maandag, mei 19, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 15 Mei 2014Een Uur met een Engel - 15 Mei 2014
Aartsengel Michael
"Jullie Staan op het Punt om Ascentie te Bereiken"
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. En, Steve, terwijl ik dit aan jou overgeef, jij was hier onlangs bij een ontmoetingsgroep.
Steve Beckow: In Seattle, Graham, ja. Dat was heel erg leuk. En wat mij het meeste daarover verraste was dat iedereen zo welbespraakt was! Ik bedoel, heel veel mensen stonden op en namen het woord, en zij waren langdurig aan het woord.
Ik zou achteraf willen zeggen dat zij mij niet nodig waren. En ik heb gehoord dat zij door zullen gaan elkaar te ontmoeten, waarschijnlijk op twee plaatsen - Whidbey Eiland en Seattle - of de Seattle groep zou naar Whidbey Eiland kunnen gaan. Maar ik wil hen allemaal gewoon laten weten dat ik een schitterende tijd gehad heb.
En ik zal het weer gaan doen in Portland. Ik heb een uitnodiging van Wally ontvangen om naar Portland te komen, en ik zal op 24 Mei in Portland zijn. Ik denk dat het ongeveer midden op de dag is, en we zullen hierover een bekendmaking plaatsen. Ik kijk daar ook naar uit. Dus ja, het was heel erg leuk.
GD: Wat waren sommige van de onderwerpen waar de mensen over spraken?
SB: Wel, sommige mensen doen zeer opwindende projecten. Rebecca heeft een toneelstuk dat zij geschreven heeft en kijkt wat de Kliek in de laatste paar jaren allemaal op touw gezet hadden. En Genele is een intuïtieve levenscoach, en zij sprak daarover. We spraken over ascentie, hoe het eruit zou kunnen zien. We spraken over, wel, eigenlijk over heel veel zaken die ik vandaag aan Aartsengel Michael ga vragen.
En er waren mensen daar vanuit Brittannië; er waren mensen die vanuit Portland en Olympia waren komen rijden - het was een behoorlijke groep. Het was leuk. Het gehele weekeinde was leuk.
GD: Het is een belangrijke mogelijkheid voor mensen om samen te komen, en wij moedigen de mensen zeker aan om dit in hun eigen gemeenschappen te gaan doen. Het neemt niet veel. Zoek "Meet-up" online. Je kunt je eigen groep beginnen.
Ontmoetingsgroepen zijn er zeker over de gehele Verenigde Staten heen en waarschijnlijk ook daaraan voorbij. Zij zijn werkelijk grote kansen om je te verbinden met gelijkgestemde mensen, om rijke discussies en mededelingen te hebben.
SB: Oh, yeah. En laat mij nog slechts één commentaar maken voordat we naar Linda toegaan. Het was heel gewoon om mensen te horen zeggen dat zij werkelijk niet veel mensen kennen die her/erkennen wat er momenteel aan het gebeuren is - Ascentie en de Reval, en al het andere.
Ik zou ook aan moeten halen, tussen haakjes, dat de vreemde valuta doorgegeven werd. Wie dan ook die geen vreemde valuta had verliet hiermee de bijeenkomst. Dus dat was ook een leuke ontwikkeling.
Maar de mensen voelden - ik weet wel dat ik dat deed - en andere mensen voelden zich ook een klein beetje eenzaam omdat zij gewoonweg geen directe conversatie met anderen hebben over de gebeurtenissen die feitelijk gebeuren. Dus het vulde echt dat gat op. Het was de gehele tijd behoorlijk aangenaam.
Ja. Laat ik me nu naar Linda wenden. Linda, waarom vertel jij ons niet over de live-stream aangaande de Tsunami van Liefde?


Linda Dillon: Wel, dat zal ik zeker doen. Ik veronderstel dat dit een ander soort van bijeenkomst is. Maar voordat wij dat doen, Steve, heb je deze bijeenkomsten (meet-ups) ook in Vancouver?
SB: Wel, daar dacht ik nu net zelf ook aan! Ja, ja! Ik bedoel, het is duidelijk dat dat een goede manier zou zijn om op te houden met zoveel te voelen alsof wij allemaal geïsoleerd of virtueel zijn. Dus ja, dat zal ik, feitelijk.
[MAAR iemand anders zal het moeten regelen allemaal. Ik ben er niet zeker van dat ik de bijkomende verplichtingen op het moment erbij kan nemen.]
LD: Weet je, wij hebben de Raad van Liefde telefonische vergaderingen op de eerste en derde zaterdag van iedere maand. En ik zou willen zeggen dat het misschien de ouderwetse versie is van de 'meet-up'.
Maar het was precies hetzelfde rationele waarom wij het begonnen, omdat ik denk dat zovelen van ons daarbuiten zijn die het werk doen, voortsjokken, zich eenzaam voelen, of zich voelen als, "Is er wel iemand anders die dit ook op deze manier voelt? Of ben ik gek?" of, "De meeste mensen om mij heen denken dat ik gek ben."
Dus het is een geweldig idee.
SB: Daar ben ik het mee eens. En de live-stream? (rechtstreekse uitzending op het Internet)
LD: De Tsunami van Liefde live-stream, zoals ik vertelde, is een ander soort van meet-up. En het is voor de mensen over de gehele wereld heen om in staat te zijn samen te komen en te leren en de tsunami meditatie samen te doen.
En dit werd bij mij naar boven gebracht, tamelijk letterlijk, door de Raad van Liefde tijdens het afgelopen weekeinde. En de datum van deze live-stream is zondag, 8 Juni, om één uur in de middag tot half drie, een negentig minuten durende live-stream. Dat is EST (Eastern Standard Time) van de Verenigde Staten. (6 uren vroeger dan NL/B tijd)
Maar het zal opgenomen worden zodat de mensen die het ofwel niet bij kunnen wonen of die overzee zijn in staat zullen zijn om zich er ook op af te stemmen. Wanneer zij dat moeten of wanneer zij dat kunnen, en het steeds maar weer opnieuw bekijken.
En ik denk dat de voornaamste reden die de Moeder heeft om mij sterk aan te moedigen om deze live-stream te doen is, omdat we van mensen blijven horen die ongelooflijke ervaringen hebben met het doen van de Tsunami van Liefde meditatie, maar wij horen ook van mensen die zeggen, "Ik ben verward. Ik ben verontrust. Ik voel me onrustig. Ik ben uitgeput. Ik voel de energie van Liefde niet."
En dus is de intentie van deze live-stream, hetgeen fundamenteel hetzelfde is als het kijken naar een live Tv-programma, is voor de mensen om in directe verbinding te komen met de transmissie, de download, de overeenstemming, hoe het ook is dat je eraan denkt, van de Goddelijke Moeder zodat zij beginnen de Tsunami van Liefde te voelen en dan die energie voor het collectief beginnen te verankeren, voor zichzelf, dus dat als het naderbij komt - en het wordt iedere dag sterker en sterker - dat zij het collectief helpen om dit op manieren te verankeren die vreugdevol en gelukzalig zijn, en dat zij ook voorbereid zijn.
Dus dat is het idee hierover. Een live-stream is zoals een live Tv-show, en ik zal aangeleverde vragen over de Tsunami van Liefde op voorhand accepteren van diegenen die zich registreren.
Dus dat is het. Je gaat naar de Raad van Liefde spirit winkel  (http://www.mcssl.com/store/col), en je registreert. We hebben het zeer goedkoop gehouden ― $22 ― zodat alle mensen kunnen komen.
SB: Dat is prachtig, Linda. En ik laat je dan nu in je overgangsstaat settelen. Ik kan zeker zeggen terwijl jij dat doet dat ik het in het "systeem herstel" ervaring gevoeld heb, waar al mijn vasanas vertrok. Het wordt iedere dag door steeds meer vreugde opgevolgd, zoals Aartsengel Michael vertelde dat dat zou gebeuren. (dit was een persoonlijke ervaring voor Steve in een persoonlijke sessie met AE Michael)
Dus, zodra als dat Linda gereed is zullen wij de ascentie en de gerelateerde gebeurtenissen gaan bespreken.Aartsengel Michael: Groeten. Ik Ben Michael…
SB: Groeten, Heer.
Aartsengel Michael: … Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde. welkom.
SB: Dank u wel.


Aartsengel Michael: Welkom geliefden. En ja, het is een tijd van verandering, een tijd van het tot bloei komen, van het worden, van ontvouwing en ontplooiing. Het is een tijd van eenheid. En dit is belangrijk voor het menselijke collectief dat voorwaarts gaat, en ja, wij hebben gesproken, en het onderwerp werd zeer zeker breed besproken, over het eenheidsbewustzijn.
Maar waar jullie getuige van zijn, wat jullie voelen is een diep verlangen om je waarlijk met elkaar op een betekenisvolle manier te verbinden, op manieren van het hartbewustzijn welke jullie nog niet eerder ervaren hebben, of als je het wel ervaren hebt, is het als een golf geweest, zo nu en dan, op en neer. Maar de wens om het eenheidsbewustzijn te vertalen - hetgeen niets meer is dan het hartbewustzijn, dan het liefdebewustzijn - in/naar de fysieke werkelijkheid van het verbinden van mens aan mens, hart aan hart, geest aan geest, persoonlijkheid aan persoonlijkheid op fysieke manieren is werkelijk begonnen op een spectaculaire manier tevoorschijn te komen.
En wat wij zouden willen suggereren aan een ieder van jullie is dat de meet-ups en de wens voor deze meet-ups in het fysieke rijk, in het menselijke rijk, niet alleen een indicator is van dit verankeren maar ook van deze verschuiving.
De wens voor de goddelijke verbinding, van het terugkeren naar huis, van het ultieme weten, van niet alleen van jullie eigen goddelijkheid, maar ook van jullie verbondenheid, permanent, oneindig, eeuwig met de Ene, is altijd aanwezig geweest als je lang genoeg stopte om het te her/erkennen.
Wat er zich nu voordoet is deze her/erkenning op een dieper niveau van de goddelijkheid binnenin elkaar. Welnu, dit is een goed gevestigde manier van het je verbinden met jullie sterren broeders, met de intergalactics, met jullie gidsen en Aartsengelen, maar het is, voor ons en voor jullie, een teken van een belangrijke vooruitgang, dat jullie hunkeren, diep, diepgaand, naar deze menselijke verbinding. Het maakt deel uit van jullie Ascentie.
Toen het collectief besloot - sommigen bewust en de meesten niet - om te ascenderen als een verenigde groep, werd die beslissing in de loop van 2012 gemaakt, en zeer zeker bevestigd, zullen wij zeggen, in December 2012, en velen van de mensen, velen van jullie, mijn geliefde broeders en zusters, schudden toen met het hoofd, en velen van jullie hebben met hun vuisten geschud. Dat is prima; wij raken niet gemakkelijk beledigd.
Jullie keken rond en zeiden, "Ik ben gereed. In feite, ben ik voorbij gereed. Ik ben wanhopig." Maar natuurlijk is wanhopig nooit een component van Ascentie geweest. En gedurende de laatste maanden zijn jullie gegroeid en zijn jullie tot bloei gekomen en zijn jullie tot het besef gekomen dat jullie zoveel valse rasters, illusies, paradigma's, vasanas, kwesties afgeschud hebben. Jullie zijn werkelijk gegroeid.
En de erkenning van de rest van de mensheid - ja, diegenen in de indamming voor diegenen die in de heiligheid zijn - en de noodzakelijkheid om als een wereldwijde vereniging te werken om voorwaarts te gaan, om volledig en betekenisvol deel te nemen aan de creatie van Nova Aarde, deze wetenschap werd verankerd, en het wordt iedere dag steeds dieper verankerd binnenin een ieder van jullie.
Dit is goed nieuws. En het feit dat sommigen van jullie nog steeds hun hoofden schudden als jullie naar jullie medemensen kijken, als jullie naar de ellende kijken, naar de chaos, naar de oorlog, naar de onrust, naar wat schijnt te zijn een stille sterke vestiging van instituten die op geen enkele manier, gestalte of vorm reflectief van liefde zijn; velen van jullie schudden nog steeds jullie hoofden en zeggen, "Heer, hoe gaat dit zelfs maar mogelijk zijn?"
Dus we hebben flink wat om over te praten vandaag. Welnu, wil je met jouw vragen beginnen, of zal ik hen beantwoorden, lief hart?
SB: Zonder dat ik de vragen stel? Wel, dat is altijd een aangename ervaring, Heer.
Maar laat mij één vraag stellen, en u kunt daarmee iedere kant opgaan zoals u graag wilt. En dat is dat mensen feitelijk aan het ascenderen zijn. En ik ontmoet twee van hen, en, zoals is enige tijd geleden tegen u zei, lopen zij niet op wolken. Zij hebben geen harpen in hun handen en er zijn geen vleugels op hun rug tot ontkieming gekomen. Dus wat gebeurt er feitelijk wanneer wij ascenderen en wat gebeurt er niet?
En als u het niet erg zou vinden om deze tweede vraag ook te beantwoorden: Wat voor speciale omstandigheden worden er op Ascentie geplaatst door het feit dat wij onze fysieke lichamen voor de eerste keer ooit behouden en massaal ascenderen? Kunt u ons een beeld geven aangaande wat accuraat is over Ascentie en wat niet accuraat hoeft te zijn, alstublieft?
Aartsengel Michael: Wij zouden verheugd zijn dat te doen. Welnu, allereerst, wij hebben altijd gezegd dat deze Ascentie in zoverre uniek is aangezien jullie de fysieke gestalte en werkelijkheid handhaven. Het betekent niet - en het heeft nooit betekend - dat jullie je fysieke lichamen afwerpen.
Nu, zal het lichter zijn? Zullen zij niet de oude paradigma's van sterven en ziekte, ontgoocheling, ontsteltenis, gebrek en beperking dragen? Ja, omdat deze van de oude Derde dimensie zijn, wat op dit punt slechts een sliertige nevel is.
Nu, begrijp waar wij over spreken. Gaia, jullie geliefde Aarde planeet, is Haar ascentie al begonnen. En wij hebben dit herhaaldelijk gezegd, maar wederom hebben wij vele verwarde blikken of hoofden gehad die geschud werden en dat men zei, "Wel, nee, ik denk niet dat dat mogelijk is."
Maar Gaia heeft, en gaat door met Haar Ascentie in/naar waar jullie aan denken als het verankeren in de hogere dimensies. Zij heeft de koninkrijken met zich meegenomen. De enige groep of koninkrijk die niet volledig met dit proces begonnen is - niettemin gaan wij de vraag beantwoorden over sommigen die wel ascenderen - als een groep is de mensheid, is het menselijke collectief.
Laat ons nu zelfs een klein beetje verder teruggaan. Velen, wij zouden willen suggereren duizenden en duizenden en duizenden aan mensen zijn geascendeerd en hebben de ervaring van extase gehad, de gelukzaligheid, en in zoverre de belangrijke verschuiving binnenin hun werkelijke kernen, terwijl zij niet, op de manier zoals zij dat voorheen deden, zien of ervaren mens te zijn of op Gaia te zijn. Laat mij het uitleggen.
Deze zielen - en ja, zij zijn alledaagse mensen; zij zijn niet diegenen die wedijveren voor de heiligheid, maar zij erkennen hun meesterschap, en een bestanddeel van een ieder van jullie dat ascendeert is het erkennen van jullie meesterschap - maar zij zijn in principe door het Ascentie portaal heengegaan.
Zij zijn hoofdzakelijk de Wegwijzers. Zij hebben zich in de hogere dimensionale energie verankerd - de Vijfde, Zesde, Zevende en zo verder.
Zij hebben, wat wij genoemd hebben, een U-bocht gemaakt en vertonen zich nog steeds op de planeet, in de gestalte, in de alledaagse werkelijkheid, omdat hun belofte - als onderdeel van hun heilige reis, en als onderdeel van de verplichting van het collectief, de beslissing - is dat zij de Wegwijzers zouden zijn voor de rest van de mensheid.
Dus zij hebben, zullen wij zeggen, een Luchtige/Lichte Ascentie, in zoverre dat zij de gelukzaligheid, de hogere rijken ervaren hebben. Zij hebben het gevoel van beperking losgelaten. Zij hebben het gevoel van hun interdimensionaliteit, hun bekwaamheid om te creëren en te co-creëren omhelsd.
Welnu, ieder individu heeft, en zal hebben, een andere ervaring van de Ascentie. Nu ga ik in algemene termen beschrijven hoe deze Ascentie eruit ziet en aanvoelt, en hoe die ervaring is. Maar het betekent niet, hoewel jullie als een collectief komen, het betekent niet dat een ieder van jullie deze heilige vereniging, de opstijging door een hoger dimensionaal rijk, op dezelfde manier gewaarworden en ervaren.
Maar zelfs diegenen die zich naar mij wenden en tegen mij zeggen,"Michael, Mi-ka-el, mijn vriend, ik heb helemaal niets ervaren behalve zeer pijnlijke Ascentie symptomen." En dan zou ik tegen jullie willen zeggen, "Is jouw hart meer open? Voel jij je meer bewust van alles? Heb je een groter inlevingsvermogen, mededogen, voorzichtigheid, bescheidenheid, wijsheid en begrip van het universum, van de Moeder, van jouw geliefde zelf, van anderen? Ben je betrokken geweest bij een belangrijk proces, niet slechts van het loslaten, niet slechts van overgave?" Omdat uit de overgave, hetgeen een actie is, de volgende stap naar voren komt, welke creatie en cocreatie is.
"Heb je een meer urgente push gevoeld om jouw dromen te volgen, om jouw levensdoel te vervullen, om jouw levensdoel te weten en het te leven? Heb je een sterkere drang gevoeld om je in liefde met een wederhelft te verenigen, met familie, met vrienden, met de gemeenschap? Is jouw hunkering en jouw observatie van jullie sterren broeders en zusters gegroeid?"
Want zie, de Ascentie symptomen waar je in dit proces in bent omvatten niet alleen hoofdpijnen en pijnlijke gewrichten en uitputting, nier problemen, artritis. Vergeet niet, dat alle dingen die niet van liefde zijn, die jullie individueel, mijn stralende engelmeesters, in dit leven ervaren hebben, welke reflectief van andere levenspannen is, tussen haakjes, komen naar het oppervlak om opgeruimd te worden. Maar dus ook de ziel verlangens, de push om werkelijk voorwaarts te gaan.
Dus ja, daar zijn diegenen die door het Ascentie portaal heengegaan zijn en die werkzaam zijn, kunnen wij zeggen, vanuit een andere, hogere frequentie. Maar voel je niet, op wat voor manier dan ook, dat je achtergelaten bent, omdat als je - en ik zou alsmaar door kunnen gaan met de lijst - als je enigerlei van deze uitbreidingen ervaren hebt, dan ook zitten jullie, mijn geliefde vrienden en familie, in het proces van jullie Ascentie.
Nu, jullie zeggen, "Wel, waarom kan ik niet naar voren treden en de U-bocht doen?" En wat ik aan jou suggereer is dat je dat kunt. En hoe meer van jullie die de Liefde verankeren, de gelukzaligheid verankeren, de hogere frequentie verankeren, hoe gemakkelijker en sneller het voor het collectief is om erdoorheen te lopen. Dat is waar het zijn van een pilaar, een wegwijzer, en zelfs een poortopzichter over gaat.
Diegenen die poortopzichters zijn waren onder de eersten die hier doorheen gingen … wat wij het U-bocht proces zullen noemen omdat zij bij dat portaal staan. Het was niet mogelijk, noch wenselijk, dat diegenen die gestaan hebben als poortopzichters de energieën voelden. Zij werden gepenetreerd door de energieën. Zij hoefden in principe nergens naartoe te gaan.
Maar begrijp, dat deze Ascentie, en de energieën die jullie voelen, zeer gelijk zijn aan de Tsunami van Liefde van de Moeder, wat op vele manier een voorloper is. Maar het duwt tegen dat portaal aan. Dus denk er op deze manier aan. Het menselijke collectief, welk twee jaar geleden twee kilometer ver weg geweest mag zijn, kwam dichterbij, op hun eigen uiteenlopende ingetogen, koppige, enthousiaste, vreugdevolle manieren. Zij zijn dichterbij gekomen met de Wegwijzers, met de Pilaren, naar het portaal, en tezelfdertijd staat er druk op het portaal om volledig geopend te worden.
Welnu, recentelijk, heb ik tegen jullie gesproken over hoe de waardigheid, of het gebrek aan zelfwaarde, het gebrek aan het zelfliefde component voor het collectief - niet voor velen van jullie, mijn Lichtwerkers, Liefdehouders - op ongeveer 30 procent stond. Welnu, ik heb dat inzicht nooit eerder gedeeld, omdat voorheen het te ontmoedigend voor jullie zou zijn geweest om te horen. En velen van jullie gezegd zouden hebben, "Wel, Michael, hoe kan het dat we op 80 procent van de weg naar huis zitten en dat we tezelfdertijd slecht op 30 procent zitten in termen van zelfliefde?"
Ik heb deze informatie gedeeld, niet om jullie te laten zien hoe ver jullie achterliggen maar hoe gemakkelijk het voor jullie gaat zijn, en kan zijn, en zal zijn, om door het portaal heen te gaan. Wij spreken niet langer meer over, en hebben daar ook niet meer over gesproken, over het tegen de heuvel op duwen van de kei. Jullie zijn jaren geleden aan dat punt voorbij gegaan.
Welnu, aangezien ik dat stukje aan informatie met jullie gedeeld heb - en het werd zelfs niet wijd en zijd verspreid, hetgeen mijn hoop was, maar desalniettemin - zijn velen van jullie aan het werk gegaan aangaande het ontbinden van de valse rasters, deze vasana, het gebrek aan zelfwaarde, aangaande het collectief dat denkt dat jullie geen liefde verdienen en dat jullie geen ascentie verdienen. En zelfs in deze korte tijd, sinds dat wij gesproken hebben, is dat quotiënt met ongeveer 50% gestegen, hetgeen miraculeus is.
En ik wens om miraculeus te benadrukken, omdat het belangrijk voor jullie is, als mensen, als Lichtwerkers, als Liefdehouders, dat jullie je realiseren, ja, in partnerschap met ons, dat jullie wonderen creëren, dat jullie doen wat jullie zouden noemen enige ongelooflijke zware verheffingen, dat jullie de harten verschuiven, de geesten, de ego's, de willen - niet de vrije wil, maar de wil om verder te gaan - van het menselijke ras. Dus jullie doen het goed.
Dus wat betekent het om in de vorm te blijven en te ascenderen? En dit maakt deel uit van de reden waarom het uitgesteld/vertraagd werd, vanuit ons perspectief.
Ja, wij weten dat alles in goddelijke volmaaktheid is. Wij zijn degenen die jullie dat vertelden. Maar waarom werd het uitgesteld? Waarom is het zo moeilijk geweest? Een deel ervan is het handhaven van de fysicaliteit geweest, van de vorm/gestalte. Gaia wierp niet Haar gestalte af toen Zij met Haar ascentie begon. De kangoeroes, de leeuwen, de giraffes, de honden, de katten, de hagedissen, de adelaars, de duiven, de kolibries - geen van dezen hebben hun gestalten afgeworpen. Een deel van de vreugde welke op Gaia verloren was, was de vreugde van het zijn in een vorm, van het hebben van een vorm en feitelijk liefde in diens totaliteit en volledigheid in de vorm te ervaren.
Welnu, jullie zeggen, "Wel, Heer, ik weet niet hoe dat mogelijk is." Het was het originele Plan. Het is het sluiten van de cirkel. Het was altijd het plan dat de Aarde, dat Gaia een planeet van Liefde in de vorm zou zijn, niet verstrikt. Want zie, jullie denken dat het niet in de vorm mogelijk is omdat jullie er geen ervaring of er geen herinnering van hebben, omdat het zo ver terug was tot aan het allereerste begin van het Scheppersras. Wel, sommigen van jullie herinneren het je, maar de meesten doen dat niet.
Maar het is volledig mogelijk. Nu, het is geen vereiste dat jullie gedurende duizenden aan jaren in dit lichaam leven en het bewonen. Het is geen vereiste dat jullie de vorm voor onbepaalde tijd bewonen. Maar toen jullie instemden met deze dienstverlening, toen jullie met de Moeder overeenkwamen om als meesters in de vorm terug te keren, om de volledigheid van jullie heilige zielontwerp te brengen, de volheid van jullie vonk van Licht, van goddelijkheid, van Liefde, kwamen jullie overeen om het te verankeren, de totaliteit ervan, in jullie leven, in deze Ascentie. Nu, wat is het verschil? Ja, dit alles is een proces geweest.
En wij kunnen het een verschuiving noemen, wij kunnen het een proces van Ascentie noemen, een proces van wording. Maar het moment - welke oneindig en eeuwig is, en wij begrijpen dat dat moeilijk is voor jullie om te begrijpen in het tijd paradigma waar jullie momenteel over nadenken, in jullie definitie - maar dat moment van Ascentie is alles. Het is de volledige herverbinding. Het is het uitgebreide hart, volledig bewustzijn.
Er is geen referentiepunt met het oude Derde. Er is een afstandelijke herinnering, omdat het nooit weer opnieuw gecreëerd hoeft te worden. Maar er is een gelukzalige vreugde en een weten, niet alleen van jullie plaats, jullie wezen, maar ook jullie verbinding met alles, jullie uniekheid, jullie goddelijkheid, en tezelfdertijd alles. En dat is het oneindige, eeuwige moment van Ascentie.
Welnu, neemt het een dag, uren? Ja, dat doet het.
Laat mij hier stoppen en jou je vragen laten stellen.
SB: Dank u wel, Heer. Ik stond op het punt u een vraag te stellen over de Vijfde Dimensie, maar ik zet die nu als laatste. Sommige mensen zullen zichzelf in dimensies gewaarworden die hoger dan de Vijfde zijn. En ik spreek nu over de tijd van Ascentie. Maar dan zijn er ook andere evenementen die zullen gebeuren in de onbepaalde toekomst waar mensen zichzelf terug zullen vinden in hun oorspronkelijke dimensie, en zij mogen er zelfs voor kiezen om de Aarde te verlaten.
Kunt u alstublieft op beide evenementen commentaar leveren? Dat sommige mensen zichzelf gewaarworden in dimensies hoger dan de Vijfde ten tijde van het ascenderen, en ook op het andere tijdstip waarop mensen terugkeren naar hun normale dimensies en hier mogen vertrekken, alstublieft?
Natuurlijk weet u dat één van de factoren daarvan de timing van dit alles is, maar ik weet ook dat wij een overeenkomst met het kanaal hebben om geen timing te bespreken op wat voor specifieke manier dan ook.
Aartsengel Michael: Wanneer je ascendeert, en zelfs daarvoor, is het een kwestie van kennis en kiezen. Maar laat ons spreken over en deze conversatie bij de Ascentie houden, omdat er zoveel over te bespreken is.
SB: Ja.
Aartsengel Michael: Wanneer je ascendeert, is het belangrijk dat jij je met en op Gaia verankert. Anderszins zijn jouw voeten, tamelijk letterlijk, niet op de grond. Dus wanneer mensen kunnen ervaren en naar de hogere dimensies die binnen de menselijke ervaring beschikbaar zijn toegaan, springen, is het met de Ascentie belangrijk, zowel individueel als collectief, dat jij je met Gaia verbindt.
Denk aan jezelf als zijnde een helium ballon en Gaia die het touwtje vasthoudt. Dus, als je ascendeert zal je in deze tijd binnenin de Vierde, Vijfde, Zesde, Zevende, de Achtste schuierend, de Derde schuierend, maar niet echt in deze dimensies zijn. Dus voor mensen om te denken dat zij gaan ascenderen en eenvoudigweg rechtstreeks naar de Elfde of Twaalfde gaan zou dat niet volledig juist zijn.
Welnu, wanneer jij eenmaal jouw Ascentie gedaan hebt, ben je dan vrij om te gaan en staan waar je wilt? Natuurlijk ben je dat. Maar de opbouw en de creatie van Nova Aarde - en wij spreken over het menselijke gedeelte van Nova Aarde, de menselijke cocreatie van Nova Aarde, omdat de koninkrijken en Gaia Nova Aarde al aan het creëren zijn, en zij al deelnemen in de hogere dimensionale werkelijkheid - maar als jij je missie en doel hebt om te helpen, of wenst om te helpen bij het verankeren van wat jij, mijn vriend, genoemd hebt "Het Gouden Tijdperk van Gaia", dan ga je hoofdzakelijk in de Vijfde, Zesde en Zevende dimensie verankeren.
Nu, op de één of andere toekomstige datum, zal er een verder Ascentie zijn? Ja, zij tipt al omhoog, als het ware. En dat zal zich voordoen. En ja, er zullen sommigen zijn die, wanneer zij eenmaal hun verplichting volbracht hebben, zullen wij zeggen, aan de Moeder, van Ascentie in de vorm en het rimpeleffect door het gehele multiversum heen, de verankering, de volledige verankering van Liefde, dan mogen zij zeggen, "Wel, ik denk dat ik in hoofdzaak terugga naar mijn comfortzone, of mijn thuiszonde of een afwisselende dimensie." Dat is prima.
Maar de vervulling van de belofte van deze fase van het Plan van de Moeder is voor de mensen om Gaia en iedereen te vergezellen in/naar de hogere dimensionale werkelijkheid, en specifiek in/naar de Liefde.
Dat is waar het over gaat. Het is een terugkeer van het Plan. En wanneer er zoveel verwijzing is, en verwarring, zou ik kunnen toevoegen, over het Lichtlichaam, alle wezens hebben een Lichtlichaam. Het is niet iets dat je moet verwerven. Het maakt deel uit van wie je bent.
Welnu, vergaten jullie dat? Velen deden dat. De meesten die op deze avond naar mij luisteren deden dat niet. Zijn jullie nu dat lichtquotiënt aan het opbouwen, met de goddelijke kwaliteiten, met Liefde, met zelfliefde, met liefde voor elkaar? Dat doen jullie zeer zeker, en jullie doen dat in samenwerking met ons, met jullie sterren broeders en zusters, met jullie gidsen en beschermengelen.
Maar het is niet dat jullie je fysieke lichaam gaan afwerpen en alleen maar in een Licht gestalte zijn. Nee. Jullie licht gestalte en jullie fysieke lichaam worden in principe een verenigd raster. Dat is het wonder van de Ascentie. Het is die versmelting in dat oneindige moment in/naar jouw volledigheid, en de verschuiving die je gemaakt hebt van koolstof naar kristallijne is aldus die trilling, die frequentie kan feitelijk vastgehouden worden, in het lichtlichaam, in het fysieke lichaam.
Jullie hebben nooit in de fysieke gestalte - wel, niet sinds het begin - een dergelijke hoge trilling op Gaia vastgehouden. Het verslechterde heel snel. Welnu, ik weet dat wij spreken in eonen aan tijd. Ik spreek niet over eonen of decennia of jaren aan tijd in termen van de Ascentie. Jullie staan op de drempel. De druk van de wolk die binnenkomt en de druk van het portaal van wij die jullie verwelkomen is zich aan het opbouwen. Het is gereed.
Dus de vraag, mijn geliefde vrienden, aan een ieder van jullie in jullie hart, is, zijn jullie gereed? Hebben jullie je overgeven? Wij hebben gesproken over het moe zijn als zijnde een goed iets, en nu spreken wij over het collectief, dat zij moe genoeg zijn van het oude om zich over te geven.
Omdat velen gevraagd hebben, hoe kan dit gebeuren, wanneer de meerderheid van het menselijke ras niet alleen niets weet over de Ascentie maar ook niet akkoord gegaan is? Waar wij op vertrouwen is de overeenkomst van het hart en van de ziel. En het collectief is zo moe van het oude dat zij in een plaats zijn - zelfs diegenen die venijnig agressief, weerbarstig, afwijzend lijken te zijn - zijn zij zo moe van de oude manieren, dat zij niet mogen weten of volledig begrijpen waar zij zich aan overgeven, maar zij geven zich over.
Hoe vaak horen jullie iedere dag, ieder moment, over de gehele planeet heen, dat er een betere manier moet zijn? Dit werkt niet meer. Wij zijn moe. Verandering is een moeten. En het goede gedeelte daarvan, het bemoedigende gedeelte daarvan is dat de mensen dan naar zichzelf kijken, naar hun buren, naar hun partner, naar hun gemeenschap en zeggen, "Hoe kunnen wij veranderen?"
Jullie kijken naar de goede veranderingen, maar wanneer je dan kijkt naar wat er onder de massa leeft, is dat het waar de meest belangrijke verandering plaatsvond en plaatsvindt in dit waarachtige moment, zelfs niet ons moment van oneindige eeuwigheid, maar jullie menselijke moment.  
SB: Heer, een vraag: Zal Gaia voor een persoon die geascendeerd is er anders uitzien, of zal zij dat niet?
Aartsengel Michael: Het ziet er meer sprankelend schoon uit. De complete communicatie met de elementen, de elementalen, de koninkrijken en Gaia zelf is volledig open. Er is een begrip en een visie over de subtiele reiniging en reorganisatie van waar jullie aan kunnen denken als het lichtlichaam en de deeltjes van Gaia zelf. Dus ja, zij ziet er anders uit.
En dus ook de dieren. Alsook de schepselen. Maar het is geen andere planeet, en dat is waar zovelen zoekende naar zijn. En dan zou ik tegen jullie willen zeggen, wel, dan, wat zou het punt daarvan zijn? Voor de planeet om er compleet anders uit te zien, want om te verschuiven zoals in een ijs tijdperk, is niet wenselijk. Het is niet wat Zij wenst. Zij is moe van alle verontreiniging en verwoesting. Dus de veranderingen die jullie waarnemen zijn de schoonmaak.
Dus, doet zij, en zal zij, en zullen jullie er anders uitzien? Ja.
Zullen jullie niettemin in de vorm zijn? Ja.
SB: Wel, ik heb vaak gezegd - en ik denk dat ik me zou kunnen vergissen, dus ik heb u nodig om mij te vertellen of ik me wel of niet vergis - dat wij het eerste subgebied van de Vijfde Dimensie binnengaan en wij mettertijd verhuizen naar steeds hogere subgebieden. Maakt dat deel uit van wat u bedoelt wanneer u zegt dat Ascentie een proces is? En als we wel verhuizen naar steeds hogere subgebieden van de Vijfde Dimensie, kunt u ons dan een kleine vooruitblik geven over hoe dat eruit zal zien, waar het in zal resulteren?
Aartsengel Michael: Ja. En je hebt het juist dat ik ook moet benadrukken dat jullie ook interdimensionaal geholpen zullen worden omdat jullie vrij zullen zijn om interdimensionaal toegang te verkrijgen, maar jullie zullen in de beginstadiums zijn, ja - dat is een goede manier om het uit te drukken - de eerste vlakten van de Vijfde Dimensie.
Hoe het eruit ziet? Kan ik St. Germain en mezelf citeren? Het ziet eruit als vrijheid. Het ziet eruit als restauratie. En wanneer ik het woord restauratie gebruik - ja, Jezus Sananda heeft gezegd dat dit het jaar van verjonging, restauratie, herstel, en het opnieuw ontdekken is. En dat is de waarheid van hoe de Vijfde begint aan te voelen.
Maar het Ascentieproces begint niet in de Vijfde dimensie. Het is al begonnen. Jullie ervaren het al. Maar wanneer jullie het daar bereiken - zoals jullie op het punt staan. En tussen haakjes; dit is zo dichtbij als ik kan komen zonder mijn belofte aan het kanaal te verbreken.
SB: Wel, Heer, Ik denk nu dat ik u nodig heb om te bevestigen dat u spreekt over iedereen en niet slechts over mij spreekt.
Aartsengel Michael: Dat is correct.
SB: Iedereen? Oké.
Aartsengel Michael: Ieder persoon.
SB: Oké! Daar hebben jullie het mensen! [lacht] Dank u wel! [Aartsengel Michael heeft net bevestigd dat wij op het punt staan om Ascentie te bereiken.]
Aartsengel Michael: Jullie zullen geen pijn voelen. Waar jullie aan gedacht hebben als ongemak/ziekte is verdwenen. Wat jullie ervaren hebben als financiële strijd of gebrek, is verdwenen. Omdat jullie weten hoe te creëren. Het is alsof de lichtschakelaar, het begrip van jullie plaats in de cocreatie aangeknipt werd.
Daar is een einde aan strijd. Daar is een einde aan oorlog. Daar is een einde aan moord en ellende. Omdat jullie niet doden en geen neiging hebben om jezelf te doden. Dus hoe kan jij je broeder doden wanneer zij op het raster aan jou verbonden zijn? Omdat dat het equivalent is aan het doden van jezelf.
Daar is een weten dat momenteel voorbij jullie begrip uitbreidt. En dat weten is in jullie brein, in waar jullie aan zouden denken als jullie mentale lichaam, jullie emotionele lichamen, jullie intellect, jullie primaire hart. Omdat dat jullie anker is. Dat is het altijd geweest.
Welnu, terwijl jullie hier binnengaan, betekent dat dan dat alles gedaan is? Wel, zou ik humoristisch mogen zijn, en jullie vragen - wat plezier zou eraan zijn als je eindelijk op het feest arriveert om slechts te ontdekken dat alles gedaan was? Nee. Hoe het eruit ziet is dat de mensen samenkomen, niet om de Aarde te reinigen. Gaia heeft dat voor Haar rekening genomen. Jullie zullen helpen reinigen/opruimen, en zo ook zullen jullie sterren broeders en zusters dat doen, derhalve zullen jullie de rivieren, de stromen, de oceanen, de bodem de lucht reinigen. Desalniettemin is Gaia al druk aan het werk.
Maar wat aangaande jullie gedeelte? Wat doen jullie gemeenschappen, jullie steden van Licht - dat is één van jullie eerste primaire objectieven, en dat is de volledige verankering in de fysicaliteit van de steden en centrums van Licht, van het verankeren van gemeenschappen … en wanneer wij zeggen steden van Licht bedoelen wij niet louter drukke metropolen.
 [Muziek begint.]
Wij zullen deze conversatie voortzetten.
SB: Ja, inderdaad. Dank u wel, Heer, voor zo een duidelijkheid aangaande dit Ascentieproces, waar wij al in zitten. Dank u wel.
Aartsengel Michael: Ga met mijn Liefde. Vaarwel.
SB: Vaarwel.
[einde]

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten