woensdag, mei 07, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - Wat Zou Liefde Doen? - 1 Mei 2014


 
Een Uur met een Engel
1 Mei 2014
Aartsengel Michael
"Wat Zou Liefde Doen?"

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en, excuseer me, maar voordat we beginnen … We hebben allemaal interessante ervaringen gehad van de tsunami van Liefde, dus Linda, misschien zou jij een klein beetje kunnen vertellen over wat er voor jou gebeurde vanochtend. 
Linda Dillon: Ik zou het fantastisch vinden om erover te spreken, omdat ik weet dat er zo een mix van ervaringen geweest is waar wij over gehoord hebben van onze lezers en luisteraars, maar, zoals veel mensen, heb ik ook mijn ups en downs gehad. Maar vanochtend werd ik zeer vroeg wakker, om ongeveer 5:20 vanochtend voelde ik deze golf na golf na golf mij vullen met dit ongelooflijke gevoel van Liefde, van geliefd te zijn, van het gevuld te zijn met Liefde.
Het voelde niet aan op de manier zoals je dat doet wanneer je verliefd bent of dat je ergens van houdt; het was gewoon een gevoel door mijn gehele wezen heen, van gewoon gevuld te zijn met Liefde. En dus stond ik op, ik was gelukkig. Ik had daar gedurende een poosje gelegen en had er gewoon van genoten. Maar toen ik opstond en ik naar buiten ging, leek alles veel helderder te zijn.
De vogels, de struiken het gras. Ik liep over straat, liep met de hond, en deze Liefde gutste naar binnen. En toen moest is weg in de auto om een boodschap te doen. Ik reed over straat en deze liefde gutste alleen maar bij me naar binnen, en de tranen stroomden gewoon langs mijn gezicht omlaag. Tranen van vreugde, ik bedoel, ik kon het zelfs niet beginnen te rationaliseren. Maar ik zou het niet hebben kunnen stoppen al zou ik het gewild hebben, en vertrouw me, ik wilde het niet!
En hoewel het iets afgenomen is, ben ik in deze prachtige plaats van dat ik me gewoon uitgebreid voel, alsof de moeilijkheden van de wereld weggegaan zijn.
SB: Wow. Dat is opmerkelijk.
LD: Yeah. Kom het maar brengen! En kom het maar voor ons allemaal brengen! (lacht)
SB: Ja, inderdaad. Ik heb mijn ervaring van de afgelopen nacht op het 'Gouden Tijdperk van Gaia' (website) opgeschreven. Graham, wil jij iets zeggen over jouw ervaring van de afgelopen nacht?
GD: Wel, het mag op grond zijn van slechts het opruimen van sommige dingen, maar één van de dingen die ik opmerkte was, die als een nachtmerrie beschouwd kunnen worden. En ik neig er niet naar om mijn dromen zozeer te onthouden, maar ik deed dat welzeker de afgelopen nacht, en het was alles behalve leuk.
En ik kan niet weerkaatsen wat Linda zegt in termen van het niveau van de kwaliteit van wat zij ervaren heeft. Ik voel me aardig vreedzaam en kalm vandaag, en ik voel me behoorlijk moe. En dat is de laatste tijd het thema geweest. Maar ik merkte net op dat het schijnt dat wij drieën de afgelopen nacht enige uitdagende dromen hebben gehad, waarvan, Linda, jij suggereerde dat zij van een soort van opruiming geweest zouden kunnen zijn.


LD: Ik heb nooit nachtmerries, of zeer, zeer zeldzaam, En dit, ik zou zeggen de afgelopen week, heb ik iedere nacht de gruwelijkste nachtmerries gehad. En de afgelopen nacht bracht ik de nacht in een Duits concentratiekamp door. (Cobie: Van zaterdag op zondagnacht (3/4 Mei) had ik ook een vreselijke nachtmerrie, hoewel ik deze, zoals Linda, ook zeer, zeer zelden heb….)  (2)
De nacht daarvoor was ik samen met Anne Frank en herleefde die gehele episode de gehele lange nacht. En ik denk welzeker dat wij enige diepe collectieve kwesties aan het opruimen zijn die we begraven hebben en waar we niet naar hebben willen kijken, ofwel individueel of collectief, welke zeer pijnlijk geweest zijn.
Ik weet toen ik vanochtend opstond, Steve, hoewel ik boordevol zat en ik jouw artikel las, het klonk alsof je een echte zware tijd gehad had, maar dat je op de één of andere manier met deze snoeischaren erdoorheen kwam.
SB: Toen ik onmiddellijk wakker werd en deze opborrelende energie bezig was bij mij binnen te komen, raakte ik eerst in paniek en schreef het toe aan iets dat mogelijk gebeurd was de dag ervoor of iets zoals dat, maar toen besefte ik, wel, we zijn in de tsunami van Liefde en dit is wat er gebeurt, nietwaar?
En dus ontkoppelde ik me van het zoeken van het verstand om de oorzaak hiervan te vinden. En onmiddellijk toen ik dat deed borrelde de energie gewoon omhoog en passeerde precies door mij heen, en het was goed met me. Ik voelde - en dit mag gelijkaardig zijn aan wat jij zei, Linda - ik voelde me meer uitgebreid, meer stabiel, meer liefdevol.
Dus, ik sprak niet over de droom die ik de afgelopen nacht had en ik denk niet dat ik dat zal doen. Het was een kleine droom. Maar wederom was het karakter van die droom met dit element van opruiming. Het is opmerkelijk.
LD: Weet je, ik denk dat je spreekt over iets, of iets aanhaalt, dat echt relevant is - en natuurlijk je hebt er al over geschreven - voor aldus veel van onze luisteraars die deze ups en downs hebben.
En dat is als jij je eenvoudig herinneren kunt dat wij in deze kolossale tijd zitten, niet van de tsunami van verandering, maar van chaos, van onrust, van een grote knal, als het ware, en moeten we ons zoveel als we dat mogelijk maar kunnen ervan onthechten. En ik weet dat wanneer wij in die golf van grote emoties zitten, het soms moeilijk is, maar als we dat kunnen, gaan we beter reizen. Dat is echt goed advies, Steve.
SB: Daar ben ik het volledig mee eens. Pak je tuinschaar erbij en knip de koorden door.
LD: Yeah.
SB: Het werkte. Oké, wel, waarom geven we je nu niet een moment om jouw overgang te maken, en dan verwelkomen wij Aartsengel Michael
Aartsengel Michael: Groeten, Ik Ben Michael…
SB: Groeten, Heer.
Aartsengel Michael: Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, strijder van Liefde, brenger van nieuws. En zou ik ook mogen suggereren, mijn geliefde vrienden, dat jullie je zwaarden tevoorschijn halen (in plaats van de tuinschaar!). En het is het zwaard dat ik jullie eonen geleden geschonken heb, en het is uniek voor jullie.
Het is jullie zwaard van vrijheid. En ja, snijd de koorden weg, snijd weg wat jullie niet dient en ontsteek de blauwe vlam van waarheid, van vrede. Omdat niet alleen dat het is wat jullie wensen en naar hunkeren, mijn geliefde vrienden, het is jullie geboorterecht. Het is de kern van wie jullie zijn.
En hoewel jullie niet allemaal van de blauwe straal zijn, betekent dat op geen enkele manier, gestalte of vorm dat ik deze blauwe vlam niet evenredig en vrijelijk deel. Dus, verlicht, lieve harten. Het neemt een volledige nieuwe betekenis aan. En ja, ik breng jullie Liefde en Vrede/Vreedzaamheid rechtstreeks vanuit het hart van de Goddelijke Moeder, deze dag en iedere dag.
Dus welkom.
SB: Dank u wel, Heer.
Aartsengel Michael: En welkom terug, lieve Steve.
SB: Dank u wel. Ik had een goede rust.
Aartsengel Michael: Waar wens je om vandaag te beginnen?
SB: Wel, waar ik over wilde praten, Heer, terwijl wij samenkomen om Nova Aarde met het Gezelschap van de Hemel op te bouwen, is dat verschillende mensen verschillende geschenken brengen en verschillende rollen hebben om te spelen.
Sommige zijn paragnostisch, sommige zijn intuïtief, sommige zullen een rol in het begunstigen spelen, sommige zijn Aarde-opzichters. Dikwijls wanneer mensen met verschillende achtergronden samenkomen, is er een trekken, een duwen, een poging om iedereen hetzelfde te maken.
Kunt u dit werk van cocreatie met ons bespreken, dat wij zullen gaan doen? Hoe met onze verschillende gaven en rollen te werken, alstublieft?
Aartsengel Michael: Ik zou verheugd zijn om dit onderwerp te adresseren. En ik zou mijn opmerkingen vooraf willen gaan door te zeggen, waarom op Aarde - of Arcturus, of Andromeda, of Sirius - waarom zouden jullie ooit hetzelfde willen zijn? Het gaat het doel te boven.
Want jullie brengen de uniekheid van jullie wezen, niet alleen hoe jullie direct vanuit het hart van de Moeder/Vader Ene uitstraalden en geboren werden, maar wederom hoe jullie geboren en wedergeboren werden, door vele levensspannen heen, vele ervaringen, in/naar deze incarnatie, met variaties, maar met unieke kwaliteiten, attributen, ego's, persoonlijkheden, fysieke kwaliteiten.
Eén van de meest schitterende prachtigheden van Gaia, en van de mensheid, is dat jullie zo uniek en verschillend zijn. En als je ooit wat voor vraag of verzoek of twijfel dan ook daarover zou hebben, alles dat je zou moeten doen is om naar de omgeving te kijken waar jullie in geboren werden, te kijken naar de geofysische creatie van Gaia zelf en de diversiteit van de planeet. 
Maar ik wens niet om hiervan af te dwalen. Nochtans wens ik ook te zeggen, als een beginpunt - en ja, ik weet dat ik dit eerder gezegd heb, maar ik kan jullie er niet vaak genoeg aan herinneren - voor deze incarnatie, hebben jullie in de laatste verscheidene jaren - en sommigen van jullie gedurende decennia; sommigen van jullie sinds de aanvang - de volledigheid van jullie zielontwerp al verankerd.
Jullie hebben jullie goddelijke motief van wie jullie zijn verankert, de totaliteit van wie jullie zijn. En in dat verankeren brengen jullie voort en verankeren jullie ook jullie talenten, jullie bekwaamheden, jullie capaciteiten, bekend en nog steeds ietwat onbekend, omdat zij zich nog steeds aan het ontvouwen zijn, aangezien jullie bezig zijn te ontvouwen, terwijl jullie je geascendeerde, multidimensionale, Aarde-tijdlijn zelf ontdekken. En jullie zijn ongelooflijk verschillend van elkaar, met jullie talenten, met jullie voorkeuren, met jullie keuzes, met jullie gezichtspunten. En dat maakt precies deel van het Plan uit.
Wij wensten niet, de Moeder plande het niet, om eenvoudig een ras van identieke tweelingen te hebben. Anderszins zou dat zijn wat zij voortgebracht zou hebben. De diversiteit, de verschillen, de overzichtelijkheid, de waardering van deze verschillen zijn onontbeerlijk voor de voortgang, de evolutie, de Ascentie, de sprong, de verschuiving, hoe het ook is dat je het noemt, van de collectieve mensheid en voor ieder individu.
En het is niet louter het waarderen van jullie eigen zoete zelf, houden van jullie eigen zoete zelf. Het is ook naar die plaats toekomen, niet slechts van het accepteren en toestaan, maar ook de diepe waardering, de liefde, de viering, niet alleen van de punten van vereniging maar ook van de verschillen.
Welnu, dit is iets dat jullie sterren broeders en zusters, die zeer dicht bij de hand zweven, lang geleden hoogst op afgestemd raakten. Er is geen vereiste om te spiegelen, om het ermee eens te zijn, om allen te zijn in waar jullie aan denken als gezamenlijk in hetzelfde tempo te marcheren.
Het belangrijkste om een gemeenschap te vormen, en om Nova Aarde te vormen in de ware betekenis van eenheid, is niet louter het overeenstemmen en dat iedereen hetzelfde patroon volgt. Nogal het tegendeel, het is ook het samenkomen met de differentiatie van talenten, van overtuigingen, van inzichten, van ervaringen en dan samenvoegend om de harmonie gestalte te geven.
Niet één persoon, wezen, boven of beneden, tussen haakjes, is bedoeld om alles te doen. En wanneer die situatie zich voordoet, in menselijke groepssituaties groot en klein, wat jullie zien is iemand die een controlefreak is, iemand wiens ego denkt dat zij het beter kunnen doen, of dat zij het allemaal moeten doen omdat het anders niet voldoende, effectief of prachtig gedaan wordt. En natuurlijk is dat niet zo. Het is een mozaïek. (1) en als een Canadees, lief hart, begrijp jij….
SB: Ja.
Aartsengel Michael: … de betekenis van dat mozaïek.
SB: Ja, dat doe ik.
Aartsengel Michael: Jullie komen tezamen om te complementeren en om coöperatief te werken. En soms wat dat betekent is dat jullie allemaal een reuzenstap terug zetten en waarnemen en onderscheidend en ontvankelijk zijn, omdat daar deze persoonlijkheden zijn, er zijn gevoelens, er zijn geschiedenissen, er zijn vroegere levens en doorbloedingen, er zijn meningen.
Maar het neemt een reuzenstap achterwaarts om gewaar te worden en te onderscheiden hoe die mix samenkomt zodat de mozaïekstukjes niet tegen elkaar aan stoten, en hoe zij in positie geplaatst kunnen worden om te complementeren en te creëren.
Maar het is het leren, in kleine groepen en dan in zeer grote groepen, hoe coöperatief te werken, en hoe om te gaan met onenigheid, met confrontatie, met verschillen van mening, met groepen drie tot één, en duizend tot één, en om niet de ene te overschrijven, maar hoe elkaar te complementeren.
Jullie zien dit, jullie zien dit de gehele tijd in families. En jullie kunnen zien waar het gewerkt heeft, waar families gewerkt hebben vanuit liefde om die accommodatie te bereiken waar ieder individu vrij is om zich uit te drukken en om de volledigheid te zijn van wie zij zijn in plaats van in hetzelfde tempo te zijn. En jullie zien het in families waar misbruik zich voordoet of waar persoonlijkheden verschrompelden en stierven, of waar mensen bang zijn om hun gedachten of hun hart uit te spreken.  
Dus waar is de mensheid? Waar is mijn geliefde legioen en collectief in deze tijd? Jullie zijn in het begin van de tsunami van Liefde. Betekent dat dat iedere andere les het raam uitgegooid wordt? Nee. Jullie leren deze lessen - van diepe coöperatie, van onderscheid, van het jezelf en elkaar in ere houden, van loyaliteit, voor jullie zelf, voor jullie pad, voor jullie dienstverlening, en voor elkaar. Jullie leren om niet jullie hoofd weg te draaien.
Dat is waarom ik om mee te beginnen mijn zwaard aangehaald hebt, maar ook, vergeet je schild niet.
Te vaak, op deze planeet, met de groei en de verankering van waartoe wij gekomen zijn te noemen de oude derde, wanneer onenigheid - en wij spreken over serieuze onenigheid - naar boven is gekomen, is het vaak de menselijke reactie geweest om ofwel geweld aan te wenden, hetgeen niets oplost, of om weg te lopen.
En geen van beide is een oplossing om Nova Aarde te creëren, om te creëren wat de Moeder altijd voor Gaia gevisualiseerd heeft en wat Gaia zelf als haar pad gevisualiseerd heeft. Ja, er zijn tijden wanneer Gaia zich reinigde of haar schouders ophaalde of haar gezicht waste, maar over het geheel genomen kijk naar hoe Gaia omgegaan is met conflict/onenigheid en kijk naar haar geduld en de genezing die zij gestuurd heeft.
Wat jullie leren, mijn geliefde vrienden, mijn familie, is hoe jezelf in liefde uit te breiden. De Moeder heeft gezegd, oh, maanden geleden, zelfs in deze show, maar zij heeft herhaaldelijk gezegd, als het niet als liefde aanvoelt, waarom het doen?
Ik wil dat je een tweede vraag toevoegt, en het is een vraag welke jullie allemaal al kennen. En dat is, "Wat zou Liefde doen?" Het kanaal heeft gesproken over het voelen van de golf. En wanneer je die plaats voelt, is het al in jouw hart.
Wanneer je de vraag stelt, als ik vanuit Liefde kom, hetgeen de kernessentie is van wie Ik Ben, als ik terugtreed en terzijde zet wat schijnt te zijn onenigheid, confrontatie, gekwetste gevoelens, een gekwetst ego, verschillen van mening, en je eenvoudig vraagt 'Wat Liefde Zou Doen', en van daaruit verder werkt, omvat het geen geweld van wat voor omschrijving dan ook, specifiek voor iemand zelf. En je slecht over jezelf voelen is geweld tegen jezelf, vergis je daar niet in. En het omvat geen wegrennen.
Welnu, ben er zeer duidelijk over. Ik noem onthechting geen wegrennen. Het kanaal heeft gesproken over het doorbrengen van de nacht, feitelijk, vele nachten, in de Holocaust situatie van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en Oostenrijk. Wat gebeurde er? Sloten zoveel menselijke wezens hun ogen, draaiden zij hun hoofden in ontkenning om en renden zij weg? Zij voelden dat de keuze was om ofwel weg te rennen of geweld aan te wenden. 
Dat is een situatie waar jullie iemand hadden (Hitler) die zeer ongezond, aan een ziekte leed, zullen wij zeggen die de troepen leidde. Het gevaar van fanatisme op diens hoogtepunt. Maar jullie kunnen niet, als een verlicht ras die hun eigen intergalactische vorm van oorlog hebben gehad, ofwel jullie naar de Holocaust of naar de Jodenvervolging of de Soedan of Syrië kijken, jullie kunnen niet jullie hoofd omdraaien. Het is niet wat liefde doet.
Dus wat er zich voordoet is dat aan jullie vele microkosmossen, situaties van oefening gegeven werden, zodat kwesties naar de voorgrond komen. Jullie stellen jullie eigen waarde en jullie kern kwesties in vraag, hetgeen goed is. Het heeft er behoefte aan gedaan te worden, omdat zij naar boven komen zodat zij precies daar zijn om losgemaakt en weggespoeld te worden.
Dus jouw vraag: Hoe werken wij samen? Eén van de eerste regels wanneer je in deze overgangsfase bent is geweest om te leren om Perro te spreken. En wij hebben eerder over Perro gesproken, en het is wat jullie ook zouden noemen een geweldloze communicatie. Het is om openhartig te spreken, maar niet emotioneel. Bespreek te feiten, en inclusief de feiten over hoe jij je voelt, en inclusief de feiten van wie je bent - jouw talenten, jouw bekwaamheden, jouw dromen, jouw wensen, wat je wenst te creëren binnenin de microkosmos of de macrokosmos. Begin te praten en stop nooit - telepathisch, lichaamstaal, aanraken, oogcontact. Het is tijd, mijn geliefden.
Wij hebben jullie het scheppersras genoemd, maar wij zouden jullie ook het communicatorenras moeten noemen, omdat dat is waar jullie zijn en dat is waar jullie op afstevenen. Als je niet van hart tot hart communiceert, is er geen voorwaarts gaande vooruitgang. Punt.
SB: Dank u wel daarvoor, Heer. Waarschijnlijk het eerste dat te lijden heeft wanneer wij uitdagende situaties ervaren is de gelukzaligheid die wij voelen. U heeft gesproken over de Liefde die wij voelen. Hoe blijven wij in de gelukzaligheid boven en voorbij aan wat u gezegd hebt? U sprak over Perro en zaken zoals dat.
Maar individueel, binnenin onszelf, hoe blijven we in de gelukzaligheid wanneer we geconfronteerd worden met kwesties die ons uitdagen?
Aartsengel Michael: Je verbind je met ons. En ik zeg dit niet op een gemakkelijke manier. Een ieder van jullie is in deze tijd door niet alleen jullie gidsen omringd maar door legioenen. Nu, laat mij iets met jullie delen waar we nog niet echt eerder over gesproken hebben.
Wij spreken een grote hoeveelheid over de kern kwesties van de mensheid zijnde zelfwaarde en door die afscheiding en isolatie heen brekend en het voelen van in de steek gelaten te zijn en eenzaamheid om te weten dat je goddelijk bent, jullie zijn waardig, jullie zijn geliefd, en jullie zijn de essentie van liefde. De verankerende factor van jullie capaciteit - en ik bedoel niet individueel; en het fluctueert natuurlijk; maar ik spreek over het collectief - jullie capaciteit voor het erkennen en vasthouden en zijn in jullie waarde en in de volledigheid van jullie liefde is ongeveer 30 procent.
Nu, de vorderingen in beschouwing nemend die jullie gemaakt hebben met dat lage percentage, doen jullie het fenomenaal - wat jullie doorbroken hebben met slechts dat - maar denk erover na! - 30 procent. Het is geen wonder dat jullie tegen mij zeggen, "Michael, hoe houd ik de gelukzaligheid in stand?"
Dus jullie vragen altijd, "Wat doet het Gezelschap van de Hemel om te helpen?" Wel, hier is een zeer praktisch iets dat wij kunnen doen. Wanneer jullie in deze beproevende situaties zijn, is dit het wanneer de koorden werken. Hecht je aan ons. Laat ons aan jou hechten. Laat ons jou vullen, jou geruststellen, van je houden. Laat ons jou en jouw gebied met Liefde vullen zodat je absoluut gefocust kunt blijven op het gevoel geliefd te zijn, beminnelijk, waardig, en blijf in dat gedrag en die communicatie van wat Liefde zou doen.  
Omdat het eerste antwoord van wat liefde zou doen voor jezelf is: Ik ben in deze situatie, en het kan in het Witte Huis zijn, het kan in de Oekraïne zijn, het kan in het Kremlin zijn, of het kan in de riolen van New York Stad zijn. Wat doet Liefde? Het eerste antwoord is om van jezelf te houden, omdat zonder dat eerste antwoord je nergens naartoe kunt gaan. Je zult zonder brandstof komen te zitten voordat je waar dan ook aankomt.
Dus het eerste dat je doet om je aan gelukzaligheid vast te houden is in de spiegel te kijken en te zeggen, "Heer, laat me zien wie ik werkelijk ben." En laat ons jou overstromen. En dit zal steeds gemakkelijker zijn met de tsunami. De volle impact is zelfs nog niet dichtbij geweest om al gevoeld te worden. Maar laat ons jou overstromen, niet slechts je tenen of jouw enkels, maar jouw gehele wezen. Maak gewoon een overeenkomst hier en nu met mij, jullie allemaal, dat je de liefde voor jou binnen zult laten. En van daaruit zal je verder gaan.
En wanneer ik over Liefde spreek, spreek ik niet louter esoterisch, spiritueel; ik spreek niet louter over het je kalm voelen, sereen, vreedzaam (welke mijn favoriet is); voelend dat je in uitlijning bent. Ik spreek over het gevoel van geliefd te zijn, gewaardeerd, gekoesterd, vereerd, aanbeden, omdat jullie dat worden. Het is tijd om deze inzet hier en nu aanzienlijk te verhogen.
SB: Heer, misschien kan ik een ervaring delen die ik niet zo lang geleden had wat dit betreft, omdat het relevant klinkt tot wat u zegt.
Ik ervoer existentiële eenzaamheid, en het was echt een heftig soort van gevoel. Ik genoot er helemaal niet van en wist niet wat ik eraan moest doen. En plotseling herinnerde ik me de tsunami, en ik herinnerde me wat u daarover gezegd had, "Stuur de Liefde naar buiten," en ik bracht de liefde feitelijk van binnenuit mij naar boven en stuurde het naar buiten, en ik raakte de eenzaamheid kwijt in de fractie van een seconde. Het was behoorlijk dramatisch!
Aartsengel Michael: Precies. Aldus velen van jullie wachten ook op de tsunami om naderbij te komen, maar kennen ook de magneet, het bestaan van wie je bent is Liefde. En zodra als je het begint te delen, stroomt het. En dat doet het ook voor ons. En zodra je vraagt - en wij kunnen het delen - stroomt het.
SB: Wat doen wij dat werkt, Heer, en wat doen wij dat niet werkt?
Aartsengel Michael: Ik zou liever focussen, om te beginnen, op wat je aan het doen bent dat werkt.
SB: Oké.
Aartsengel Michael: En we hebben dit in deze conversatie behandeld, nietwaar, lieve harten? Omdat jullie deze communicaties begonnen zijn, en jullie zijn deze nieuwe vorm begonnen van je niet af te wenden, niet weg te rennen, niet eindigend in geweld, maar werkelijk proberen en communiceren.
Zijn jullie het aan het perfectioneren? Ja, dat doen jullie. Nu heeft dit er behoefte aan om zich op een meer wereldwijde manier te verspreiden, maar het begint niet aan de top. Alles waarover wij gesproken hebben in jullie terminologie zouden de basis elementen zijn. De verschuiving, de ascentie, de verandering - Nova Aarde - komt vanuit de mensen. Het komt niet vanuit jullie verouderde bureaucratie van financiën of het sociale of de regering. Het komt vanuit jullie, vanuit jullie harten, vanuit jullie krachtige eis voor onafhankelijkheid en vrijheid.  
Jullie kunnen denken aan de Liefde als de 'Occupy (bezet) Beweging'. Wij willen jullie hart bezetten. En jullie doen dat, en steeds meer. Het is geen bewuste klap. Maar wat jullie nu precies juist doen - en ik spreek tegen jullie allemaal, en ook tegen jullie sterren broeders en zusters, die altijd meeluisteren - jullie zijn aan het verschuiven naar de plaats van balans, waar jullie in jullie hartbewustzijn zijn.
Jullie ontkennen niet de genialiteit van jullie verstand. Jullie negeren niet jullie verrukkelijke persoonlijkheden of ego's. Maar jullie zijn ongelooflijk naar jullie hart verschoven. Er is collectief begrip.
Oh, daar zijn sommigen die opstandig zijn, maar ik spreek over wat jullie juist doen, de één na de ander na de ander, groep na groep. Er is een ferme erkenning dat wat, in termen van de werkelijke structuren waar ik net naar refereerde, die niet werken, niet de goddelijke kwaliteiten reflecteren - vriendelijkheid, zachtheid, generositeit - dat mensen kwetst; dat zeer vaak de systemen die gecreëerd werden om verondersteld te worden de mensen te helpen de waarachtige systemen zijn die de mensen schade berokkenen.
En daar is dit groeiende intellectuele en hartbewustzijn begrip dat verandering een moeten is. En dat het vertaald wordt in/naar een verschuiving van wat er zich voordoet.
Gebeurt het snel genoeg voor jullie of voor ons? Wel in feite niet voor jullie, maar vanuit ons perspectief, omdat wij achter de schermen kijken, gebeurt het sneller dan dat jullie kunnen zien of waar jullie op kunnen anticiperen.
Jullie harten worden meer genereus. Jullie overzichtelijkheid raakt steeds meer hoogst gepolijst, en ja het is vanwege het geschenk van de Moeder. Maar het is ook omdat jullie het geschenk van de Moeders overzichtelijkheid implementeren en gebruiken. Jullie kijken door situaties heen en in het hart van de kwestie.
Jullie worden niet zo gemakkelijk afgeleid en voor de gek gehouden. En jullie zien niet alleen maar het hart van het probleem. Jullie zien ook naar het hart van vele wereldwijde oplossingen. En jullie aarzelen niet om jullie zelf te verklaren als wereldwijde burgers die bereid zijn om wereldwijde kwesties, collectief, en als toegewijde individuen onderuit te halen.
Jullie ontkennen jullie talenten niet, en jullie zijn jullie zelf niet aan het alleenstaand-stromen (single-streaming). Jullie zeggen niet, wel, ik ben een accountant, ik ben een persoon van de getallen, en daarom ga ik alleen maar om met getallen of figuren of constructies. Jullie erkennen dat je een getallen persoon bent die te maken heeft met de universele taal, en jullie erkennen ook een artiest/kunstenaar te zijn, en dat jullie creativiteit ongelimiteerd is.
Jullie accepteren de buigbaarheid van interdimensionaliteit. Jullie accepteren de magie en dat wonderen eenvoudig dingen zijn waar jullie geen volledige verklaring voor of begrip van hebben. Jullie worden flexibeler. En jullie worden, vanuit ons perspectief, expressiever.
Nu horen wij, en wij hebben het altijd gehoord, de schreeuwen van wanhoop en van jullie hart. Maar wat wij horen en waarnemen is ook de expressie, de verbale, hardop uitgesproken, expressie van smart, van onderdrukking, van wanhoop, van eenzaamheid.
En jullie zeggen, "Wel, Heer, waarom zou u dat in de categorie plaatsen van wat wij juist doen?" Omdat jullie het toestaan om uit jullie lichaam te ontsnappen, en de werkelijke expressie, zeggen jullie, "Ik ben eenzaam. Ik ben teneergeslagen. Ik wil helpen. En ik kijk naar boven en ik kijk naar mijn broeders en zusters van Gaia voor hulp," en dat jullie vertrouwen dat zij jullie feitelijk kunnen, en zullen, en welzeker helpen.
Dus jullie doen al deze dingen juist. Maar ik weet dat jullie deze andere shows hebben. Dus nu zullen wij de Michael Show hebben, nummer één: je loopt in vertrouwen en geloof. Er is geen ontkennen aan aangezien jullie zo krachtdadig - en ik bedoel jullie allemaal - aan mij uitgeduid hebben, "Waar is het bewijs? Waar is het bewijsmateriaal? Waar zijn de tijdelijke disclosures?"  
Waar jullie het juist doen, waar jullie absoluut stellair in waren, is in jullie vertrouwen, in jullie geloof, in het vasthouden van jullie hoop. Zijn er momenten dat jullie aan het talmen zijn? Ja. Maar de collectieve energie is dat treuzelen aan het matigen. De collectieve energie ondersteunt het individu die zich onzeker voelt.
Jullie komen aan onze zijde tezamen, wij vertrouwen, omdat wij weten. Dus jullie zeggen, "Wel Michael, het is zeer gemakkelijk om te vertrouwen wanneer je weet." Dat weten wij, maar wij kennen niet altijd de fijne details, vanwege, in jullie geval, dit prachtige element van de vrije wil. Maar wij kennen wel de uitkomst.
Nu, jullie doen dat niet. Jullie weten dat jullie aan het creëren zijn, en dat jullie aan het zuiveren zijn, en jullie weten dat jullie voorwaarts gaan. Maar dit lopen van geloof, van vertrouwen, is een stralend voorbeeld door de galaxies heen. Vaak hebben wij tegen jullie gesproken over hoe jullie de eersten zijn die door dit proces heengaan. En ik denk dat wij er allemaal mee in zouden stemmen dat in dit variabele proces van Ascentie in de vorm in/naar uiteenlopende hogere rijken en dimensies, één van de grootste elementen daarin het vertrouwen geweest is.
Welnu, waar gaan jullie verkeerd? Wat zouden jullie beter kunnen doen? Stop met talmen. Stop met twijfelen. Jullie zijn feitelijk zeer goed geweest wat betreft de eliminatie van vele kern valse rasters, valse paradigma's, illusies, overtuigingen. En dat is waarom wij zeggen dat het menselijke collectief naar een plaats aan het komen is waar zij collectief zeggen, "Wat wij gehad hebben werkt niet. Wij creëren het nieuwe. We mogen dan niet alle details weten, maar wij weten wel degelijk wat er niet werkt."
Stop met het talmen, stap voorwaarts. Twijfel niet, en stel niet in vraag en raak niet in paniek over jullie acties. Vertrouw jullie zelf. En denk niet - en ik zeg 'denk' omdat het meer een mentaal proces dan een emotioneel of spiritueel proces is - overdenk jullie situatie niet. Er zijn vele zaken waar wij gedurende vele jaren nu over gesproken hebben, en met jullie voor iets meer dan twee jaren, waar er neezeggers waren die zouden willen zeggen, "Doe niet zo belachelijk. Logischerwijs kan dit zich niet voordoen. Dat kan niet gebeuren." Zij overdenken het. En zij weten niet wat er wel of niet mogelijk is, en zij weten niet wat er wel of niet gecreëerd kan worden, specifiek in partnerschap.
Nu, deze kwestie van partnerschap is iets dat wij steeds weer opnieuw geadresseerd hebben. De tijd is verstreken waar er zo een brede afgrond is, zullen wij zeggen, tussen het Gezelschap van de Hemel en Gaia en het menselijke collectief.
Wanneer wij zeggen dat wij in partnerschap zijn en co-creëren, leren jullie, passen wij ons aan, passen jullie je aan. Als er wat dan ook zou zijn dat wij jullie zouden willen vragen om meer van te doen, zou het zijn om de verbintenis aan te gaan, alsof wij precies daar bij jullie in de fysieke gestalte in partnerschap zijn. Neem me mee naar het werk. Neem me mee uit eten. Ik zou zelfs de rekening kunnen betalen.
Is dat duidelijk, lief hart?
SB: Zeer duidelijk. En ik had een aantal andere vragen die ik u wilde stellen, maar ik denk dat ik maar naar de laatste vraag spring, eenvoudig om in staat te zijn om het in de uitzending te krijgen. En dit is een vraag die nu in de publieke arena is, Heer. President Obama gaat door om heel veel kritiek te ontvangen. En er is zelfs een suggestie dat een tussentijdse/tijdelijke President van de Verenigde Staten gekozen werd.
Aartsengel Michael: Hij kan de chaos aan. En hij is niet altijd omringt, hoewel ik jullie moet vertellen, dat wij voortdurend in het Witte Huis zijn. Dat is één van mijn primaire rollen. En velen van jullie, mijn geliefde vrienden, zijn daar bij mij. Welnu, er is geen tussentijdse President. Dat zal eenvoudigweg niet gebeuren.
SB: En toch wordt erover gesproken alsof het gebeurd is.
Aartsengel Michael: Nee. Dat is onjuist. Dat is een andere zet om wat hij wil bereiken in diskrediet te brengen.
SB: Hmm.
Aartsengel Michael: Dus, hoe meer dat er van hem gezegd kan worden dat hij zijn macht verliest, hoe meer wat hij wenst om voort te brengen aan de dijk gezet kan worden. Maar jullie zullen enige zeer sterke acties vanuit deze President zien voordat het termijn voorbij is.
Hij wenst zich niet bezig te houden met oorlog. Hij is daar ondanks alles dat er zich voorgedaan heeft. Eén van zijn doelen was om vrede te brengen. Welnu, jullie zien hoe de situaties … oh, wel, zelfs de laatste honderd jaren zijn allemaal naar de voorgrond gekomen in termen van de chaos van oorlog. Het is daar om opgeruimd te worden, niet om er een verbintenis mee aan te gaan.
SB: Wel, in de paar minuten die overblijven, Heer, zou ik u misschien deze vraag kunnen stellen, ook over de publieke arena. SaLuSa was het gewoon te zeggen, enige jaren geleden, dat er goddelijke streefdatums waren, en wanneer een goddelijke streefdatum eenmaal versterken was, de vrije wil van de kliek, bijvoorbeeld, overschreven zou kunnen worden. Maar wij schijnen hun vrije wil een behoorlijk poosje waar te nemen. Is SaLuSa's opmerking correct, of wat missen wij hier?
Aartsengel Michael: Er zijn goddelijke streefdatums. Maar jullie hebben een neiging om aan streefdatums te denken als strepen in het zand. De Moeder ziet niet altijd streefdatums op dezelfde manier. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal streefdatums gehad die kwamen en weer gingen vanwege de wens om de vrije wil van het menselijke collectief daar te laten komen waar zij naartoe wensen te gaan.
Nu, de kliek is niet zwart of wit. Het is zeer grijs. En zou ik kunnen suggereren aan jullie dat het grijs dagelijks aan het vervagen is. Dat is hoe streefdatums tegemoet getreden worden. En op het moment dat zij bereikt zijn, is er geen duisternis. Dus zij worden al gepenetreerd.
SB: En de indamming, Heer. Heeft de indamming het gedrag van mensen veranderd, of wordt er nog steeds aan hen gewerkt?
Aartsengel Michael: De indamming is nog steeds van kracht, en ja, er zijn velen waaraan gewerkt wordt.
Wij zullen blij zijn om deze conversatie te vervolgen.
SB: Prima. Dank U wel, Heer.
Aartsengel Michael: Ga in vrede.
SB: Heel veel dank.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
SB: Vaarwel.

[einde]

Voetnoten:
(1) Terwijl sommige maatschappijen erop mikken om een "smeltpot" te creëren, mikt de Canadese maatschappij erop een cultureel "mozaïek" te zijn, met iedere etnische groep diens tradities handhavend in de mate dat zij dat wensen. Dit is waar Aartsengel Michael naar refereert.
(2) Cobie: Op mijn opmerking eerder voortbordurend… De afgelopen nacht, of beter gezegd vanochtend in alle vroegte (7/5), had ik wederom een angstaanjagende nachtmerrie-achtige droom, dus het is nog steeds gaande allemaal… Ik weet niet of de droom op zich voldoende is om de verwerking ervan op gang te brengen, maar naderhand roep ik, voor de zekerheid zeg maar, de Violette Vlam van transmutatie op, zodat het naar het Licht terug getransmuteerd kan worden. Ik kan jullie verzekeren dat nu te weten dat dit allemaal gaande is, de grote vraagtekens hierover bij mij in ieder geval verdwenen zijn… J

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten