donderdag, mei 15, 2014

Het Team - Aan Iedereen Verbonden - 15 Mei / Peggy Black


Peggy Black en het 'Team'
"Aan Iedereen Verbonden"
15 Mei 2014
Wij zijn hier en wij zijn dankbaar voor deze kans om jullie en jullie doorgaande uitbreiding te ondersteunen. Wij nodigen jullie uit om een grote ademteug te nemen en jezelf te erkennen als je loslaat wat je vastgehouden hebt. Afhankelijk van je persoonlijke inzicht en overtuigingen, zijn deze ofwel uitdagende of opwindende tijden. Vanuit het perspectief van een multidimensionaal wezen zijn deze verbazingwekkende en transformerende tijden.
Weten, accepteren en werkelijk begrijpen dat je hier bent om een nieuwe werkelijkheid te verankeren kan en verschuift welzeker hoe jij dat wat er zich voordoet bekijkt. Wij willen jullie persoonlijke ervaringen van wat voor ontbering of uitdagende werkelijkheid dan ook niet ontkrachten. Wij nodigen jullie uit om je voorbij die uitdaging of ontbering uit te strekken, voorbij de beperking van wat voor soort dan ook.
Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren wie jullie werkelijk zijn, wezens van de bewuste gedachte en scheppers van jullie ervaring. Wij zijn hier om jullie herinneringen te triggeren, om jullie uit te nodigen voorbij de sluier van ontkenning te verhuizen, voorbij beperkte overtuigingen van wat voor soort dan ook.
Wij hopen dat deze transmissie jullie de kans biedt om uit te strekken in/naar een nieuw uitgebreid besef en consideratie van wat er mogelijk zou kunnen zijn. Speel gewoon met dit idee, sta het toe binnenin tot ontvouwing te komen. Doe je best om geen onmiddellijk bewijs nodig te hebben van wat wij hier voorstellen. Sta jezelf toe om je de mogelijkheden gewoon voor te stellen.
Wij zullen wederom over het kwantumgebied spreken want dat is de sleutel tot jullie Ascentie en transformatie. Wij begrijpen dat deze mogelijkheid nog steeds een beetje ver verwijderd is, de logische programmering van de meeste mensen in overweging nemend. Als er geen bewijs is of je kunt het niet zien of voelen, kan het niet echt zijn.


Wij hebben vaak meegedeeld dat het kwantumgebied zuivere energie is en dat het op jullie trillingsinvoer reageert. Wij nodigen jullie uit om te beginnen naar voren te roepen de kwaliteit van het kwantum bewustzijn, om naar de werkelijkheid te kijken vanuit dit uitgebreide gezichtspunt van oneindige mogelijkheden. Deze uitkijkpost zal jullie verbeelding ontsluiten en jullie toegang bieden naar jullie ware luister en uitbreiding.
Wij zullen over de kwantum verwikkeling spreken en bieden een uitnodiging aan om diens potentieel en kracht te verkennen en in overweging te nemen. Wij zouden graag willen dat jullie met deze "buiten het kader" ideeën gaan spelen.
Aangezien jullie trillingen in jullie zuiverste vorm zijn, wonend in een fysiek lichaam, is jullie focus gewoonlijk op de fysieke werkelijkheid, hetgeen belangrijk is voor jullie om te streven en te overleven.  
Wij zouden nu graag willen dat jullie je op jezelf focussen als een zuiver trillingswezen van Licht die een energie handtekening aan anderen aanbiedt. Ieder levend ding op jullie planeet biedt een energie handtekening aan.
Wat als je eerst aansluiting had met een ander en een kwantum verwikkeling doet zich voor, een aankoppeling, een verbinding, die snel gevormd werd in het kwantum gebied. Deze aankoppeling of verwikkeling was in het gebied van zuivere energie.
Blijf hier bij ons omdat wij jullie beperkte overtuigingen gaan uitstrekken. Kwantum verwikkeling refereert naar hoe deeltjes van Licht samen kunnen komen, zich kunnen binden en kwantum beetjes van lichtinformatie delen. In de kwantum rijken, is het belangrijke aspect van deze  uitwisseling en binding dat deze lichtdeeltjes eens verstrikt geraakt zijn, en zij doorgaan informatie te delen ongeacht hoe ver zij in ruimte, en misschien zelfs tijd, uit elkaar gegaan zijn.
Welnu, met deze mogelijkheid in gedachten, zouden wij graag willen dat jullie in overweging nemen, slechts voor een moment, iedere enkelvoudige wisselwerking die je ooit met wie dan ook gehad hebt. Of het nu iemand op de straat voorbijgaan was, in de winkel, op een gemeenschappelijke bijeenkomst, de ruimte delen in een vliegtuig, of een klaslokaal, op het werk of een familie matrix, daar was en is een verwikkeling in dit gebied van zuivere kwantum lichtdeeltjes.
Denk aan de miljoenen en miljoenen verbindingen en verbonden verwikkelingen die een deel uitmaken van jouw kwantum bewustzijn, jouw kwantum verwikkeling. Strek dit concept nu een beetje verder uit en overweeg dat iedere bindende verwikkeling die je door jouw gehele leven heen gemaakt hebt jou ook verbindt aan de kwantum verwikkeling van ieder van deze individuen, en deze kwantum verbindingen gaan door. Kunnen jullie beginnen te bespeuren, voelen en begrijpen dat jullie werkelijk aan IEDEREEN verbonden zijn.
Wij kunnen bijna jullie paniek voelen bij de ware gedachte van het verbonden zijn aan diegenen die niet de hoogste trillingen of integriteit bezitten, diegenen die haat, vooroordeel, kwaadheid en razernij genereren.
De waarheid is dat jullie altijd met IEDEREEN verbonden zijn geweest.
Je hebt misschien deze verbindingen ontkend en geweigerd hen in overweging te nemen, hebt tegen de mogelijkheid aangeduwd dat deze beperkende kwaliteiten of karaktereigenschappen ooit van jou zouden kunnen zijn. Nu is het tijd om in/naar jouw ware luister uit te breiden en je deze verbindingen eigen te maken, te begrijpen dat door dat aldus te doen je verheffende energie van transformatie kunt en welzeker aanbiedt aan deze verwikkelde schakels.
Als dit waar is, hetgeen wij jullie uitnodigen in overweging te nemen, wanneer je dan één of ander aspect van jezelf geneest, wanneer je een inzicht hebt, een spontaan begrip of overzichtelijkheid, rimpelt deze informatie door jouw persoonlijke kwantum verwikkelingen, jouw persoonlijke kwantum schakels. Net zoals je verbonden bent door de lichtdeeltjes van anderen in dit kwantum gebied, wanneer zij opgetild worden wordt jij dat aldus ook.
Dit is een belangrijk begrip omdat je nu kunt beginnen te zien hoe jouw eigen gedachten, gevoelens, woorden en trillingen werkelijk het geheel beïnvloeden. Iedere handeling van jou rimpelt naar buiten naar dit kwantum netwerk. Wanneer je zegent in plaats van oordeelt, wanneer je vergeeft in plaats van te veroordelen, wanneer je dankbaarheid en waardering tot uitdrukking brengt bied je levensonderhoudende trillingen aan, energie data en bemoediging langs jouw kwantumlijn naar beneden.
Dus in deze kwantum wereld, bestaan alle mogelijkheden en potentiëlen tegelijkertijd totdat één potentieel waargenomen wordt of naar voren geroepen wordt. In de verwikkelde gemeenschap wanneer steeds meer trillingswezens hoog bewuste frequenties van Liefde, Vreugde, dankbaarheid en begrip aanbieden, is dat de potentiële werkelijkheid die voor iedereen zal manifesteren. Je kunt helpen een werkelijkheid naar voren te roepen welke anderen en alle levende wezens in ere houdt, een werkelijkheid die het welzijn van iedereen ondersteund en aanmoedigt, een werkelijkheid die de goddelijkheid binnenin elkaar in ere houdt en erkend.
Jullie zijn voorbij iedere maatstaf krachtig. Wanneer je dit niveau van bewustzijn accepteert, begin je werkelijk de onjuist gekwalificeerde energieën en trillingen van anderen op een liefdevolle manier te transformeren. De aard van de verwikkeling of de verbonden lichtdeeltjes is hoe wonderbaarlijk informatie ogenblikkelijk dwars door tijd en ruimte heen gedeeld wordt. Wanneer je de trillingen van Liefde en Vreugde uitstraalt, is het een zegen van goedgunstigheid.
Wij zijn dankbaar dat jullie onze uitnodiging geaccepteerd hebben, speel gewoon met het kwantum materiaal, ben luchthartig met jezelf en anderen en weet dat het allemaal ontvouwd en dat uitbreiding zich voordoet. Herinner je dat jouw multidimensionale zelf deze kwantum werkelijkheid begrijpt. Wij zijn altijd beschikbaar om jullie van dienst te zijn.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten