vrijdag, mei 09, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 415


 
 
Als het Licht Toeneemt, zullen Jullie Denken dat Jullie Houvast op dit Aardse Verblijf aan het Wegglippen is...
8 Mei 2014 / Aisha North
 
Het getijde van de mensheid is nu inderdaad een cruciaal punt gepasseerd, en terwijl deze stromingen van energetische informatie over jullie heen blijven spoelen, zullen jullie jezelf gewaarworden de dichtheid van gisteren te zien met een scherpere blik dan voorheen. Laat het ons uitleggen. Wederom, is wat jullie zien geen accurate vertegenwoordiging van wat jullie werkelijk krijgen, en zelfs als dit geen nieuws voor wie van jullie dan ook is, zullen wij nog steeds de noodzaak handhaven om jullie eraan te herinneren. Want terwijl jullie nog steeds de werkelijkheid  zeer veel door de ogen van een mens zien, zullen jullie ook doorgaan om voorbij te kijken aan de waarheid die onder deze sluier van verwarring ligt. Het is niet voor het zicht verborgen, eerder, wordt het uit jullie gewaarwording vandaan gehouden door jullie aanhoudende focus op de overdekkende lagen van binnendringing en verwarring. En dus, wat daar in het volle zicht is zal lijken alsof het verborgen in een mist is, een mist van veel speculatie, frustratie en inderdaad bij tijden kwaadheid, want jullie zullen je voelen alsof jullie steeds maar weer tegen een ondoordringbare muur van Licht aanduwen die tegenwerkt om jullie binnen te laten. Wel, dat is niet het geval, maar wederom is dit alles in het oog van de aanschouwer, en zolang als de aanschouwer gekozen heeft om een afstand tot de lagen binnenin te handhaven, zal de sluier aldus dikker schijnen te worden in plaats van open te gaan. En dus, wat daar om te ontdekken is zal steeds meer ongrijpbaar schijnen te zijn als deze dunne lagen die hen allemaal verduisteren dagelijks dikker en meer miasmatisch schijnen te worden.
Wederom spreken wij met ingewikkelde termen, en wederom, schijnen wij dezelfde boodschap te herhalen. Maar wederom, is de waarheid zeer eenvoudig, en het is voor iedereen bereikbaar, maar nochtans, schijnen omstandigheden meer te scheiden dan te verenigen. Maar dat is niet het geval, want zelfs als jullie denken dat jullie voortdurend over de wegversperringen heen struikelen en tegen blinde hoeken op botsten, bewegen jullie je in feite in de juiste richting. Maar het probleem is, jullie denken dat jullie dat niet doen, en dus blijven jullie je ogen sluiten voor het overduidelijke, en jullie denken dat de duisternis kracht aan het verzamelen is. Niets zou verder van de waarheid verwijdert kunnen zijn, want wat er feitelijk gaande is, is dat jullie zo dichtbij de Bron van al het Licht gekomen zijn, dat de helderheid ervan ervoor zal zorgen dat jullie je ogen dichtschroeven om hen voor het schelle licht te beschermen.
Dat is inderdaad begrijpelijk, aangezien jullie nog steeds zeer veel gewend zijn om te leven binnenin een omgeving welke veel dimmer is, en als de sterkte van het Licht blijft toenemen, zal jullie brein reageren door te proberen om wat voor openingen dan ook af te sluiten die het licht toelaten om aldus de oude en veel meer vertrouwde niveaus intact te houden. Wederom, dit is begrijpelijk, want het is een instinctieve reactie, dus hierin, vergt het iets aan inspanning aan jullie zijde om al dit Licht toe te staan helemaal naar binnen te stralen. Want jullie hoeven niet half verblind door dit Licht rond te lopen, niet als jullie jezelf toestaan het idee op te geven van de noodzaak om het op wat voor manier dan ook te controleren. Denk eraan, deze binnenkomende toevloed aan informatie is voldoende om ervoor te zorgen om zelfs de sterkeren onder jullie te doen laten wankelen, en dus, zullen jullie proberen om jullie zelf, op iedere manier dat jullie dat kunnen, te stabiliseren, en dus, zullen jullie op z'n minst proberen iets van het binnenkomende licht eruit te filteren. En de uitkomst hiervan, zal een groeiend gevoel van ongemak en onbalans zijn, en een gevoel van verbouwereerdheid. Want jullie zullen denken dat het moeilijker is dan ooit om te onderscheiden welke weg vervolgens te gaan, en dus, zal het zijn alsof je over je eigen voeten struikelt om de juiste weg te vinden. Maar nogmaals, alles dat je hoeft te doen, is om eenvoudig jezelf mee te laten gaan met deze hemelse stroom van liefdevol Licht, want het zal je daar naartoe brengen, naar die plaats waar je, schijnbaar voor eeuwig, naar gezocht hebt. Want zie, je kunt de weg verderop niet duidelijk zien, want dit is in feite geen ordelijke weg, geplaveid en uitgemarkeerd voor jou om te volgen. Dat is niet hoe dit werkt. Want je hebt nu gedurende levensspannen die rechte en smalle weg gevolgd, en dat is waarom je eindigde waar je vandaag bent. Maar nu, moet je alle oude kaarten en navigatiesystemen waarvoor je zo goed getraind werd om te gehoorzamen langs de kant van de weg laten vallen, en nu, moet jij jezelf toestaan om uit de oude comfortzone van voorspelbaarheid vandaan gehaald te worden en moet jij jezelf vrij laten zijn om rond te dwalen waar het ook is dat dit voortdurende veranderende binnenkomende Licht jou zal brengen. Want het mag jou wijd en zijd brengen, niet noodzakelijkerwijs in de fysieke betekenis, maar als in de betekenis van het afbreken van wat voor laatste barrières dan ook die binnenin jou overbleven.

  
Want nu, is het werkelijk tijd voor jou om jezelf toe te staan om de vlucht te nemen en in/naar werelden te vertrekken die onbekend zijn, werelden die op jou wachten, veel, veel dichterbij dan je denkt. Jullie hebben een concept dat jullie noemen "armchair travelling" (leunstoel reizen - is het niet echt op reis gaan, maar via Tv, boeken, dromen, wensgedachten op 'reis' gaan vanuit je 'luie stoel'), en op vele manieren, is dit precies waar wij naar refereren. Want jullie moeten jezelf toestaan om op een toer van het onbekende dat binnenin jullie ligt meegenomen te worden, naar de rijkdom van onontdekt territorium dat daar ligt, naar jullie wenkend om te komen en het te bezoeken. Want daar is het waar het werkelijke avontuur ligt, derhalve is dat ook waar jullie denken dat draken verblijven, net zoals op de oude kaarten die de grenzen uittekenen tussen het bekende en het onbekende. Want zelfs als jullie allemaal meer dan enthousiast zijn om deze versie van werkelijkheid achter jullie te laten, zijn er nog steeds enige mechanismes van angst binnenin jullie die jullie terughouden van het nemen van deze duik om de moed op te rapen en jezelf eenvoudig te verliezen in de bron van mogelijkheden die binnenin op jullie wacht. Wederom, dat is gemakkelijk om te begrijpen, want jullie werden goed getraind om te denken dat deze bron aldus veel gevaar omvat, aangezien jullie geschikt zullen zijn om jullie zelf eenvoudig compleet in de labyrintische uitsparingen van jullie innerlijke wezen te verliezen, dus de veiligste tip zal zijn om aan het oppervlak te blijven waar je nog steeds het licht van de ingang kunt zien.  Wel, dat mag het geval zijn voor de zogenoemde normale versie van een menselijk wezen, maar herinner je, jullie zijn al een lange, lange weg gegaan vanuit die oude versie van jullie, en voor jullie, gaat het over de tijd dat jullie je vrijwillig aanmelden om er zelfs verder in te avonturieren. Want daar zullen jullie gewaarworden dat het Licht feitelijk aan het toenemen is, en niet dimt, maar nogmaals, deze abrupte toename van het Licht zal velen van jullie hebben die ervan terugkeren, omdat jullie vrezen dat de blootstelling aan zoveel Licht misschien op de één of andere manier nadelig zal zijn.
Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn, maar net zoals een verlegen kind, comfort zoekend in het vertrouwde, zal het natuurlijke schijnen te zijn om te doen wanneer iets zo krachtigs plotseling zichzelf manifesteert in jullie leven. En zelfs als dit iets is dat gebeurt om jullie te helpen eindelijk de echte waarheid te zien welke zich verbergt achter de façade van jullie mensheid, kan het eerst overweldigend schijnen te zijn en dat je een stap terug moet zetten en het voor later bewaard. Wij weten dat velen van jullie al enige weidegronden binnenin hebben, en voor sommigen van jullie was het effect van het kennis maken met deze intensiteit net zoals wij het hierboven beschreven, terwijl voor anderen, zij helemaal geen herinnering hebben voor het zelfs maar bereiken van dat soort dieptes binnenin. Maar dat betekent niet dat wie van jullie dan ook nog steeds klem zit in deze oppervlakkige wateren van gisteren, want dit is een proces waar jullie op het moment allemaal doorheen gaan. Want dit is inderdaad een onontkoombaar deel van het proces van de echte herverbinding met de kern, want het omvat volledige blootstelling voor het volle potentieel van de Gehele Schepping, en hierin, is er geen weg omheen.
Dus dat is waarom wij hier zijn, om jullie allemaal eraan te herinneren dat dit pad verderop, ongeacht hoe ontmoedigend het ook zal schijnen te zijn, en ongeacht hoe moeilijk het mag schijnen te zijn om te navigeren, is deze weg voorwaarts het gemakkelijkste deel van alles. Want de weg voorwaarts is zo eenvoudig als op te houden met denken en het eenvoudig toe te staan te gebeuren. Jullie hebben geen kompas nodig, jullie hebben geen gedetailleerde omschrijvingen nodig als het ware, over hoe en wanneer het te doen. Want het Licht zal jullie ernaar toe leiden, het zal jullie opscheppen in diens liefdevolle armen en jullie de gehele weg naar de Bron dragen - als je het toestaat dat aldus te doen. En herinner je, daar is niets dat jou op wat voor manier dan ook schade zou kunnen berokkenen, ongeacht hoe sterk de glans van dit Licht ook zal schijnen te zijn voor jouw ogen, want dit is waar je oorspronkelijk vandaan kwam, dus dit is eenvoudigweg jouw primaire vorm, en dit is waar je naar terug zult keren. Het zal niet de eerste keer zijn, want dit is de plaats waar je naartoe gaat wanneer het ook is dat je het huidige fysieke voertuig dat je bewoont verlaat. Want als je overgaat van het ene naar het andere leven, neem je een omweg terug naar de Bron voordat je wederom aan een nieuwe toer van de mensheid in een andere menselijke gestalte begint, maar deze keer, is het anders. Want deze keer, zal je nog steeds binnenin dat fysieke raamwerk zittend naar de Bron terugkeren, nog steeds levend als een menselijk wezen, en je zult naar de Bron teruggaan om al jouw diepgewortelde faculteiten te herkrijgen om daarna weer terug te keren in datzelfde fysieke voertuig, maar deze keer, ga je bewapend terug met jouw volledige potentieel als een verlicht wezen binnenin die menselijke container.
Met andere woorden, dat instinct om terug te deinzen van wat je ervaart wanneer het ook is dat je dichtbij genoeg avonturiert bij deze schitterende bron van licht welke jullie allemaal binnenin je dragen is het natuurlijke instinct van het vrezen om te sterven. Want aangezien jullie allemaal zovele keren eerder door deze deur van licht heengegaan zijn, weten jullie allemaal aldus heel goed dat door dat licht binnen te gaan betekent je fysieke leven achter je te laten. Want die deur werd gezien als de definitieve uitgang van jullie Aardse verblijf, en dus, zullen jullie je schrap zetten bij de gedachte om naar binnen te avonturieren door die deur heen op dit moment in de tijd. Nogmaals, dit is begrijpelijk, maar deze keer, zal het geen uitgang zijn, het zal eenvoudig zijn zoals een draaideur, eentje die je in/naar het Licht zal brengen gedurende het aller-kortste moment om je daarna weer terug de wereld in te sturen als dezelfde persoon die datzelfde fysieke lichaam bewoont maar volledig ondergedompeld is in de schittering welke alleen verkregen kan worden door volledig verbonden te zijn met deze zelfde Bron.
Wij weten dat deze woorden jullie achter mogen laten met jullie hoofd sneller ronddraaiend dan een draaideur, dus we zullen het voor nu hierbij laten. Laat ons het eenvoudig op deze manier opsommen: jullie allemaal naderen snel die definitieve ontsluiering van het ware Licht binnenin, maar aangezien jullie allemaal geprogrammeerd werden met het idee dat door dit stadium heengaan betekend het leven verlaten, zal het deze keer enige inspanning aan jullie zijde vergen om voorwaarts te blijven gaan. Want als het Licht toeneemt, zullen jullie denken dat jullie houvast op dit Aardse verblijf aan het wegglippen is, en jullie zullen je voelen alsof jullie het allemaal aan het verliezen zijn. Dat doen jullie niet, jullie zullen in feite alles vergaren wat er valt te weten. Maar zelfs als je dit op voorhand weet, zal je nog steeds enige kwesties hebben met de drang om het allemaal te willen controleren. Maar de drang om te controleren komt vanuit deze laatste overblijfselen van angst die jullie nog steeds binnenin herbergen, aangezien de angst om te sterven aldus diep ingeworteld werd binnenin jullie allemaal, dus je terugtrekken voor dit glanzende Licht komt instinctief.
Nogmaals, wij zeggen dit niet om jullie te hekelen, noch zouden jullie wat voor van zulke gedachten dan ook moeten herbergen, want dit is eenvoudigweg een natuurlijke reactie. Maar dat is waarom wij hier zijn om jullie zachtjes immer voorwaarts te gidsen, immer binnenwaarts, dichter en dichterbij naar dit immense Licht dat wachtende is om jullie binnen te verwelkomen. En denk eraan, jullie zullen er niet door opgeslokt worden. Eerder, zullen jullie er op zo een manier door opgevuld worden, dat jullie in staat zullen zijn om letterlijk de gehele wereld met dit Licht te vullen zodra als dat jullie weer terug naar buiten stappen. En er weer uit terug stappen zullen jullie, want dat is waarom jullie hier zijn, om jullie vol te drinken zo vaak als dat nodig is om dan in/naar jullie wereld terug te keren en te helpen bij het lessen van de dorst van iedereen rondom jullie heen. Want herinner je, dit Licht is niet jouw Licht, dit Licht kan niet ingedamd worden, want dit Licht is voor IEDEREEN, en door jou/jullie, zal het eindelijk voor iedereen beschikbaar worden.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten