vrijdag, mei 23, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 417


Het Manuscript van Overleving - Deel 417
De Mensheid moet Opnieuw Leren om Zich op Alle Niveaus te Herverbinden
23 Mei 2014 / Aisha North
Zoals jullie misschien al opgemerkt hebben, zullen deze binnenkomende energieën wederom hier en daar behoorlijk wat interessante ideeën om gaan woelen. Want zie, jullie zijn door zoveel van jullie persoonlijke voorbereidingen heengegaan op deze reis, dat jullie meer dan gereed geworden zijn om jullie licht in een zeer nieuwe richting te beginnen uit te stralen, een richting welke jullie zal leiden om onderwerpen en ideeën verder te onderzoeken die verwijderd mogen schijnen te zijn van jullie onmiddellijke gebied van invloed. En wat bedoelen wij daarmee? Eenvoudig, dat jullie jezelf toegestaan hebben om door dit grondige persoonlijke proces van reiniging heen te gaan en ook de oude en lastige filters overboord te gooien die het moeilijk voor jullie maakten alles te doen en te zijn anders dan een mens. Jullie hebben jezelf ook in staat gesteld om te beginnen ver buiten de comfortzone te stappen, en dus, zullen jullie jezelf beginnen gewaar te worden antwoorden te zoeken op vragen welke jullie nog niet eens in/naar woorden omgezet hebben.
Laat ons het uitleggen. Zoals wij er vele keren eerder over gesproken hebben, bezit een ieder van jullie een uitermate belangrijk deel van het constructieplan, of de blauwdruk zo je wilt, van deze nieuwe wereld, waar jullie al druk mee bezig zijn om deze in elkaar te zetten, en als zodanig, was deze ietwat verlengde fase van persoonlijke opruiming eenvoudig een voorloper, iets waar jullie doorheen moesten gaan zodat jullie op zo een manier opnieuw aangepast konden worden dat jullie in staat zouden kunnen zijn om te doen waarvoor jullie hier werkelijk naartoe kwamen om te doen. Want jullie kwamen hier niet slechts om jullie zelf op te tillen uit het oude slavenwerk vandaan, jullie kwamen hier om de mensheid als een geheel te verheffen uit het oude en in/naar het nieuwe, en dus, omvat jullie rol zoveel meer dan wat jullie eerder bereikt hebben. Niet dat dit op zichzelf geen enorme grote prestatie is, verre van dat. Zoals wij jullie steeds maar weer opnieuw verteld hebben, is dat wat jullie al bereikt hebben boven en voorbij waar wie anders dan ook tot toe in staat geweest zou zijn om te doen. Want jullie reis richting de sterren, zo je wilt, is werkelijk een reis van ontdekking voor iedereen, want jullie maken deze reis terwijl jullie nog steeds binnenin een menselijk lichaam zijn, een lichaam dat bij de eerste aanblik slecht toegerust lijkt te zijn om een dergelijk bravourestuk te voltooien. Maar zoals jullie ons allemaal al hebben laten zien, is het inderdaad eentje die meer dan in staat is om zich ver voorbij wat voor oude ideeën dan ook van beperkingen die in jullie werden aangekweekt te strekken en te ontwikkelen. En dus, hebben jullie ons allemaal de weg laten zien om dat nochtans te doen, en nu, staan jullie gereed om aan de volgende fase van deze saga te beginnen, de saga welke jullie allemaal in/naar nieuwe wateren zal brengen - in ieder betekenis van het woord.


Want zie, wat jullie al gedaan hebben is niets minder dan miraculeus, maar wat jullie op het punt staan om te doen, zal beschouwd worden als aldus zelfs meer. Want jullie hebben nu zo onderhand de deuren geopend die jullie terug zullen brengen naar wat jullie werkelijk zijn, en niet alleen dat, deze deuren zullen ook de gehele mensheid naar een plaats brengen waar zij nog niet eerder geweest zijn. Want deze deuren leiden naar de zalen van het weten, de zalen van wijsheid van zo een soort, dat het - met jullie hulp - de volledige geschiedenis van de mensheid zal herschrijven. Want terwijl jullie het klaargespeeld hebben om de oude viezigheid weg te spoelen hetgeen als een muur tussen jullie en deze glinsterende zalen van wijsheid instond, stelden jullie ook de gehele mensheid in staat om werkelijk weer met deze Bron verbonden te raken. En nu, terwijl jullie beginnen om werkelijk deze frisse lucht van mogelijkheid in te ademen, zullen jullie iets binnenin jullie in beroering voelen komen, en dat iets is een zeer gedefinieerde trilling. Want wat jullie zullen beginnen te voelen, is de activering van jullie aandeel van dit grootse plan, jullie gedeelte van deze blauwdruk, jullie aandeel van deze grote inspanning van het terugbrengen van al jullie broeders uit die afgrond vandaan waar zij zichzelf en deze lieflijke planeet welke jullie allemaal bewonen naartoe brachten.
Want jullie zijn hier gekomen om meer te doen dan jullie Licht te verspreiden, jullie zijn hier ook gekomen om iets definitief in de vorm van informatie te verspreiden, en wanneer wij zeggen informatie, bedoelen wij dat in de breedst mogelijke definitie. Want jullie zijn hier om te helpen de verwondingen te genezen die toegebracht werden, niet alleen aan jullie, maar ook aan ieder ander, en jullie zijn ook hier gekomen om te helpen bij het genezen van de diepe kwetsuren welke deze prachtige planeet van jullie van littekens voorziet. Wij weten dat dit een taak mag toeschijnen te zijn welke veel te overweldigend voor wie van jullie dan ook zal zijn om zelfs maar over na te denken, maar herinner je, de gereedschappen die jullie tot jullie beschikking hebben zijn niet van deze wereld. Want zoals één van jullie wijze oude mannen eens zei, je kunt de problemen die je gecreëerd hebt niet oplossen door het op dezelfde manier te benaderen dat hen op de eerste plaats creëerde, want hiervoor, heb je gereedschappen nodig waar niemand voorheen zelfs maar over nagedacht heeft. Want wat jullie zullen helpen op gang te brengen, is zo een ommekeer dat het niet bewerkstelligd kan worden door de oude mentaliteit, noch door wat voor ideeën of instrumenten of procedures dan ook welke samengesteld werden door die oude mentaliteit. Want waar jullie op het punt van staan om je bij in te schepen, is zulk een pad van ontdekking, dat niets in jullie geschiedenis zelfs maar in de buurt kan komen ter vergelijking. Jullie zullen beginnen vooruitgang te maken op zo een manier, dat zelfs de meest geavanceerde manieren van het hedendaagse denken ouderwets en verouderd schijnen te zijn bij het voorval dat iets gecreëerd door deze nieuwe manier van denken het Licht zal zien - in iedere betekenis van het woord. Want jullie zullen beginnen oplossingen te vinden op een zeer nieuwe manier, door de puntjes met elkaar te verbinden en door toegang te verkrijgen tot de archieven welke voor de mensheid gedurende zo een lange tijd verboden waren. En wat jullie zullen beginnen te ontdekken, zal zelfs de meest bijdehante onder jullie verbijsteren, want het zal letterlijk een geheel nieuwe wereld van creativiteit openen welke jullie in staat zal stellen om oplossingen te vinden voor zelfs de meest ingewikkelde van jullie problemen.
Denk eraan, wat er aan de mensheid scheelt, inderdaad wat er aan deze volledige wereld scheelt, zijn problemen welke volledig veroorzaakt werden door de verkeerde geadviseerde keuzes die steeds maar weer opnieuw door de geschiedenis van de mensheid heen gemaakt werden. En dus, zodra als jullie beginnen werkelijk in te tappen op deze "buiten wereldse" bron van informatie welke jullie toegestaan is om daar toegang tot te verkrijgen, door jullie bereidheid om wederom voorwaarts te treden in/naar het Licht, zullen jullie beginnen te zien een zeer nieuwe manier van het oplossen van ouderwetse problemen. Want de problemen die jullie rondom jullie heen zien, zijn problemen die volledig associëren met de oude energie, die saaie trilling dat ertoe diende om de lichten binnenin jullie allemaal te dimmen. Maar nu, terwijl jullie het klaargespeeld hebben om jullie hoofden boven deze vieze wateren op te tillen, zullen jullie letterlijk veel, veel verder daarbuiten zien, en jullie zien wat nog geen mens eerder gezien heeft. Want jullie zullen door de sluier heen kijken, en jullie zullen het potentieel beginnen te zien wat op jullie aan alle zijden wacht, en jullie zullen beseffen dat alles dat jullie hoeven te doen, is om te beginnen te wisselwerken met al dit potentieel op een creatieve manier, want jullie beseffen waarlijk dit grote en onaangesproken potentieel. Zowel binnenin jullie, als ook rondom jullie.
Wederom spreken wij met ingewikkelde termen, maar wat wij proberen over te dragen, is dat nu aan jullie allemaal gevraagd zal worden om een taak uit te voeren in de vorm van het toestaan van jullie nieuwsgierigheid om de weg te leiden. Want wat jullie binnenin dragen, kan op vele manieren vergeleken worden met een kaart in/naar nog niet in kaart gebrachte wateren, en deze kaart zal jullie de weg laten zien die jullie verondersteld worden te nemen om jullie cruciale aandeel voor dit gehele plan van het rechttrekken van alles wat verkeerd is op deze planeet te verstrekken. Dus neem enige tijd om je af te stemmen op dit gedeelte van jouw wezen, het gedeelte dat al zo heel goed alle antwoorden weet op alle vragen die jullie hebben over het hoe, wanneer, waarom en wie. En dan, zullen jullie zien hoe het allemaal samen begint te komen, en jullie zullen jezelf gewaarworden in/naar hoeken te gluren waar je eerder aan voorbij gekeken hebt, conversaties initiërend met mensen waar van je dacht dat je daar niets gemeen mee had, in/naar onderwerpen kijkend waarvan je dacht dat zij helemaal niet interessant voor jou zouden zijn, of waarvan je misschien dacht dat het voorbij jou bereik van bekwaamheid was om zelfs maar over na te denken om ernaar te kijken. Of je mag bij jezelf gewaarworden je geroepen te voelen om een bepaalde plaats of een bepaalde persoon te bezoeken, of zelfs de drang te krijgen om eenvoudig te gaan zitten en iets te schrijven, of te gaan zitten en iets te tekenen. Niet noodzakelijkerwijs iets dat het antwoord schijnt te zijn op welke van de voornoemde vragen dan ook, maar toch, het zal een belangrijk stap zijn op dit gedeelte van jouw persoonlijke reis.
En als jullie beginnen om deze stappen in/naar de toekomst uit te kiezen, zullen anderen ook hetzelfde doen, en jullie zullen zien hoe jullie pad zal beginnen samen te komen met sommige, en misschien zal beginnen uiteen te gaan van andere. Want zoals jullie nu zo heel goed weten, zelfs als jouw reis ongelijk is aan dat van wie anders dan ook, het is ook gecompliceerd verweven in dit gigantische web van verlichte wezens waar jij, jijzelf, slechts één van bent, en dus, zal je zien hoe de draden van dit schitterende weefgetouw zullen beginnen samen te komen in enige zeer nieuwe patronen, patronen welke wederom enige gloednieuwe verbindingen voort zullen brengen, waarbij alles elkaar zal bestuiven met het oog op het maken van dit gehele tapijtwerk van Licht om op een zeer karakteristieke manier tot leven te komen.
Want zie, jij ben eenvoudig één onder duizenden, dus zelfs als je het zware gewicht van deze verantwoordelijkheid mag voelen om te helpen ervoor te zorgen dat deze gehele operatie gaat gebeuren en op het moment een klein beetje teveel is, weet dat niemand van jullie op wat voor manier dan ook overladen zal worden. Jullie moeten je ook herinneren dat zelfs als je slechts een klein wiel bent in deze gehele ingewikkelde machinerie van wereldwijde verlichting, alleen jij een gigantisch verschil kunt maken. Maar je bent hierin nooit alleen, en je zult nooit op een taak gezet worden welke voor jou beschouwd zal worden om op wat voor manier dan ook teveel te zijn. Want jullie komen allemaal goed voorbereid, maar jullie komen ook goed getraind om ernaar te streven je te verbinden met al deze andere mensen die een deel van jouw groep representeren. Want jullie maken allemaal deel uit van een groep, of eerder, jullie zijn altijd een deel van de één of andere groep, en soms, zal je aan meer dan één van deze conglomeraties van verlichte wezens gelinkt worden, sommigen aan jouw zijde van de sluier, anderen aan de andere zijde van sluier, en dus, zijn jullie allemaal te allen tijde goed verbonden. En vergeet niet, onder de leden aan jouw zijde van de sluier kan je ook een hele schare aan mensen tellen die goed getraind zijn om veel uit te voeren van wat jij zult helpen binnen te brengen in de vorm van informatie. Want zoals wij bij vele gelegenheden besproken hebben, zullen velen van jullie als zenders van informatie handelen, informatie waartoe je gegidst zult worden om te delen in de juiste plaats op het juiste moment aan de juiste persoon of personen, mensen volledig uitgerust, op alle soorten van manieren, om jouw instructies uit te voeren en ervoor te zorgen hen in het bestaan te brengen.
Want zie, dit is in alle aspecten een creatieve inspanning, maar ook zeer veel een collectieve inspanning, want dat is een intrinsiek onderdeel van deze gehele operatie. De mensheid moet opnieuw leren zich te herverbinden - op alle niveaus. Zij moeten zich herverbinden met al hun eigen persoonlijke aspecten, zij moeten zich herverbinden dwars over wat voor oude grenzen en verdelingen dan ook heen, en zij moeten opnieuw leren om zich te verbinden met de Gehele Schepping. Dus deze collectieve inspanning is wat de Nieuwe Wereld volledig in/naar het bestaan zal brengen, en het zal dat aldus doen in een tijdspanne welke geacht zal worden als opmerkelijk kort - zelfs bij de menselijke standaards. Want dit zal een verandering zijn welke zal gaan gebeuren in grote sprongen, niet in kleine toeslagen waar je eerst A moet leren voordat je verder kunt avonturieren naar B enzovoorts. Jullie hebben de snelweg betreden, op iedere manier, en dus, zullen jullie allemaal voorwaarts gestuwd worden op een immer verhogend tempo. En jullie zullen voorwaarts gestuwd worden op een manier dat jullie allemaal op dat pad zal zetten dat wij eerder aanhaalden, het pad dat jullie zal helpen om jullie aandeel in dit grote plan te zien, en waar je aangemoedigd zult worden om de antwoorden te zoeken op deze vragen waarvan je niet eens wist dat je die in je had om te vinden, nog minder het in/naar de werkelijkheid te maken. Want nu, is er geen achterom kijken meer, daar is eenvoudigweg een volle kracht vooruit gaan met alles dat jullie zijn. Dus neem een diepe ademteug, en neem een goede kijk binnenin, en wij zijn er zeker van dat jullie allemaal die eerste aanwijzing zullen vinden die jullie zal helpen om de koers uit te zetten voor die glorieuze volgende dag die op jullie allemaal wacht.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten