dit is een uitdaging en ik zal het in vrijheid stellen/loslaten. Ik moet het loslaten. Ik zal de uitdaging aannemen en ik zal de angst en de kwaadheid en wat voor negatieve gevoelens of beperkende gedachten dan ook loslaten en dan zal ik de prachtige uitdaging accepteren waar ik me voor aantekende om binnenin/op een planeet te zijn welke in het proces van Ascentie is.
Is dit een privilege of wat Mary?
MP: Ja, dat is het inderdaad Sue, het volledige concept dat onze nalatenschap en onze erfenis een Overvloedig leven binnenin alles is - Een Overvloedig Leven voor alles en iedereen en de waardering daarvan.
Ik zou de luisteraars/lezers graag willen vragen om na te denken over een Overvloedig leven en erover te mediteren en laat ons van jullie horen - jullie gedachten en/of jullie vragen in de volgende paar weken voordat we weer terug komen.
Dit is waarschijnlijk een goede plaats om onze conversatie van vandaag te beëindigen. Dank je wel Sue en dank je wel aan de Arcturianen en aan iedereen die luistert.
SL: Ja, en als jullie willen delen kunnen jullie mijn email gebruiken: suzancaroll@multidimensions.com
We zouden heel graag van jullie allemaal willen horen omdat een groter deel van Mary's en mijn doel is om werkelijk bijeen te komen in Eenheidsbewustzijn.
Dank je wel allemaal voor je bij ons aan te sluiten in het NU en zegeningen, en sta ons allemaal gezamenlijk in dit moment van NU toe om de Nieuwe Aarde te creëren. Wij creëren de Nieuwe Aarde met onze iedere gedachte en onze iedere emotie. Het is een behoorlijk privilege en wij moeten echt aandacht schenken.
Tot de volgende keer.

 (1)    Zoom door Istvan Banyai.  Deze YouTube video – van ongeveer.. 3 minutes is een inspirerend voorbeeld van het micro/macro concept van de uitbreiding van de gewaarwording.  http://www.youtube.com/watch?v=IoL7wRgBugM

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten