donderdag, mei 15, 2014

Heer Boeddha - De Waarheid Waarnemen - 14 Mei 2014 / Natalie Glasson


Heer Boeddha
De Waarheid Waarnemen
14 Mei 2014 / Natalie Glasson


Het is met de zegeningen van waarheid dat ik naar voren kom om met jullie te delen in deze tijd van grote feestviering en belangrijkheid. Weet alsjeblieft dat ik nu in deze tijd bij jullie ben en aldus veel wijsheid, bewustzijn en Liefde door mijn essentie heen uitstuur in/naar de Aarde en jullie wezen. Laat ons met elkaar verenigen en elkaar in de trilling van eenheid en geluk omhelzen terwijl wij de Schepper van ganser harte realiseren.
In deze tijd breng ik drie nieuwe trillingen van Licht voort via mijn wezen om wederom de Ascentie van de ontwakende mensheid te helpen. De eerste trilling van Licht en bewustzijn is gefocust op het verbeteren van jullie gevoeligheid en besef, de energie is van een goud-violet Licht met het doel van het ontbinden van de vele illusies welke jullie innerlijke zicht, innerlijke begeleiding, gevoeligheid alsook het spirituele besef en de waardering blokkeren of belemmeren. Het goud-violette Licht dat vanuit de Schepper door mijn essentie heen in/naar jullie wezen stroomt, is diep reinigend en zuiverend, en moedigt jullie gevoeligheid en gewaarwording voor jullie spirituele goddelijke wezen aan om te ontwaken. Terwijl jullie kanalen gereinigd worden, een groeiend en verbeterde ervaring van verhoogd besef aanmoedigend, is het doel van deze trilling en download van energie om jullie aan te moedigen een getuige te zijn, een waarnemer en toeschouwer alsook in staat te zijn de waarheid van de Schepper gewaar te worden.
"Geliefde Heer Boeddha ik doe een beroep op uw energie, bewustzijn, Liefde en ondersteuning. Ik vraag mijn ziel om mij te helpen bij de volledige uitlijning met uw huidige uitstraling en het uitgieten van de toepasselijke trillingen. Laat mij met gemak en volmaaktheid het Goud-Violette Licht ontvangen en dat het door mijn gehele wezen heen gutst. Met dit Licht vraag ik om gereinigd en gezuiverd te worden om mijn gevoeligheid, gewaarwordingen, innerlijk zicht, innerlijke begeleiding, spiritueel besef en waardering aan te moedigen en te verbeteren. Als alle blokkades en belemmeringen uit mijn wezen, geest/gedachten, emoties en perspectieven ontbonden zijn sta ik mezelf toe om een diep liefhebbende en alerte getuige te zijn van mijn eigen spirituele groei, de ontwaking van anderen, voor de Liefde, de Ascentie, de genezing en alles dat de Schepper is. Ik ben een waarnemer van de waarheid. En aldus is het nu."


Laat jezelf het Goud-Violette Licht in/naar jouw volledige wezen ademen, verbeeld je specifiek dat het Licht je cellen binnen gutst en dat er een diepe ontwaking van besef vanuit je ziel tevoorschijn komt als het bewuste besef en de alertheid van jouw ziel naar voren treden om ervaren te worden. Het besef van jouw ziel kan vergeleken worden met het in staat te zijn om te horen, zien en voelen van ieder aspect van het universum in het zuiverste detail.
De tweede energetische trilling die ik voort breng door mijn wezen heen in deze tijd is de trilling van een Goud-Groene kleur en is gefocust op het verfrissen van de waarheid van de Schepper binnenin en op de Aarde. Het verleidelijke Groene Licht van zovele diverse nuances symboliseert een hernieuwing in de waarheid van de Schepper en een nieuwe verhoogde trilling en bewustzijn van de waarheid die naar voren komt en binnenin de wezens van iedereen daagt. De waarheid van de schepper is altijd aanwezig geweest binnenin jouw wezen maar deze Goud-Groene trillingen staan je toe om de waarheid met nieuwe ogen te zien, met een grotere her/erkenning en een dieper begrip of diepere kennis, ondertussen de trillingen en het bewustzijn van waarheid, geschikt voor dit huidige tijdperk van Ascentie, voortbrengend. Met de Goud-Violette zuiverende trillingen zullen jullie gevoeligheid en bekwaamheid om de waarheid waar te nemen verbeterd worden, terwijl de Goud-Groene energie toe zal staan voor de realisatie en het verwerken van de waarheid alsook van het brengen van nieuwe waarheden naar het oppervlak, dit schakelt in een verdieping van het goddelijke bewustzijn binnenin jullie wezen en een waarneming van de waarheid.
"Geliefde Heer Boeddha ik doe een beroep op uw energie, bewustzijn, Liefde en ondersteuning. Ik vraag mijn ziel om mij te helpen bij de volledige uitlijning met uw huidige uitstraling en het uitgieten van de toepasselijke trillingen. Laat mij met gemak en volmaaktheid het Goud-Groene Licht ontvangen en dat het door mijn gehele wezen heen gutst. Met dit Licht vraag ik om ondersteund te worden bij het her/erkennen, weten en begrijpen van de waarheid van de Schepper met een grotere diepgang. Ondersteun mij bij het absorberen en belichamen van de nieuwe trillingen van waarheid van de Schepper welke door mijn ziel heen mogen stromen, Heer Boeddha of iedere andere expressie van de Schepper. Laat mij de waarheid van de Schepper belichamen als ik mezelf openstel voor nieuwe trillingen van waarheid die nu ontwaken en naar het oppervlak komen. Ik ben een waarnemer van de waarheid. En aldus is het nu."
Terwijl je het Goud-Groene Licht in jouw wezen ademt, laat het Groene Licht bij je hartruimte bijeenkomen met het Gouden Licht dat het omsluit. Moedig hetzelfde aan om te gebeuren binnenin iedere chakra. Laat de aandacht van jouw geest in/naar het Groene Licht binnenin jouw hartruimte gaan en zeg in jouw gedachten zo vaak als je dat wenst, "Ik ben de waarnemer van de waarheid, Ik erken dat de nieuwe Schepper waarheidstrillingen ontwaken." Ga dan zitten en verbeeld je, wordt gewaar of erken de nieuwe waarheid van de Schepper hetgeen binnenin het Groen Licht trilt en pulseert. Neem de tijd om waar te nemen en ben bij de energie.

De derde trilling en focus van lichtuitstraling door mijn gehele wezen heen en in/naar de Aarde gutsend is van een Goud-Rood Licht dat de belichaming van de essentie van de waarheid van de Schepper en de essentie van het vanuit de Schepper waar te nemen belichaamt. Terwijl de voorafgaande energieën het bewustzijn van het waarnemen en de waarheid vasthouden, houdt deze derde lichttrilling de volledige belichaming vast, symboliserend dat jij de liefdevolle getuige en waarnemer van de Schepper bent, alsook de overvloedige waarheid van de Schepper. Zowel de liefdevolle waarnemer en de overvloedige waarheid zijn verwant aan de lessen en initiaties om naar verlichting, innerlijke vergiffenis voor afscheiding en eenheid met de Liefde van de Schepper te leiden. Niet alleen zijn zij aspecten van je ziel maar zij zijn ook leringen voor de verlichting en geven een volledige en gehele acceptatie aan van de Schepper als een perspectief maar ook als een ervaring binnenin je wezen.
"Geliefde Heer Boeddha ik doe een beroep op uw energie, bewustzijn, Liefde en ondersteuning. Ik vraag mijn ziel om mij te helpen bij de volledige uitlijning met uw huidige uitstraling en het uitgieten van de toepasselijke trillingen. Laat mij met gemak en volmaaktheid het Goud-Rode Licht ontvangen en dat het door mijn gehele wezen heen gutst. Ik ben een waarnemer van de waarheid. En aldus is het nu."
Als het Licht door en over jouw wezen stroomt, laat jezelf het als een mantra herhalen gedurende een redelijke tijdsperiode zoals tien minuten, "Ik ben de liefdevolle getuige en overvloedige waarheid van de Schepper." Laat dit jouw focus zijn als jij jezelf volledig voelt, gewaarwordt en erkent in/naar de belichaming te verhuizen.
Het is aanbevelenswaardig om je met alle drie de trillingen in één zitting van meditatie te verbinden om volledig voordeel uit de energieën te halen en deze te ervaren.
Om een waarnemer/getuige van de Schepper te zijn is om onthecht te zijn, te observeren en gewaar te worden. Ik vraag jullie niet om dat wat buiten jullie is waar te nemen, maar om tijd gedurende jouw dag uit te trekken om je te focussen om dat waar te nemen wat de Schepper binnenin jou is, Diens essentie, aanwezigheid, wijsheid en bewustzijn, zelfs Diens expressie en projectie. De waarheid van de Schepper binnenin jouw wezen komt voortdurend omhoog en aan het oppervlak om her/erkend te worden, het is altijd veranderend en altijd groeiend en nochtans is het een expressie van jouw Ziel waar jouw volledige wezen eeuwig mee resoneert. Wanneer jij jezelf toestaat om jouw waarheid waar te nemen, moedig jij jezelf aan om een glimp van de Schepper op te vangen en dan volledig jouw staar op de Schepper te vergrendelen met een liefdevolle observatie welke vrij van oordeel is, meningen of wat voor beperkende inzichten dan ook. Het is om in een staat van vreedzaamheid en Liefde waar te nemen; dit moedigt aan de grotere opkomst en her/erkenning van de waarheid van de Schepper binnenin jouw wezen.
Terwijl deze tijd van diepe Aardeverschuiving verandert, vraag ik jullie om tijd te nemen om over jezelf na te denken als een liefdevolle waarnemer van de overvloed aan waarheid van de Schepper. Laat dit jullie doel en belichaming zijn aangezien het jullie zal ondersteunen bij het navigeren van jullie weg naar de verlichting en een eenheid met en als de Schepper op de Aarde.
Ik ben de liefdevolle waarnemer van de overvloedige waarheid van de Schepper en dit is waarom ik nu bij jullie aanwezig ben, omdat jullie hetzelfde zijn en wij een spiegel zijn en er alleen waarheid is om getuige van te zijn.
Heer Boeddha

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten