zondag, mei 04, 2014

De Veranderende Werkelijkheden 3 - De Arcturiaanse Boodschap - 2 Mei 2014


De Veranderende Werkelijkheden 3
De Arcturiaanse Boodschap
2 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie
 
De Arcturiaan Spreekt:
Toen Sandy en Jason eerst naar de Lemuriaanse nederzetting in Midden Aarde gestraald werden, waren hun Lichtlichamen voor 83% geactiveerd. Hun Lichtlichaam activering was grotendeels omdat zij met elkaar, met hun hogere expressies van Mytria, Mytre en Mytrian verbonden waren.
Echter, toen zij de prachtige gedecoreerde omgeving betraden en de feestviering ter ere van hen gegeven in hoge mate bijwoonden, raakten zij geïntimideerd en ging hun bewustzijn onmiddellijk omlaag. Ogenblikkelijk, vermengde Mytre met Jason terwijl Mytria met Sandy vermengde om hen te helpen zich aan te passen aan de eer die er aan hen geschonken werd.
Toen Laturnius zag dat Sandy en Jason enige "tijd" nodig hadden om zich aan te passen aan nochtans een volgende nieuwe ervaring, introduceerde hij ons, de Arcturiaan, om aan onze toespraak te beginnen. Terwijl wij ons energiegebied uitbreiden naar onze helderste en meest mensachtige gestalte, werd de zaal rustig en zocht iedereen een plaats op om onze presentatie aan te horen.
Sandy en Jason werden gelukkigerwijs naar hun zetels aan dezelfde tafel als Mytre, Mytria en Mytrian geleid die hun eigen mensachtige gestalten aangenomen hadden. Terwijl de menigte hun zetels vonden en zich settelden om onze boodschap te ontvangen, straalden wij onze onvoorwaardelijke Liefde in/naar de uitgebreide zaal.
Toen de zaal eenmaal rustig en gecentreerd was op ons Arcturiaanse energiegebied vertelden wij het publiek dat wij ons verhaal zouden beginnen met de eerste "inzaaiing" van de Aarde. Een inzaaiing van een planeet is zeer gelijk aan het inzaaien van de aarde. Zaden worden geplant in de hoop dat zij zullen groeien en floreren.
Op dezelfde manier, planten wezens vanaf andere planeten, vanuit andere galaxies en dimensies, hun "zaden" in de hoop dat zij zouden kunnen leven, groeien en tot bloei zouden kunnen komen op een nieuwe, jonge (in een planetaire benaming) wereld. Echter, in plaats van fysieke zaden, planten wij Galactics zaden van bewustzijn.
De Arcturianen waren onder de eerste Galactics om zaden van bewustzijn uit te sturen naar de levensvormen van de planeet Aarde. Vandaar dat, wij gekomen zijn om deze boodschap af te leveren. Voordat we vooruit flitsen naar jullie relatieve nieuwe gemeenschappen van Lemuria en Atlantis, moedigen wij jullie aan om je Galactische Familie te herinneren.

Diegenen van jullie die incarnaties op het "oppervlak van de Aarde" genomen hebben, hetgeen velen van jullie gedaan hebben, zullen de spinnenwebben van vergeetachtigheid van jullie incarnaties in het Vissen Tijdperk af moeten stoffen.
In dat tijdperk van de Kali Yuga, waarnaar gerefereerd wordt als het Duistere Tijdperk waarin de mensheid zo ver weg als mogelijk van de ENE was, geloofden de mensen dat de Zon rondom de Aarde draaide, of dat zij de meest ontwikkelde planeet in de gehele Galaxy was, of zelfs het Universum.
Het neemt een sterk persoon om diens zwakte te her/erkennen en een zelfs sterker persoon om de vele leugens te her/erkennen dat hun uitbreiding in/naar ZELF limiteerde. Zeer belangrijk, om te begrijpen wat wij zeggen, zullen jullie de vrees voor andere beschavingen die eens jullie vijand waren los moeten laten.
Ja, er zijn inderdaad vele beschavingen geweest, zelfs onder jullie galactische voorvaderen, die ego-georiënteerd en zelfzuchtig waren. Velen van diegenen aan de macht in deze maatschappijen devolueerden groots na de grote ondergang van Lemuria en Atlantis. In feite, waren het sommige van deze beschavingen die uitermate verantwoordelijk waren voor het verval en de ondergang, in plaats van de opkomst en de ascentie, van deze twee beschavingen van Lemuria en Atlantis.
Gelukkig, net zoals sommige leden van deze beschavingen ten val kwamen, waren daar anderen die ascendeerden. Daar waren ook diegenen, zoals jullie zelf, die hun toevlucht ondergronds binnenin het lichaam van Gaia zochten om hun volgende kans af te wachten, welke NU is, om zichzelf en de Planeet Aarde te ascenderen.
Deze wezens, JULLIE, leven slechts één half octaaf boven de fysieke wereld op het oppervlak van de Aarde, want jullie betraden de Aarde voordat Zij omlaag tuimelde in/naar Haar laagste frequentie.
Vanwege de voltooiing van de grote cyclus van de Processie van de Equinox, is de Aarde nu in uitlijning met het Galactische Centrum. Dus, stijgt de frequentie resonantie van de planeet langzaam en zeker.
In feite, betrad de Aarde Haar Gouden Tijdperk laat in 2012. Zij zal in gedurende 2,000 jaren in dit tijdperk blijven waarin het multidimensionale Licht en de onvoorwaardelijke Liefde rechtstreeks vanuit het Galactische Centrum zullen stromen. Daarom, is het het NU voor diegenen die geascendeerd zijn, alsook diegenen die binnenin de kern en op het lichaam van Gaia gewacht hebben, om hun waarheid te vertellen.
Omdat waarheid relatief is voor de gewaarwording van diegenen die het spreken, zijn er vele verhalen van de opkomst, piek, verval en ondergang van de grote beschavingen van Lemuria en Atlantis. Terwijl wij, de Arcturianen, ons perspectief meedelen verwelkomen wij jullie om jullie perspectief toe te staan te ontwaken en binnenin jullie eigen bewustzijn te laten groeien.
Wij beginnen ons verhaal met het begin van de laatste Processie van de Equinox. De Aarde gaat door één cyclus van precessie gedurende een periode van ongeveer 26,000 jaren of 1° iedere 72 jaren. Gedurende deze tijd, veranderen de posities van de sterren langzaam in zowel de equatoriale coördinaten als de eclipticale lengtegraad.
We gaan terug naar een "tijd" toen Lemuria's prachtige Gouden Tijdperk in/naar diens voltooiing kwam, terwijl Atlantis in de piek van diens maatschappij leefde. Lemuria en Atlantis waren bedoeld om Gaia in/naar de extreme polarisatie te brengen welke jullie ervaren hebben sinds haar verval.
Lemuria was bedoeld de "Moeder Beschaving" te zijn en representeerde de Stroom van het elektron, ontvankelijke/instromende, vrouwelijke polariteit van energie, ervaren als Liefde. Atlantis aan de andere kant, was bedoeld te zijn de "Goddelijke Vader" en representeerde de Stroom van het proton, de expressieve/uitstromende mannelijke polariteit van energie, ervaren als kracht.
Door het huwelijk van vrouwelijk en mannelijk, Liefde en Kracht, konden de twee gelande expressies van Gaia de grote Wijsheid om te Ascenderen vergaren. Helaas, in plaats van een prachtige verbinding en resulterende ascentie, eindigde hun "huwelijk", zoals zoveel Aardse huwelijken, in een lange "scheiding" waarin zij beide alles verloren.
Een deel van de reden voor deze scheiding van kracht en liefde was dat de galactische voorvaderen van deze grote beschavingen dit huwelijk nooit konden toestaan. Alle voorouders wilden het "ALLEMAAL hebben". Met andere woorden, hebzucht was de oorzaak van de vernietiging toen, net zoals het in jullie NU is. Toen, zeer gelijkend op het verhaal van Romeo en Juliet, waren het de kinderen van de families die het meeste te lijden hadden.
Terwijl Gaia wederom in/naar het energiegebied van mogelijke ascentie en planetaire eenheid verhuist, is het huwelijk van ALLE polariteiten in/naar de ENE jullie hoop en middel van ascentie. Terwijl wij jullie het eeuwenoude verhaal vertellen van liefde en macht, het hoogtepunt en de ondergang, eenheid en afscheiding, vragen wij jullie om met jullie Multidimensionale ZELF te luisteren, zodat JULLIE je Waarheid zullen herinneren.
Door het herinneren van jullie eigen Waarheid, jullie eigen inzicht van dit verhaal, kunnen jullie dat wat in jullie verre verleden ligt oppakken en het naar jullie heden brengen, om een toekomst van ascentie binnenin het NU van de ENE te creëren. Op deze manier kunnen jullie in het bewustzijn reizen via de slingering van de sinusoïde golven van jullie bewustzijn. Hoe hoger je bewustzijn, hoe sneller de slingering van de sinusoïde golven, en hoe sneller je interdimensionaal via je bewustzijn zult reizen.
De frequentie van jouw bewustzijn wordt beïnvloed door het tempo van de draaiing van de moleculen binnenin jouw gestalte. Als jouw gestalte resoneert aan een veel lagere frequentie dan jouw multidimensionale bewustzijn, zullen jouw bewustzijn en gestalte niet in wisselwerking/uitwisseling zijn. Daarom, zullen jouw gedaante en jouw brein zich niet bewust zijn van wat er zich voordoet binnenin jouw hogere frequentie bewustzijn en interdimensionale reizen.
Het is het contrast tussen de frequentie van jouw gestalte en de frequentie van jouw bewustzijn die de illusie van afscheiding creëert waarin jij je afgescheiden voelt van jouw Multidimensionale ZELF. In de wereld waarin de mensheid geleefd heeft voorafgaand aan de ondergang van Atlantis, werd dit type van "afscheiding van ZELF" vrij normaal.  
Voorafgaand aan de ondergang van Lemuria en zelfs tot aan de eindtijden van Atlantis, resoneerde de mensachtige gestalte met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Vanwege deze hoge frequenties, hadden de lichamen geen statische vorm. In feite, hadden velen helemaal geen vorm nodig en bestonden als zuiver bewustzijn.
Door de vroege en positieve acties van de vroegere Atlantiërs, kan Spirit nu nog steeds de vierde dimensie bewonen. Het is de uitdaging van de gegrondvestigden, die de nakomelingen van Atlantis zijn, om Spirit in/naar de derde dimensie te brengen.
De Atlantiërs creëerden deze splitsing van hun spirituele en dichtere gestalten toen zij met de genetische bouwkunde begonnen. Voor de genetische bouwkunde, werden alle vormen van Atlantis "bezocht" door androgene Spirits vanuit de hogere dimensies. Deze spirituele wezens bezochten Atlantis op dezelfde manier zoals jullie in zouden loggen op een videospel.
Het leven voor het meeste van het Lemuriaanse tijdperk en een kleiner gedeelte van het Atlantische tijdperk was precies zoals het inloggen op een 3D videospel. De hogere dimensionale Spirit ging een vorm binnen dat overduidelijk een "spel" was op de holografische matrix van de vierde dimensionale Aarde. Eerst, gingen zij planten en dieren binnen. De mensen waren in die tijd onontwikkeld zodat er weinig verschil was tussen een mens en iedere andere vorm of ieder dier.
De mensen waren man en vrouw net zoals de andere driedimensionale dieren. Bezoekers vanuit andere Sterrensystemen, die behoefte hadden aan tweevoetige werkers hadden deze "mensachtige dieren" millennia eerder genetisch gebouwd. Echter, de vroege Atlantiërs, alsook de Lemurianen, waren androgeen en bezochten de aardse vormen om tijdelijk het concept van het geslacht te ervaren.
Verschuldigd aan de acties van de latere Atlantiërs, verlaagde hun bewustzijn en leden zij aan een verhoogd gevoel van de afscheiding van hun Multidimensionale ZELF. Uiteindelijk, verlaagde hun bewustzijn zo drastisch dat de slingerbeweging van de sinusoïde golven van hun bewustzijn vertraagde naar zo een lage frequentie dat zij niet langer meer interdimensionaal konden reizen. Toen raakten zij verstrikt in de vormen die zij eens slechts "bezochten".
Het reizen via het bewustzijn is gebaseerd op de slingering van de sinusoïde golven van de reiziger diens bewustzijn. Hoe hoger het bewustzijn en sneller de draaiing van de slingerbeweging, hoe sneller de Spirit (de werkelijke niet-fysieke vorm) interdimensionaal via het bewustzijn kan reizen.
Omdat de frequentie van het bewustzijn beïnvloedt wordt door het tempo van de draaiing van de moleculen binnenin de vorm die Spirit bezoekt, werd het in toenemende mate moeilijk voor de bezoekende Spirits om zich hun ware bewustzijn te herinneren terwijl zij een vorm bewoonden.  
Gedurende vele millennia, bezochten Spirits de derde/vierde dimensionale werkelijkheid waarin de mannelijke en vrouwelijke polariteiten gescheiden waren in twee verschillende geslachten. Deze bezoeken werden langer en langer aangezien de Spirits verslaafd raakten aan de ervaring van een lagere dimensionale vorm. Deze langere bezoeken in/naar de toenemende sensatie van de "tijd" op de Aarde verlaagde het bewustzijn van de Spirits verder.
Toen de frequentie van hun bewustzijn omlaag ging naar de frequentie van de vorm die zij bezochten, waren zij niet langer meer Spirit die een vorm bezocht, maar Spirits verstrikt in de vorm. De verstrikte Spirits kenden toen de ervaring van het sterven, hetgeen nog nooit eerder ervaren was toen zij Spirit waren omdat zij oneindig leefden binnenin de eenheid van de ENE.
Nog erger, de Atlantiërs namen geen verantwoordelijkheid voor de creatie van hun eigen problemen. In plaats daarvan, beschuldigden zij de ENE voor hen te straffen en ervoor te zorgen dat zij moesten blijven binnenin hun aftakelende stervende aardse voertuigen. Daarom, scheiden zij zichzelf van de ENE af alsook van hun eigen Spirit wezens binnenin hun fysieke gestalten.
Zij polariseerden de ENE in/naar geslachtelijke godheden van God of Godin. Deze definitieve afscheiding van de ENE bevestigde hun lot in/naar de lange afname in/naar wezens van de vorm in plaats van wezens van Spirit. Spirit was altijd binnenin hen, maar zij hadden het uit hun gedachten/geesten verjaagd.
Vandaar dat, zij niet langer meer hun eigen Spirit konden ervaren door hun fysieke gewaarwordingen. Voor deze reden, werd hun innerlijke Spirit een afstandelijke hiërarchische heerser die ofwel een man "God' was, of een vrouw "Godin" was. Toen Spirit eenmaal gepolariseerd raakte in hun bewustzijn, focuste de strijd tussen God en Godin zich op de strijd tussen het vrouwelijke Lemuria en het mannelijke Atlantis.  
Lemuria en Atlantis hadden gedurende miljoenen aan jaren vreedzaam naast elkaar bestaan, maar de Atlantiërs waren geconflicteerd en moesten die kwaadheid op anderen afreageren. Daarom, was dat wat bedoeld was om het gelukzalige huwelijk van het mannelijke en het vrouwelijke te zijn, hetgeen de Aarde terug zou laten keren in/naar Haar Spirit vorm en de persoonlijke en planetaire ascentie binnen zou leiden, werd in plaats daarvan een lange en gewelddadige scheiding.  
Lemuria was bedoeld de matrix voor het vrouwelijke, ontvankelijke, emotionele en creatieve aspect te zijn van de toekomstige mensheid. Aan de andere kant, wat Atlantis bedoeld het mannelijke, expressieve, logische en wetenschappelijk aspect van de toekomstige mensheid te zijn. Deze beide werkelijkheden resoneerden op een frequentie die wij nu zouden willen noemen de vierde dimensie.
Het was niet binnenin het Goddelijke Plan om een werkelijkheid in de derde dimensie te creëren, want de afscheiding van Spirit zou de toekomstige evolutie te moeilijk maken. Helaas, na de ondergang van deze twee grote werelden, vooral de ondergang van Atlantis, was de Aarde zo heen en weer bewogen op haar assen dat het onmogelijk voor Gaia was om een verbinding met Haar vierde dimensionale resonantie te handhaven.
Gaia deed een beroep op Spirit om Lichtwezens te sturen om Haar te helpen, aangezien zij op de rand was om van haar assen af te vallen. Miljoenen aan liefdevolle Lichtwezens namen vormen aan die gemaakt waren van dezelfde elementen als Gaia. Zij hoopten dat als zij de lagere dimensionale vormen zouden kunnen transmuteren in/naar een hogere frequentie, zij in staat zouden zijn om Gaia te helpen hetzelfde te doen. Echter, de Aarde wat te gewond om ook maar hoger dan de derde dimensie te kunnen resoneren.
Hoewel Gaia's bewustzijn resoneerde met de vierde dimensie, had Haar planetaire lichaam eonen aan genezing nodig voordat het ook zou kunnen resoneren met de vierde dimensie. Het was toen dat de vierde dimensie de werkelijkheid werd dit in de aura van Gaia trilde en Zij afgescheiden raakte van Haar planetaire lichaam dat met de derde dimensie resoneerde.
De scheppers van het Aarde experiment waren zeer bezorgd over de afwezigheid van de integratie van Spirit in/naar de driedimensionale materie. Zij wisten dat materie welke afgescheiden was van Spirit een zeer onbarmhartige wereld zou creëren die in toenemende mate gepolariseerd zou worden.
Het is de aanwezigheid en de frequentie van Spirit dat de levensvormen op, in en boven de Aarde toe zou staan om de eenheid van het Planetaire Bewustzijn te vinden en het te leven. In een werkelijkheid ontdaan van Eenheid en het Planetaire Bewustzijn, zouden de geaarde mensen extremen van afscheiding van elkaar en van hun planeet ervaren.
In een poging om zin te maken van hun moeilijke levens, groeiden degenen die in/naar de duisternis vervielen ernaar te geloven dat wat zij deden goed voor anderen was. Met een dergelijke afscheiding van Spirit, kleurden de verlichten hun onvoorwaardelijke Liefde van de ENE met de voorwaardelijke liefde van hun gepolariseerde werkelijkheid waarin anderen hun commando's op moesten volgen om liefde te verdienen.
Deze manier van de afscheiding van mannelijk en vrouwelijk begon in Atlantis terwijl Lemuria nog steeds in het bestaan was. De Atlantiërs verhoogden de afscheiding van Spirit, en dat plaatste hen op een meedogenloze situatie om macht over anderen te verkrijgen. Nog erger, de "anderen" omvatte de planeet zelf.
Aan de andere kant, raakte Lemuria zo gepolariseerd met betrekking tot de vrouwelijke zijde dat hun emoties ervoor zorgden dat zij gewaarwerden wat zij wilden zien in plaats van dat wat er zich feitelijk voordeed. Vandaar dat, zij niet zagen dat de machtsystemen van de Atlantiërs als wapens gebruikt werden.
Aan het einde, stierven beide beschavingen uit, maar veel was er geleerd. Door deze ervaring van de gepolariseerde werkelijkheid op Aarde, werd geleerd dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke energieën Wijsheid, Kracht en Liefde moeten incorporeren binnenin hun aardse voertuigen om dienst te doen als de middelen om hun centrum te vinden. Vandaar dat, de Drievoudige Vlam van Wijsheid, Kracht en Liefde in het Hogere Hart van alle geïncarneerden geplaatst werd.
Helaas, in de meeste gevallen, was deze correctie nutteloos. Na de ondergang van Atlantis werd de frequentie van Gaia's lichaam zo laag dat de meeste mensen niet in staat waren om zich met hun Hogere Hart te verbinden. Derhalve, werd het overgrote deel van hun levens doorgebracht in de aangelegenheid  van de overleving.
De Priesters en Priesteressen van de ENE droegen hun Licht met zich mee in/naar de nieuwe locaties waar zij naartoe vluchten. Helaas, velen van diegenen die gedijen op afscheiding namen de duisternis van macht-over anderen in/naar dezelfde locaties mee. Vandaar dat, de extreme strijd tussen licht en duisternis in/naar de overlevings-werkelijkheden gedragen werd. Deze strijd kon niet gewonnen worden. Maar het kan beëindigd worden. Zoals ieder vuur, moet het brandstof om te branden hebben.
Als wij de Kern en de Hoeksteen Kristallen kalibreren aan de vijfde dimensionale delen van de planetaire matrix van de Aarde, zullen de derde/vierde dimensionale energie gebieden niet langer meer een plaats hebben waar zij zich aan kunnen hechten. Vandaar dat, de derde/vierde dimensionale tijdlijnen zullen uitbreiden in/naar een hogere frequentie of verder gaan naar de derde/vierde dimensionale matrix van een andere planeet.
Op deze manier, zullen diegenen die nog niet compleet zijn met de ervaring van het resoneren met de derde/vierde dimensionale werkelijkheid eenvoudig van werkelijkheid wisselen, net zo gemakkelijk als dat iemand in/naar een andere droom kan overschakelen. Met de herijking van Gaia's Planetaire Kristallen, zal het portaal in/naar de vijfde dimensionale matrix van de Aarde zich wijd openen terwijl de portalen in/naar de derde/vierde dimensionale Aarde omgeleid zullen worden naar andere planeten die experimenteren met het concept van polariteit en afscheiding.  

Opmerking van Sue:
Ik ontving het meeste van deze informatie als een kanaal van de Arcturianen in de zomer van 2010. In die tijd begreep ik het niet echt en durfde ik het NIET te publiceren. We hadden nog steeds enige ZEER duistere tijden voor ons liggen en het was niet veilig om op een dusdanige directe manier over ascentie en de echte geschiedenis van Gaia te spreken.
In slechts vier jaren zijn er zoveel veranderingen geweest dat ik voel dat ik deze informatie kan delen. Ik WEET zelfs dat mensen het volledig zullen begrijpen en het waarschijnlijk zelf ontvangen hebben. Hoera voor de mensheid!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten